Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (05.12.2016 - 11.12.2016)

Peaminister
Esmaspäev, 5. detsember 2016

Kell 10.00 Keskerakonna fraktsiooni nõupidamine

Kell 13.00 Koalitsiooninõukogu

Kell 16.00 Kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtidega Riigikogus

Teisipäev, 6. detsember 2016

Kell 10.00 kohtumine riigiprokuröriga

Kell 12.00 kohtumine Eesti Panga juhtkonnaga

Kolmapäev, 7. detsember 2016

Kell 13.00 Infotund Riigikogus

Seejärel sõidab peaminister Helsingi, kus kohtub Soome peaministri Juha Sipiläga.
Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse meedianõunik, tel 5688 4345 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 8. detsember 2016

Kell 10.00  valitsuse istung

Kell 12.00  valitsuse pressikonverents

Kell 14.00  valitsuse kabinetinõupidamine

Reede, 9. detsember 2016

Peaminister viibib Riias Balti Ministrite Nõukogu peaministrite ametlikul kohtumisel.
Lisainfo: Tauno Tõhk, valitsuse meedianõunik, tel 5542 797 või tauno.tohk[at]riigikantselei[dot]ee

Riigikantselei
Kolmapäev, 7. detsember 2016

Kell 14.30 tippjuhtide valikukomisjoni koosolek Stenbocki majas. Komisjon viib läbi intervjuud kahe Keeleinspektsiooni peadirektori konkursi lõppvooru pääsenud kandidaadiga ning vaatab üle rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsleri konkursi eelvestluste tulemused viie kandidaadiga ning otsustab edasipääsejad. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 8. detsember 2016

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Kell 14 valitsuskabineti nõupidamine Stenbocki majas

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 5. detsember 2016

Haridus- ja Teadusministeeriumi, sihtasutuse Innove ja Goethe Instituudi vahel allkirjastatakse leping, mis võimaldab Eesti abiturientidel sooritada saksa keele riigieksami asemel rahvusvaheliselt tunnustatud keeletesti. Allkirjastamine toimub kell 11 Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis.


5.-9. detsembrini korraldatakse esmakordselt Euroopa kutseoskuste nädalat, mille eesmärk on väärtustada kutseharidust ning tuua esile kutseoskuste olulisust Euroopa majanduse arengus. Ligikaudu pool Euroopa tööjõust on kutseharidusega, tänu millele on ettevõtted tugevamad ja konkurentsivõimelisemad. Hästi koolitatud ja ajakohaste oskustega töötajad annavad olulise panuse jätkusuutliku majanduskasvu edendamiseks kogu Euroopas. Nädala jooksul korraldatakse nii Brüsselis kui partnerriikides hulk üritusi, kus tutvustatakse tänapäevase kutseõppe võimalusi.
Ka mitmetes Eesti kutseõppeasutustes on sel nädalal uksed huvilistele avatud. Tallinna Majanduskoolis pakuvad kooli õpetajad põnevatel teemadel avatud loenguid. Rakvere Ametikoolis toimuvad Meistrite Mängud oma kooli õpilastele ja õpetajatele. Viljandi Kutseõppekeskuses korraldatakse müürseppade kutsevõistlust „Jõulukellu 2016“. Pärnumaa Kutsehariduskeskus pakub üldhariduskoolide õpilastele võimalust osaleda õpilasvarjupäevadel. Tallinna Ehituskoolis toimuvad ehitusalased töötoad Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastele.

Teisipäev, 6. detsember 2016

Kell 12 toimub ministeeriumi Tallinna esinduses pressikonverents, kus samaaegselt üle maailma avalikustatakse rahvusvahelise õpitulemuste uuringu PISA 2015 tulemused. Tulemusi tutvustavad minister Mailis Reps, Eesti esindaja OECD PISA nõukogus Maie Kitsing ning uuringu Eesti-poolse läbiviija sihtasutuse Innove esindaja Gunda Tire. PISA uuringus osales 2015. aastal 72 riiki, sealhulgas kõik arenenud tööstusriigid. PISA uuringus hinnatakse 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Uuring mõõdab, kuidas õpilased on võimelised õpitut igapäevaelus rakendama, õpitut üldistama ja seostama. Uuring viiakse läbi iga kolme aasta järel.


Kell 15 tutvustatakse PISA uuringu tulemusi välisriikide saadikutele Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses.

