Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (11.12.2017 - 17.12.2017)

Peaminister
Esmaspäev, 11. detsember 2017

Kell 10:00 Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõupidamine

Kell 13:00 Koalitsiooninõukogu nõupidamine

Kell 14:00 Kohtumine Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoniga

Kell 16:30 Kohtumine Soome peaministriga

Teisipäev, 12. detsember 2017

12. detsembril viibib peaminister Pariisis, kus osaleb kliimatippkohtumisel

Kolmapäev, 13. detsember 2017

13:00 Riigikogu infotund

Neljapäev, 14. detsember 2017

14.-15. detsembril viibib peaminister Brüsselis, kus osaleb Euroopa Liidu Ülemkogu istungil ning peab avakõne Eesti digiteemalisel eesistumisüritusel, mida korraldatakse koostöös Brüsseli mõttekojaga CEPS.

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 11. detsember 2017

Kell 10 toimub Tallinnas Swissotelis teabepäev omavalitsuste haridusametnikele. Teabepäeval antakse õppeasutuste pidajatele ülevaade muudatustest hariduskorralduses seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega ning koolipidaja ülesannetest haridusvaldkonnas. Lisainfo ja teabepäeva ettekanded.

Teisipäev, 12. detsember 2017

Üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets osaleb kell 12 Euroopa kodanikuhariduse uuringu raporti tutvustamisel Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25). Uuringus hinnati 8. klassi õpilaste kodanikuhariduse alaseid pädevusi. Eesti õpilased osalesid uuringus kolmandat korda.

Kell 14 osaleb üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets Riigikogu kultuurikomisjoni istungil.

Kolmapäev, 13. detsember 2017

Minister Mailis Reps kohtub Rootsi suursaadiku Anders Ljunggren´iga kell 13 ja Hiina suursaadiku Qu Zhe’ga kell 16.30 ministeeriumi Tallinna esinduses. Kell 14 kohtuvad minister ja kantsler Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawa’ga saatkonna residentsis.

Tallinna Tööstushariduskeskuses toimub kell 12-15.30 oskuste aasta viimane inspiratsiooniüritus, mille eesmärk on pakkuda noortele inspiratsiooni ja teavet kutsehariduse võimalustest nii koolides kui ka tööturul. Lähem info oskuste aasta kohta: www.oskusteaasta.ee.

Neljapäev, 14. detsember 2017

Minister Mailis Reps osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Minister Mailis Reps osaleb kell 12.30 Eesti Kirikute Nõukogu elutööpreemia ja võistluse Vaimulik Viis Vabariigile preemiate üleandmisel Nõmme Rahu kirikus.

Kell 11-14 toimub Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis infopäev eraüldhariduskoolide pidajatele. Infopäeval tutvustatakse kavandatavaid seadusemuudatusi, päeva avab üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets.

Kell 11-18 toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuse Struve saalis teadusfoorum „teadusEST 2017“, mille peateema on teaduse mõju ja väärtuse selgitamine ühiskonnale. Foorum on eelkõige teadlastele suunatud iga-aastane info- ja arvamusvahetusüritus, kus tutvustatakse olulisemaid arenguid Eesti teadus(korraldus)maastikul ning arutatakse päevakajaliste küsimuste üle. Foorumi korraldab Eesti Teadusagentuur. Ajakava.

Reede, 15. detsember 2017

Haridus- ja Teadusministeeriumis toimub Eesti Keelenõukogu koosolek, kus osalevad kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand ja teised ministeeriumi esindajad.

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 11. detsember 2017

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonis

Kell 15 koguneb justiitsministeeriumis põhiseaduse asjatundjate kogu

Teisipäev, 12. detsember 2017

Kell 11 avab justiitsminister Urmas Reinsalu ministeeriumide ühismajas (Suur-Ameerika 1) korruptsiooniteemalise näituse „Korruptsiooni mitu nägu“. Näitus on loodud keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja Tartu kunstikooli koostööna. Näitus tutvustab korruptiivse tegevuse peegeldust läbi kunstiõpilaste silmade.

