Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (20.03.2017 - 26.03.2017)

Peaminister
Esmaspäev, 20. märts 2017

Kell 10:00 Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõupidamine

Kell 13:00 Koalitsiooninõukogu nõupidamine

Kell 14:00 Euroopa Liidu asjade komisjoni istung Riigikogus

Kell 15:00 Arupärimistele vastamine Riigikogus

Teisipäev, 21. märts 2017

Peaminister viibib ringsõidul Tartumaal.

Ringsõidu käigus kohtub ta Riigikohtu esimehe Priit Pikamäega, külastab Eesti Rahva Muuseumit ja Luunja vallavalitsust. Lisaks annab ühiskonnaõpetuse tunnid Miina Härma Gümnaasiumis ja Tartu Kutsehariduskeskuses.

Kolmapäev, 22. märts 2017

Kell 11:00 Kohtumine Vabariigi Presidendiga

Kell 13:00 Infotund Riigikogus

Kell 14:30 Teadus- ja Arendusnõukogu istung

Neljapäev, 23. märts 2017

Kell 10:00 Valitsuse istung ja kabinetinõupidamine

Kell 12:00 Valitsuse pressikonverents

Kell 14:00 Valitsuse kabinetinõupidamine

Reede, 24. märts 2017

24. -25. märtsil viibib peaminister Roomas Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlikul tippkohtumisel seoses Rooma lepingute 60. aastapäeva üritustega. Visiidi käigus kohtub ta ka Rooma paavst Franciscusega.
Lisainfo: Ave Tampere, 56884345, ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 20. märts 2017

Minister Mailis Reps ja Kuressaare linnapea Madis Kallas allkirjastavad kell 13 ministeeriumi Tallinna esinduses ühiste kavatsuste kokkuleppe, millega väljendatakse kindlat tahet asuda pidama läbirääkimisi riigigümnaasiumi asutamiseks Kuressaare linna.
Kell 15 vastab minister Mailis Reps Riigikogus arupärimistele kolmel teemal: vene õppekeelega koolidele erandite lubamine eestikeelsele õppele üleminekul, koolivõrk ning eesti keele strateegia elluviimine.

Kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand osaleb 20.-21. märtsil Brüsselis Euroopa teadusnõukogu (ERC – European Research Council) kümnendat tegutsemisaastat tähistaval konverentsil ja sellele eelneval pidulikul õhtusöögil.

Teisipäev, 21. märts 2017

Minister Mailis Reps ja planeerimise asekantsler Kadri Maasik peavad õpetajate töötasu alammäära läbirääkimisi Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajatega. Kohtumine algab kell 9 ministeeriumi Tallinna esinduses.

Kell 14 osaleb minister Mailis Reps Riigikogu kultuurikomisjonis, kus on teemaks hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus.

21.-23. märtsil toimub Jakartas Maailmapanga, Indoneesia haridus- ja kultuuriministeeriumi ning Austraalia valitsuse korraldatav kõrgetasemeline konverents maailma haridussüsteemidest („Shared Principles of Equitable and Excellent Basic Education Systems“), kuhu Eesti on kutsustud tutvustama oma põhiharidust ning PISA tulemusi. Noorte ja välissuhete asekantsler Madis Lepejõe osaleb koos Kanada ja Singapuri esindajatega paneeldiskussioonis, mille teemaks on heade tulemustega haridussüsteemide õppetunnid.

21.-23. märtsil toimub Maltal Euroopa noortekonverents, mille teemaks on noorte osaluse suurendamine ühiskonnaelus ja otsustusprotsessides. Konverentsile järgneb 23.-24. märtsil Euroopa Liidu noortevaldkonna peadirektorite kohtumine.

Kolmapäev, 22. märts 2017

Minister Mailis Reps on kell 13 Riigikogu infotunnis.

Kell 14.30 algab Teadus- ja Arendusnõukogu istung Stenbocki majas, kus osalevad minister Mailis Reps ning teaduse ja kõrghariduse asekantsler Indrek Reimand.

Neljapäev, 23. märts 2017

Minister Mailis Reps osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kell 9.45-13.30 toimub algatuse Huvitav Kool vebinar, kus 12 kooli räägivad oma kogemuse põhjal, kuidas kogukonda kaasates õppekava arendada. Vebinari on võimalik jälgida aadressil www.uttv.ee nii reaalajas kui tagantjärele.

