Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (13.11.2017 - 19.11.2017)

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 13. november 2017

Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) tutvustatakse kell 13 Rakvere Ametikooli arhitektuurikonkursi tulemusi, kantsler Tea Varrak kuulutab välja konkursi võitja. Ajakirjanikud on oodatud!

Minister Mailis Reps külastab Stockholmi eesti kooli ning osaleb Rootsi haridusministri Anna Ekströmi kutsel kõrgetasemelisel seminaril, kus arutatakse hariduse ja tööturu lõimumise teemasid.

Üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets osaleb Pariisis OECD hariduskomitees, kus arutatakse õpetajate heaolu, õpetajakoolituse ja koolivõrgu korraldamisega seotud küsimusi.

Teisipäev, 14. november 2017

Minister Mailis Reps osaleb Teadus- ja Arendusnõukogu koosolekul kell 15 Stenbocki majas.

Kolmapäev, 15. november 2017

Haridus- ja Teadusministeerium korraldab piirkondlikud infopäevad, kus tutvustatakse võimalikke muudatusi hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel.
Esimene, Järva-, Rapla-, Viljandi- ja Jõgevamaa infopäev toimub 15. novembril Paide kultuurikeskuse kammersaalis algusega kell 10.30.
Kokku toimub kaheksa piirkondlikku infopäeva ja need on mõeldud omavalitsuste haridus- ja sotsiaalvaldkonna juhtidele, koolijuhidele, Rajaleidja juhtidele ja spetsialistidele, puuetega lastega tegelevatele ühendustele ja lapsevanematele. Ajakava ja lähem info: https://www.hm.ee/et/piirkondlikud-infopaevad
Ajakirjanikud on oodatud kõigile piirkondlikele infopäevadele!

Minister Mailis Reps kohtub Tartu Ülikoolis rektor Volli Kalmuga kell 11.15 ning kell 13.30 Eesti Maaülikoolis rektor Mait Klaasseniga.

Kell 15 külastab minister Mailis Reps Hugo Treffneri Gümnaasiumi, kus kohtub direktor Ott Ojaveeri ja Tamme Gümnaasiumi direktori Ain Tõnissoniga.

Minister Mailis Reps esineb kell 16 kõnega Haridusportaali konverents-messil Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Lähem info konverentsi kohta: http://www.haridusportaal.ee/hariduskonverents-ja-mess-2017.html

Neljapäev, 16. november 2017

Tartus toimub infopäev, kus tutvustatakse võimalikke muudatusi hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel. Infopäev algab kell 10.30 Dorpati konverentsikeskuses Baeri ruumis. Lähem info: https://www.hm.ee/et/piirkondlikud-infopaevad. Ajakirjanikud on oodatud!

Minister Mailis Reps kohtub kell 13 ministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) Euroopa Komisjoni kõrghariduse turundushanke Study in Europe võitnud projekti meeskonnaga, kes annab ülevaate Euroopa kõrghariduse turunduse hetkeseisust. Euroopa kõrghariduse ülemaailmse turunduse hanke võitis 2014. aastal kuueliikmeline konsortsium, kuhu kuuluvad lisaks Eesti sihtasutusele Archimedes ka Ühendkuningriigi, Hollandi, Saksamaa ja Prantsusmaa sihtasutused.

Minister Mailis Reps avab kell 9.15 KuMu-s Läänemere teadusvõrgustiku Baltic Science Network konverentsi „Uued meetmed tipptaseme levitamiseks ja koostöövõrgustikes osaluse laiendamiseks teadus- ja arendustegevuses“. Kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand annab ülevaate võrgustiku kujunemisest ja senisest tegevusest ning osaleb paneeldiskussioonis. Täpsem info ja ajakava: https://www.hm.ee/en/seminar_16.11.2017

Minister Mailis Reps osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kell 14 avab minister Mailis Reps Okupatsioonide muuseumis Euroopa ettevõtlusõppe projekti lõpukonverentsi, kus räägitakse ettevõtlusõppe mõjust ning tunnustatakse viie projektis osaleva riigi ettevõtlikumaid koole. Konverents toimub Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise egiidi all ning selle korraldab Junior Achievement Eesti koostöös Haridus- ja Teadusminsiteeriumiga. Lisainfo: https://www.eu2017.ee/political-meetings/final-conference-icee-innovatio...

Kantsler Tea Varrak viibib 16.-17. novembril Pariisis ja esineb sõnavõtuga rahvusvahelisel konverentsil “Erasmus+, koostöö ja innovatsioon”, mis keskendub Erasmus+ programmi tulemustele ning edasistele tegevustele. Kantsler osaleb ka töögrupis „Haridus tulevikukoolis. Meie noored digiajastu keskmes“. Lähem info ja päevakava: http://archimedes.ee/avatud-registreerumine-konverentsile-erasmus-koosto...