Kell 12 koguneb justiitsministeeriumis õigusloome asjatundjate kogu

Kolmapäev, 13. detsember 2017

Kell 9 algab konkurentsiameti korraldatav konverents Konkurentsipäev 2017, kus avasõnad lausub Justiitsminister Urmas Reinsalu ning vestlusringis „Kas riik peaks rakendama pehmemat või karmimat järelevalvet?“ osaleb kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri. Konverents on pühendatud 5. detsembril tähistatavale ülemaailmsele konkurentsipäevale ning keskendub traditsiooniliselt aktuaalsetele konkurentsiküsimustele erinevates valdkondades. Lisainfo http://paev.konkurentsiamet.ee/

Neljapäev, 14. detsember 2017

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil

Justiitsminister Urmas Reinsalu ja kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri osalevad Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku parimate projektide autasude kätteandmise pidulikul õhtusöögil Lennusadamas

Reede, 15. detsember 2017

Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtub Põlva maakohtu esindajatega

Kantsler Tõnis Saar osaleb Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse nõukogu koosolekul

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 11. detsember 2017

kell 13.30 toimub Kaitseministeeriumis pressibriifing, kus kaitseminister Jüri Luik, kaitsepoliitika asekantsler Kristjan Prikk ja kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm tutvustavad olulisemaid Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodil vastuvõetud kaitsevaldkonna otsuseid. Lisainfo: Susan Lilleväli, 58667113, susan.lillevali[at]kaitseministeerium[dot]ee

11.–13. detsembril leiab aset logistikapataljoni ajateenijatest nooremallohvitseride kursuse lõpurännak Harjumaal. Rännak lõpeb ööl vastu 13. detsembrit. Proovile pannakse nii kursuslaste taktikalised teadmised ja meeskonna juhtimise oskused kui ka füüsiline võimekus ning stressitaluvus. Lisainfo: Martin Hiir, 58875378, martin.hiir[at]mil[dot]ee

11.–13. detsembril toimuvad nii Viru kui ka Kalevi jalaväepataljoni sõduribaaskursuse lõpurännakud, mille käigus kontrollitakse oktoobri alguses teenistusse asunud sõdurite üksikvõitlejaoskuste omandamist. Lisainfo: Sander Mändoja, 56977041, sander.mandoja[at]mil[dot]ee

Teisipäev, 12. detsember 2017

12. detsembri öösel toimub logistikapataljoni ajateenijatest nooremallohvitseride kursuse lõpetanute tseremoniaalne allohvitseriks löömine Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis Lagedil. Lisainfo: Martin Hiir, 58875378, martin.hiir[at]mil[dot]ee

Kolmapäev, 13. detsember 2017

Kaitseminister Jüri Luik peab kõne 11. korda toimuval iga-aastasel seekord Tallinnas peetaval Balti ning Prantsuse välis- ja julgeolekupoliitika seminaril, kus vabamas õhkkonnas arutatakse strateegilisi ja aktuaalseid kaitsepoliitilisi teemasid. Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee

Eestit külastab NATO Sõjalise Komitee esimees kindral Petr Pavel ning kohtub kaitseminister Jüri Luige ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega. Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee

Neljapäev, 14. detsember 2017

14. detsembril pärast Euroopa Ülemkogu kohtumist teevad Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ja Eesti Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja esindaja Brüsselis ühise avalduse alalise struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO) teemal. Ühisavalduse otseülekannet saab jälgida siit: https://video.consilium.europa.eu/en/webcasts .

Reede, 15. detsember 2017

Uuringujuht Juhan Kivirähk ja kaitseminister Jüri Luik tutvustavad Kaitseministeeriumis uuringu „Avalik arvamus ja riigikaitse“ tulemusi. Lisainfo: Andres Sang, 56481759, andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee

Kaitseminister Jüri Luik annab üle missioonimedalid Eesti kaitseväelastele, kes on saabunud tagasi missioonidelt UNIFIL Liibanonis, UNTSO Iisraelis, Malis ja Liibanonis, EUTM Malis, OIR Iraagis, RSM Afganistanis, EUNAFOR MED Itaalias. Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee

Ämaris logistikapataljonis toimub nooremallohvitseride kursuse lõpetamine ning pidulik rivistus, millele oodatakse pealtvaatajateks kursuslaste lähedasi. Lisainfo: Martin Hiir, 58875378, martin.hiir[at]mil[dot]ee.

