Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (18.09.2017 - 24.09.2017)

Peaminister
Esmaspäev, 18. september 2017

Kell 14:00 Koalitsiooninõukogu nõupidamine
Kell 15:00 Arupärimistele vastamine Riigikogus

Teisipäev, 19. september 2017

Peaminister viibib Varssavis, kus toimub kohtumine Poola peaministri pr. Beata Szydłoga
Lisainfo: Triin Oppi, valitsuse meedianõunik, +372 502 5120, triin.oppi[at]riigikantselei[dot]ee

21:00 Kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi hr. Maroš Šefčovič’iga

Kolmapäev, 20. september 2017

Peaminister viibib töövisiidil Brüsselis, kus kohtub Euroopa Komisjoni presidendi hr. Jean-Claude Junckeriga. Lisaks osaleb peaminister Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kontserdil.
Lisainfo: Triin Oppi, valitsuse meedianõunik, +372 502 5120, triin.oppi[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 21. september 2017

14:30 Avasõnavõtt konverentsil „Connecting Europe“
15:00 Valitsuse kabinetinõupidamine

Reede, 22. september 2017

13:45 Kohtumine Euroopa Komisjoni transpordivolinik pr. Violeta Bulciga
14:30 Valitsuse kabinetinõupidamine

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 18. september 2017

18.-19. septembril toimub Nordic Hotel Forumis Eesti EL Nõukogu eesistumise raames üldhariduse peadirektorite kohtumine, mida juhib üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets. EL liikmesriikide haridusministeeriumide üldharidusvaldkonna juhtivametnikud arutavad, kuidas väärtuspõhise juhtimise ja hariduspoliitika kaudu toetada koolide arengut, tipptasemel õpetamist ja sidusrühmade kaasamist haridusotsuste tegemisse.

Teisipäev, 19. september 2017

19.-20. septembril toimub Tallinna Ülikoolis Eesti EL Nõukogu eesistumise hariduskonverents „Õppimise ja õpetamise nüüdisaegsed suunad“, kus osalevad hariduseksperdid, -teadlased, -ametnikud ja õppijate, õpetajate ning tööandjate esindajad üle kogu Euroopa. Arutatakse, kuidas tagada, et lisaks headele teadmistele ja põhioskustele oleksid tänased õppijad koolikogemusega rahul ja õppides õnnelikud, et nad suhtuksid maailma avatult, sooviksid ning suudaksid asuda eestvedaja rolli ning oleksid valmis võtma vastutuse neid ümbritseva maailma käekäigu eest. Konverentsi otseülekannet saavad jälgida kõik huvilised HTMi Facebooki lehel.

Kolmapäev, 20. september 2017

Minister Mailis Reps esineb sõnavõtuga Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži Väärikate Ülikooli avaaktusel kell 16 hotellis Strand.

Minister Mailis Reps ja kantsler Tea Varrak osalevad Eesti Tööandjate Keskliidu 100. sünnipäeva tähistamisel.

Paides Järvamaa Kutsehariduskeskuses toimub kell 12-15.30 oskuste aasta järjekordne inspiratsiooniüritus, mille eesmärk on pakkuda noortele inspiratsiooni ja teavet kutsehariduse võimalustest nii koolides kui ka tööturul. Lähem info oskuste aasta kohta: https://oskusteaasta.ee/

Neljapäev, 21. september 2017

Minister Mailis Reps osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kell 14 avab minister Mailis Reps Norra-Eesti teaduskoostöö programmi lõppkonverentsi, kus tehakse kokkuvõtteid programmi tulemustest ja jagatakse infot Norra toetuste võimalustest järgmisel rahastamisperioodil. Konverents toimub 21.-22. septembril Laulasmaal. Lähem info: http://www.etag.ee/uritus/norra-eesti-teaduskoostoo-programmi-loppkonver...

21.-22. septembril korraldab Rahvusarhiiv Euroopa riigiarhivaaride ümarlaua Tallinnas Õpetajate majas. Kantsler Tea Varrak esineb tervituskõnega.
Kantsler Tea Varrak esineb tervitussõnavõtuga Eesti EL eesistumise konverentsil „Sport, haridus, ülikool: ühendades jõud sportlaste topeltkarjääri ja aktiivse ühiskonna nimel”, mis toimub 21.-22. septembril Tartus hotelli Dorpat konverentsikeskuses.