Reede, 17. november 2017

Minister Mailis Reps osaleb kell 13 Noorte Nõukogu koosolekul ministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11).

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 13. november 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastab Riigikogu liikmete arupärimisele Haigekassa juhtimise muutmise kohta.

Teisipäev, 14. november 2017

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb 14. ja 15. novembril Dublinis üritusel Foundation Forum 2017. Lisainfo: https://www.eurofound.europa.eu/events/foundation-forum-2017

Kolmapäev, 15. november 2017

Minister Ossinovski osaleb Eesti Töötukassa nõukogu koosolekul.

Minister Ossinovski osaleb Riigikogu infotunnis.

E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo esineb Düsseldorfis World Forum for Medicine konverentsil ettekannetega „Digitaalne terviseühiskond kui Euroopa juhtpõhimõte“ ja „Digitaalne terviseuuring: suured andmetöötlusvahendid tervishoiuandmetele“. Lisainfo: https://www.medica-tradefair.com/

Neljapäev, 16. november 2017

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja minister Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning kabineti nõupidamisel.

Asekantsler Kuuse osaleb Narva Kolledžis laste kehalise karistamise ennetamise infopäeval.

Terviseala asekantsler Maris Jesse osaleb 16. ja 17. novembril Brüsselis Euroopa Liidu Nõukogu kõrgetasemelise rahvatervise töögrupi kohtumisel.

Reede, 17. november 2017

Minister Iva kohtub Järvamaa omavalitsusjuhtidega, et rääkida SA Koeru Hooldekeskuse tulevikust.

Minister Ossinovski osaleb Nordic Hotel Forumis väitluses „Lõimuv Eesti: nii palju veel teha, kohtades käia, inimesi lõimida“.

Välisministeerium
Esmaspäev, 13. november 2017

13.11 välisminister Sven Mikser osaleb Brüsselis välisasjade nõukogu kohtumisel. Kohtumise päevakorras on EL-Aafrika suhted, strateegiline kommunikatsioon ning välis- ja kaitseministrite ühiskohtumise päevakorras EL globaalstrateegia julgeoleku- ja kaitsealgatuste elluviimine ning EL-NATO koostöö. Välisasjade nõukogu eel toimub välisministrite mitteametlik kohtumine Makedoonia välisministri Nikola Dimitroviga, kellega arutletakse riigi viimase aja poliitilise arengu ja tulevikusuundumuste üle.

Teisipäev, 14. november 2017

14.11 välisminister Sven Mikser kaasjuhatab ELi poolt Euroopa Majanduspiirkonna nõukogu (EEA) kohtumist ning Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide poolt Liechtensteini välisminister Aurelia Frick. Nõukogul arutatakse Euroopa andmemajanduse arendamise meetmete üle ning võetakse vastu järeldused.

14.-15.11 osaleb eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi esindajana Euroopa Parlamendi plenaaristungil Strasbourgis (päevakord leitav aadressil http://www.europarl.europa.eu/plenary/et/agendas.html).

Kolmapäev, 15. november 2017

15.11 kõneleb Matti Maasikas EL Nõukogu konverentsil "Investing to Connect Europe", kus arutletakse Euroopa ühendamisprojektide jätkumise üle järgmises EL finantsraamistikus ning Euroopa ühendamise rahastu (CEF) ja Euroopa strateegiliste investeeringute fondi (EFSI) tulemuslikku rakendamist.

15.-16. novembril külastab Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Tiina Intelmann Edinburghi. Visiidi käigus kohtub suursaadik esimese ministri Nicola Sturgeoniga ning ühtlasi avab suursaadik Eesti kolmanda aukonsuli esinduse Šotimaal. Lisaks annab suursaadik Šoti parlamendi välissuhete komiteele ülevaate Eesti EL eesistumisest ning kohtub digiteenuste eest vastutava ministri Derek Mackayga. Suursaadik Interlmann osaleb ka e-tervise seminaril, mis keskendub Eesti ja Šoti koostöövõimalustele selles vallas.

Neljapäev, 16. november 2017

16.11 toimub välisministeeriumi 15. avatud uste päev.

Reede, 17. november 2017

17.11 toimub Brüsselis CARIFORUM-EL Ühisnõukogu kohtumine, mida Euroopa Liidu poolt kaasjuhivad Eesti välisminister Sven Mikser ja kaubandusvolinik Cecilia Malmström. CARIFORUM-EL Ühisnõukogu on 15 Kariibi mere riigi ja ELi vaheline majanduskoostöö formaat, mis tegeleb kõigi lepingu raames esile kerkivate küsimustega.