1. jalaväebrigaadi pioneeripataljon tähistab 100 aasta möödumist väeosa eelkäija, Eesti diviisi inseneriroodu asutamisest. Lisainfo: Sander Mändoja, 56977041, sander.mandoja[at]mil[dot]ee

Tapa, Jõhvi ja Paldiski linnakutes annavad sõdurivande ligi 600 sõduribaaskursust lõpetavat ajateenijat. Lisainfo: Sander Mändoja, 56977041, sander.mandoja[at]mil[dot]ee

Laupäev, 16. detsember 2017

Kaitseliidu Lääne malev ja Naiskodukaitse Lääne ringkond korraldavad koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ning kaitseväega Kiltsi lennuväljal traditsioonilise kogu perele mõeldud ürituse „Talvepäev Kaitseliiduga“. Kell 10 algaval ja neli tundi kestval sündmusel leidub tegevust nii suurtele kui ka väikestele. Lisainfo: Tanel Rütman, 5105584, tanel.rutman[at]kaitseliit[dot]ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 11. detsember 2017

Esmaspäevast teisipäevani toimub Brüsselis viimane Eesti juhitav põllumajandus- ja kalandusnõukogu. Nõukogu kohtumisel on kavas kokku leppida Atlandi ookeani, Põhjamere ja rahvusvaheliste püügipiirkondade peamiste kaubanduslike kalavarude järgmise aasta püügikvooditides. Lisaks on arutlusel Euroopa Komisjoni ettepanek keelata angerjapüük Läänemeres.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, avalike suhete osakonna nõunik, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 6262 910, 5303 6253.
 
RMK kutsub riigimetsast ise jõulupuud tooma. Sobiva kuuse leidmiseks tuleks külastada rmk.ee/kuuseke lehte. Kuuske tohib võtta sealt, kus tal pole lootust suureks kasvada – elektriliinide alt ja kraavi servadest. Riigimetsa kaart ja makseinfo rmk.ee/kuuseke veebilehelt.
Lisainfo: RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Kristi Parro, kristi.parro[at]rmk[dot]ee, 56466479.

Esmaspäevast reedeni, 11.-15. detsembril kutsuvad Ristna külastuskeskus Hiiumaal ja Vilsandi rahvuspargi külastuskeskus Saaremaal kõiki meisterdamishuvilisi tegema ettevalmistusi jõuludeks. Jõulunädalal osalemiseks tuleb end registreerida aadressil info.ristna[at]rmk[dot]ee või info.vilsandi[at]rmk[dot]ee.
Lisainfo: Ristna külastuskeskuse teabejuht Liis Soonik 5322 9499, Vilsandi rahvuspargi külastuskeskuse teabejuht Heli Alliksoon 527 7421.

Teisipäev, 12. detsember 2017

Algusega kell 11 toimub KIKi Tallinna kontori VII korruse Vesiroosi saalis Euroopa Ühtekuuluvusfondi meetme "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" hangete läbiviimise infopäev. Teabepäeval tutvustatakse uue riigihangete seaduse alusel koostatud hangete näidishankedokumente. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Täpsem info ja registreerumine KIKi kodulehel või projektikoordinaator Eerika Purgel: eerika.purgel[at]kik[dot]ee või 627 4112.
 
Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Getlyn Denks osaleb peaministri delegatsioonis Pariisis toimuval kliimateemalisel kohtumisel One Planet Summit. Kohtumise eesmärk on teha vahekokkuvõte kahe aasta jooksul toimunust ning mobiliseerida kõiki osalisriike võetud kohustuste rakendamisega jätkama. 
Lisainfo: Liis Raadla, avalike suhete osakonna juhataja, liis.raadla[at]envir[dot]ee, 6262 917, 5305 1554.

Kolmapäev, 13. detsember 2017

Algusega kell 18 toimub Keskkonnaameti jõulueelne meisterdamisõhtu Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28), kus meisterdatakse taaskasutatavatest materjalidest jõulukaarte, kinkekotte ja kinkekarpe. Üritus on tasuta ja oodatud on kõik kunstihuvilised. Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, margit.turb[at]keskkonnaamet[dot]ee, 518 6747.

Reede, 15. detsember 2017

Keskkonnaminister Siim Kiisler viibib visiidil Ida-Virumaal, kus külastab Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvi laborit, Eesti Energiat, Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskust ning ASi Ökosil. 
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, avalike suhete osakonna nõunik, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 6262 910, 5303 6253.

Pühapäev, 17. detsember 2017

Pühapäeval, 17. detsembril on Nõva külastuskeskuses soovijatel võimalik juhendajate kaasabil minna metsa jõulukuuske otsima ja valmistada jõulukingitusi looduslikest materjalidest. Osalemiseks tuleb end registreerida aadressil info.nova[at]rmk[dot]ee.
Lisainfo: Nõva külastuskeskuse teabejuht Tiiu Annuk 507 7369.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 11. detsember 2017

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn osaleb Eesti Olümpiakomitee (EOK) regionaalspordi, liikumisharrastuse ja sportliku elustiili komisjoni koosolekul Riigikogus. Teemade seas on huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsioon ja selle rakendamine.
Lisainfo: Tarvi Pürn, spordi asekantsler, 628 2206, tarvi.purn[at]kul[dot]ee

