Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (18.06.2018 - 24.06.2018)

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 18. juuni 2018

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Maailmapanga korraldatud pikaajalise hoolduse teemalisel konverentsil Varssavis.

Teisipäev, 19. juuni 2018

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kohtub Tallinna Linnavalitsuse liikmetega. Arutletakse, milline on Tallinna linnas ajutist ja pikaajalist asendushooldust vajavate laste arv ja olukord sh millistel põhjustel viibivad väikelapsed pikaajaliselt ajutise iseloomuga turvakoduteenusel. Lisaks analüüsitakse, millistele asendushoolduse vormidele Tallinna linnas lapsi suunatakse ning kui tihti jõuavad asendushooldusele paigutatud lapsed bioloogilisse perekonda tagasi.

Kolmapäev, 20. juuni 2018

Minister Iva kohtub Eesti Paraolümpia Komitee täitevkomitee liikmetega. Kohtumisel tutvustatakse Eesti paraspordi hetkeolukorda, tulevikuvisiooni ning arutatakse, milline võiks olla paraspordis riigi osa.

Asekantsler Kuuse on Brüsselis, kus osaleb Bulgaaria ELi Nõukogu eesistumise, Euroopa komisjoni ning UNICEFi koostöös toimuval kõrgetasemelisel pere- ja kogukonnapõhise lapsehoolduse teemalise foorumi paneelarutelus, mis keskendub lapsehoolduse arendamisele ja reformimisele ELi liikmesriikides.

Neljapäev, 21. juuni 2018

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb 21. ja  22. juunil tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu EPSCO koosolekul Luxembourgis. Seekordse koosoleku fookuses on sotsiaalpoliitika ja terviseküsimused, mille raames toimub poliitiline mõttevahetus Euroopa tänavuse esimese poolaasta tööhõive ja sotsiaalpoliitikaga seotud aspektide üle. Ühtlasi kiidetakse heaks 2018. aasta riigipõhised soovitused igale liikmesriigile ning antakse ülevaade Euroopa Tööjõuameti loomisest.

Minister Iva osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Asekantsler Kuuse osaleb Sihtasutus Koeru Hooldekeskuse nõukogu koosolekul.