Õpilasleiutajate auhindamispidu toimub algusega kell 13 innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory (Raja 15). Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas. Konkurssi korraldavad Eesti Teadusagentuur, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Sihtasutus ja Eesti Vabariik 100 ning rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigikantselei. Konkursi koduleht.

Neljapäev, 8. detsember 2016

Kell 13-18 toimub Tartus Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saalis teadusfoorum „teadusEST 2016“. Esmakordselt toimuv foorum on teadlastele, teadus- ja arendusasutuste juhtidele ja teadusadministraatoritele ning ministeeriumide teadusnõunikele suunatud info- ja arvamusvahetusüritus. Kell 14.15 teeb ettekande teaduse rahastamisest ja riigi ootustest teadussüsteemile kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand. Ettekannete ja diskussiooni järel toimub ülevaatekogumiku „Eesti teadus 2016“ tutvustus. Foorumi korraldab Eesti Teadusagentuur.

Sihtasutus Archimedes tunnustab haridus- ja noortevaldkonna tublisid tegijaid. Sündmus algab kell 15 Erinevate Tubade Klubis (Telliskivi 60).

Kell 11-15.30 toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis seminar ”Ring ümber identiteedi”. Analüüsiosakonna juhataja Aune Valk teeb kell 11.35 ettekande kakskeelsusest ja kakskultuurilisest identiteedist Eestis ja „välis-Eestis“. Seminari korraldab Eesti keelenõukogu.

Reede, 9. detsember 2016

Kell 11-16 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses tänuüritus PISA uuringus osalenud koolidele, uuringu ettevalmistajatele ja siseriikliku aruande koostajatele. Kantsler Janar Holm teeb lühiettekande PISA tulemuste tähendusest Eesti riigile ja õppeasutustele ning annab üle tänukirjad uuringu läbiviijatele.

Tartus Dorpati konverentsikeskuses toimub kell 10.30-17 seminar „Hooliv kool – võti katkestamise vähendamiseks?“ Seminar on mõeldud kutseõppeasutuste juhtkondadele, tugispetsialistidele ja õpetajatele, kes oma igapäevatöös tegelevad väljalangemisohus õppijatega. Arutletakse selle üle, kuidas luua koolis toimivat tugisüsteemi, kuidas tunda ära kiusamist ning tutvustatakse kiusamist ennetavaid meetodeid, mida koolidel on võimalik rakendada. Ettekannetega esinevad kutsehariduse osakonna juhataja Helen Põllo ja analüüsiosakonna asejuhataja Tatjana Kiilo.

Kell 10-18 toimub väärtuskasvatuse konverents „Koolielu väärtusvalikud“ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory. Avasõnad ütleb üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar. Kell 16.30 arutleb kooli ja kodu koostöö üle analüüsiosakonna juhataja Aune Valk. Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus ja see toimub Haridus ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi raames. Lähem info.

Justiitsministeerium
Teisipäev, 6. detsember 2016

Kell 13 toimub justiitsministeeriumis ümarlaud õiguselukutsete ühtse eksami teemal. Ümarlaual osalevad teistega ka justiitsminister Urmas Reinsalu, kantsler Norman Aas ning asekantslerid Kai Härmand ja Marko Aavik.

Kell 14 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu riigikogu õiguskomisjoni istungil.

Kell 15 kohtub justiitsminister Urmas Reinsalu siseminister Andres Anveltiga. 

Kolmapäev, 7. detsember 2016

7.-8. detsembril osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu Brüsselis toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil. 

Reede, 9. detsember 2016

9. detsembril osalevad kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri ja riigi peaprokurör Lavly Perling inimõiguste instituudi aastakonverentsil „Must-valged väärtused polariseeruvas maailmas“.

9. detsembril koguneb kohtute haldamise nõukoda. 

Kaitseministeerium
Teisipäev, 6. detsember 2016

6. detsembril tutvub kaitseminister Margus Tsahkna Lääne- ja Ida-Virumaal asuvate kaitseväe ja Kaitseliidu üksustega. Lisainfo: pressiesindaja Andres Sang, press[at]kaitseministeerium[dot]ee, 717 0167, 56 481 759

Kolmapäev, 7. detsember 2016

7. detsembril annab kaitseminister Margus Tsahkna üle missioonimedalid Liibanonist rahuvalvemissioonilt UNIFIL naasnud Eesti jalaväerühma ESTPLA-21 kaitseväelastele. Lisainfo: pressiesindaja Andres Sang, press[at]kaitseministeerium[dot]ee, 717 0167, 56 481 759