Eesti Muinsuskaitse Selts tähistab piduliku koosviibimisega Tallinna Raekojas seltsi 30. aastapäeva.
Lisainfo: Tarvi Sits, kultuuriväärtuste asekantsler, 628 2210, tarvi.sits[at]kul[dot]ee

Teisipäev, 12. detsember 2017

Eesti Juudi Kogukonnas (Karu 16 Tallinn) algab kell 14.00 rahvusvähemuste kultuurinõukoja koosolek, kus Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ning Euroopa kultuuripärandi aasta projektijuht Annela Laaneots tutvustavad eeloleva aasta ideed.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik, 628 2217, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits ja raamatukogunõunik Ülle Talihärm annavad konverentsil „Kaheksa vaadet filmivaldkonnale“ ülevaate pärandi digiteerimisest. Konverents algab kell BFMi maja kinosaalis 9.30.
Lisainfo: Ülle Talihärm, raamatukogunõunik, 628 2244, ulle.taliharm[at]kul[dot]ee

Kolmapäev, 13. detsember 2017

Eesti kultuurisündmused maailmas

Brüsseli „eurokvartali“ südames, Schumani ringil peetakse Eesti Euroopa Liidu eesistumist kokkuvõttev suur jõulusimman. Väljas on Eesti käsitöö ja toit, peetakse raamatulaata ning õhtupoolikul astuvad üles koorid, rahvatantsijad ning seto ansambel Kiiora.
Lisainfo: Jaanika Saarmets, kultuuriprogrammi nõunik, +32492158714, jaanika.saarmets[at]mfa[dot]ee

Neljapäev, 14. detsember 2017

Eesti kultuurisündmused maailmas

Helsingi linnavalituse saalis toimub kell 17.00 Eesti-Soome pühadekontsert „Jõulusild“, kus jõulumeeleolu loovad mõlema riigi artistid.
Lisainfo: Anu Kippasto, kultuurinõunik Helsingis, +358 503 552 960, anu.kippasto[at]mfa[dot]ee

Reede, 15. detsember 2017

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits osaleb Tartus Eesti Rahva Muuseumi (ERM) nõukoja koosolekul.
Lisainfo: Tarvi Sits, kultuuriväärtuste asekantsler, 628 2210, tarvi.sits[at]kul[dot]ee


Eesti kultuurisündmused maailmas

Pariisi Nanterre Amandiers`i teatris algab Eesti nädalavahetus – Week End Estonien, millega tutvustatakse kohalikele kultuurihuvilistele Eesti eripärast kunsti. Sündmuse Eesti kuraator on Kanuti Gildi Saal.
Lisainfo: Kersti Kirs, kultuurinõunik, +44 207 838 5386, kersti.kirs[at]mfa[dot]ee, Priit Raud, priit[at]kanutigildi[dot]ee

Laupäev, 16. detsember 2017

Kultuuriministeeriumi välisvahendite juht, ministeeriumi esindaja Ida-Virumaal Eduard Odinets osaleb Sillamäel Ukraina pühapäevakoolide festivalil.
Lisainfo: Eduard Odinets, välisvahendite juht, 628 2208, eduard.odinets[at]kul[dot]ee


Eesti kultuurisündmused maailmas

Pariisi disainikeskuse Cité de la Mode et du Design eestvedamisel viiakse kahe päeva jooksul läbi viltimise töötoad lastele.
Lisainfo: Kersti Kirs, kultuurinõunik, +44 207 838 5386

Pühapäev, 17. detsember 2017

Eesti kultuurisündmused maailmas

Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli viibib Roomas, kus teatrile NO99 antakse üle Euroopa teatripreemia European Theatre Prize New Realities.
Lisainfo: Katre Väli, teatrinõunik, 628 2212, katre.vali[at]kul[dot]ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 11. detsember 2017

Minister Urve Palo osaleb 8.-16. detsembril Argentiinas Maailma Kaubandusorganisatsiooni 11.-ndal ministrite kohtumisel. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Teisipäev, 12. detsember 2017

Minister Kadri Simson tutvustab Riigikogus Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadust (532 SE).

