Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (20.11.2017 - 26.11.2017)

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 20. november 2017

20.‒21. novembril osalevad teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare ja peaspetsialist Helena Pärenson Poolas Lodzis toimuval Euroopa biomajanduse kongressil. Külli Kaare teeb ülevaate Eesti biomajanduse arengutest paneeldiskussioonis, mis käsitleb BIOEAST algatuse visiooni kujundamist riikide biomajanduspoliitika taustal. Konverentsi koduleht: http://bioeconomy.lodzkie.pl/en/.

Teisipäev, 21. november 2017

Kell 13 osalevad Maaeluminister Tarmo Tamm ja põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban Maaeluministeeriumi väikeses saalis toimuval teraviljasektori ümarlaual.

Kell 10 osaleb maaeluminister Tarmo Tamm Riigikogu istungil maaparandusseaduse esimesel lugemisel.

21.‒22. novembril osaleb toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai Prantsusmaal Pariisis toimuval Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) põllumajanduspoliitikate ja turgude toimkonna (APM) istungil, kus on päevakorras OECD aruanne Eesti kohta „Innovation for Agricultural Productivity  and Sustainability in Estonia“.

Kell 14 osalevad õigusosakonna nõunik Geir Veski ja maaelu arengu osakonna maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Helve Hunt Riigikogu  maaelukomisjonis toimuval väärtusliku põllumajandusmaa kaitseks väljatöötatava seaduseelnõu põhimõtete ja meetmete arutelul.

Kolmapäev, 22. november 2017

Maaeluminister Tarmo Tamm kohtub ETNA Eestimaal MTÜ-ga.

22.‒23. novembril osaleb kalamajandusosakonna nõunik Keno Kaasiksoo Horvaatias Dubrovnikus toimuval iga-aastasel elektroonilise raporteerimise süsteemi (ERS) ja andmehalduse ekspertgrupi kohtumisel.

Teadus- ja arendusosakonna nõunik Sirli Pehme osaleb Taanis Kopenhaagenis toimuval teaduse ühiskavandamise algatuse „Põllumajandus, toiduga kindlustatus, kliimamuutused“ (FACCE-JPI) suurandmete teemalisel seminaril.

22.‒24. novembril osaleb teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist Maarja Malm Hispaanias Bilbaos toimuval teadusvõrgustiku ERA-Net SusAn juhtkomisjoni koosolekul ning teadusvõrgustiku ERA-Net SusAn projektiseminaril, kus tutvustatakse ERA-Net kaasrahastatavaid projekte ning nende oodatavaid tulemusi.

Neljapäev, 23. november 2017

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ja eurokoordinatsiooni osakonna nõunik Peeter Seestrand osalevad Rootsis Stockholmis toimuval Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) teemalisel arutelul.

Maaeluminister Tarmo Tamm ja toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev osalevad Belgias Brüsselis toimuval antibiootikumiresistentsuse (AMR) konverentsil.

Reede, 24. november 2017

Teadus- ja arendusosakonna nõunik Sirli Pehme osaleb Taanis Kopenhaagenis toimuval teadusvõrgustiku ERA-Net ICT AGRI konverentsil „ICT and Robotics for a Sustainable Agriculture“.

Sotsiaalministeerium
Teisipäev, 21. november 2017
-  Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kokku kutsutud sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni koosolekul toimub väljatöötatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu seisukohtade arutelu, sealhulgas paindliku pensioniea, paindliku pensioni, pensionivalemi ja pensionide indekseerimise teemal.
- Minister Iva ja minister Ossinovski osalevad koalitsioonilepingu allkirjastamise 1. aastapäeva tähistamisel ning vahekokkuvõtete tegemisel valitsuse esimesest tööaastast.
- kl 11 osaleb tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Vabariigi Valitsuse sotsiaalkindlustusreformi komisjoni istungil.
- Tööala asekantsler Janar Holm osaleb Bilbaos tervislike töökohtade kampaania 2017. aasta tippkohtumisel „Tervislikud töökohad sõltumata east“.
- E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo esineb Tartus Eesti EL Nõukogu eesistumise raames toimuval EL ravimiametite IT juhtide ja müügilubade ekspertide koosolekul kõnega „E-tervise ja e-retsepti digitaalsed andmed, Eesti kogemus“. Lisainfo: https://www.ravimiamet.ee/en/cmdh-meeting 
Kolmapäev, 22. november 2017

- kl 10 teeb minister Ossinovski Riigikogu konverentsisaalis ettekande noortegarantii tugisüsteemist arutelul „Mitteaktiivsed noored – kas meie ühiskonna uus väljakutse?“

- Asekantsler Holm osaleb Bilbaos tervislike töökohtade kampaania 2017. aasta tippkohtumisel „Tervislikud töökohad sõltumata east“.

Neljapäev, 23. november 2017

- Kaia Iva ja Jevgeni Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

- Kaia Iva ja Jevgeni Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse esimese tööaasta pidulikul EV peaministri õhtusöögil.

- Minister Iva avab sõnavõtuga Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Põhja-Eesti piirkonna teemapäeva sotsiaalministeeriumis.

- Terviseala asekantsler Maris Jesse osaleb Eesti EL Nõukogu eesistumise raames Brüsselis korraldataval kõrgetasemelisel üritusel "AMR: Ühe tervise saavutamise tegevuskava ja tõenduspõhine poliitikakujundamine”, kus on arutusel ELi ja liikmesriikide võimalused antimikroobse resistentsuse leviku tõkestamiseks.

Reede, 24. november 2017

-  kl 10 osaleb minister Ossinovski Eesti Haigekassa nõukogu koosolekul. 

-  Minister Iva peab tervituskõne Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu Rehabilitatsioonikeskuse pidulikul avamisel.

-  Asekantsler Holm osaleb kõrgetasemelisel töösuhete teemalisel kohtumisel Sofias.