Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (20.11.2017 - 26.11.2017)

Peaminister
Esmaspäev, 20. november 2017

Kell 10:00 Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõupidamine
Kell 13:00 Koalitsiooninõukogu nõupidamine
Kell 15:00 Arupärimistele vastamine Riigikogus

Teisipäev, 21. november 2017

Kell 11:00 Kohtumine Tartu Ülikooli tudengitega Stenbocki majas
Kell 13:00 Ühiskonnaõpetuse tunni andmine Tallinna Muusikakeskkoolis 
Kell 15:00 Kohtumine Riigikogu väliskomisjoniga

Kolmapäev, 22. november 2017

Kell 13:00 Riigikogu infotund
Kell 16:00 Kohtumine Eesti Energia juhtkonnaga
Kell 20:00 Tervitussõnavõtt ettevõtlusnädala raames korraldataval VKE assamblee konverentsil „Innovatsioon ettevõtluses“

Neljapäev, 23. november 2017

Kell 10:00 Valitsuse istung ja kabinetinõupidamine
Kell 12:00 Valitsuse pressikonverents
Kell 14:00 Valitsuse kabinetinõupidamine

Reede, 24. november 2017

24. novembril viibib peaminister Brüsselis, kus osaleb Idapartnerluse tippkohtumisel.

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 20. november 2017

Brüsselis kohtuvad Euroopa Liidu noorte- ja haridusvaldkonna ministrid, et võtta vastu Eesti eesistumise ajal koostatud järeldused nutika noorsootöö ning üldhariduse ja kõrghariduse teemadel ning kujundada ühtne lähenemisviis Euroopa solidaarsuskorpuse määruse ettepaneku suhtes. Noortevaldkonna ministrite kohtumisel on esmakordselt võimalik osaleda Twitteri vahendusel, kasutades teemaviidet #youthministers. Ministrite debatti on võimalik vaadata otseülekandena kell 12.
Haridusministrite kohtumise alguses tutvustavad ministritele Eesti koolides toimuvat robootika õpet Rakke põhikooli õpilased ja õpetaja.

Kantsler Tea Varrak osaleb 21.-22. novembril Soulis toimuval Aasia-Euroopa haridusministrite kohtumisel (ASEMME6 - Asia Europe Meeting of Ministers of Education). Kohtumise teema on „Collaboration for the Next Decade: from Common Perspectives to Effective Fulfillment" ning vastu võetakse Souli deklaratsioon, millega tähistatakse kümne aasta möödumist ASEM hariduskoostöö algusest. Kohtumise käigus arendatakse ka kahepoolseid suhteid – 21. novembril allkirjastavad kantsler Tea Varrak ja Vietnami aseharidusminister Van Phuc Nguyen Eesti ja Vietnami haridus- ja teaduskoostöö lepingu.
Ministrite kohtumisele eelneb vanemametnike kohtumine 20. novembril ning seal osaleb SA Archimedes ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht.

20.-24. novembril tähistatakse Euroopa Liidu liikmesriikides kutseoskuste nädalat. Teist aastat toimuva Euroopa Komisjoni aktsiooniga on ühinenud ka Eesti kutsekoolid, korraldades erinevaid oskusõpet tutvustavaid sündmusi. Ülevaade Eestis toimuvatest sündmustest, rohkem infot Euroopa kutseoskuste nädala kohta Euroopa Komisjoni veebilehelt.

Teisipäev, 21. november 2017

Ministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) algusega kell 12 tutvustavad minister Mailis Reps ja SA Innove esindaja Gunda Tire PISA jätku-uuringu tulemusi. Sel korral on fookuses koostöine probleemilahendamise oskus. Ajakirjanikud on oodatud, palume osalemisest teada anda info[at]hm[dot]ee.

Minister Mailis Reps osaleb kell 14 Riigikogu kultuurikomisjoni koosolekul.

Tallinna Tehnikaülikoolis algab kell 10 konverents „Mitu sammu on terminoloogiatööst kõrgkooliõpikuni“, kus räägitakse eestikeelsete kõrgkooliõpikute ja terminoloogiaprogrammi tulemustest, terminikomisjonide tööst ja terminitöö tulevikust. Konverentsi korraldavad SA Archimedes, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Rakenduslingvistika Ühing ja Eesti Keele Instituut.