Reede, 9. detsember 2016

9. detsembril toimub Võrus, Taara kasarmutes 2. jalaväebrigaadi sõduribaaskursuse lõputseremoonia ja kaitseväelase tõotuse andmine. Lisainfo: nooremleitnant Jaanika Ojakõiv; 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser; tel: 717 5016; e-mail: jaanika.ojakoiv[at]mil[dot]ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 5. detsember 2016

Algusega kell 9.30 toimub Maaülikooli aulas rahvusvahelisele mullapäevale pühendatud seminar. 2017. aasta mulda tutvustava ettekandega esineb keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Endla Asi.
Mullapäeva seminari kohta leiab lisainfot siit. 

17. detsembrini toimub Mehhikos Cancúnis Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (CBD) osaliste kolmeteistkümnes kohtumine (COP 13), Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli osaliste kaheksas (COP-MOP 8) ning geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli osaliste teine kohtumine (COP-MOP 2). Kohtumistel osaleb Keskkonnaministeeriumi delegatsioon.
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5688 0386. 

Teisipäev, 6. detsember 2016

Algusega kell 14 tutvustab KIK koostöös Tartu Ülikooliga KIKi keskkonnaprogrammist rahastatud uuringut „Maapinnalähedase osooni õhusaaste ekspositsiooni analüüs ja tervisemõjude hinnang“.  Üritus toimub Rahvusraamatukogu kuppelsaalis. Uuringu eesmärk oli välja selgitada kuivõrd on Eesti inimesed ohustatud maapinnalähedase osooni õhusaastest ning millised on selle tervisemõjud ja mõjude majanduslikud tagajärjed.
Lisainfo KIKi kodulehel.

Algusega kell 14 toimub KIKi korraline nõukogu koosolek.
Lisainfo: Elina Kink, KIKi kommunikatsioonijuht, elina.kink[at]kik[dot]ee, 5687 5797.

Algusega kell 14.30 korraldab Keskkonnaamet Valgamaa keskkonnahariduse ümarlaua, mis toimub Helme vallamajas (Tartu tn 20, Tõrva). Oodatud on kõik Valgamaa keskkonnahariduse edendajad.
Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, margit.turb[at]keskkonaamet[dot]ee

Kolmapäev, 7. detsember 2016

Algusega kell 11 toimub Tallinnas Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a) jäätmete ringlussevõtu ning nende korduskasutuseks ettevalmistamise projektide avatud taotlusvooru infopäev. Toetust eraldatakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 ettevõtete ressursitõhususe meetmest. Toetatakse jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, korduskasutuskeskuse rajamist ja inventari soetamist jmt.
Päevakava ja registreerumine siin.

Algusega kell 18 korraldab Keskkonnaamet pilliroost jõulukroonide meisterdamise loodus- ja loovusringi Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää).
Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, margit.turb[at]keskkonnaamet[dot]ee

Neljapäev, 8. detsember 2016

Algusega kell 18 toimuvas Öökulli akadeemias on külas etnobotaanik Renata Sõukand, kes tutvustab Eesti teetaimi minevikus ja tänapäeval. Öökulli akadeemias uurime, kuidas on läbi aja arenenud kodumaiste teetaimede kasutamine ning milleks on see kujunenud tänapäeval.
 

Reede, 9. detsember 2016

Algusega kell 13 toimub Vilsandi rahvuspargi koostöökogu kokkusaamine Vilsandi rahvuspargi teabepunktis Loonal (Loona küla, Saaremaa), kus arutatakse olulisemaid arenguid ja muutusi rahvuspargis.
Registreerumine ja lisainfo: Krista Kallavus, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, krista.kallavus[at]keskkonnaamet[dot]ee või 522 6139.

Algusega kell 13 toimub Lahemaa rahvuspargi koostöökogu traditsioonilise elulaadi töögrupi „Elavad külamaastikud“ avakoosolek Kolgaküla rahvamajas. Oodatud on Lahemaa traditsioonilise elulaadi, rannakalanduse, looduskasutuse ja põllumajanduse edenemisest huvitatud isikud, kes soovivad aidata Lahemaa traditsioonilist elulaadi säilitada ja edendada.
Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti Põhja regiooni kultuuripärandi spetsialist, ave.paulus[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5332 7893.

