Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (06.11.2017 - 12.11.2017)

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 6. november 2017

Maaeluminister Tarmo Tamm, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai ning eurokoordinatsiooni osakonnajuhataja Madis Pärtel osalevad Brüsselis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil. Teemadeks on olukord rahvusvahelisel põllumajandustoodete turgudel, kõrgetasemeline konverents „Jätkusuutlik toidutootmine: muldade perspektiiv“ ning taimekaitsevahendite säästva kasutamise direktiivi ning riiklike tegevuskavade rakendamise hindamisaruanne.

Teisipäev, 7. november 2017

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti osaleb Rakveres AQVA konverentsikeskuses toimuval Piimafoorumil 2017. Kantsler teeb foorumil ettekande „Eesti piimanduse koht põllumajanduse ja kalanduse üldises strateegias“.

Teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare juhib Euroopa Komisjoniga põllumajandusteaduste alalise komitee (SCAR) töögrupi koosolekut. Päevakorras on detsembris toimuva SCAR plenaaristungi ettevalmistus, 5. SCAR tuleviku-uuringu algatamine, Rahvusvahelise Biomajanduse Foorumi kompositsioon ja ülesanded, SCARi tööplaan 2018-2019 ning SCAR Põllumajandusteaduse ja ülemaailmsete väljakutsete (Agricultural Research for Global Challenges) ARCH töögrupi mandaadi uuendamine. Lisainfo: https://ec.europa.eu/research/scar/index.cfm.

Kolmapäev, 8. november 2017

Kell 10 kohtub toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai Maaeluministeeriumi väikeses saalis sotsiaalpartneritega. Päevakorras on põllumajandusteaduste alalise komitee (SCAR) töörühma nõuande poliitikaülevaade, Eesti maaelu arengukava nõuandemeetme ja eranõuande hetkeolukord, roll ja areng ning nõuande tuleviku teemaline arutelu.

Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand osaleb Rakveres AQVA konverentsikeskuses toimuval konverentsil “Eesti piimasektori ekspordiväljavaated”. Taavi Kand teeb foorumil ettekande „Eesti piimasektori ekspordist Maaeluministeeriumi pilgu läbi“.

Neljapäev, 9. november 2017

Maaeluminister Tarmo Tamm ja toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev osalevad 8.‒9. novembril Tšehhis Prahas toimuval sigade Aafrika katku (SAK) kõrgetasemelisel kohtumisel.

Teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare osaleb 9.‒10. novembrini toimuval EL teaduse ühiskavandamise initsiatiivi “Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused“ (FACCE JPI) juhtkomisjoni koosolekul, kus üheks oluliseks teemaks on Euroopa ühisprogrammi  „Põllumajandusmuldade majandamine“ (European Joint Programme on agricultural soil management) ettevalmistus. Lisainfo: https://www.faccejpi.com/.

Reede, 10. november 2017

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti teeb ettekande Türi kultuurimajas toimuval viljelusvõistluse lõpukonverentsil. Veebileht: http://viljelusvoistlus.ee/2017/10/05/viljelusvoistlus-2017-lopukonveren...

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 6. november 2017

Kl 14 avab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Euroopa Liidu mitmekesisuse kokkulepete foorumi Viru konverentsikeskuses.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Euroopa Liidu mitmekesisuse kokkulepete foorumil Viru konverentsikeskuses.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb süüteoennetuse nõukogu istungil.

Teisipäev, 7. november 2017

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva külastab SA Autistika keskust, mis on lastevanemate algatusel rajatud töö- ja tegevuskeskus täisealistele autistidele.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva avab seitsmenda üle-eestilise vaimupuuetega inimeste fotokonkursi „Ilu minu ümber“ http://www.vaimupuu.ee/Vaimupuu_fotokonkurss_2017ILU_MINU_UMBER_812

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva külastab pikaajaliste traditsioonidega nägemispuudega inimesi koondavat ja neile erinevaid teenuseid osutavat organisatsiooni Põhja-Eesti Pimedate Ühingut.

Kolmapäev, 8. november 2017

Tööinspektsioon korraldab koostöös sotsiaalministeeriumiga Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäeva ja töötervishoiu ning tööohutuse konverentsi “Uued töövormid ning tööohutus ja -tervishoid”. Tallinnas toimuval konverentsil arutavad akadeemikud, praktikud, eksperdid ning sotsiaalpartnerid, kuidas tagada ja jälgida Euroopa kõrgeid tööohutuse ja –tervishoiu standardeid ajal, mil muutunud on töö sisu, harjumused ja keskkond. Konverentsi avavad tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning Euroopa Komisjoni tööhõive sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi juht Charlotte Grevfors Ernoult. Konverents toimub hotellis Radisson Blu Hotel Olympia ning algab kell 9. Konverents on otseülekandena jälgitav ERR portaalist.

Tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb ELi soolise võrdõiguslikkuse ministrite konverentsil Göteborgis.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva külastab Valkla Kodu, mis pakub täiskasvanud klientidele ööpäevaringset erihoolekandeteenust kohtumääruse alusel.

Terviseala asekantsler Maris Jesse teeb avaettekande konverentsil „Ilma võltsravimiteta on Euroopa ohutum“.

Tööala asekantsler Janar Holm osaleb Euroopa Vanemtööinspektorite Komitee (SLIC) teemapäeval ning tööohutuse ja töötervishoiu konverentsil "Uued töövormid ning tööohutus ja töötervishoid".

Tööala asekantsler Janar Holm osaleb OSKA koordinatsioonikogu koosolekul.

Neljapäev, 9. november 2017

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva avab Euroopa Liidu vastastikuse sotsiaalkaitsealase infosüsteemi (MISSOC) võrgustiku kahepäevase kohtumise Tallinnas.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning kabinetinõupidamisel.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva annab Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu korraldatud 4-nda asendushoolduse valdkonna tunnustussündmusel Kuldse Kartuli Gala üle auhinna valdkonnas panustajale. http://www.eatl.ee/kuldnekartul/

Tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski tervitab Eesti Vähiliidu heategevuskontserdi osalejaid ja külastajaid Estonia kontserdisaalis.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Euroopa Liidu vastastikuse sotsiaalkaitsealase infosüsteemi MISSOC võrgustiku kohtumisel Tallinnas.

Terviseala asekantsler Maris Jesse osaleb Eesti Vähiliidu 25. aastapäeval.

Reede, 10. november 2017

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva külastab Valgamaal Valga Haigla eakate ja erihoolekande osakonda, MTÜ Paju Pansionaati ning Hummuli Avahooldekeskust, mis pakuvad eakate hoolekannet. Lisaks toimub Valga Väärikate Ülikoolis kohtumine sotsiaalkaitseministri Kaia Ivaga.

Kl 15.20 teeb tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ettekande Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu istungil Riigikogus teemal "Tervishoid ja tervishoiule eraldatud vahendite tõhus kasutamine".

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Koeru nõukogus.