Kolmapäev, 22. november 2017

Haridus- ja Teadusministeerium korraldab Tallinnas infopäeva, kus tutvustatakse võimalikke muudatusi hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel. Infopäev algab kell 10.30 Õpetajate maja Kroonisaalis. Lähem info. Ajakirjanikud on oodatud!

Eesti Teadusagentuur korraldab kell 10-17 Tallinnas Balti jaama paviljonis teadushuvihariduse konverentsi „Anname teadushuvile võimaluse II“. Konverentsil räägitakse, millised on kohalike omavalitsuste võimalused huvihariduse mitmekesistamiseks, kust tulevad innustavad huviringide juhendajad ning millised on huvihariduse ja üldhariduse koostöövõimalused. Konverentsi lõpus antakse üle 2017. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad. Programm.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses toimub kell 12-15 oskuste aasta järjekordne inspiratsiooniüritus, mille eesmärk on pakkuda noortele inspiratsiooni ja teavet kutsehariduse võimalustest nii koolides kui ka tööturul. Lähem info oskuste aasta kohta: www.oskusteaasta.ee.

Neljapäev, 23. november 2017

Minister Mailis Reps kohtub kell 12 Tallinnas Ovaalstuudios hariduslike erivajaduste õppurite riigikoolide direktoritega, et arutada tuge vajavate õpilaste õppekorralduse muudatusi.

Minister Mailis Reps osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel ning valitsuse esimese aasta täitumise tähistamisel.

Üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets kohtub kell 11 ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika 1) Moldova suursaadiku Inga Ionesii’ga, et arutada kahe riigi haridusasutuste koostööd.

Kell 13 osaleb üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets Riigikogu kultuurikomisjoni koosolekul.

Reede, 24. november 2017

Haridus- ja Teadusministeerium korraldab Pärnus infopäeva, kus tutvustatakse võimalikke muudatusi hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel. Infopäev algab kell 10.30 Estonia Resort Spa hotelli suures saalis. Lähem info. Ajakirjanikud on oodatud!

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 20. november 2017

Kell 13 annavad esmakordselt president Kersti Kaljulaid ja justiitsminister Urmas Reinsalu Just Film Festivali lapse õiguste programmi avamisel välja vägivallaennetuse auhinna. Auhindade üleandmine toimub Coca Cola Plaza saalis 7.

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse julgeolekukomisjoni istungil

Justiitsminister Urmas Reinsalu kutsel koguneb korruptsiooni ennetuse nõukogu, kus arutatakse, kuidas vähendada korruptsioonivõimalusi omavalitsustes

Teisipäev, 21. november 2017

Õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand osaleb 21.-23. novembril Euroopa Juriidilise Koostöö Komitee plenaaristungil Strasbourgis

Kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri osaleb sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee kohtumisel Brüsselis

Kolmapäev, 22. november 2017

Kell 10 toimub ministeeriumide ühismajas (Suur-Ameerika 1) kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuringu tutvustus. Sõna võtavad justiitsminister Urmas Reinsalu, sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe, riigi peaprokurör Lavly Perling ning politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. Uuringu viis läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Uuringu tellis justiitsministeerium.

Asekantsler Tõnis Saar osaleb Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi korraldatud Eesti, Läti ja Leedu kohtuekspertide elektroonilist registrit tutvustaval seminaril

Neljapäev, 23. november 2017

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel

Justiitsminister Urmas Reinsalu ja kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri osalevad kriminaalpoliitika seminaril riigikogus. Seminaril arutletakse, milleks ja milline peaks olema vangla, mida teha noorte kuritegevusega ning kuidas on vaimne tervis turvalisuse küsimus.

23. ja 24. novembril toimub Euroopa justiitsvõrgustiku plenaarkohtumine, mille avavad kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri ja peaprokurör Lavly Perling

Reede, 24. november 2017

Justiitsministeerium tähistab 99. aastapäeva piduliku vastuvõtuga

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 20. november 2017

20. novembril külastavad Tapa linnakut NATOsse akrediteeritud Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Taani suursaadikud. Lisainfo: Sander Mändoja, 56977041, sander.mandoja[at]mil[dot]ee

Teisipäev, 21. november 2017

21. novembril on Riigikogu istungil esimesel lugemisel 2018. aastal rahvusvahelistesse sõjalistesse operatsioonidesse ja valmidusüksustesse panustamise eelnõud.
Loe mandaatide kohta Kaitseministeeriumi pressiteatest: http://www.kaitseministeerium.ee/et/uudised/valitsus-arutab-kaitsevaelas...
Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee

21. novembril tähistavad mereväelased Miinisadamas piduliku rivistusega mereväe 99. aastapäeva. Lisainfo: Karl Alfred Baumeister, 58540982, karl.baumeister[at]mil[dot]ee

21. novembril möödub 99 aastat Pärnus paiknenud 6. jalaväepolgu (hiljem rügemendi) asutamisest. Tähtpäeva puhul toimub kell 11 mälestustseremoonia Pärnus Alevi kalmistul asuva Vabadussõja mälestussamba juures, kus kaitseväe toetuse väejuhatuse staabis teenivad kaitseväelased asetavad samba jalamile pärja ja küünlad ning päevakohase sõnavõtuga esineb Kaitseliidu Pärnumaa maleva kaplan kapten Eduard Kakko. Lisainfo: Taavi Laasik, 58875378, taavi.laasik[at]mil[dot]ee

Kolmapäev, 22. november 2017

22. novembril külastavad Tapa linnakut NATO Brunssumi ühendväejuhatuse ülem kindral Salvatore Farina, kaitseminister Jüri Luik ja rahandusminister Toomas Tõniste. Lisainfo: Sander Mändoja, 56977041, sander.mandoja[at]mil[dot]ee

22. novembril toimub Tapa, Jõhvi ja Paldiski linnakutes töövarjupäev, osaleb kuni 40 gümnaasiumiõpilast üle Eesti. Lisainfo: Marina Loštšina, 5247346, marina.lostsina[at]mil[dot]ee

Neljapäev, 23. november 2017

23.–24. novembril korraldab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiini keskus Tallinnas Viru Konverentsikeskuses sõja- ja katastroofimeditsiini konverentsi. Lisainfo: Ivika Lehtsalu, 5280489, ivika.lehtsalu[at]mil[dot]ee

23. novembril kell 19 esitab kaitseväe orkester Estonia kontserdisaalis traditsioonilise sügiskontserti. Orkester tähistab 23. novembril Eesti sõjaväemuusika loomise 99. aastapäeva. Lisainfo: Taavi Laasik, 58875378, taavi.laasik[at]mil[dot]ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 20. november 2017

Esmaspäevast reedeni, 20.-24. 11 toimub Montrealis osooni kaitseks loodud Montreali protokolli 30. kohtumine. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana esindab Eesti Kanadas kogu Euroopa Liidu seisukohti. Kõrgetasemelistel kohtumistel (23. ja 24.11) on Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt.  Montreali protokoll on rahvusvaheline kokkulepe, mis käsitleb osoonikihti kahandavate ainete tootmise ja kasutamise vähendamise või lõpetamise tähtaegu ning reguleerib nende ainetega kauplemist riikide vahel. Montreali protokolli on ratifitseerinud kõik maailma riigid.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, kadri.kauksi[at]envir[dot]ee, 37253303448

Kolmapäev, 22. november 2017

Kolmapäeval, 22. novembril teeb keskkonnaminister Siim Kiisler avakõne Eesti Jäätmekäitlejate Liidu Jäätmepäeval. Keskkonnaministeeriumist teeb ettekande ka keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist Birgit Parmas. Jäätmepäev algab kell 10 ja kestab kella 15ni. Toimub see Tallink SPA & Conference hotellis (Sadama 11a). Lisainfo jäätmepäevast  ja kontakt http://www.ejkl.ee/uudised/jaatmepaev-22-nov-2017-jaatmekaitlusest-ausal...

Kolmapäeval, 22. novembril kell 11-15 korraldab Luua Metsanduskool RMK Tallinna kontoris metsandushariduse päeva. Tutvustatakse kooli õppimisvõimalusi, toimuvad õpitoad ja saab mängida maastikumängu.
Lisainfo: Kristi Parro, RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja, kristi.parro[at]rmk[dot]ee, 5646 6479.

Neljapäev, 23. november 2017

Neljapäeval, 23. novembril kell 10.30 - 16.00 toimub Eesti Maaülikooli metsamajas seminar „Taastuvenergia projektide rahastamine. Võimalused ja piirangud“. Avaliku sektori toetuse taotlemise võimalusi taastuvenergia ja ettevõtete ressursitõhususe projektide rahastamiseks tutvustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. Juttu tuleb abikõlbulikest taotlejatest ja projektide tulemuslikkuse indikaatoritest.
Lisainfo: siim.umbleja[at]kik[dot]ee või 51 65 943.
 