21.-22. septembril toimub Tartus Euroopa teadusruumi ja innovatsiooni komitee ning teaduse töörühma väljasõiduistung.

21.-22. septembril toimub Tallinnas Euroopa hotellis võrgustiku CertiLingua aastakonverents, kuhu kogunevad võrgustikku kuuluvate riikide ja koolide esindajad. CertiLingua on Euroopa kvaliteeditunnistus, mis tõendab gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetaja kahe võõrkeele oskust vähemalt B2-keele¬tasemel. Eestis on liitunud programmiga kolm kooli. Konverentsi korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Võõrkeeleõpetajate Liiduga.

Reede, 22. september 2017

Tartus toimub Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, noorte ja spordi voliniku Tibor Navracsicsi ning Tartu ülikooli rektori Volli Kalmu osavõtul kõigile huvilistele avatud arutelu, mille põhiteemaks on haridus ja noored Euroopa Liidus. Arutelu toimub kell 13.00-14.45 Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis (Munga 18). Arutelul on eestikeelne sünkroontõlge, ülekannet on võimalik vaadata Euroopa Komisjoni Eesti esinduse lehel https://www.facebook.com/euroopakomisjoniesindus. Ürituse korraldavad Euroopa Komisjoni Eesti esindus ning Tartu ülikool koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

22.-27. septembril toimub Tallinnas Euroopa õpilasteaduse suursündmus – Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss EUCYS2017. Konkursil osalevad 38 riigi õpilaste riiklike teadustööde konkursside võitjad vanuses 16-20 aastat. Üritust korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Programm: http://www.eucys2017.eu/visitors

Laupäev, 23. september 2017

Kell 12-13 toimub Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi EUCYS2017 avatseremoonia Ülemiste City Walter Zappi hoones (Lõõtsa 6). Konkursi avavad minister Mailis Reps ning Euroopa Komisjoni esindaja Karen Slavin.

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 18. september 2017

18.–22. septembril viibib kaitseminister Jüri Luik visiidil Ameerika Ühendriikides. Lisainfo: Andres Sang, 717 0167 / 5648 1759, andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee

Teisipäev, 19. september 2017

19. septembril avab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus registreerimise 23.–24. novembril toimuvale konverentsile „Sõja- ja katastroofimeditsiin“. Lisainfo: Ivika Lehtsalu, 528 0489, ivika.lehtsalu[at]mil[dot]ee

Neljapäev, 21. september 2017

21. septembri varahommikul sõidab Kanadasse Invictuse mängudele Eesti Kaitseväe võistkond. Võistlejad lahkuvad VIP-terminali kaudu ning nad saadab teele liitlastega koostöös korraldatud auvahtkond. Lisainfo: Taavi Laasik, 5887 5378, taavi.laasik[at]mil[dot]ee

Laupäev, 23. september 2017

23.–24. septembril tähistab Kaitseliidu Harju malev 100. aastapäeva. Lisainfo: Merle Norit, 717 9108 / 5303 6414, merle.norit[at]kaitseliit[dot]ee


23.–24. septembril toimub Tartus Naiskodukaitse konverents. Lisainfo: Merle Norit, 717 9108 / 5303 6414, merle.norit[at]kaitseliit[dot]ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 18. september 2017

Algusega kell 14 toimub Keskkonnaameti Haapsalu kontori saalis (Kiltsi tee 10) keskkonnahariduse infopäev. Infopäevadele on oodatud nii lasteaia- kui kooliõpetajad, huvijuhid, koolijuhid kui ka teised huvilised. Infopäev on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine maakonna keskkonnahariduse spetsialistile.
Lisainfot leiab keskkonnaameti kodulehelt: http://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/kesk...

Esmaspäevast reedeni toimub Kanadas, Montrealis Loode-Atlandi kalandusorganisatsiooni (NAFO) aastakoosolek, kus võetakse vastu 2018. aasta kalapüügikvoodid ja püügitingimused. Eesti koordineerib koosolekul Euroopa Liidu tööd.

Teisipäev, 19. september 2017

Algusega kell 13 toimub Rapla Keskraamatukogu saalis (Lasteaia 5) keskkonnahariduse infopäev. Infopäevadele on oodatud nii lasteaia- kui kooliõpetajad, huvijuhid, koolijuhid kui ka teised huvilised. Infopäev on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine maakonna keskkonnahariduse spetsialistile.
Lisainfot leiab keskkonnaameti kodulehelt: http://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/kesk...