Algusega kell 16 toimub Lahemaa rahvuspargi rannakülade mälumaastikke tutvustav koosolek Käsmu meremuuseumis. Lahemaa rannakülades on kohalike kogukondade ja muuseumide eestvõttel käimas alusuuring „Lahemaa mälumaastikud“, mille raames koostatakse külade ajaloolised õiendid, kaardistatakse kultuuriloolised paigad ja kogutakse elavat kohapärimust.
Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti Põhja regiooni kultuuripärandi spetsialist, ave.paulus[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5332 7893.
 

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 5. detsember 2016

Kell 11.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Eesti Pillifondi esimeste keelpillide esitlusel Kadrioru lossis.
Lisainfo: Maris Sild, , kultuuriministri nõunik, maris.sild[at]kul[dot]ee, 628 2338


Kell 15.00 koguneb Kultuuriministeeriumi suures saalis Muuseuminõukogu, teemadeks muuseumide aastaauhinnad, EV100 muuseumidega seonduvad sündmused ja museoloogia terminoloogia tõlkimine.
Lisainfo: Mirjam Rääbis, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik, mirjam.raabis[at]kul[dot]ee , 6282335

Teisipäev, 6. detsember 2016

Kell 11.00 toimub Kultuuriministeeriumi aastalõpu briifing ajakirjanikele NUKU teatri black-boxi saalis. Briifingul antakse ülevaade ministeeriumi viimase aasta ja lähituleviku olulisematest tegevussuundadest. Kavas on lühiloengud ministeeriumi haldusala aktuaalsetel teemadel:  
·         kultuuriminister Indrek Saar kõneleb kultuuritöötajate palkade ja spordipoliitika arengute teemal
·         ministeeriumi kantsler Paavo Nõgene kõneleb Eesti kultuuri ekspordist ja väliseesti kogukondade toetamisest
·         ministeeriumi EL asjade nõunik Heili Jõe räägib Kultuuriministeeriumi teemadest eelseisva Eesti EL eesistumise kontekstis
·         ministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein räägib kunstniku- ja kirjanikupalgast
·         ministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn kõneleb ujumise algõppest
·         ministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman tutvustab eesti keele majade kontseptsiooni
·         ministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits räägib muinsuskaitsereformist
·         Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie tutvustab planeeritavaid uuendusi Muinsuskaitseameti töös
·         ministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes räägib 20. sajandi arhitektuuri kaitse alla võtmisest Eestis
·         laste- ja noortekultuuri aasta 2017 projektijuht Marju Kask tutvustab eelseisva teema-aasta tegevusi

Lp. Ajakirjanikud! Palume osalusest teatada e-posti aadressile kai-ines.nelson[at]kul[dot]ee  hiljemalt esmaspäevaks, 5. detsembriks.
Lisainfo: Kai-Ines Nelson, Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik, kai-ines.nelson[at]kul[dot]ee, 55689644Kell 19.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Eesti Autorite Ühingu juubeliüritusel Nordea Kontserdimajas Tallinnas.
Lisainfo: Maris Sild, kultuuriministri nõunik, maris.sild[at]kul[dot]ee, 628 2338


Kell 18.00 linastub Londonis toimuval Põhja-Balti filmifestivalil  mängu film  “Ema”. Kohapeal publikuga kohtumas on ka filmi režissöör Kadri Kõusaar. 11.detsembril kell 16.00 linastub mängufilm “Vehkleja”. Sissejuhatuse  filmile teeb Dr. Mart Kuldkepp University College Londoni skandinaavia ajaloo lektor.
Lisainfo: Kersti Kirs, Eesti kultuuriesindaja Londonis, kersti.kirs[at]mfa[dot]ee, + 44 207 838 5386
 

Kolmapäev, 7. detsember 2016

Kell 13.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Riigikogu infotunnis.
Lisainfo: Silver Meikar, kultuuriministri nõunik, silver.meikar[at]kul[dot]ee, 527 8089


Kell 19.00 toimub  New Yorgi Skandinaavia Majas mängufilmi “Ema” linastus, millele järgneb publiku kohtumine filmi produtsent Aet Laiguga. 
7.-10.detsembrini toimub New Yorgis juba 13. korda New Literature from Europe kirjandusfestival, millest võtab osa kirjanik Mihkel Mutt. Lisainfot ürituste kohta  saab vaadata siit.
Lisainfo: Kristi Roosmaa Tootell, Eesti kultuuriesindaja New Yorgis, kristi.roosmaatootell[at]mfa[dot]ee +1 212 646 514 0084

