Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (16.01.2017 - 22.01.2017)

Peaminister
Esmaspäev, 16. jaanuar 2017

Kell 10.00 Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõupidamine

Kell 11.00 Teadus- ja Arendusnõukogu istung

Kell 13.00 Koalitsiooninõukogu nõupidamine

Kell 15.00 arupärimisele vastamine Riigikogus

Teisipäev, 17. jaanuar 2017

Kell 10.00 peaminister esitab Riigikogule ülevaate teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas

Kell 14.00 kohtumine Välisinvestorite nõukogu (FICE) esimehe hr Anders Hedmaniga

Kell 15.00 kohtumine õiguskantsler Ülle Madisega

Kell 16.00 kohtumine Teenusmajanduse Kojaga

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017

Kell 13.00 infotund Riigikogus

Kell 14.10  kohtumine Eesti Kirikute Nõukoguga

Kell 15.00 kohtumine Tööandjate Keskliiduga

Neljapäev, 19. jaanuar 2017

Kell 10.00  valitsuse istung

Kell 12.00  valitsuse pressikonverents

Kell 14.00  valitsuse kabinetinõupidamine

Reede, 20. jaanuar 2017

Valitsuse seminar Vihulas, kus arutatakse haldusreformi hetkeseisu ja tuleviku üle.

Lisainfo: Helin Vaher, valitsuse meedianõunik valitsus-kommunikatsiooni direktori ülesannetes, tel 5340 8556 või helin.vaher[at]riigikantselei[dot]ee

Riigikantselei
Kolmapäev, 18. jaanuar 2017

Kell 15.30 tippjuhtide valikukomisjoni koosolek Stenbocki majas.  Komisjon otsustab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi side ja infosüsteemide asekantsleri ning maksu- ja tolliameti peadirektori konkursside lõppvooru pääsejad. Samuti vaatab komisjon läbi statistikaameti peadirektori ja sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri konkurssidele laekunud avaldused. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 19. jaanuar 2017

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Kell 14 valitsuskabineti nõupidamine Stenbocki majas

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 16. jaanuar 2017

Minister Mailis Reps ning kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand osalevad kell 11 Teadus- ja Arendusnõukogu koosolekul Stenbocki majas.

Teisipäev, 17. jaanuar 2017

Minister Mailis Reps osaleb kell 12.30 Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogus, mis toimub Eesti Infotehnoloogia Kolledžis (Raja 4c).

Kell 14 on minister Mailis Reps Riigikogu kultuurikomisjonis, teemaks noorte huvitegevuse toetamine.

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017

Kell 9 kuulutab minister Mailis Reps Tallinna Teeninduskoolis välja oskuste aasta 2017, mille eesmärk on väärtustada oskusi ja kutseoskusi, meisterlikkust ja elukestvat õpet Eesti ühiskonnas ning tõmmata noorte tähelepanu kutseharidusele. Minister avab esimese kümnest inspiratsiooniüritusest, kus tutvustatakse noortele erinevate erialade sisu, räägitakse nende olulisusest ning tulevikuväljavaadetest. Vt lähemalt www.oskusteaasta.ee.

Minister Mailis Reps kohtub kell 15 ministeeriumi Tallinna esinduses Eesti Kristlike Erakoolide Liidu esindajatega.

Neljapäev, 19. jaanuar 2017

Eesti Noorsootöö Keskus korraldab mõttetalgud “Noorsootöö kvaliteet 2.0”. Talgupäev algab kell 9.30 Rahvusraamatukogu suures saalis ning kvaliteedi üle arutlema on oodatud noorsootöötajad, omavalitsuste esindajad jt partnerid. Lähem info.

Reede, 20. jaanuar 2017

Sihtasutus Innove korraldab kell 11-15 Tallink City Hotellis (Laikmaa 5) infopäeva, kus tutvustatakse toetuse taotlemise võimalusi ettevõtlusõppe edendamiseks koolides. Toetuse eesmärk tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd, taotlusi saab esitada kuni 10. märtsini. 23. jaanuaril toimub infopäev Tartus hotellis London (Rüütli 9). Lähem info.

Justiitsministeerium
Kolmapäev, 18. jaanuar 2017

Kell 15 toimub justiitsministeeriumis õigusloome nõukoja koosolek.

Neljapäev, 19. jaanuar 2017

Kell 12 koguneb ministeeriumis põhiseaduse asjatundjate kogu. 