Teisipäevast neljapäevani toimub Keskkonnaagentuuris (Mustamäe tee 33, Tallinn) Läänemere riikide merereostuse hindamise ekspertide nõupidamine. Nõupidamisel uuendatakse andmeid Läänemerre jõudvate saasteainete koguste kohta ning antakse hinnanguid, kui palju riigid peavad veel merre jõudvate saasteainete koguseid vähendama.

Kolmapäev, 20. september 2017

Keskkonnaminister Siim Kiisler kohtub Euroopa Komisjoni asepresidendi Maroš Šefcoviciga.

Algusega kell 13 toimub Järva Maavalitsuse IV korruse saalis (Rüütli 25) keskkonnahariduse infopäev. Infopäevadele on oodatud nii lasteaia- kui kooliõpetajad, huvijuhid, koolijuhid kui ka teised huvilised. Infopäev on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine maakonna keskkonnahariduse spetsialistile.
Lisainfot leiab keskkonnaameti kodulehelt: http://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/kesk...

Neljapäev, 21. september 2017

Keskkonnaminister Siim Kiisler osaleb Turus toimuval CEWP (China Europe Water Platform) kõrgetasemelisel konverentsil.
Lisainfot konverentsi kohta leiab siit: https://www.2017cewp.org/home

Algusega kell 13 toimub Rakvere Kolledži saalis (Pikk 40) keskkonnahariduse infopäev. Infopäevadele on oodatud nii lasteaia- kui kooliõpetajad, huvijuhid, koolijuhid kui ka teised huvilised. Infopäev on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine maakonna keskkonnahariduse spetsialistile.
Lisainfot leiab keskkonnaameti kodulehelt: http://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/kesk...

Algusega kell 18 toimub Eesti Loodusmuuseumis järjekordne Öökulli akadeemia, kus sel korral tutvustatakse seenenäitust. Lisainfo leiab loodusmuuseumi kodulehelt.

Algusega kell 18 korraldab Keskkonnaamet Matsalu 60. aastapäeva tähistava juubeliürituse „Matsalu jäljed filmikunstis“, mis toimub Penijõe mõisas Läänemaal. Filmiõhtul saab näha vanu filme Matsalu loodusest ning kuulda filmitegijate ja endiste looduskaitsetöötajate kommentaare Matsaluga seotud kogemustest.
Lisainfo: Krista Kallavus, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, krista.kallavus[at]keskkonnaamet[dot]ee, 522 6139.

Reede, 22. september 2017

Algusega kell 18 peab Eesti Loodusmuuseumi Öökulli akadeemias venekeelse seeneteemalise loengu loodusmuuseumi bioloog Jekaterina Pesotski.

Keskkonnaamet esitleb reedel ja laupäeval Lahemaa rahvuspargi programmi „Orgaaniline Lahemaa -10 aastat kultuuripärandi koolitusi rahvuspargis“ Balti jaamas toimuval Ökomässul. Programm annab ülevaate, kuidas viimase 10 aasta jooksul on koostöös kohaliku kogukonnaga Lahemaal hoitud ja edendatud ehituspärandit, traditsioonilist looduskasutust, nendega seotud oskusi ja teadmisi.
Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, ave.paulus[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5332 7893.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 18. september 2017

Kl 12.00 Kultuuriminister Indrek Saar kohtub haldusala asutuste juhtidega eelarve teemadel.
Lisainfo: Maris Sild, ministri nõunik, 5693 8678, maris.sild[at]kul[dot]ee

Kl 13.30 kultuuriminister Indrek Saar kohtub Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO esindajatega kultuuritöötajate palkade teemal.
Lisainfo: Maris Sild, ministri nõunik, 5693 8678, maris.sild[at]kul[dot]ee

Kl 18.30 tutvustab Eesti suursaadik Pariisis Alar Streimann Pariisi Euroopa majas Eesti EL eesistumise prioriteete. Üritus on osa Pariisi võõrkultuuride nädala programmist: https://www.ficep.info/programme-sce
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, kultuurinõunik Pariisis, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee, +331 56622205

Teisipäev, 19. september 2017

Kl 14.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar spordialaliitude esindajatega. Päevakorral on treenerite tööjõukulude katmise toetuse määruse uuendused ja treenerite palgatõusu temaatika. Arutletakse ka Eesti EL eesistumise prioriteeti spordivaldkonnas - treenerite rolli senisest suuremat väärtustamist ühiskonnas.
Lisainfo: Silver Meikar, ministri nõunik, silver.meikar[at]kul[dot]ee, 527 8089