Neljapäev, 8. detsember 2016

Joel Remmeli trio, koosseisus Joel-Rasmus Remmel, Heikko Remmel ja Aleksandra Kremenetski, annab kontserdi Moskva Eesti Saatkonnas.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Venemaal, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640
 

Reede, 9. detsember 2016

Kultuuriminister Indrek Saar on visiidil Narvas.
Lisainfo: Maris Sild, kultuuriministri nõunik, maris.sild[at]kul[dot]ee, 628 2338
 

Pühapäev, 11. detsember 2016

Kell 18.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar sõnavõtuga Eestimaa Spordiliit Jõud 70. aastapäeva üritusel.
Lisainfo: Silver Meikar, kultuuriministri nõunik, silver.meikar[at]kul[dot]ee, 527 8089

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Teisipäev, 6. detsember 2016

Minister Urve Palo osaleb Eesti Ehituskonverentsil 2016 „Ehitussektor muutuste tuules“. Rohkem infot: http://pood.aripaev.ee/eesti-ehituskonverents-2016#programm Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Minister Urve Palo osaleb Mektorys Õpilasleiutajate Riikliku Konkursi finaalüritusel. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Kolmapäev, 7. detsember 2016

Minister Urve Palo osaleb Riigikogu infotunnis.

Minister Urve Palo osaleb Eesti Ehitusettevõtjate Liidu 25 aastapäevale pühendatud aastalõpu juubelikonverentsil „Ehitame Eestit – EEEL 25“. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Reede, 9. detsember 2016

Minister Kadri Simson külastab Viru Keemia Gruppi Ida-Virumaal. Lisainfo: Mihkel Loide, 6256430, mihkel.loide[at]mkm[dot]ee  

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 5. detsember 2016

Kell 11 osalevad põllumajanduse tulupoliitika büroo peaspetsialist Katre Kirt, kohaliku algatuse ja elukeskkonna büroo juhataja Anneli Kimmel ja taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu Riigikogu maaelukomisjoni istungil, kus annavad ülevaate maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse kavandatavatest muudatustest.

Kell 15 osaleb minister Martin Repinski Eesti Toiduainetetööstuse Liidu volikogu koosolekul.

Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban osaleb Brüsselis toimuval mullateemalisel konverentsil „EU Soil Stakeholders’ Conference“.

Eesti Maaülikooli aulas (Tartu, Kreutzwaldi 1a) toimub VII mullapäev. Mullapäeva korraldatakse maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus“ pikaajalise teadmussiirde programmi raames. Lisainfo: http://pk.emu.ee/struktuur/muld/mullapaev/ 

Teisipäev, 6. detsember 2016

Kell 9 kohtub minister Martin Repinski Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtluse ja ekspordi keskuse esindajatega. Kohtumisel on kõne all MTÜ Organic Estonia algatus Mahe-Eesti.

Maaeluministeeriumis toimub ministeeriumi ja  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja koostöös korraldatud Hiina ekspordiseminar, kus Hiina järelevalveasutuse AQSIQ allüksuse CCIC (China Certification & Inspection Group Co) esindaja tutvustab Hiina toiduohutusnõudeid, impordireegleid ja CCIC poolt ettevõtjatele pakutavaid teenuseid. Seminaril teeb ettekande ka Hiina riikliku ekspordi-impordifirma COFCO esindaja.

Teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare osaleb Brüsselis toimuval põllumajandusteaduste alalise komitee istungil.

Kolmapäev, 7. detsember 2016

Kell 10.30 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis põllumajandusteaduste nõukogu laiendatud istung, kuhu on kutsutud ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toimkondade esindajad.  Kavas on põllumajandusteaduse prioriteetsete suundade määratlemine.

Kell 11.15 kohtub minister Martin Repinski  Maaeluministeeriumi valitsemisala asutuste juhtidega.

Neljapäev, 8. detsember 2016

Kell 8 kohtub minister Martin Repinski põllumajandussektori esindusorganisatsioonidega. Kohtumisel on kõne all turuarendustoetuse tingimused.

Kell 12 kohtub minister Martin Repinski põllumajandussektori esindusorganisatsioonidega, kellele tutvustatakse aretustoetuse määruse eelnõud.

Kell 14 toimub Maaeluministeeriumi väikeses saalis lihaveisesektori ümarlaud.

Kell 18 osaleb minister Martin Repinski Eesti Seemneliidu aastaseminaril.