Neljapäeval, 23. novembril kell 18 on Eesti Loodusmuuseumi loodusõhtul teemaks aasta loom 2017 – metskits. Vaatame lähemalt, kes tänavune aasta loom, metskits, on ning uurime tema elu-olu, välimust, arvukust ja palju muud huvitavat. Lisaks vaatame ka metskitsedest valminud filmi ning räägime sellest metsloomast jahihooaja valguses. Lisaks loengule saab lähemalt uudistada ka metskitse topist, sarvi ja lõualuid. Metskitse elu ja olu tutvustab zooloog Jüri Tõnisson.
Lisainfo: www.loodusmuuseum.ee

Neljapäev, 23. november 2017

Pühapäeval, 26. novembril kell 11 ootab Eesti Loodusmuuseum kõiki peresid perehommikule, kus sel korral on teemaks Eesti suurkiskjad ning põnevaid tegevusi jätkub nii suurtele kui väikestele. Lisainfo: www.loodusmuuseum.ee

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 20. november 2017

Brüsselis algab kahepäevane Euroopa Liidu hariduse-, noorte-, spordi- ja kultuurinõukogu istung. Kultuuriminister Indrek Saare juhtimisel on kavas teisipäeval, 21. novembril võtta vastu järeldused kultuuri kättesaadavuse edendamisest digivahendite abil ning spordis treenerite rollist ühiskonnas. Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Thomas Bachiga arutatakse väljakutseid spordis 21. sajandil ning ministrite mõttevahetusele nõukogus annab hoogu Helen Sildna inspiratsioonikõne.
Lisainfo: Kai-Ines Nelson, eesistumise kommunikatsioonikoordinaator, 5568 9644, kai-ines.nelson[at]kul[dot]ee

Eesti kultuurisündmused maailmas
Arhitekt Aet Ader osaleb BOZARis toimuval aruteluõhtul IN PRACTICE, kus kohtuvad arhitektuuriteoreetikud, praktikud ja kriitikud. 
Lisainfo: Jaanika Saarmets, kultuuriprogrammi nõunik, +32492158714, jaanika.saarmets[at]mfa[dot]ee

Teisipäev, 21. november 2017

Kultuuriminister Indrek Saar avab Brüsselis BOZARi kunstikeskuses kell 18.30 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks kümne Eesti ja Belgia arhitektuuribüroo ühisnäituse „BEL:EST. Euroopa laboratoorium Brüsselis“.
Lisainfo: Jaanika Saarmets, kultuuriprogrammi nõunik, +32492158714, jaanika.saarmets[at]mfa[dot]ee

Kolmapäev, 22. november 2017

Brüsselis algab kell 17.00 Euroopa Liidu spordiauhindade gala, millega väärtustatakse ühiskonna sidusust tugevdavaid tegevusi spordi kaudu. Üks auhinnanominent on ka Spin Programm Eestist. Sissejuhatavas paneelis osaleb kultuuriminister Indrek Saar.
Lisainfo: Kairis Ulp, eesistumise spordi töögrupi juht, 5358 2242, kairis.ulp[at]kul[dot]ee, Kai-Ines Nelson, eesistumise kommunikatsioonikoordinaator, 5568 9644, kai-ines.nelson[at]kul[dot]ee

Neljapäev, 23. november 2017

Eesti kultuurisündmused maailmas

Prantsusmaal Saint-Etienne`is Forum Jazz Européeni festivalil esineb Kirke Karja Quartet.
Lisainfo: Kersti Kirs, kultuurinõunik, +442078385386, kersti.kirs[at]mfa[dot]ee

Normandias Pont-Audemer Mediateegis linastub Eure’i piirkonna Euroopa Maja eestvedamisel ning tänu Eesti eesistumisele Euroopa Liidus Ilmar Raagi mängufilm „Eestlanna Pariisis”.
Lisainfo: Kersti Kirs, kultuurinõunik, +442078385386, kersti.kirs[at]mfa[dot]ee