Kl 13.00 osaleb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Anne-Ly Reimaa holokausti ohvrite  mälestustseremoonial Kloogal.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 5223305

Kolmapäev, 20. september 2017

Kultuuriminister Indrek Saar on visiidil Narvas, ministrit saadab ettevõtjate ja loomemajandusvaldkonna esindajate delegatsioon.
Lisainfo: Silver Meikar, ministri nõunik, silver.meikar[at]kul[dot]ee, 527 8089

Brüsseli BOZAR Kaunite Kunstide Keskuses toimub Eesti EL eesistumisele pühendatud avakontsert, millel astuvad üles Eesti Rahvusmeeskoor Mikk Üleoja dirigeerimisel ning organist Toomas Trass. Kavas on Arvo Pärt, Toomas Trassi improvisatsioonid, Jean-Pierre Leguay, Veljo Tormis.
Lisainfo: Jaanika Saarmets, EL kultuuriprogrammi nõunik Brüsselis, +32 2430 7020; +32 492 158 714, jaanika.saarmets[at]mfa[dot]ee

Neljapäev, 21. september 2017

Kl 9.00 avab kultuuriminister Indrek Saar Eesti EL eesistumise raames toimuva  Euroopa arhitektuuripoliitikate konverentsi (https://wwwkul.rik.ee/et/eesti-el-eesistumine-euroopa-arhitektuuripoliit...) Vabal Laval, Telliskivi loomelinnakus. Konverents  pakub ülevaadet ruumilise planeerimise ja ehituskultuuri mõtteviisi viimastest arengutest. Tutvustatakse  Euroopa riikide arhitektuuripoliitikate uuemaid mõttesuundi ning edulugusid nende elluviimisel. Konverentsi peakõneleja Massimiliano Fuksas on rahvusvaheliselt tuntud Itaalia arhitekt. Lisaks jagavad Euroopa riikide ruumiplaneerimise kogemusi mitmed tunnustatud rahvusvahelised eksperdid. 
Ajakirjanikel palume intervjuusoovid kokku leppida Kultuuriministeeriumi Eesti EL Nõukogu eesistumise pressiesindaja  Kai-Ines Nelsoniga, e-post: kai-ines.nelson[at]kul[dot]ee, mob. 55689644.

Kl 10.00 kultuuriminister Indrek Saar osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel, kus istungi päevakorras on spordi strateegiadokumendi „Sport 2030“ aruande kinnitamine.
Lisainfo: Silver Meikar, ministri nõunik, silver.meikar[at]kul[dot]ee, 527 8089

21.-22. septembril toimub Tartus, Dorpati konverentsikeskuses Eesti EL eesistumise konverents "Sport, haridus, ülikool: ühendades jõud sportlaste topeltkarjääri ja aktiivse ühiskonna nimel" (https://wwwkul.rik.ee/et/eesti-el-eesistumine-spordikonverents-21-22-sep...). Konverentsi peaesinejad on  rahvusvahelise üliõpilasspordiliidu  (FISU) president Oleg Matytsin ja Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni esimees, 2008. aasta Pekingi olümpiamängude ja 2005. aasta Izmiri suveuniversiaadi võitja Gerd Kanter, Inglismaa topeltkarjäärisüsteemi Talanted Athletes Scholarship Scheme (TASS) direktor Guy Taylor ja endine Rahvusvahelise olümpiakomitee (IOC) sportlaskomisjoni esimees, 2004. a olümpiamängude hõbemedaliomanik vehklemises Claudia Bokel.

Konverentsil esitletakse, mida on seni Euroopa Liidus tehtud sportlaste topeltkarjääri teemal ning arutatakse, kuidas haridusasutused ja spordiorganisatsioonid saavad koos toimida ühtse sportlasi toetava süsteemina. Konverentsil teise teemana on arutlusel elanikkonna kehalise aktiivsuse tõstmine ülikoolide ja spordi abiga.
Ajakirjanikel palume intervjuusoovid kokku leppida Kultuuriministeeriumi Eesti EL Nõukogu eesistumise pressiesindaja  Kai-Ines Nelsoniga, e-post: kai-ines.nelson[at]kul[dot]ee, mob. 55689644.