Neljapäev, 14. detsember 2017

Minister Kadri Simson osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Minister Kadri Simson kohtub Leedu suursaadikuga Eestis. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Reede, 15. detsember 2017

Minister Kadri Simson osaleb Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu koosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 11. detsember 2017

10.‒13. detsembrini toimub Argentiinas Buenos Aireses Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 11. ministrite konverents ning välisasjade nõukogu kaubandusministrite kohtumine. Eesti delegatsiooni juhib ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Maaeluministeeriumi esindajatena osalevad kohtumisel põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron ning nõunik põllumajandusküsimustes Eesti Vabariigi alalises esinduses ÜRO peakorteri ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Kristina Uibopuu.

11.‒12. detsembril osalevad maaeluminister Tarmo Tamm, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Madis Pärtel Belgias Brüsselis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, kus peateema on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) teatis, mida Euroopa Komisjon tutvustab ja mille kohta toimub ministrite arutelu.

Teisipäev, 12. detsember 2017

Kell 14 osalevad toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev ja toidu üldnõuete büroo peaspetsialist Siret Dreyersdorff Riigikogus toimuval sotsiaalkomisjoni istungil.

Kolmapäev, 13. detsember 2017

Maaeluministeeriumi suures saalis toimub teabepäev „Toidulisandite seadusandlus ja järelevalve“, kus osalevad toidulisandi käitlejad ning Veterinaar- ja Toiduameti ametnikud.

Neljapäev, 14. detsember 2017

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kell 13 avab maaeluminister Tarmo Tamm Euroopa Liidu infokeskuses (A. Laikmaa 15, Tallinn) toimuva ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) teatist tutvustava seminari "ELi ühtse põllumajanduspoliitika tulevik“. Samuti kõneleb seminaril Christiane Kirketerp de Viron Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadist.

Reede, 15. detsember 2017

Kell 10.30 osalevad Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai ja teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare Jõgeval toimuval Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) teadusnõukogu koosolekul.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 11. detsember 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste vastab riigikogu liikmete arupärimistele seoses tööandja sõiduautode erisoodustuse maksustamise korra alustega (400 AP).

Kantsler Veiko Tali osaleb iganädalasel kantslerite koosolekul, kus arutatakse valitsuse istungi ja valitsuskabineti materjale.

Finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross annab Euroopa Liidu Asjade Komisjonis ja Rahanduskomisjonis ülevaate majandus-rahaliidu tippkohtumisest (http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/euro-summit/2017/12/15/), mis toimub 15. detsembril Brüsselis.

Maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov osaleb Pariisis 13. detsembrini toimuval OECD Task Force on the Digital Economy (TFDE) konverentsil.

Eelarvepoliitika asekantsler Kaie Koskaru-Nelk ja regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet osalevad tõhustamiskavade juhtgrupi kohtumisel.

Halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi osaleb Tallinna sadama nõukogu koosolekul.

Teisipäev, 12. detsember 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste osaleb riigikogu täiskogu istungil seoses „Vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega (536 SE)“.

Õpetajate majas toimub rahandusministri Toomas Tõniste vastuvõtt riigi finants- ja strateegiajuhtidele seoses riigieelarve protsessi lõpulejõudmisega. Avasõnad ütleb eelarvepoliitika asekantsler Kaie Koskaru Nelk.

Riigihalduse minister Jaak Aab avab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seoses Tallinnas toimuva üle-Euroopalise regioonide vahelise koostöö programmi õhtusöögi.

Kolmapäev, 13. detsember 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste osaleb rahvaloenduskomisjoni kohtumisel.

Kantsler Veiko Tali osaleb Töötukassa nõukogu koosolekul.

Regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) nõukogu koosolekul.

Neljapäev, 14. detsember 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross osaleb 15. detsembrini Brüsselis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi osaleb Eesti Raudtee nõukogu koosolekul.

Reede, 15. detsember 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste osaleb Haigekassa nõukogu koosolekul.

Riigihalduse minister Jaak Aab on töövisiidil Jõgevamaal, kus kohtub kohalike omavalitsuste juhtidega ning maavalitsuse töötajatega.

Siseministeerium
Esmaspäev, 11. detsember 2017

11.–12. detsembril toimub Brüsselis viimane Eesti eesistumise aegne Euroopa Liidu kõrgetasemelise varjupaiga ja rändetöögrupi (HLWG) kohtumine. Seekordse istungi fookuses on ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmise lepingud kolmandate riikidega. Kohtumist juhatab Märt Hiietamm Eesti alalisest esindusest ELi juures.

Teisipäev, 12. detsember 2017

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt osaleb sotsiaalministeeriumis toimuval üritusel „Psühhosotsiaalse abi korraldamine suuremates kriisides“, kus professor Atle Dyregrov tutvustab ministeeriumite juhtidele olulisi nüansse ja prioriteete psühhosotsiaalse abi korraldamisel ning räägib ka sellest, mida on õpitud varasematest juhtumitest (nt Utoya, Pariis, Manchester, Barcelona).