Reede, 24. märts 2017

Minister Mailis Reps kohtub maavalitsuste haridus- ja sotsiaalosakondade juhatajatega kell 12 ministeeriumi Tallinna esinduses.

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 20. märts 2017

Kell 14 koguneb justiitsministeeriumis põhiseaduse asjatundjate kogu.
20. märtsil viibivad eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus ja nõunik Stella Johanson Luksemburgis, et osaleda Euroopa Kohtu istungil Eesti riigikohtu algatatud eelotsustusmenetluses, kus arutatakse kohtualluvuse reegleid seoses juriidilise isiku kohta ebaõigete andmete avaldamisega.

Kolmapäev, 22. märts 2017

Kell 9.30 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu rahvusraamatukogus toimuva turvalisuse teemalise EUROFEDOP seminari debatil.
Kell 15 toimub Pärnus Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis (Ringi 35) Euroopa Liidu eesistumise teemaline üritus sarjast „Euroopal veab – Eesti veab“. Euroopa tuleviku aruteludes selgitavad oma ala Eesti eksperdid lähemalt, millised on teemad, mida Eesti eesistujana peab kõige olulisemaks ning kuidas need teemad mõjutavad Eesti ja ülejäänud Euroopa inimesi. Justiitsministeeriumist osaleb üritusel eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus.

Neljapäev, 23. märts 2017

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 24. märts 2017

Kell 13 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu AS Eesti Vanglatööstuse uue hoone rajamisel.
Justiitshalduspoliitika asekantsler Marko Aavik osaleb kohtute haldamise nõukoja istungil.

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 20. märts 2017

19. - 24.märtsini korraldab Kuperjanovi jalaväepataljon välilaagri „Kuldlabidakene 2017“, millel osaleb ligi 450 kaitseväelast Kuperjanovi jalaväepataljonist, Scoutspataljonist, Kalevi pataljonist ja Pioneeripataljonist, USA maaväe mehhaniseeritud kompanii ja kopterite eskadrill.
Lisainfo: Jaanika Ojakõiv, 717 5016, jaanika.ojakoiv[at]mil[dot]ee

20.-24. märtsini korraldab Kuperjanovi jalaväepataljoni tagalakompanii välilaagri, osaleb 130 kaitseväelast.
Lisainfo: Jaanika Ojakõiv, 717 5016, jaanika.ojakoiv[at]mil[dot]ee

20. märtsil tähistatakse Suurtükiväepataljoni taasasutamise 19. aastapäeva.
Lisainfo: Sander Mändoja, 56977041; sander.mandoja[at]mil[dot]ee

Kolmapäev, 22. märts 2017

22. märtsil kohtub kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov Eestit külastava Ukraina esimese asekaitseministri Ivan Rusnakiga.
Lisainfo: Andres Sang, 717 0167, 5648 1759, andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee

22. märtsil saabub Tapale Ühendkuningriigi relvajõudude tehnika konvoi.
Lisainfo: Sander Mändoja, 56977041; sander.mandoja[at]mil[dot]ee

Laupäev, 25. märts 2017

25. märts tähistavad Kodutütred oma 85. aastapäeva kontsertaktusega Estonia kontserdisaalis.
Lisainfo: Tanel Rütman, 717 9100, 5105 584, Tanel.Rutman[at]kaitseliit[dot]ee

25. märtsil mälestatakse märtsiküüditamist, Kaitseliit toetab tseremooniate läbiviimist üle riigi.
Lisainfo: Tanel Rütman, 717 9100, 5105 584, Tanel.Rutman[at]kaitseliit[dot]ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 20. märts 2017

Keskkonnaminister Marko Pomerants avab esimese “Euroopal veab, Eesti veab!” ürituse, mis toimub esmaspäeval kell 15-18 Tallinna Ülikooli Euroopa saalis. Märtsi lõpus ja aprilli alguses korraldavad Avatud Eesti Fond, vabaühenduste liit EMSL ja riigikantselei üle Eesti kuus arutelu “Euroopal veab, Eesti veab!”, kus oma ala Eesti eksperdid selgitavad täpsemalt, mis teemad asuvad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetide ehk uuendusmeelse, digitaalse, kaasava ja turvalise Euroopa arendamise all.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253.

Esmaspäeval külastavad Keskkonnaministeeriumi Eestis visiidil olevad Moldova vee-eksperdid.