Reede, 22. september 2017

Kell 9.00 osaleb Kultuuriminister Indrek Saar sõnavõtuga  Eesti EL eesistumise konverentsil: "Sport, haridus, ülikool: ühendades jõud sportlaste topeltkarjääri ja aktiivse ühiskonna nimel" (https://wwwkul.rik.ee/et/eesti-el-eesistumine-spordikonverents-21-22-sep...), Tartus Dorpati konverentsikeskuses. 

Kell  15.00 osaleb Kultuuriminister Indrek Saar III Euroopa Spordinädala raames toimuval Euroopa Komisjoni kõrgetasemelisel seminaril tervisliku eluviisi teemal (https://wwwkul.rik.ee/sites/kulminn/files/european_week_of_sport_agenda_... (PDF)) Eesti Rahva Muuseumis, Tartus, Raadil. Seminaril osalevad lisaks kultuuriministrile  EL volinikud Tibor Navracsics ja Vytenis Andriukaitis, Tartu linnapea Urmas Klaas ning  spordivaldkonna esindajad. Üritus on kõigile soovijatele avatud.  
Ajakirjanikel palume intervjuusoovid kokku leppida  Kultuuriministeeriumi Eesti EL Nõukogu eesistumise pressiesindaja  Kai-Ines Nelsoniga, e-post: kai-ines.nelson[at]kul[dot]ee, mob. 55689644

22.-24. septembrini osalevad Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene ja ministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits Hiina Rahvavabariigi kultuuriministri kutsel III Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kultuurifoorumil (http://cceecexpo.org/site_en/index.html) Hangzhous, kus toimub Hiina ning Kesk- ja Ida Euroopa koostööformaadi (EL 16+1) kultuuriministrite kohtumine. Kultuurifoorumi  ajal  toimuval kahepoolsel kohtumisel,  22. septembril allkirjastavad Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene ja Hiina Rahvavabariigi kultuuriminister Luo Shuagang  Eesti ja Hiina Kultuuriministeeriumide koostööprogrammi aastateks 2018-2022.
Lisainfo: Madis Järv, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja asetäitja, madis.jarv[at]kul[dot]ee, 6 282 256

Laupäev, 23. september 2017

Kell 10.45 osaleb kultuuriminister Indrek Saar III Euroopa Spordinädala pidulikul  avaüritusel  Tartu Tähtvere pargis, mis toimub koostöös Euroopa Komisjoni, Tartu linna ja Klubi Tartu Maratoniga 20. Tartu Rattamaratoni lasteürituste raames (https://www.tartumaraton.ee/et/yritused/rattamaraton/20/lasteyritused/)
Hea ajakirjanik, ootame kajastama! Palume intervjuusoovid eelnevalt kokku leppida Kultuuriministeeriumi Eesti EL Nõukogu eesistumise pressiesindaja  Kai-Ines Nelsoniga, e-post: kai-ines.nelson[at]kul[dot]ee, mob. 55689644.

23. ja 24. septembrini osaleb NUKU rahvusvahelisel nukuteatrite festivalil "Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes" Charleville-Mézières´“ (http://www.festival-marionnette.com/fr/festival-2017). Etendust "Bon Voyage ja teised valed" mängitakse neljal korral.
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, kultuurinõunik Pariisis, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee, +331 56622205

Pühapäev, 24. september 2017

Kell 16.00 avab kultuuriminister Indrek Saar rahvuste päeva kontserdi Jõhvi kontserdimajas XIV vähemusrahvuste kultuurifestivali „Rahvuskultuuride loomepada“ raames.
Lisainfo: Silver Meikar, ministri nõunik, silver.meikar[at]kul[dot]ee, 527 8089

Kl 12.00-14.30 esineb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Anne-Ly Reimaa ettekandega  XIV vähemusrahvuste kultuurifestivali „Rahvuskultuuride loomepada“ raames toimuval konverentsil „Traditsioonide järjepidevuse tagab põlvkondadevaheline side“.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 5223305

Ansambel Vox Clamantis annab Jaan-Eik Tulve juhatusel rea kontserte Mont Saint-Micheli muusikafestivalil Via Aeterna (http://www.via-aeterna.com/wp-content/uploads/2017/07/VIA-AETERNA.pdf (PDF)).
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, kultuurinõunik Pariisis, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee, +331 56622205

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 18. september 2017

Eesti toidu kuu raames üle-Eesti toimuvate ürituste programm: http://eestitoit.ee/et/kategooriad/eesti-toidu-kuu-2017.