Reede, 24. november 2017

Kultuuriminister Indrek Saar osaleb Estonia talveaias kell 15.00 algaval Soome ja Eesti vaimse koostöö konventsiooni 80. aastapäeva tähistamisel. See on vanim välisleping, mis ei lakanud kehtimast ka nõukogude okupatsiooni ajal. Kell 17.00 osaleb minister Saar Virumaa Muuseumide Rehbinderi maja avamisel.
Lisainfo: Madis Järv, välissuhete osakonna juhataja asetäitja, 628 2256, madis.jarv[at]kul[dot]ee, Maris Sild, ministri nõunik, 5693 8678, maris.sild[at]kul[dot]ee

24.11 ja 25.11 peetakse Erinevate Tubade Klubis Eesti esimene Lõimumise Häkaton
Lisainfo: Agnes Aaslaid, INSA kommunikatsioonijuht, 5661 2775, agnes.aaslaid[at]integratsioon[dot]ee

Eesti kultuurisündmused maailmas

Kanuti Gildi SAAL tähistab 24.11 ja 25.11 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva Düsseldorfis sündmusega “Sünnipäevapidu”.  See toimub kaasaegse etenduskunsti keskuses Forum Freies Theater ja Filmwerkstatti kinomajas. Programmis on loeng e-residentsusest, NO99 film “Kust tuleb tolm ja kaob raha” ning teatrit, tantsu ja muusikat.
Lisainfo: Katre Väli, teatrinõunik, 628 2212, katre.vali[at]kul[dot]ee

Antwerpeni mainekas AMUZi kontserdimajas esinevad reedel, 24.11 ning laupäeval, 25.11 Brüsseli Muusikainstrumentide Muuseumis seto folklooriansambel Kuldatsäuk ja belgia kammerkoor Aquarius. Kõlab seto leelo ja valik laule Veljo Tormise tsüklist “Unustatud rahvad”.
Lisainfo: Jaanika Saarmets, kultuuriprogrammi nõunik, +32492158714, jaanika.saarmets[at]mfa[dot]ee

Londoni Euroopa Majas esinevad 24.11 ja 25.11 lasteraamatute autor Kätlin Vainola ja illustraator Ulla Saar.
Lisainfo: Kersti Kirs, kultuurinõunik, +442078385386, kersti.kirs[at]mfa[dot]ee

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 20. november 2017

20.‒21. novembril osalevad teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare ja peaspetsialist Helena Pärenson Poolas Lodzis toimuval Euroopa biomajanduse kongressil. Külli Kaare teeb ülevaate Eesti biomajanduse arengutest paneeldiskussioonis, mis käsitleb BIOEAST algatuse visiooni kujundamist riikide biomajanduspoliitika taustal. Konverentsi koduleht: http://bioeconomy.lodzkie.pl/en/.

Teisipäev, 21. november 2017

Kell 13 osalevad Maaeluminister Tarmo Tamm ja põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban Maaeluministeeriumi väikeses saalis toimuval teraviljasektori ümarlaual.

Kell 10 osaleb maaeluminister Tarmo Tamm Riigikogu istungil maaparandusseaduse esimesel lugemisel.

21.‒22. novembril osaleb toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai Prantsusmaal Pariisis toimuval Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) põllumajanduspoliitikate ja turgude toimkonna (APM) istungil, kus on päevakorras OECD aruanne Eesti kohta „Innovation for Agricultural Productivity  and Sustainability in Estonia“.

Kell 14 osalevad õigusosakonna nõunik Geir Veski ja maaelu arengu osakonna maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Helve Hunt Riigikogu  maaelukomisjonis toimuval väärtusliku põllumajandusmaa kaitseks väljatöötatava seaduseelnõu põhimõtete ja meetmete arutelul.

Kolmapäev, 22. november 2017

Maaeluminister Tarmo Tamm kohtub ETNA Eestimaal MTÜ-ga.

22.‒23. novembril osaleb kalamajandusosakonna nõunik Keno Kaasiksoo Horvaatias Dubrovnikus toimuval iga-aastasel elektroonilise raporteerimise süsteemi (ERS) ja andmehalduse ekspertgrupi kohtumisel.

Teadus- ja arendusosakonna nõunik Sirli Pehme osaleb Taanis Kopenhaagenis toimuval teaduse ühiskavandamise algatuse „Põllumajandus, toiduga kindlustatus, kliimamuutused“ (FACCE-JPI) suurandmete teemalisel seminaril.