Teisipäev, 21. märts 2017

Algusega kell 14 toimub KIKi nõukogu korraline koosolek.
Lisainfo: KIKi kommunikatsioonijuht Elina Kink, 5687 5797, elina.kink[at]kik[dot]ee.

Teisipäevast reedeni toimub Eesti Loodusmuusemis 1.-3. klassi õpilastele mõeldud laager "Kaheksa ühe hoobiga". Neli päeva kestvas laagris saavad osalejad tutvuda kaheksa Tallinna vanalinnas asuva muuseumi ja keskusega ning ammutada teadmisi nii ürgsetest mereelukatest, keskaegsetest legendidest kui tänapäevasest teatrielust.
Lisainfot leiab Loodusmuuseumi kodulehelt.

Kolmapäev, 22. märts 2017

Keskkonnaminister Marko Pomerants avab Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimuva rahvusvahelise veepäeva ürituse.
Lisainfot leiab Tallinna Tehnikakõrgkooli kodulehelt.

Kolmapäeval ja neljapäeval tähistatakse Peterburis rahvusvahelise konverentsiga Läänemere päeva, kus osaleb ka Keskkonnaministeeriumi delegatsioon. Konverentsil arutatakse tänaseid Läänemere probleeme – võitlust mereprügi vastu, mere eutrofeerumist, mereelustikku ohustavate ohtlike ainete merre sattumise piiramist ning meretranspordi keskkonnaohutust. Lisaks toimub eraldi kohtumine Eesti, Soome ja Venemaa esindajate vahel, et hinnata Soome lahe kolmepoolse koostöö tulemuslikkust ning ajakohastada tegevuskava Soome lahe ühisseireks, lahega seotud uuringutulemuste koordineerimiseks ning infovahetuse parandamiseks.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, kadri.kauksi[at]envir[dot]ee, 626 2832, 5330 3448.

Kolmapäeval ja neljapäeval toimub Jõgevamaal energia- ja ressursisäästukonkursi Negavatt boot camp, kus kümme finaali jõudnud projekti meeskonnad koos mentoritega oma ideid edasi arendavad.
Lisainfo: Negavati projektijuht Kadi Mitt, 524 2602, kadi.mitt[at]kik[dot]ee.

Neljapäev, 23. märts 2017

Algusega kell 9.30 toimub Keskkonnaagentuuris rahvusvahelise meteoroloogiapäeva puhul konverents „Avastades pilvi“.
Rohkem infot leiab Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

Keskkonnaminister Marko Pomerants esineb tervituskõnega konverentsil "Towards a Cleaner Society - A Boilerplate for the Transition?"
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253.

Algusega kell 11 korraldab Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaministeeriumiga Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu) põllumajandustootjatele koolitus-teabepäevad seoses vedelsõnniku laotamisplaanide taotluste ja veekaitsevööndis karjatamise kohta teatiste esitamise kohustusega Keskkonnaametile läbi infosüsteemi.
Lisainfo ja registreerimine Keskkonnaameti kodulehel.

Tallinnas hotelli Dzingel konverentsikeskuses toimub reostustõrje teemaline infopäev väikesadamatele, mille korraldavad Ergoron OÜ koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja Keskkonnainspektsiooniga.
Osalemine on tasuline, täpsem info: info[at]asfalt[dot]ee.

Algusega kell 18 toimub Eesti Loodusmuuseumis Öökulli akadeemia, kus sel korral on külas evolutsioonigeneetik Mait Metspaluga. Uuritakse, kuidas on võimalik inimese DNA järgi teada saada meie põlvnemise lugu, kellega on eestlased suguluses ning kui kaugele ajalukku saame geenide kaudu pilgu heita. Juttu tuleb ka geenipanga tööst ning sellest, kas DNA annab meile absoluutse tõe evolutsiooni kohta.
Lisainfot leiab Loodusmuuseumi kodulehelt.

Reede, 24. märts 2017

Keskkonnaminister Marko Pomerants külastab Valgamaad.