18.‒20. septembrini toimub Euroopa kalanduspiirkondade võrgustiku (FARNET) korraldusasutuste kohtumine. Lisainfo: https://www.eu2017.ee/et/political-meetings/uleeuroopaline-rannapiirkond....

Teisipäev, 19. september 2017

Kell 15 osaleb maaeluminister Tarmo Tamm Mahlaveski talupoe (Fr. R. Faehlmanni 3, Tallinn) eestimaise talutoidu degustatsioonil.

Kolmapäev, 20. september 2017

Kell 13 osaleb maaeluminister Tarmo Tamm Riigikogu infotunnis.

Kell 14 osaleb maaeluminister Tarmo Tamm Riigikogus kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse ning toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse esimesel lugemisel.

20.‒21. septembril osaleb toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai Budapestis toimuval rahvusvahelisel innovatsioonikonverentsil „Strateegiline mõtlemine: luues teaduse- ja innovatsioonipõhist biomajandust“/„Strategic thinking: building a research and innovation driven Bioeconomy”, mis toimub Ungari üleriigilise põllumajandusnäituse ürituste raames. Lisainfo: http://en.omek2017.hu/omek-2017/.

Neljapäev, 21. september 2017

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai esineb Budapestis toimuval rahvusvahelisel innovatsioonikonverentsil „Strateegiline mõtlemine: luues teaduse- ja innovatsioonipõhist biomajandust“ Ungari Põllumajandusministeeriumi kutsel ettekandega ja osaleb aruteludes. Lisainfo: http://en.omek2017.hu/omek-2017/.

21.‒24. septembril toimub Tartus EUROPEA Internationali võrgustiku kohtumine ja konverents „From Rural to Digital“. Konverentsil osaleb 20st riigist üle 60 põllumajanduse, aianduse ja metsanduse kutseõppeasutuse esindaja ning koolitusinstitutsioonide esindaja. Lisainfo konverentsi veebilehelt: http://europeaestonia.weebly.com/.

Laupäev, 23. september 2017

Maaeluminister Tarmo Tamm avab Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õppetalu maadel toimuva noorte rahvusvahelise künnivõistluse ning osaleb VIP Hoidise valimise žüriis. Välisriikidest on künnivõistlusel esindatud Austria, Ukraina, Läti, Luksemburg, Saksamaa, Sloveenia, Inglismaa, Ungari, Soome, Leedu. Võistlusel võtavad mõõtu 20 välisvõistlejat ja 12 Eesti noort kündjat.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 18. september 2017

Riigihalduse minister Jaak Aab kohtub riigireformi Radari kolleegiumi liikmetega.

Riigihalduse minister Jaak Aab osaleb riigikogud riigireformi probleemkomisjoni istungil, kus arutluse all haldusreformi arengud.

Kolmapäev, 20. september 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste esineb ettekandega Tööandjate Keskliidu volikogus.

Neljapäev, 21. september 2017

Rahandusminister Toomas Tõniste ja riigihalduse minister Jaak Aab osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb Eesti Loto ASi nõukogu koosolekul.

Siseministeerium
Teisipäev, 19. september 2017

Siseminister Andres Anvelt ning päästeameti juht Kuno Tammearu annavad täna kell 15.00 KUMU-s üle päästeameti tänumärgid inimestele, kes on üles näidanud erakordset vaprust inimelude päästmisel või panustanud päästeala arengusse.
Tunnustuse pälvivad 89 inimest, kelle hulgas on nii päästetöötajad, kui ka tavakodanikud. Pidulikul tseremoonial annavad siseminister ja päästeameti peadirektor üle kolm kuldristi, kolm hõberisti, 28 päästeteenistuse medalit ja 30 elupäästja medalit. Tänavu tähistab päästeamet Eesti organiseeritud tuletõrje 98. aastapäeva.

Välisvahendite osakonna juhataja Tairi Pallas ja nõunik Aivi Kuivonen osalevad 19.-22. septembril Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldatud töötoas liikmesriikidele, mille teema on lihtsustatud kuluhüvitisviiside võimalused. Lisaks võtavad nad osa AMIF-ISF komitee koosolekust, OLAFi rikkumistest teavitamise infosüsteemi kasutamise koolituselt ning kohtuvad liikmesriikide hindamisvõrgustikuga.

