Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (21.11.2016 - 27.11.2016)

Peaminister
Esmaspäev, 21. november 2016

Kell 10.00 Reformierakonna fraktsiooni nõupidamine

Kell 14.00 Kohtumine Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooniga

Teisipäev, 22. november 2016

Kell 12.15 Euroopa Liidu eesistuja, Slovakkia suursaadiku, traditsiooniline lõuna peaministrile ja Eestis resideerivatele Euroopa Liidu suursaadikutele

Kolmapäev, 23. november 2016

Kell 13.00 infotund Riigikogus

Neljapäev, 24. november 2016

Kell 10.00  valitsuse istung

Kell 12.00  valitsuse pressikonverents

Riigikantselei
Neljapäev, 24. november 2016

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad
 

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 21. november 2016

Minister Maris Lauri külastab kell 12.30 sihtasutust Kutsekoda.

Brüsselis toimub Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istung, mille peateemad on Euroopa uus oskuste tegevuskava ja oskuste täiendamise võimalused täiskasvanutele, noorte talentide toetamine ning radikaliseerumise ennetamine. Eesti delegatsiooni juhib EV Alalise Esinduse EL juures asejuht Clyde Kull, ministeeriumist osalevad Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kalmar Kurs ja noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi.

Teisipäev, 22. november 2016

Tallinna Lauluväljaku klaassaalis toimub Lastekaitse Liidu aastakonverents „Kuidas elad, Eestimaa laps? Eile, täna, homme“. Kell 12.30 algavas paneeldiskussioonis „Võrdsed võimalused hariduses“ osaleb üldharidusosakonna peaekspert Mariann Rikka. Lähem info.

Kolmapäev, 23. november 2016

Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimub kell 10-18 teaduskommunikatsiooni konverents „Teadus meediastunud maailmas“. Kell 16.30 kuulutatakse välja Eesti teaduse populariseerimise konkursi võitjad. Auhinnad annavad üle kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand ning konkursi hindamiskomisjoni esimees akadeemik Enn Tõugu. Sündmuse korraldab Eesti Teadusagentuur. Vaata lähemalt.

Sihtasutus Innove viib üle Eesti läbi kompetentsikonverentside sarja, mis on mõeldud alus-, üldharidus- ja kutsekoolide direktoritele ning kohalike omavalitsuste juhtidele ja haridusametnikele. Esimene konverents toimub 23. novembril Võru kultuurimajas, järgmine 25. novembril Harjumaal Kose kultuurimajas. Info kõigi konverentside kohta.

Neljapäev, 24. november 2016

Kantsler Janar Holm kohtub kell 14 ministeeriumi Tallinna esinduses Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi esindajatega, kes koordineerivad Soome valitsusprogrammi kuuluvat „Liikuva Kooli“ projekti.

Tartus Dorpati konverentsikeskuse Baeri saalis toimub kell 9.30-16.30 inspiratsiooniseminar „Eesti otsib teadussaadikuid“. Seminarile on oodatud teadlased, teadusadministraatorid ja -kommunikaatorid, kes tutvustavad Eestit ja Eesti teadusmaastikku oma välismaa partneritele, kolleegidele või teistele huvilistele ning tunnevad vajadust heade tutvustusmaterjalide järele. Seminar viiakse läbi inglise keeles, korraldab Eesti Teadusagentuur. Vaata lähemalt.

Reede, 25. november 2016

Minister Maris Lauri annab kell 10 tunni Viljandi riigigümnaasiumis (Hariduse 2). Minister külastab ka Viljandi Vaba Waldorfkooli (Lutsu 3) ja Viljandimaal asuvat Kalmetu Põhikooli.

Justiitsministeerium
Teisipäev, 22. november 2016

Kell 14.00 toimub justiitsministeeriumi suures saalis kodanikujulguse aumärgi üleandmise tseremoonia. Kokku esitati justiitsministeeriumile 32 kandidaati, kellest süüteoennetuse nõukogu otsustas aumärgiga tunnustada 19 inimest. Nominentide nimed koos märkimist väärivate tegude kirjeldustega avalikustatakse aumärgi üleandmise üritusel.  Julgeid kodanikke tunnustavad justiitsministeeriumi esindaja, riigi peaprokurör Lavly Perling ning politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. 