Neljapäev, 14. detsember 2017

Siseminister Andres Anvelt osaleb päästeameti projekti „Kodud tuleohutuks“ pressikonverentsil. See projekt puudutab valitsuse eraldatud 1,5 miljonit eurot, millega tehakse korda toimetulekuraskustes inimeste küttekolded ja elektriseadmed või -süsteemid. Pressikutse täpsema infoga saadame välja uue nädala alguses.

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort juhatab sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee (COSI) istungit. Kohtumise olulisim teema on Euroopa Liidu võitlus raske ja organiseeritud kuritegevuse ning küberkuritegevusega.

14.–15. detsembril toimub Kumus Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku (EUCPN) tänavusi parimaid projekte tutvustav küberturvalisuse teemaline konverents. Konverentsi esimesel päeval tutvustatakse kõiki sel aastal konkursile esitatud projekte, mida oli kokku 18, ning teisel päeval arutatakse veebipolitseinik Maarja Punaku juhtimisel valdkonna ekspertidega küberturvalisuse teemadel.

14. detsembri õhtul kell 19.45 algab Lennusadamas pidulik gala, kus siseminister Andres Anvelt ja justiitsminister Urmas Reinsalu kuulutavad välja Euroopa kolm parimat küberturvalisuse projekti ning annavad üle tunnustusega kaasas käivad auhinnad (esikoht 10 000 eurot ning teine ja kolmas koht 5000 eurot). Ajakirjanikud on autasustamisele oodatud. Pressikutse täpsema infoga saadame välja uue nädala alguses.

Reede, 15. detsember 2017

Siseminister Andres Anvelt ja kantsler Lauri Lugna osalevad 15. detsembri õhtul Mäo mälestusmärgi juures toimuval teenistuskohustuste käigus hukkunud politseinike ja piirivalvurite mälestustseremoonial. Mäo ristis asuv mälestusmärk püstitati 15. detsembril 1994 traagiliselt hukkunud Järva liikluspolitseinike Marek Lemmingu ja Argo Kivi mälestuseks.

Siseminister Andres Anvelt ning korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt annavad kolmandat korda üle missioonimedalid tsiviilmissioonidel teeninud ekspertidele. Seekord saavad medalid Enn Kooskora, kes teenis OSCE Ukraina missioonil, ning Indrek Tibar, kes teenis ELi Palestiina missioonil.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 11. detsember 2017

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kohtub sotsiaalministeeriumis Vaegkuuljate Liidu juhatusega.

Minister Iva ja sotsiaalala asekantsler Kuuse osalevad Eesti Paraolümpiakomitee spordiaasta lõpetamise üritusel Kalevi Spordihallis, kus Kaia Iva esineb tervituskõnega.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Hasartmängumaksu nõukogus.

Terviseala asekantsler Maris Jesse osaleb 11. ja 12. detsembril OECD tervishoiukomitee 22. kohtumisel.

Teisipäev, 12. detsember 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tervitab kõrgetasemelise rahvusvahelise konverentsi „HIV ja tuberkuloosi väljakutsed: rahvusvahelistest fondidest jätkusuutliku tervisesüsteemini“ osalejaid Nordic Hotel Foorumis. Lisainfo: https://www.eu2017.ee/et/political-meetings/hiv-ja-tuberkuloosi-valjakut...

Tööala asekantsler Janar Holm esineb sõnavõtuga Kutsehaigete Liidu aastaseminaril ning osaleb Innove nõukogu koosolekul.

E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo kohtub Pariisis Jean-Yves Fagoniga, kes on ministri poolt määratud eriesindaja innovatsiooni ja tervishoiu küsimustes. Samuti kohtub asekantsler Aaviksoo peaministri juures asuva töögrupi liikmetega andmete vaba liikumise ja e-tervise teemadel. Töögruppi juhib Mr Clio Lardenois.

Kolmapäev, 13. detsember 2017

Minister Ossinovski osaleb Eesti Töötukassa nõukogu istungil.

Asekantsler Kuuse osaleb konverentsil Konkurentsipäev 2017 , lisainfo: http://paev.konkurentsiamet.ee/

Asekantsler Aaviksoo osaleb Pariisis rahvusvahelisel konverentsil ”Digital disruption” paneeldiskussioonis ”Piirkondlikud, riiklikud ja rahvusvahelised kogemused” ning osaleb paneeldiskussioonis, mille teemaks on ”Jätkusuutlikuma tervishoiusüsteemi loomine”. Lisainfo: http://care-insight.fr/wp-content/uploads/2017/11/Health-and-Tech-for-Pe... (PDF)

Asekantsler Holm osaleb OSKA koordinatsioonikogu koosolekul.