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 16. jaanuar 2017

16. jaanuaril tähistab Suurtükiväepataljon oma 99. aastapäeva rivistusega Rakvere raudteejaamas, pärja asetamisega Vabadussõja ausambale ning rännakuga Rägavere mälestussamba juurde. Lisainfo: Sander Mändoja, 1. jalaväebrigaadi teabeohvitseri ülesannetes; tel.56977041; e-mail: sander.mandoja[at]mil[dot]ee 

Teisipäev, 17. jaanuar 2017

17. jaanuaril allkirjastavad Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James Melville ja kaitseminister Margus Tsahkna kaitsekoostöö kokkuleppe. Lisainfo: Artur Jugaste, strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja, 717 0137, 58540355, artur.jugaste[at]kaitseministeerium[dot]ee

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017

18. jaanuaril on kaitseminister Margus Tsahkna visiidil Soomes, kus ta kohtub Soome kaitseministri Jussi Niinistöga. Lisainfo: kaitseministri nõunik Susan Lilleväli, 7170021, 5866 7113, susan.lillevali[at]kaitseministeerium[dot]ee 

Reede, 20. jaanuar 2017

20. jaanuaril tähistab Scoutspataljon piduliku rivistusega 98. aasta möödumist Pikksaare lahingust. Lisainfo: Sander Mändoja, 1. jalaväebrigaadi teabeohvitseri ülesannetes; tel.56977041; e-mail: sander.mandoja[at]mil[dot]ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 16. jaanuar 2017

Algusega kell 14 koguneb metsandusnõukogu, kus arutatakse metsaseaduse muudatusi käsitlenud töörühmade ettepanekute üle laane- ja salumetsade range kaitse vajakute katmise ning kaitstavate alade raiete reguleerimise osas.
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5688 0386.

Teisipäev, 17. jaanuar 2017

Algusega kell 11 toimub projekti "Elu alvaritele" avalik koosolek Keskkonnaameti Läänemaa kontoris Penijõel, et arutada Läänemal asuva Hanila projektiala loopealsete taastamist.
Täpsem info ja registreerimine: Annely Esko, Keskkonnaameti projektikoordinaator, annely.esko[at]keskkkonnaamet[dot]ee, 511 6738.

Algusega kell 15 toimub KIKi korraline nõukogu koosolek.
Lisainfo KIKi kommunikatsioonijuht Elina Kink, elina.kink[at]kik[dot]ee, 5687 5797.

Algusega kell 15 toimub Kesselaiu maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu Muhu lasteaia saalis (Liiva küla, Muhu saar).
Lisainfo: Kadri Paomees, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, 452 7764, kadri.paomees[at]keskkonnaamet[dot]ee.

Teisipäeval lõpeb tänavavalgustuse taristu renoveerimise taotlusvooru taotluste tähtaeg. Toetuse andmise eesmärgiks on korrastada vananenud tänavavalgustuse taristut, mille tulemusel väheneb tänu kaasaegsele valgustile ja juhtimistehnoloogiale energia kasutamine. Toetusraha eraldatakse Ühtekuuluvusfondist ja toetusmeetme töötas välja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.
Lisainfot leiab KIKi kodulehelt.

Neljapäev, 19. jaanuar 2017

Algusega kell 18 tunnustatakse konkursi Aasta Keskkonnategu ja Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte parimaid. Lisainfot konkursi kohta leiab Keskkonnatunnustuste lehelt.
Lisainfo: Maiken Mihelson, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist, maiken.mihelson[at]envir[dot]ee, 626 2811. 

Reede, 20. jaanuar 2017

Algusega kell 15 toimub Loodusmuuseumis selle aasta esimene uudishimulike loodusklubi kohtumine. Loodusmuuseumi entomoloog Aare Lindt räägib oma ekspeditsioonidest nii Eestis kui laias maailmas ning arutleb selle üle, mis on entomoloogi töö, miks on vaja liblikaid koguda ning kas liblikauurija on mõrvar ja kurjategija.
Lisainfot klubi kohta leiab siit.

Algusega kell 18 toimub Otepää looduskeskuses looduse ja loovuse töötuba, kus Eve Mahhovi juhendamisel meisterdame endale 2017. aasta kalendri.
Registreerimine ja lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, margit.turb[at]keskkonnaamet[dot]ee, 518 6747.

Reedest on Loodusmuuseumis avatud uus näitus "Müstiline ürgmeri", mis kutsub sukelduma ajarännakule Eesti ala merepõhja poole miljardi aasta tagustest aegadest tänapäevani.