Brüsselis toimub esimene ametlik varjupaiga- ja rändeküsimuste kõrgetasemelise töörühma (HLWG) kohtumine, mida juhatab Märt Hiietamm Brüsseli Eesti alalisest esindusest EL-i juures (AEEL). Kohtumisel keskendutakse erinevatele rände välismõõtmega seotud küsimustele, näiteks partnerlusraamistike areng ning erinevatele rändedialoogid kolmandate riikidega.
Kohtumisel osalevad kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Harry Kattai, Euroopa Liidu ja välissuhete osakonna nõunik Merili Soosalu ja Thorwald-Eirik Kaljo Brüsseli Eesti alalisest esindusest EL-i juures (AEEL).

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt osaleb e-residentsuse programmi nõukogu koosolekul.

Kolmapäev, 20. september 2017

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna osaleb 20. ja 21. septembril Tallinnas õiguskantsleri büroos eesistumise raames toimuval Euroopa Liidu ja USA justiits- ja siseküsimuste (JHA) vanemametnike kohtumisel. Arutlusel on erinevad sise- ja justiitsküsimused, nagu terrorismivastane võitlus, piirihaldus ning ränne. Koosolek valmistab ette novembris Washingtonis toimuvat EL ja USA sise-ning justiitsministrite kohtumist.

Kohtumisel osalevad Kristi Värk ning Ülle Hanson Euroopa Liidu ja välissuhete osakonnast, Märt Hiietamm, Kertu Kaera, Annika Talmar ning Agne Kaarlep Brüsseli Eesti alalisest esindusest EL-i juures (AEEL). Lisainfo siin lehel: https://www.eu2017.ee/et/political-meetings/eli-ja-usa-vanemametnike-koh...

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort kohtub Kiievis Ukraina toetusrühma (SGUA), Euroopa Liidu nõuandva missiooni (EUAM) ning Ukraina Euroopa Liidu delegatsiooniga (EUDEL Ukraine).

Siseministeeriumi külastab Hollandi delegatsioon, mille käigus arutatakse hübriidohtudega seonduvaid küsimusi. Visiidil osalevad päästepoliitika asekantsler Hannes Kont, pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja Priit Laaniste ning esindajad riigikantseleist, välisministeeriumist ja kaitseministeeriumist.

Neljapäev, 21. september 2017

Siseminister Andres Anvelt lausub avasõnad 21.-22. septembril Tallinna Ülikoolis toimuval rändekonverentsil “Euroopa Liit ja üleilmne talendijaht". Konverents käsitleb seoseid sisserände ja majanduskasvu vahel. Teiste teemade hulgas on kavas erinevad riikide ülesed ning riigi- ja regionaalse tasandi meetmed, mis aitavad luu Euroopa konkurentsivõime tõstmise strateegiat ja sulgeda lüngad Euroopa tööturgudel.

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort esineb Kiievis konverentsil „Donor Coordination for Civilian Security Sector in Ukraine“ ning osaleb Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformialase Euroopa Liidu nõuandemissiooni teemalisel paneelil. Kiievis viibib ka Euroopa Liidu ja välissuhete osakonna nõunik Karin Tahvonen.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 18. september 2017

18.-19. septembrini toimub Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpias Euroopa Liidu Nõukogu sotsiaalkaitsekomitee (SPC) mitteametlik kohtumine, kus arutatakse institutsionaalsetelt teenustelt kogukonnateenustele ülemineku kogemusi pikaajalise hoolduse valdkonnas. Kohtumise avab sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, kohtumist juhib sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Kell 11 osaleb sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil, kus on kõne all sotsiaalhoolekande seaduse ja sellega seotud seaduste muutmise eelnõu (489SE).

Kell 12 osaleb tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni istungil Riigikantseleis.

Teisipäev, 19. september 2017

Kell 11 kohtub minister Jevgeni Ossinovski sotsiaalministeeriumis (Suur-Ameerika 1) Maailmapanga Euroopa Liidu riikide regionaaldirektor Arup Banerjiga.

Kell 13 osalevad rahvatervise osakonna juhataja Katrin Karolin ja nõunik Kärt Sõber Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil, kus on kõne all tubakaseaduse muutmise eelnõuga (357 SE) seotud ettepanekud.

Kell 13 osaleb sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil, kus on kõne all kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE).