Asekantsler Jesse osaleb kõrgetasemelisel rahvusvahelisel konverentsil „HIV ja tuberkuloosi väljakutsed: rahvusvahelistest fondidest jätkusuutliku tervisesüsteemini“ Nordic Hotel Foorumis.

Neljapäev, 14. detsember 2017

Minister Iva ja minister Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Minister Iva ütleb avasõnad asendushoolduse infopäeval “Asendushoolduse muudatused sotsiaalhoolekande seaduses“ Tallinna Ülikooli Mare maja Tallinna saalis.

Kell 10 toimub pressibriif, kus tutvustatakse rahvatervise seaduse eelnõu. Lisainfo: Eva Lehtla, tel. 55 643 691

Asekantsler Aaviksoo esineb Brüsselis konverentsil CEPS „A Digital Presidency. Takeaways from Estonia's programme for a Digital Europe“ paneeldiskussioonis teemal „Digitaalse tervise võimalus“. Lisainfo (PDF).

Reede, 15. detsember 2017

Kell 10 osaleb minister Ossinovski Eesti Haigekassa nõukogu istungil. Istungi järel, kl 12.00, toimub järgmise aasta tervishoiu rahastamise teemal pressikonverents.

Asekantsler Kuuse osaleb Sihtasutus Koeru Hooldekeskuse nõukogu koosolekul.

Asekantsler Holm osaleb AS Hoolekandeteenused nõukogu koosolekul.

Minister Iva on visiidil Tartus ja Põlvamaal, kus külastab Tartu Kristlikku Noortekodu, Räpina haiglat ja tutvub Peri Sotsiaalkeskuse, SA Tilsi Perekodu ning SA Maarja Külaga.

Välisministeerium
Esmaspäev, 11. detsember 2017

Välisminister Sven Mikser osaleb välisasjade nõukogu kohtumisel Brüsselis. ELi välisministrid arutavad Iraagi küsimust ja olukorda Lähis-Idas laiemalt. Samuti osalevad välisministrid mitteametlikul lõunal koos G5 Saheli riikide kolleegidega, kus käsitletakse julgeolekuteemasid, sealhulgas G5 Saheli ühendväge. Välisasjade nõukogu eel toimub välisministrite mitteametlik hommikusöök Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga. Nõukogu võtab vastu järeldused Tai, Kongo Demokraatliku Vabariigi, soolisuse tegevuskava ja uue kaubandusabi strateegia kohta. Kavandatud on vastu võtta ka otsus alalise struktureeritud kaitsekoostöö loomise kohta.
Mitteametlikule lõunale järgneb välis- ja arenguministrite ühiskohtumine, mille päevakorras on suhted Aafrikaga pärast Aafrika Liidu ja EL tippkohtumist ning tippkohtumise ühisavalduse elluviimine.
Välisminister Sven Mikser annab välisasjade nõukogu raames EL välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Federica Mogherinile üle välisministeeriumi loodud digitaalse andmete visualiseerimise süsteemi EU Sanctions Map (www.sanctionsmap.eu/), mis avalikustati 29. septembril. Komisjon on avaldanud soovi hakata süsteemi haldama alates 1. jaanuarist 2018.

Pärastlõunal osaleb välisminister Sven Mikser Brüsselis toimuval välisasjade nõukogu arenguministrite kohtumisel, kus arutatakse võimalusi soodustada riikide arengut kaubanduse ja investeeringute kaudu. Arutelu lähtub Euroopa Komisoni 13. novembril avaldatud teatisest „Jõukuse saavutamine kaubanduse ja investeeringute abil“.

Välisminister Sven Mikser juhib Brüsselis valitsustevahelist liitumiskonverentsi (IGC) Montenegroga, kus avatakse liitumisläbirääkimistel peatükk 2 (töötajate vaba liikumine) ja peatükk 3 (asutamisõigus ja teenuste vaba liikumine) ning valitsustevahelist liitumiskonverentsi Serbiaga, kus avatakse liitumisläbirääkimistel peatükk  6 (äriühinguseadus) ja peatükk 30 (välissuhted ja –kaubandus).

