Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (06.11.2017 - 12.11.2017)

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 6. november 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste ning finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross osalevad euroala riikide ehk eurorühma kohtumisel Brüsselis.

Rahandusminister Toomas Tõniste kirjutab koos Leedu ja Läti kolleegidega Brüsselis alla Balti riikide rahandusministeeriumite vahelisele kapitaliturgude ühise arendamise kokkuleppele. Kohtumisel osalevad ka Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ja Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga (EBRD) asepresident Pierre Heilbronn.

Rahandusministri eriesindaja ELi eelarve küsimustes Märt Kivine ja eelarvepoliitika asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osalevad ELi 2018. aasta eelarve Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu esimesel lepituskohtumisel Brüsselis.

Kantsler Veiko Tali osaleb iganädalasel kantslerite koosolekul, kus arutatakse valitsuse istungi ja valitsuskabineti materjale.

Teisipäev, 7. november 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste ning finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross osalevad ELi majandus- ja rahandusministrite ehk Ecofini nõukogu kohtumisel Brüsselis.

Eelarvepoliitika asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb riigieelarve arutelul riigikogu põhiseaduskomisjonis.

Eelarvepoliitika asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb riigikogu rahanduskomisjoni kohtumisel, kus on arutelu all 2018. aasta riigieelarve 2. lugemise muudatusettepanekud.

Kolmapäev, 8. november 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste osaleb riigikogu täiskogul, kus arutatakse 2016. majandusaasta koondaruannet (500 OE).

Riigihalduse minister Jaak Aab kohtub TTÜ avaliku halduse tudengitega ning annab ülevaate riigireformi ja haldusreformi läbiviimisest.

Halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi osaleb EUPANi ehk Euroopa avaliku teenistuse võrgustiku sekretariaadi kohtumisel.

Halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi osaleb Tallinna Sadama nõukogu koosolekul.

Neljapäev, 9. november 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov esineb avakõnega Raamatupidajate Päeva konverentsil Hiltoni konverentsikeskuses.

Rahandusministri eriesindaja ELi eelarve küsimustes Märt Kivine osaleb ELi 2018. aasta eelarve triloogil Brüsselis.

Halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi osaleb riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil.

Reede, 10. november 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste ja kantsler Veiko Tali osalevad finantsinspektsiooni nõukogu kohtumisel.

Riigihalduse minister Jaak Aab ja halduspoliitika asekantsler Raigo Uukkivi külastavad koos peaminister Jüri Ratasega Patarei merekindlust.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 6. november 2017

Kl 14 avab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Euroopa Liidu mitmekesisuse kokkulepete foorumi Viru konverentsikeskuses.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Euroopa Liidu mitmekesisuse kokkulepete foorumil Viru konverentsikeskuses.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb süüteoennetuse nõukogu istungil.

Teisipäev, 7. november 2017

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva külastab SA Autistika keskust, mis on lastevanemate algatusel rajatud töö- ja tegevuskeskus täisealistele autistidele.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva avab seitsmenda üle-eestilise vaimupuuetega inimeste fotokonkursi „Ilu minu ümber“ http://www.vaimupuu.ee/Vaimupuu_fotokonkurss_2017ILU_MINU_UMBER_812

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva külastab pikaajaliste traditsioonidega nägemispuudega inimesi koondavat ja neile erinevaid teenuseid osutavat organisatsiooni Põhja-Eesti Pimedate Ühingut.

Kolmapäev, 8. november 2017

Tööinspektsioon korraldab koostöös sotsiaalministeeriumiga Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäeva ja töötervishoiu ning tööohutuse konverentsi “Uued töövormid ning tööohutus ja -tervishoid”. Tallinnas toimuval konverentsil arutavad akadeemikud, praktikud, eksperdid ning sotsiaalpartnerid, kuidas tagada ja jälgida Euroopa kõrgeid tööohutuse ja –tervishoiu standardeid ajal, mil muutunud on töö sisu, harjumused ja keskkond. Konverentsi avavad tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning Euroopa Komisjoni tööhõive sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi juht Charlotte Grevfors Ernoult. Konverents toimub hotellis Radisson Blu Hotel Olympia ning algab kell 9. Konverents on otseülekandena jälgitav ERR portaalist.

Tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb ELi soolise võrdõiguslikkuse ministrite konverentsil Göteborgis.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva külastab Valkla Kodu, mis pakub täiskasvanud klientidele ööpäevaringset erihoolekandeteenust kohtumääruse alusel.

Terviseala asekantsler Maris Jesse teeb avaettekande konverentsil „Ilma võltsravimiteta on Euroopa ohutum“.

Tööala asekantsler Janar Holm osaleb Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäeval ning tööohutuse ja töötervishoiu konverentsil "Uued töövormid ning tööohutus ja töötervishoid".

Tööala asekantsler Janar Holm osaleb OSKA koordinatsioonikogu koosolekul.

Neljapäev, 9. november 2017

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva avab Euroopa Liidu vastastikuse sotsiaalkaitsealase infosüsteemi (MISSOC) võrgustiku kahepäevase kohtumise Tallinnas.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning kabinetinõupidamisel.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva annab Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu korraldatud 4-nda asendushoolduse valdkonna tunnustussündmusel Kuldse Kartuli Gala üle auhinna valdkonnas panustajale. http://www.eatl.ee/kuldnekartul/

Tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski tervitab Eesti Vähiliidu heategevuskontserdi osalejaid ja külastajaid Estonia kontserdisaalis.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Euroopa Liidu vastastikuse sotsiaalkaitsealase infosüsteemi MISSOC võrgustiku kohtumisel Tallinnas.

Terviseala asekantsler Maris Jesse osaleb Eesti Vähiliidu 25. aastapäeval.

Reede, 10. november 2017

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva külastab Valgamaal Valga Haigla eakate ja erihoolekande osakonda, MTÜ Paju Pansionaati ning Hummuli Avahooldekeskust, mis pakuvad eakate hoolekannet. Lisaks toimub Valga Väärikate Ülikoolis kohtumine sotsiaalkaitseministri Kaia Ivaga.

Kl 15.20 teeb tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ettekande Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu istungil Riigikogus teemal "Tervishoid ja tervishoiule eraldatud vahendite tõhus kasutamine".

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Koeru nõukogus.