22.‒24. novembril osaleb teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist Maarja Malm Hispaanias Bilbaos toimuval teadusvõrgustiku ERA-Net SusAn juhtkomisjoni koosolekul ning teadusvõrgustiku ERA-Net SusAn projektiseminaril, kus tutvustatakse ERA-Net kaasrahastatavaid projekte ning nende oodatavaid tulemusi.

Neljapäev, 23. november 2017

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ja eurokoordinatsiooni osakonna nõunik Peeter Seestrand osalevad Rootsis Stockholmis toimuval Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) teemalisel arutelul.

Maaeluminister Tarmo Tamm ja toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev osalevad Belgias Brüsselis toimuval antibiootikumiresistentsuse (AMR) konverentsil.

Reede, 24. november 2017

Teadus- ja arendusosakonna nõunik Sirli Pehme osaleb Taanis Kopenhaagenis toimuval teadusvõrgustiku ERA-Net ICT AGRI konverentsil „ICT and Robotics for a Sustainable Agriculture“.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 20. november 2017

Riigihalduse minister Jaak Aab vastab riigikogus arupärimistele Ida-Virumaa teemadel.

Kantsler Veiko Tali osaleb iganädalasel kantslerite kohtumisel, kus arutatakse valitsuse istungi ja valitsuskabineti nõupidamise materjale.

Teisipäev, 21. november 2017

Asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb konverentsil "Ehitame Eestis".

Asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb KUMU nõukogu koosolekul.

Kolmapäev, 22. november 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste külastab koos kaitseminister Jüri Luigega kaitseväe Tapa linnakut.

Riigihalduse minister Jaak Aab peab kõne Euroopa Parlamendi Brüsselis korraldatud üritusel "Ühtekuuluvuspoliitika tulevik peale aastat 2020: võimalused, väljakutsed ja järgmised sammud.“

Neljapäev, 23. november 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Asekantsler Dmitri Jegorov osaleb kõrgetasemelisel maksuküsimuste töögrupi kohtumisel Brüsselis.

Neljapäev, 23. november 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste osaleb haigekassa nõukogu koosolekul.

Riigihalduse minister Jaak Aab on visiidil Läänemaal.

Asekantsler Märten Ross osaleb tagatisfondi koosolekul.

Kantsler Veiko Tali ja asekantslerid Kaie Koskaru-Nelk ja Raigo Uukkivi osalevad strateegilise planeerimise infoseminaril.

Siseministeerium
Esmaspäev, 20. november 2017

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort juhatab EL-Interpoli vanemametnike kohtumist Brüsselis. Kohtumisel arutatakse Interpoli punaste teadete mehhanismi, Interpoli koostööd Euroopa Liiduga CSDP missioonide raames, panustamist migrantide smugeldamise vastasesse teabevahetusse ning küberkuritegevuse vastasesse võitlusse. Kohtumisel osalevad Annika Talmar, Agne Kaarlep, Kertu Kaera Brüsseli Eesti alalisest esindusest EL-i juures (AEEL) ning Ülle Hanson Euroopa Liidu ja välissuhete osakonnast.

Teisipäev, 21. november 2017

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort juhatab sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee (COSI) istungit Brüsselis. Kohtumisel arutatakse teabevahetuse ja koostalitlusvõime uuendatud tegevuskava, nõukogu järelduste eelnõu Ukrainaga sisejulgeolekualase koostöö tugevdamise kohta, koostööd ÜJKP missioonide ja JSK agentuuride vahel, eesistuja ettepanekuid küberkuritegevuse vastase võitluse tõhustamiseks, samuti nõukogu järelduste eelnõu ATLAS võrgustiku tugevdamise kohta ja teisi terrorismivastase võitluse aktuaalseid teemasid. Kohtumisel osalevad lisaks AEEL nõunikud Annika Talmar, Agne Kaarlep, Kertu Kaera ja Tõnu Tammer Brüsseli Eesti alalisest esindusest EL-i juures (AEEL) ning Ülle Hanson Euroopa Liidu ja välissuhete osakonnast.

Siseminister Andres Anvelt osaleb mitteametlikel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga EL andmebaaside koostalitlusvõime algatuse teemadel ka kohtub Euroopa Parlamendi terrorismi erikomisjoni juhti ja raportööriga.  Kohtumistel osalevad lisaks Tõnu Tammer ja Agne Kaarlep Brüsseli Eesti alalisest esindusest EL-i juures (AEEL) ning Euroopa Liidu ja välissuhete osakonna juhataja Kristi Värk.