11.-13.12 osaleb välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö asekantsler Väino Reinart Eesti delegatsiooni asejuhina Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 11. ministrite konverentsil Buenos Aireses. Delegatsiooni juhiks on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. Eesti juhatab ministrite konverentsi veerel toimuvat kaubandusministrite nõukogu ning igapäevaselt toimuvaid kaubanduspoliitika komitee istungeid.

Teisipäev, 12. detsember 2017

Välisminister Sven Mikser juhatab Brüsselis Euroopa Liidu üldasjade nõukogu kohtumist, kus valmistatakse ette 14.-15.12 Euroopa Ülemkogu ja kiidetakse heaks kolme institutsiooni ühisavaldus ELi seadusandlike prioriteetide kohta. Lisaks tutvustab Euroopa Komisjon oma 2018. aasta majanduskasvu analüüsi. Detsembrikuu üldasjade nõukogu lõunale on kutsutud laienemise kandidaatriigid Türgi, Makedoonia (endine Jugoslaavia vabariik), Albaania, Montenegro ning Serbia. Pärastlõunal toimub 27 liikmesriigi üldasjade nõukogu, kus käsitletakse Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise hetkeolukorda ja valmistatakse ette 15.12 toimuvat Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kohtumist.

12.-13.12 osaleb eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas ELi Nõukogu eesistujariigi esindajana Euroopa Parlamendi plenaaristungil Strasbourgis.

Kolmapäev, 13. detsember 2017

Kultuurisündmused välisriikides:
13.12 ja 17.12 linastub James ja Maureen Tusty dokumentaalfilm "Laulev Revolutsioon" Strasbourgi kinos "Odyssée". Eesti lähiajaloost ja  taasiseseisvumise protsessist jutustava filmi juhatab sisse Tunne Kelam.

Neljapäev, 14. detsember 2017

Välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal osaleb Eesti eesistumise raames Brüsselis toimuval kõrgetasemelisel üritusel „A Digital Presidency. Takeaways from Estonia´s Programme for a Digital Europe“. Üritust korraldavad Riigikantselei koostöös mõttekojaga CEPS.


Kultuurisündmused välisriikides:

14.12 toimub Helsingi linnavalituse saalis Eesti-Soome pühadekontsert "Jõulusild", kus kaunist jõulumeeleolu toovad kuulajateni artistid Soomest ja Eestist. Kontserdil, mis on näituse "Sild" kõrvalprogramm, esinevad Soome kammerorkestri keelpillikvartett Tero Latvala juhatusel ja Eesti tippartistid Oliver Kuusik (tenor), Oksana Sinkova (flööt) ja Irina Zahharenkova (klaver). Lisainfo: http://kultuur.info/syndmus/soome-eesti-soome-puhadekontsert-joulusild/

Reede, 15. detsember 2017

Kultuurisündmused välisriikides:

15.-16.12 toimub Põhja-Pariisi Nanterre Amandiers'i teatris Eesti nädalavahetus ehk Week End Estonien. Week End Estonien on Eesti kaasaegsete (etendus)kunstide sündmus eesmärgiga tutvustada  Eesti Vabariik 100 raames kohalikele ärksameelsetele kultuurihuvilistele Eesti eripärast kunsti. Prantsuse publik saab nautida Kris Lemsalu installatsiooni “Star”, Maria Metsalu videotöid ning eksklusiivset performance’it “The Crypt”, Tiit Ojasoo / Ene-Liis Semperi / Teater NO99 dokumentaalfilmi “Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha” ning Iggy ja Maike Lond Malmborgi lavastust “99 Words for Void”. Week End Estonien lõpeb peoga, kus “keerutavad plaate” osalevad kunstnikud. Ürituse Eesti-poole kuraator on Kanuti Gildi Saal. Üritust toetab Riigikantselei (EV-100). www.nanterre-amandiers.com Lisainfo: Priit Raud: priit[at]kanutigildi[dot]ee

15.-17.12 toimub Jerevanis Garage48 häkaton, millega seoses korraldab Eesti saatkond Jerevanis Riikliku Ülikooli peahoones vastuvõtu diplomaatidele, Armeenia riigiasutuste kolleegidele ja häkatonil osalejatele. Lisainfo ürituse kohta: garage48.org/events/garage48-arts-and-culture-yerevan.

Laupäev, 16. detsember 2017

Kultuurisündmused välisriikides:

16.-23.12 leiab Pariisis aset filmifestival Festival de cinéma européen des arcs, kus osalevad Anna Hintsi lühifilm „Jää“ ning Eesti-Gruusia koostööfilm „Ohtlik ema“. Lisainfo: lesarcs-filmfest.com/en