Reedel lõpeb kaks nädalat kestnud koostööprojekt Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ning Tampere Tehnikaülikooli, Soome Meteoroloogia Instituudi ja Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituudiga. Projekti käigus korraldati peenosakeste suitsugaaside võrdlusmõõtmisi, mida tehti nii primaarsete kui sekundaarsete peenosakeste osas. Viimaste puhul on tegemist esmakordsete mõõtmistega Eestis. Sekundaarsed peenosakesed on õhukvaliteedi seiskohast üliolulised ning nende tekkeprotsessi uurimine aitab paremini mõista ja planeerida võimalike peenosakeste vähendusmeetmeid.
Lisainfo: Erik Teinemaa, KUKi õhukvaliteedi juhtimise osakonna juhataja, erik.teinemaa[at]klab[dot]ee, 509 4353. 

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 16. jaanuar 2017

Kell 11.45 annab kultuuriminister Indrek Saar Riigikogu kultuurikomisjonile ülevaate ministeeriumi prioriteetidest 2017. aasta esimesel poolaastal. Kohtumisel osalevad ka Kultuuriministeeriumi asekantslerid.
Lisainfo: Silver Meikar, ministri nõunik, silver.meikar[at]kul[dot]ee, 527 8089.

Kell 12.00 algab Tallinnas Arhitektuurikeskuses (Põhja pst 27a, Tallinn) loomemajanduse arendamise meetme tegevuse „Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine“ taotlusvooru infotund, avasõnad Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallokilt. Oodatud on kõik huvilised, kes on valmis pakkuma loomemajanduse valdkondades ja nende sidusvaldkondades tegutsevatele alustavatele ettevõtetele ettevõtlusinkubatsiooni teenust ning start-up ettevõtetele suunatud ärikiirendeid.
Rohkem infot loomemajanduse arendamise toetusmeetme kohta leiab siit: www.eas.ee/loomemajandus
Lisainfo: Anu-Maaja Pallok, loomemajandusnõunik, anu-maaja.pallok[at]kul[dot]ee, 520 9628.

Kell 14.00 koguneb Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kutsel Tallinna lauluväljaku ala arhitektuurivõistluse lähteülesande koostamise töörühm. Kultuuriministeeriumist osalevad kohtumisel kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits ning arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk.
Lisainfo: Sten Weidebaum, ELT SA teabejuht, sten.weidebaum[at]laulupidu[dot]ee, 523 6239.

Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Kadri Jauram osaleb Euroopa Liidu Nõukogu kultuurikomitee kohtumisel Brüsselis, kus on kõne all Euroopa Kultuuripärandi aasta läbirääkimised Euroopa Parlamendiga ning järeldused kultuuri rollist Euroopa Liidu rahvusvahelistes suhetes.
Lisainfo: Kadri Jauram, välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram[at]mfa[dot]ee, 5565 2788.
 

Teisipäev, 17. jaanuar 2017

Kell 14.00 tutvustab kultuuriminister Indrek Saar Riigikogu kultuurikomisjonile huvitegevuse toetussüsteemi.
Lisainfo: Maris Sild, ministri nõunik, maris.sild[at]kul[dot]ee, 5693 8678.

Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk on visiidil Norras Oslos seoses Tallinna Arhitektuuribiennaali 2017 koolide näituse bio.kool ettevalmistustega.
Lisainfo: Veronika Valk, arhitektuuri- ja disaininõunik, veronika.valk[at]kul[dot]ee, 551 5153.

Moskvas N. Nekrassovi nimelises raamatukogus avatakse usundiuurija ja kultuuriantropoloog Jaanus Plaadi koostatud näitus vene vanausulistest Eestis.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuurinõunik Moskvas, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640.

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017

Kell 11.15 osaleb Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits pühakodade programmi juhtnõukogu koosolekul Muinsuskaitseametis. Kavas on programmi 2017. aasta eelarve kinnitamine.
Lisainfo: Sille Sombri, programmi koordinaator, sille.sombri[at]muinas[dot]ee, 640 3068.

18. kuni 22. jaanuarini esitleb disainer Jo Nurm oma loomingut Pariisi meeste moenädalal CUBE näitusesaalis.
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuurinõunik Pariisis, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee, +33156622205

Neljapäev, 19. jaanuar 2017

Kell 10.00 osaleb Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk puithoonete töörühma koosolekul Rahandusministeeriumis. Töörühmas arutatakse puithoonete ehitamise võimalusi avaliku sektori hoonete puhul.
Lisainfo: Veronika Valk, arhitektuuri- ja disaininõunik, veronika.valk[at]kul[dot]ee, 551 5153.