Kantsler Lauri Lugna lausub avasõnad rahvusvahelisel ENLETS Mobile (European Network of Law Enforcement Technology Services) töögrupi kohtumisel, Tallinnas. Ürituse käigus tutvustatakse erinevate Euroopa riikide siseturvalisuse valdkonna jaoks mõeldud mobiilseid lahendusi ning räägitakse piiriülesest andmevahetusest.

Siseministeeriumis koguneb sisserände töörühm. Sisserände regulatsiooni muutmiseks moodustatud töörühma kuuluvad ühtekokku 19 organisatsiooni esindajad, samuti rahvastiku- ja rändeeksperdid. Töörühma ülesandeks on analüüsida erinevaid võimalusi sisserände reguleerimiseks Eesti riigi ja ühiskonna vajadustele vastavalt ning teha regulatsiooni muutmiseks oma ettepanekud. Töörühma juhib siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus.

Kolmapäev, 22. november 2017

Kodakondsustunnistuste pidulik üleandmine Pärnu Raekojas kell 14.00. Lääne prefekt Kaido Kõplas ja Eesti Politsei Spordiliidu president Allar Raja annavad üle kodakondsustunnistused uutele Eesti kodanikele.

Neljapäev, 23. november 2017

Brüsselis toimub Eesti eesistumise viimane EL strateegilise rände-, piirivalve- ja varjupaigakomitee (SCIFA) kohtumine. Fookuses on FRONTEXi tehtud haavatavuse hindamiste kokkuvõtted, Komisjoni avaldatud Euroopa rändeagenda eduraport, ümberasustamise võimalused kesk-Vahemere rändeteel ning oktoobris toimunud SCIFA seminari järelmid.
Kohtumist juhatab korrakaitse-ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt ja osalevad AEEL-st Märt Hiietamm, Egert Belitšev, Birgit Lüüs, Thorwald-Eirik Kaljo ning pealinnast Euroopa Liidu ja välissuhete osakonna nõunik Merili Soosalu.

Kantsler Lauri Lugna konverentsil „Tagasiside andmise kunst“, et jagada juhtimiskultuuri arendamise kogemust siseministeeriumi valitsemisalas. Konverents toimub KUMU-s hindamiskeskuse Tripod eestvedamisel.

Siseminister Andres Anvelt ja asekantsler Erkki Koort viibivad Vilniuses iga-aastasel Balti siseministrite kohtumisel. Ministrite kohtumise teemad on seekord ränne, EL välispiiri haldamine ja arengud julgeolekupoliitikas.
Kohtumise lõpul allkirjastavad siseministrid Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe. Kohtumisel osalevad ka Euroopa Liidu ja välissuhete osakonna juhataja Kristi Värk ja ministri nõunik Mari Rebane.

Reede, 24. november 2017

Siseminister Andres Anvelt ja asekantsler Erkki Koort osalevad Vilniuses Schengeni liikmelisuse 10. aastapäevale pühendatud foorumil, mis võtab vaatluse alla vabadused ja kohustused. Minister Andres Anvelt osaleb paneeldiskussioonis „Schengeni ala tulevik – evolutsioon või stagnatsioon?“ ning asekantsler Erkki Koort osaleb paneelis „Vabadus liikuda ja tunda end turvaliselt – kas see ikka on täna võimalik?“. Foorumist võtavad osa ka Euroopa Liidu ja välissuhete osakonna juhataja Kristi Värk ja ministri nõunik Mari Rebane.

Kodakondsustunnistuste pidulik üleandmine Tartu raekojas kell 16.00. Lõuna prefekt Vallo Koppel ja Tartu linnapea Urmas Klaas annavad üle kodakondsustunnistused uutele Eesti kodanikele.

Sotsiaalministeerium
Teisipäev, 21. november 2017
-  Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kokku kutsutud sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni koosolekul toimub väljatöötatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu seisukohtade arutelu, sealhulgas paindliku pensioniea, paindliku pensioni, pensionivalemi ja pensionide indekseerimise teemal.
- Minister Iva ja minister Ossinovski osalevad koalitsioonilepingu allkirjastamise 1. aastapäeva tähistamisel ning vahekokkuvõtete tegemisel valitsuse esimesest tööaastast.
- kl 11 osaleb tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Vabariigi Valitsuse sotsiaalkindlustusreformi komisjoni istungil.
- Tööala asekantsler Janar Holm osaleb Bilbaos tervislike töökohtade kampaania 2017. aasta tippkohtumisel „Tervislikud töökohad sõltumata east“.
- E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo esineb Tartus Eesti EL Nõukogu eesistumise raames toimuval EL ravimiametite IT juhtide ja müügilubade ekspertide koosolekul kõnega „E-tervise ja e-retsepti digitaalsed andmed, Eesti kogemus“. Lisainfo: https://www.ravimiamet.ee/en/cmdh-meeting 
Kolmapäev, 22. november 2017