Algusega kell 15 toimub Eesti Loodusmuuseumis Uudishimulike Loodusklubi, kus loodusmuuseumi geoloog Sander Olo tutvustab näitust „Müstiline ürgmeri“ ning räägib, kuidas käis kivististe elluäratamine.
Lisainfot leiab Loodusmuuseumi kodulehelt.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 20. märts 2017

Kell 15.00 toimub Tallinna Ülikooli Euroopa saalis arutelusarja „Euroopal veab, Eesti veab!“ avaüritus, mille üht laudkondlikku jätkuvestlust veab Kultuuriministeeriumi audiovisuaalvaldkonna nõunik Mati Kaalep. Kuueosalist arutelusarja, kus tutvustatakse Eesti rolli, võimalusi ja prioriteete Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana, korraldavad Riigikantselei, Avatud Eesti Fond ja vabaühenduste liit EMSL.
Lisainfo: Kai-Ines Nelson, Kultuuriministeeriumi Eesti EL eesistumise kommunikatsiooni koordinaator, kai-ines.nelson[at]kul[dot]ee, 5568 9644.

Jätkub Ungari 10. Eesti nädala filmiprogramm. Filmihuvilised Budapestis, Szegedis ja Debrecenis saavad vaadata nelja täispikka eesti mängufilmi (Triin Ruumeti „Päevad, mis ajasid segadusse“, Vallo Toomla „Teesklejad“, Anu Auna „Polaarpoiss“ ning Toomas Hussari „Luuraja ja luuletaja“), valikut värskeid animafilme ning Ülo Pikkovi animatsioone. Lisaks on kavas filmitegijate kohtumised publikuga.
Ungari 10. Eesti nädala raames toimub erinevates Ungari linnades Eesti uuemat arhitektuuri, muusikat, kirjandust, filme tutvustavaid sündmusi. Eesti nädalat korraldab Eesti Instituudi Ungari esindus.
Lisainfo: Mónika Segesdi, Eesti Instituudi Ungari esinduse juhataja, moni.segesdi[at]estinst[dot]ee, + 36 304 237 143.

Teisipäev, 21. märts 2017

Kell 14.00 toimub Eesti Suursaatkonnas Helsingis pressikonverents „Eesti-Soome 200“, kus tutvustatakse Eesti ja Soome juubeliaastatel Soomes toimuvaid üritusi. Suursaadik Margus Laidre räägib Eesti-Soome 200 kontseptsioonist, Estonia peadirektor Aivar Mäe tutvustab rahvusooperi kahenädalast ringreisi Soomes ning Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa kõneleb Eesti 100. sünnipäeva tähistamisest välisriikides. Helsingi saatkonna pressinõunik Pille Toompere tutvustab  Eesti-Soome 200 juubeliürituste kava. Kohal on juubeliürituste korraldajad.
Lisainfo: Pille Toompere, pressinõunik Eesti suursaatkonnas Helsingis, +358 9 6220 2620, pille.toompere[at]mfa[dot]ee.

Moskva A. Gribojedovi nimelises raamatukogus avatakse näitus „Sirvides Eesti lasteraamatuid”.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640.

Lõuna-Prantsusmaal Aubagne’is toimuval rahvusvahelisel filmifestivalil linastub lühifilmi kategoorias Heta Jäälinoja 2016. aastal valminud animafilm „Penelope“. Festival kestab Aubagne’is 20.-25. märtsini.
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee, +33156622205.

Budapesti Muusikakeskuses astub Ungari 10. Eesti nädala raames üles ansambel Verbarium (koosseisus Liina Saar, Marek Talts, Jaan Jaago, Mingo Rajandi ja Eno Kollom).
Lisainfo: Mónika Segesdi, Eesti Instituudi Ungari esinduse juhataja, moni.segesdi[at]estinst[dot]ee, + 36 304 237 143.

Kolmapäev, 22. märts 2017

Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk on kuni 25. märtsini Maltal Euroopa Arhitektuuripoliitikate Foorumil, kus teeb kaks ettekannet. Malta Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames toimuva foorumi teema on „Uus vanas – arhitektuur ajaloolises kontekstis“.
Lisainfo: Veronika Valk, arhitektuuri- ja disaininõunik, veronika.valk[at]kul[dot]ee, 551 5153.

Kitarrist Jaak Sooäär astub üles Jaroslavli jazz-festivalil.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640.

Ungari 10. Eesti nädala raames avatakse Debreceni kaasaegse kunsti keskuses MODEM Eesti Arhitektide Liidu näitus „Kuhu kadus euro?“, mis pakub valiku 2006.–2015. aastani Eestis Euroopa Liidu toetuste eest ehitatud objektidest.
Lisainfo: Mónika Segesdi, Eesti Instituudi Ungari esinduse juhataja, moni.segesdi[at]estinst[dot]ee, + 36 304 237 143.