Algusega kell 14.00 toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis Erasmus+ spordiprogrammi seminar, kus Euroopa Komisjoni esindajad tutvustavad Eesti spordiorganisatsioonidele põhjalikumalt programmi võimalusi ja taotlemispõhimõtteid ning oma kogemusi jagavad varasematel aastatel Erasmus+ projektides osalenud Eesti spordiorganisatsioonide esindajad.
Lisainfo: Margus Klaan, spordinõunik, margus.klaan[at]kul[dot]ee, 5380 3011.
 

Reede, 20. jaanuar 2017

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn võtab osa Tehvandi Spordikeskuse SA nõukogu koosolekust. Koosoleku kavas on sihtasutuse juhatuse liikme valimine. Vt konkursiteadet.
Lisainfo: Tarvi Pürn, spordi asekantsler, tarvi.pyrn[at]kul[dot]ee, 515 6132.

Kell 19.00 annab kultuuriminister Indrek Saar Kohtla-Järve kultuurikeskuses üle Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad.
Lisainfo: Piret Maiberg, kultuurkapitali kommunikatsioonispetsialist, piret.maiberg[at]kulka[dot]ee, 5341 0009.

Eesti vanamuusikaansambel Hortus Musicus annab kontserdi Tretjakovi galeriis Moskvas.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuurinõunik Moskvas, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640

Laupäev, 21. jaanuar 2017

Kell 15.00 algab Estonia Kontserdisaalis Eesti Kooriühingu koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiate gala, preemiad annab üle kultuuriminister Indrek Saar. Vt preemiate nominente.
Lisainfo: Kaie Tanner, Eesti Kooriühingu tegevjuht, 514 4301.

21. jaanuarist 5. märtsini on Temnikova & Kasela galerii kunstnikud Krista Mölder ja Sigrid Viir kutsutud osalema Pariisis toimuvale Euroopa noore fotograafia festivalile Circulation(s). Krista Mölder näitab Pariisis teoseid sarjast „You/Blue“ (2015) ning Sigrid Viir hiljuti valminud fotoseeriat „Awful Pretty Pipe Neck“ (2016).
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuurinõunik Pariisis, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee, +33156622205.

Organist Piret Aidulo esineb koos Moskva Vanamuusika Ansambliga Luteri kiriku peakatedraalis Moskvas
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuurinõunik Moskvas, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 16. jaanuar 2017

Minister Urve Palo osaleb Teadus- ja Arendusnõukogu istungil. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Teisipäev, 17. jaanuar 2017

Minister Kadri Simson osaleb Riigikogu majanduskomisjoni istungil, kus toimub Energiamajanduse arengukava aastani 2030 arutelu.
Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Minister Kadri Simson kohtub Vabariigi President Kersti Kaljulaidiga. Arutlusele tuleb elektrivõrkude desünkroniseerimine. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Minister Urve Palo kohtub Tallinna Lennujaama esindajatega. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017

Minister Kadri Simson osaleb Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni kohtumisel Avalikult Rail Balticust esindajatega. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Minister Kadri Simson kohtub RB Rail AS juhatuse esinaise pr Baiba Rubesaga. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Minister Urve Palo osaleb lõunasöögil Kõltsu mõisas Eestis tegutsevate Saksa, Austria ja Šveitsi välisinvestorite ja suursaadikutega. Ürituse raames kohtutakse ka Estonian Celli omaniku Heinzel grupi tegevjuhi Kurt Maieriga. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Laupäev, 21. jaanuar 2017

Minister Kadri Simson osaleb uue parvlaeva Tõll ristimistseremoonial Kuivastu sadamas. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee
Lugupidamisega

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 16. jaanuar 2017

Kell 11 osaleb maaeluminister Tarmo Tamm Riigikogu maaelukomisjoni istungil.

Teisipäev, 17. jaanuar 2017

Kell 10 kohtub maaeluminister Tarmo Tamm Moldova suursaadiku Inga Ionesiiga.
 

Neljapäev, 19. jaanuar 2017

Kantsler Illar Lemetti, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, välissuhete osakonna juhataja Ruve Šank osalevad 19.-22. jaanuarini Berliinis toimuval toidu- ja põllumajandusmessil „Internationale Grüne Woche 2017“.

Teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist Kairi Mikkor-Andresson ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga osakonna juhataja Külli Annamaa osalevad Euroopa Komisjoni geneetilise ressursi töögrupi kohtumisel.