Kolmapäev, 20. september 2017

Kell 13 osalevad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Riigikogu infotunnis.

Kell 18 osaleb tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Eesti Tööandjate Keskliidu 100. juubelile pühendatud vastuvõtul.

Neljapäev, 21. september 2017

21.-22. septembrini toimub Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpias Euroopa Liidu Nõukogu tööhõivekomitee (EMCO) mitteametlik kohtumine, kus arutletakse tulevikutöö teemal. Kohtumise avab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kohtumist juhib tööala asekantsler Janar Holm.

Ministrid Kaia Iva ja Jevgeni Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo esineb avakõnega Madriidis toimuval terviseandmete teemalisel konverentsil „Terviseandmete väärtuse mõistmine, parandades hoolekannet ja terviseuuringuid.“ Lisainfo: http://www.i-hd.eu/index.cfm/agenda/

Reede, 22. september 2017

Kell 9 osaleb minister Kaia Iva ja peab kõne vastupanuvõitluse päeva tähistamise raames Tallinnas Vabaduse väljakul toimuval Vabadussõja võidusamba jalamile pärgade asetamise tseremoonial.

Välisministeerium
Esmaspäev, 18. september 2017

18.-22.09 osaleb välisminister Sven Mikser New Yorgis ÜRO Peaassamblee 72. istungjärgu kõrgetasemelisel avanädalal. Algava peaassamblee avanädala debatt on seekord inimese kesksem. Minister esineb sõnavõtuga Eesti ja Euroopa Komisjoni organiseeritud põlisrahvaste õiguste ning Maldiividega koostöös toimuval lastevastase vägivalla ennetamise teemalistel kõrvalüritustel. Lisaks osaleb välisminister ka Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel, kus arutatakse olukorda Liibüas ning kõrgetasemelisel üritusel, mis keskendub võitlusele seksuaalse ärakasutamise vastu.

Samuti on ministril kavas mitmed kahepoolsed kohtumised, sealhulgas Alžeeria, El Salvadroi, Grenada, India, San Marino, Singapuri ja Vanuatu delegatsioonidega ning Ameerika Juudi Komitee esindajatega.

18.09 kohtub eriesindaja EL institutsioonide juures Matti Maasikas Tallinnas Soome Tööstuse Keskliidu delegatsiooniga. Kohtumise fookuses on Eesti ELi eesistumine ning Euroopa Liidu tulevik.

Kolmapäev, 20. september 2017

20.09 korraldab Eesti Suursaatkond Madridis koostöös Hispaania välisministeeriumi, Komisjoni Esindusega Madridis, mõttekojaga Elcano ja sihtasutusega Carlos Amberes Madridis Eesti  eesistumisele pühendatud seminari “Digitaalne Euroopa: konkurentsivõime, areng ja integratsioon”. Eesti poolt esineb seminaril majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut. Seminari tervitussõnad ütleb teiste korraldajate seas Eesti Suursaadik Hispaanias Rasmus Lumi. Lisainfo: goo.gl/MiJKpP

20.09 ütleb välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart avasõnad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja välisministeeriumi poolt korraldataval Ladina-Ameerika foorumil. Üritus toimub esmakordselt ja selle käigus Eesti ettevõtjatele jagavad oma kogemusi piirkonnas juba tegutsevad ettevõtjad. Lisaks saavad sõna kohalikke olusid tundvad eksperdid, kes tutvustavad vähemräägitud turgudel toimuvat ja seal peituvaid võimalusi. Lisainfo: www.koda.ee/et/sundmused/ladina-ameerika

Neljapäev, 21. september 2017

21.-22.09 juhatab välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart Euroopa Liidu Kaubanduspoliitika Komitee kohtumist Tallinnas. Kohtumisel arutatakse ELi kaubandusteemade jätkutegevusi ja ELi institutsioonide ja liikmesriikide pädevuste jaotust tulenevalt Euroopa Kohtu otsusest Singapuriga sõlmitud vabakaubanduslepingu kohta.

Reede, 22. september 2017

22.09 kohtub eriesindaja EL institutsioonide Matti Maasikas Malta Euroopa asjade ja võrdõiguslikkuse ministeeriumi parlamendisekretäri Dr Aaron Farrugiaga, kellega arutletakse Euroopa Liidu tuleviku ja rahanduspoliitika üle ning vahetatakse mõtteid ka digiteemadel.