Neljapäev, 23. märts 2017

Kell 10.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kell 15.00 koguneb Kultuuriministeeriumis esimest korda teatrite ekspertgrupp, mis asub välja töötama teatrite uut rahastamismudelit. Laiapõhjalise ekspertgrupi koosseisu kuuluvad teatrivaldkonna organisatsioonide ning erinevatele sihtgruppidele tehtava teatri esindajad.
Loe lisaks: Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli artikkel ekspertgrupi ees seisvatest aruteluküsimustest ja eesmärkidest.
Lisainfo: Katre Väli, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik, katre.vali[at]kul[dot]ee, 526 3275.

Moskva kultuurikeskuses DOM esinevad Jaak Sooäär ja Kadri Voorand.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640.

Reede, 24. märts 2017

Kitarrist Jaak Sooäär esineb Tretjakovi galeriis Moskvas.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640.

Ungari 10. Eesti nädala raames toimuvad Budapestis (24.03) ja Szegedis (25.03) Mari Saadi ja Kristiina Ehini raamatuesitlused. Koos kirjanikega astub lavale muusik Silver Sepp.
Lisainfo: Mónika Segesdi, Eesti Instituudi Ungari esinduse juhataja, moni.segesdi[at]estinst[dot]ee, + 36 304 237 143.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 20. märts 2017

Ministrid Kadri Simson ja Urve Palo puhkavad 20.-24. märtsil.

Teisipäev, 21. märts 2017

Transpordi asekantsler Ahti Kuningas kohtub Euroopa Komisjoni Põhjamere ja Balti transpordivõrgustiku koordinaator Catherine Trautmanniga.
Lisainfo: Mihkel Loide, 6256430, mihkel.loide[at]mkm[dot]ee

Kolmapäev, 22. märts 2017

Ehituse ja energeetika asekantsler Ando Leppiman osaleb Baltimaade gaasiteemalisel konverentsil "The Baltic Energy Island - Finally Integrated into the European Gas Market".
Rohkem infot: http://www.decc.ee/en/events/event/280-baltic-gas-conference-2017-tallinn
Lisainfo: Mihkel Loide, 6256430, mihkel.loide[at]mkm[dot]ee

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 20. märts 2017

Sangastes toimub maaeluminister  Tarmo Tamme, Läti põllumajandusminister Jānis Dūklavsi ja Leedu põllumajandusminister Bronius Markauskase mitteametlik kohtumine, kus on kõne all Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevik ja regioonis leviv sigade Aafrika katk.

Teisipäev, 21. märts 2017

põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban osaleb Türil (Hariduse 1) toimuval Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti Põllumeeste Keskliidu (EPKK) konverentsil „Teraviljafoorum 2017“, kus teeb ettekande Eesti teraviljakasvatuse perspektiividest Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames.

põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban kohtub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lihatoimkonna esindajatega, kus teeb ettekande Eesti sealihasektori toetustest ja strateegiast.

toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai osaleb Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) põllumajandusturgude komitee istungil, kus käsitletakse OECD poolt koostamisel olevaid analüüse EL ühise põllumajanduspoliitika, loomahaiguste ja põllumajanduse innovatsioonisüsteemide kohta.

toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev, toidujärelevalve büroo juhataja Maia Radin, toiduhügieeni büroo juhataja Ingrid Vesmes, toidu üldnõuete büroo peaspetsialistid Külli Johanson, Külli Suurvarik ja Ebe Meitern  annavad Tallinnas Kreutzwaldi hotelli konverentsisaalis (Endla 23) toimuval infopäeval ülevaate toiduohutuse õigusaktidest. Infopäev toimub Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames. Lisainfo Eesti Toiduainetööstuse Liidu kodulehel: https://goo.gl/tfawkU.