Välissuhete osakonna juhataja Ruve Šank osaleb Eesti Rukki Seltsi ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) korraldataval seminaril Sangastes, kus pannakse alus  rahvusvahelisele rukkikasvatajate ja -tootjate ning teadusasutuste võrgustikule. Loodava võrgustiku eesmärk on edendada rukki viljelemist ja kasvuala laiendamist, rukkitoodete arendamist ja müügiedendamist.

Maaeluministeeriumi suures saalis toimub Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduskoostöö võrgustikes Eestit esindavate teadlaste ja ekspertide kohtumine, kus antakse ülevaade EFSA võrgustike tegevusest ja plaanidest 2017. aastaks.

Eesti Taimekasvatuse Instituudis (Saku, Teaduse  6a) toimub traditsiooniline aastalõpu kartuliseminar.  Seminari korraldatakse maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus“ taimekasvatuse pikaajalise teadmussiirde programmi raames.  Lisainfo ja registreerimine ETKI kodulehel: https://goo.gl/6OvQIi 

Reede, 9. detsember 2016

Kell 10 osaleb kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil. 

Sotsiaalministeerium
Kolmapäev, 7. detsember 2016

Kantsler Marika Priske, e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo ja terviseala asekantsler Maris Jesse osalevad 7.-9. detsembril Taanis tippjuhtide innovatsiooniprogrammis „Creative Capacities and Digital Leadership". Programmi viib läbi Copenhagen Institute of NeuroCreativity (CINC).

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb 7. ja 8 detsembril Pariisi WHO konverentsil „High-level conference on working together for better health and well-being“. Lisainfo: http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2016/12/paris-high...

Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb OSKA koordinatsioonikogu koosolekul.

Välisministeerium
Esmaspäev, 5. detsember 2016

5.12 vastab välisminister Sven Mikser riigikogus arupärimisele laevakaitsjate kohta.

5.-7.12 viibib välismajandus- ja arengukoostöö asekantsler Väino Reinart koos Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja äridelegatsiooniga visiidil Vietnamis. 05.12 peetakse Hanois Eesti ja Vietnami välisministeeriumi vahelised konsultatsioonid. Käsitlemist leiavad muude teemade hulgas haridus- ja teaduskoostöö ja vastastikuse kaubanduse teemad. Delegatsioon külastab ka kaubandusministeeriumi ja Euroopa Liidu esindust Hanois. 06.12.-07.12 on delegatsioon Ho Chi Minh linnas, kus toimub ärifoorum ja ettevõtete B2B kohtumised.

Teisipäev, 6. detsember 2016

6.-7.12 osaleb välisminister Sven Mikser Brüsselis toimuval NATO välisministrite kohtumisel. Ministrid keskenduvad NATO Varssavi tippkohtumisel vastu võetud NATO ja Euroopa Liidu ühisavalduse rakendamisele, stabiilsuse tagamisele NATO lähinaabruses, julgeolekuolukorrale ja NATO-Venemaa suhetele. Kavas on ka kohtumine NATO-Ukraina Komisjoni välisministrite formaadis ning NATO juhitud Afganistani väljaõppe- ja nõustamismissiooni panustajate ja partneritega. Lisaks on välisministril plaanis kahepoolsed kohtumised.

 

Kolmapäev, 7. detsember 2016

7.12 osaleb suursaadik Poolas Harri Tiido Varssavis Poola välisministeeriumi poolt korraldatud konverentsil  "The security issues in the context of migration and border policies". 

Neljapäev, 8. detsember 2016

8.-9.12 osaleb välisminister Sven Mikser Hamburgis toimuval Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) välisministrite kohtumisel. Kohtumisel arutatakse Venemaa agressiooni Ukrainas ja OSCE rolli antud kriisi lahendamisel. Aktuaalsete teemadena on kõne all ka tavarelvastuskontrolli küsimused ja OSCE institutsioonide tegevus.

Reede, 9. detsember 2016

9.12 toimub Londonis iga-aastane aukonsulite ümarlaud, kus osalevad aukonsulid Suurbritanniast. Ümarlaual arutatakse 2017. aastal Eesti EL eesistumise raames toimuvaid üritusi ja regionaalseid visiite. Samuti saavad aukonsulid  ülevaate investeerimisvõimalustest Eestisse ja e-residentsuse programmi hetkeseisust, millest teevad ettekanded EASi välisesinduste juht Kristel Oitmaa ning välissuhete valdkonnajuht Triin Visnapuu-Sepp.