Kell 13 toimub Veterinaar- ja Toiduameti suures saalis (Tallinn, Väike-Paala 3)  toiduga kokkupuutuva plasti seminari. Lisainfo: Külli Suurvarik, 625 6570, kylli.suurvarik[at]agri[dot]ee

Reede, 20. jaanuar 2017

Kell 10 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis „Eesti maaelu arengukava 2007–2013“ (MAK) järelhindamise tulemuste avalik tutvustus. Järelhindamine hõlmas tegevusi ja projekte, mis olid MAK-i raames ellu viidud perioodil 1. jaanuar 2007 kuni 31. detsember 2015. Registreerimine 18. jaanuarini: https://goo.gl/forms/b5102dBSdMpKxdHF3.
Lisainfo: Karolin Lillemäe, 625 6254, karolin.lillemäe[at]agri[dot]ee. Ajakirjanikud on oodatud!

Teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare osaleb Põllumajandusteaduste alalise komitee (SCAR) töögrupi kohtumisel.

Rahandusministeerium
Teisipäev, 17. jaanuar 2017

Riigihalduse minister Mihhail Korb külastab Põlvamaad, kus kohtub omavalitsusjuhtidega ning linnade liidu juhatusega.

Rahandusminister Sven Sester osaleb teadus- ja arendusnõukogu ning riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil.

Rahandusminister Sven Sester külastab Järvamaad, kus kohtub ettevõtjatega ning Paide vallavolikogu liikmetega.
 

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017

Rahandusminister Sven Sester osaleb riigikogu täiskogu istungil, kus on esimesel lugemisel maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seadus (320 SE) ning maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (322 SE). 

Neljapäev, 19. jaanuar 2017

Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Mihhail Korb osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kantsler Veiko Tali osaleb Eesti Energia nõukogu koosolekul.

Riigihalduse minister Mihhail Korb avab Tallinnas rahvusvahelise riigihangete konverentsi. Riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane esineb konverentsil ettekandega „Kesksed ja ühishanked uue seaduse aspektist“.

Reede, 20. jaanuar 2017

Rahandusminister Sven Sester, riigihalduse minister Mihhail Korb ja regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet osalevad valitsuse seminaril, kus arutatakse kohalike omavalitsuste ülesandeid ja rahastamist ning riigiasutuste viimist maakondadesse.

Laupäev, 21. jaanuar 2017

Riigihalduse minister Mihhail Korb osaleb Külavanemate Foorumil “Igal külal on oma hääl”.

Välisministeerium
Esmaspäev, 16. jaanuar 2017

16.01 osaleb välisminister Sven Mikser Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil Brüsselis. Euroopa Liidu välisministrid arutavad olukorda Süürias ning Lähis-Ida rahuprotsessi. http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/fac/2017/01/16/

16.-18.01 viibib välismajandus- ja arengukoostöö asekantsler Väino Reinart koos äridelegatsiooniga visiidil Araabia Ühendemiraatides. Asekantsler Reinartil on visiidil kohtumised Araabia Ühendemiraatide rahvusvahelise koostöö riigiministri Reem Bint Ibrahim Al Hashimyga ning rahandusministeeriumi kantsleri Youns AlKhouriga.

Teisipäev, 17. jaanuar 2017

17.01 osalevad eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas ja Eesti suursaadik Maltal Celia Kuningas-Saagpakk välisministeeriumis toimuval Maltat ja Malta Euroopa Liidu eesistumist tutvustaval seminaril.

Kolmapäev, 18. jaanuar 2017

18.01 on välisminister Sven Mikser kell 13.00 Riigikogu infotunnis.

18.01 kohtub välisminister Sven Mikser Maroko suursaadikuga Eestis Mohammed Ariadiga

Neljapäev, 19. jaanuar 2017

19.01 kohtub eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas Tallinnas Jaapani suursaadikuga Eestis pr Yoko Yanagisawaga. Kohtumisel arutatakse aktuaalseid Euroopa Liidu teemasid ning Eesti EL eesistumist.

19.01 esinevad konsulaarteenuste büroo direktor Tanel Jõks ja konsulaarabi büroo lauaülem Silvar Laanemäe Tallinna Ülikoolis kõrghariduse rahvusvahelistumise ümarlaual ettekannetega konsulaarteemadest ja ohutu reisimise põhimõtetest. Rohkem infot: http://www.tlu.ee/ymarlaud

19.01 kohtub välisminister Sven Mikser Prantsusmaa suursaadikuga Eestis Claudia Delmas-Schereriga.