21.-24. märtsil toimuvad Eesti Põllumajandusmuuseumis (Pargi 4, Ülenurme vald, Tartumaa) lastele koolivaheaja meisterdamistoad. Lisainfo: Emily Lindsalu, Eesti Põllumajandusmuuseumi kommunikatsiooni- ja turundusjuht, tel. 738 3810, www.epm.ee

Kolmapäev, 22. märts 2017

maaeluminister Tarmo Tamm külastab Harjumaal asuvaid aiandusettevõtteid Nurmiko AS, Kadarbiku Köögivili OÜ ja Sagro AS.

kell 10 osalevad kalamajanduse osakonna juhataja Ain Soome ja kalamajandusosakonna nõunik Keno Kaasiksoo piirkondlike kalavarude ja kalanduse õigusaktide teabepäeval Alajõe rahvamajas  (Alajõe vald, Kooli 17), kus tutvustavad mobiilirakendust PERK, mis on esimene püügiandmete esitamise rakendus Euroopas. Lisainfo: https://goo.gl/DeDW22.

maaelu arengu osakonnajuhataja Merle Saaliste ja maaelu arengu osakonna nõunik Anne-Liisi Mändmets osalevad 22.-24. märtsil Maltal toimuval mitteametlikul maaelu direktorite kohtumisel, mille fookusteema on noortalunikud.

toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev, toidujärelevalve büroo juhataja Maia Radin, toiduhügieeni büroo juhataja Ingrid Vesmes, toidu üldnõuete büroo peaspetsialistid Külli Johanson, Külli Suurvarik ja Ebe Meitern  annavad Tartus hotell Kantri konverentsisaalis (Riia 2015) toimuval infopäeval ülevaate toiduohutuse õigusaktidest. Infopäev toimub Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames. Lisainfo Eesti Toiduainetööstuse Liidu kodulehel: https://goo.gl/tfawkU.

Neljapäev, 23. märts 2017

maaeluminister Tarmo Tamm osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban osaleb Eesti Aiandusliidu üldkoosolekul Ruunawere hotellis (Pajaka, Märjamaa vald), kus teeb ettekande toetusmeetmete kasutamisest aiandustootjate poolt 2016. aastal ja 2017. aasta toetusvõimalustest.

Reede, 24. märts 2017

maaeluminister Tarmo Tamm osaleb Olustvere lossis (Suure-Jaani vald, Müüri 2) toimuval konverentsil „Põllumees kui tippjuht“, kus teeb ettekande uutest võimalustest põllumajanduses ning annab üle tiitli „Põllumajanduse tippjuht 2017“.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 20. märts 2017

Rahandusminister Sven Sester ning finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross on Brüsselis euroala rahandusministrite ehk eurorühma kohtumisel.

Teisipäev, 21. märts 2017

Rahandusminister Sven Sester ning finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross on Brüsselis Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu (Ecofini) kohtumisel.

Riigihalduse minister Mihhail Korb ja asekantsler Kaia Sarnet külastavad Jõgevamaad, et kohtuda kohalike omavalitsuste esindajatega.

Kolmapäev, 22. märts 2017

Rahandusminister Sven Sester esineb kõnega tolliseaduse esimesel lugemisel riigikogus.

Rahandusminister Sven Sester osaleb teadus- ja arendusnõukogu komisjoni koosolekul.

Neljapäev, 23. märts 2017

Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Mihhail Korb osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Rahandusminister Sven Sester kohtub Euroopa Nõukogu Arengupanga president Rolf Wenzeriga.

Reede, 24. märts 2017

Rahandusminister Sven Sester ja kantsler Veiko Tali osaleva Finantsinspektsiooni nõukogu koosolekul.
Riigihalduse minister Mihhail Korb kohtub Pärnus kohaliku omavalitsuse esindajatega.
Kantsler Veiko Tali osaleb Töötukassa nõukogu koosolekul.

Pühapäev, 26. märts 2017

Rahandusminister Sven Sester kohtub Jordaania energeetika- ja maavarade ministri dr Ibrahim Saifiga Ammanis, Jordaanis seoses Eesti Energia ASi Jordaania projekti rahastamise lõpuleviimisega.

Siseministeerium
Teisipäev, 21. märts 2017

Siseminister Andres Anvelt kohtub Kreeka suursaadik pr Maria Karnaoutsouga, et arutada kahe riigi vahelist rändeteemalist koostööd. Kohtumisel osaleb ka ministri nõunik Ramon Loik.

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort on kohtumisel DG Home asepeadirektori hr Olivier Onidiga, et vahetada mõtteid eesistumise ettevalmistusega seotud teemadel.

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna viibib ajavahemikul 21.03-07.04.2017 puhkusel. Teda asendab päästepoliitika asekantsler Hannes Kont.

Kolmapäev, 22. märts 2017

Minister Andres Anvelt on kohtumisel Moldova suursaadiku pr Inga Ionesii ja ametniku pr Tatiana Gindeaga. Tegemist on tutvumisvisiidiga.