- kl 10 teeb minister Ossinovski Riigikogu konverentsisaalis ettekande noortegarantii tugisüsteemist arutelul „Mitteaktiivsed noored – kas meie ühiskonna uus väljakutse?“

- Asekantsler Holm osaleb Bilbaos tervislike töökohtade kampaania 2017. aasta tippkohtumisel „Tervislikud töökohad sõltumata east“.

Neljapäev, 23. november 2017

- Kaia Iva ja Jevgeni Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

- Kaia Iva ja Jevgeni Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse esimese tööaasta pidulikul EV peaministri õhtusöögil.

- Minister Iva avab sõnavõtuga Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Põhja-Eesti piirkonna teemapäeva sotsiaalministeeriumis.

- Terviseala asekantsler Maris Jesse osaleb Eesti EL Nõukogu eesistumise raames Brüsselis korraldataval kõrgetasemelisel üritusel "AMR: Ühe tervise saavutamise tegevuskava ja tõenduspõhine poliitikakujundamine”, kus on arutusel ELi ja liikmesriikide võimalused antimikroobse resistentsuse leviku tõkestamiseks.

Reede, 24. november 2017

-  kl 10 osaleb minister Ossinovski Eesti Haigekassa nõukogu koosolekul. 

-  Minister Iva peab tervituskõne Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu Rehabilitatsioonikeskuse pidulikul avamisel.

-  Asekantsler Holm osaleb kõrgetasemelisel töösuhete teemalisel kohtumisel Sofias.

Välisministeerium
Esmaspäev, 20. november 2017

Eesti suursaadik NATO juures Kyllike Sillaste-Elling külastab koos Prantsusmaa, Taani ja Suurbritannia kolleegiga Tapal asuvat sõjaväebaasi. Nad tutvuvad NATO liitlaste pataljoni lahingugrupi tegevusega ning osalevad seejärel Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuses toimuval ümarlaual.

Eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas juhatab Brüsselis Euroopa Liidu üldasjade nõukogu kohtumist, kus valmistatakse ette detsembrikuus toimuvat Euroopa Ülemkogu, arutatakse Euroopa Komisjoni järgmise aasta tööprogrammi, tutvustatakse koos järgmise eesistujariigi Bulgaariaga 2018. aasta Euroopa poolaasta tegevuskava ning võetakse vastu järeldused küberturvalisuse kohta.

Pärastlõunal toimub ühenduse 27 liikmesriigi üldasjade nõukogu, kus käsitletakse Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise läbirääkimiste hetkeolukorda.

20.11-22.11 osaleb välisminister Sven Mikser Myanmari pealinnas Naypyidaw`s toimuval Aasia-Euroopa välisministrite kohtumisel (ASEM). Arutatakse rändetemaatikat, olukorda Põhja-Koreas ning Euroopa-Aasia suhteid.

Teisipäev, 21. november 2017

Suursaadik Heiti Mäemees annab üle oma volikirja Tadžikistani Vabariigi presidendile Emomali Rahmonile.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana korraldab koostöös mõttekojaga RIAC (Russian International Affairs Council, Venemaa rahvusvaheliste suhete nõukogu) Moskvas seminari „Venemaa ja EL suhted Eesti EL Nõukogu eesistumise ajal“.
Eestlastest esinevad ettekandega Venemaa-Euroopa Liidu suhetest ja piiriülesest koostööst välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Rein Tammsaar ning rahandusministeeriumi nõunik Julia Koger.

Reede, 24. november 2017

Välisminister Sven Mikser osaleb idapartnerluse tippkohtumise raames toimuval välisministrite lõunal Brüsselis. Välisminister toob esile, et Eesti on idapartnerlust alati aktiivselt toetanud ja pidanud seda prioriteediks. Samuti arutatakse tulevikuvõimalusi programmi muutmiseks kergesti mõistetavamaks ja inimkesksemaks.