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort on visiidil Ukrainas, et kohtuda Kiievis Eesti saadiku Gert Antsuga, EUAMi (European Union Advisory Mission in Ukraine) asejuhi Joelle Vachteriga, Ukraina siseministeeriumi ja politsei esindajatega ning Ukraina julgeolekuteenistuse juhi Vasyl Hrytsakiga. Delegatsiooni kuuluvad ka Euroopa Liidu ja välissuhete osakonna nõunik Karin Tahvonen ja nõunik Agne Kaarlep Eesti alalisest esindusest EL-i juures.

Neljapäev, 23. märts 2017

Siseminister Andres Anvelt osaleb valitsuse istungil ja sellele järgneval valitsuskabineti nõupidamisel.

Reede, 24. märts 2017

Siseminister Andres Anvelt kohtub Gruusia suursaadiku pr Tea Akhvlediani ja hr Giorgi Bokuchavaga. Tegemist on tutvumisvisiidiga ja arutusele tuleb kahe riigi vaheline koostöö.

Minister Andres Anvelt kohtub eu-LISA peadirektori hr Krum Garkoviga, et arutada eu-LISA uue hoone valmimist ning eu-LISA rolli EL uute sisejulgeoleku infosüsteemide arendamisel.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 20. märts 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Maltal tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil.

Teisipäev, 21. märts 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tutvustusüritusel

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Brüsselis Euroopa Komisjoni Sotsiaalkaitsekomitee kohtumisel.

Kolmapäev, 22. märts 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Eesti Haigekassa nõukogu koosolekul.

Neljapäev, 23. märts 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ning valitsuskabineti nõupidamisel.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Tallinna hoolekande 25. aastapäevale pühendatud konverentsil.

Reede, 24. märts 2017

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Eesti Töötukassa nõukogu koosolekul.

E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb Brüsselis Euroopa Komisjoni eTervise alagrupi koosolekul.

Välisministeerium
Esmaspäev, 20. märts 2017

20.-22.03 on eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas eesistumiseelsel visiidil Albaanias ning Bosnia ja Hertsegoviinas. Maasikal on plaanis kohtumised Albaania asevälisministri Odeta Barbullushi ja eurointegratsiooni ministri Klajda Gjoshaga ning Bosnia ja Hertsegoviina asevälisministri Josip Brkići ning Euroopa integratsiooni direktoraadi direktori Edin Dilberovićiga. Kohtumistel on kõne all Eesti ELi eesistumine ja selleks valmistumine, laienemine, Brexit ja transatlantilised suhted.

Kolmapäev, 22. märts 2017

22.-23.03 viibib välisminister Sven Mikser visiidil Ameerika Ühendriikides, kus ta osaleb globaalse ISISe-vastase koalitsiooni välisministrite kohtumisel ning kohtub senaatorite Joni Ernsti, Angus Kingi ning Cory Gardneriga. Kohtumiste peamised teemad on transatlantilised suhted ning julgeolekuolukord Euroopas ja selle naabruses. Samuti peab välisminister loengu Georgetowni ülikooli tudengitele.

22.03 avab välisministeeriumi kantsler Rainer Saks Eesti aukonsulaadi Leedus Šiauliais. 23. märtsil kohtub Saks Vilniuses Leedu asevälisministri Darius Skusevičiusega, energeetikaministeeriumi aseministri Egidijus Purlysega ning Leedu välisministeeriumi kantsleri Jūratė Raguckienėga. Kohtumistel arutatakse piirkonna julgeolekuolukorda ning idapartnerlust.

Neljapäev, 23. märts 2017

23.03 peab välisministeeriumi konsulaarabi büroo lauaülem Silvar Laanemäe Tallinna Kesklinna Noortekeskuses loengu „Reisi targalt“, kus ta tutvustab välisministeeriumi uut kodulehte (reisitargalt.vm.ee) ning vastab küsimustele välismaale tööle ja õppima asumise riskide ning ohtude kohta.

Reede, 24. märts 2017

24.03 toimub välisministeeriumi suures pressisaalis väliskaubanduse ümarlaud. Ümarlaual annavad kaubandusega tegelevad välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud ülevaate USA kaubanduspoliitikast, Eesti EL eesistumise kaubandusteemadest ning e-kaubanduse arengutest.