Neljapäev, 24. november 2016

Justiitshalduspoliitika asekantsler Marko Aavik osaleb kohtujuhtide nõupäeval. 

Reede, 25. november 2016

25. novembril tähistab Eesti Kohtunike Ühing oma 25. aastapäeva.

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 21. november 2016

Kell 15 annetab Laevastiku Ohvitseride Klubi Tallinna Lennusadamas Eesti mereväele tseremoniaallipu. Lisainfo: reamees Karl Alfred Baumeister, mereväe teavitusspetsialist, 58540982, karl.baumeister[at]mil[dot]ee 

Teisipäev, 22. november 2016

Liitlased korraldavad Tapa linnakus tänupühaõhtusöögi. Lisainfo: reamees Sander Mändoja, 1. jalaväebrigaadi teavitusspetsialist, 56977041, sander.mandoja[at]mil[dot]ee 

Neljapäev, 24. november 2016

24.-25. novembril külastab Eestit Ukraina kaitseväe juhataja armeekindral Viktor Muzhenko. Lisainfo: leitnant Aivo Vahemets, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser, 56994750, aivo.vahemets[at]mil[dot]ee 

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 21. november 2016

Esmaspäevast reedeni toimuvad Rakveres Eesti-Vene kalandusläbirääkimised, teemaks Peipsi, Lämmi ja Pihkva järve järgmise aasta kvoodid ja püügitingimused.

Algusega kell 15 toimub Letipea maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu Viru-Nigula vallavalitsuses (Kirikaia 2, Viru-Nigula).
Lisainfo: Imbi Mets, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, imbi.mets[at]keskkonnaamet[dot]ee.

Algab taotluste vastuvõtt KIKi looduskaitse II taotlusvooru projektidele. Taotlused tuleb esitada läbi E-toetuse keskkonna ja toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Ühtekuuluvusfondi vahenditest toetatakse projekte, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Samuti toetatakse hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalikke töövahendite ja kariloomade soetamist.
Täpsem info KIKi kodulehel. 

Teisipäev, 22. november 2016

 Algusega kell 10 korraldavad Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium veekaitset käsitleva teabepäeva põllumajandustootjatele, mis toimub Türi Kultuurikeskuses (Hariduse 1, Türi). Teabepäeval tutvustatakse põllumajanduslikku tegevust reguleerivaid veekaitsealaseid õigusakte, samuti antakse ülevaade Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala põhjavee seirest ja selle kvaliteedist.
Lisainfo ja päevakava Keskkonnaameti kodulehel.

Algusega kell 10 korraldavad Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium koostöös Maanteeametiga mürateemalised infopäevad kohaliku omavalitsuse spetsialistidele, kus jagatakse infot mürakaardi koostamise, müra hindamise ja vähendamise võimaluste kohta. Esimene infopäev toimub Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu).
Lisainfo Keskkonnaameti kodulehelt.

Algusega kell 14 toimub Muuga sadamas (Maardu tee 57) keskkonnapäev. AS-i Tallinna Sadam ja keskkonnaministeeriumi koostöös korraldataval keskkonnapäeval anname ülevaate Muuga sadama lähiümbruse müraolukorra ja õhukvaliteedi hetkeseisust ning leevendusmeetmetest. Ajakirjanikud on oodatud.
Lisainfo: Liis Raadla, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja, liis.raadla[at]envir[dot]ee, 626 2917, 5305 1554.

Algusega kell 15 toimub Soomaa rahvuspargi koostöökogu koosolek RMK Soomaa looduskeskuses (Kõrtsi-Tõramaal), kus antakse ülevaade rahvuspargiga seotud organisatsioonide aasta tegevustest ning arutletakse Soomaaga seotud uue aasta plaane ja tegemisi. Koosolekule on oodatud kohaliku kogukonna liikmed.
Lisainfo: Liina Laanemets, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, liina.laanemets[at]keskkonnaamet[dot]ee

Kolmapäev, 23. november 2016

Jõgeva maavalitsuses toimuval kohanimepäeval teeb Maa-ameti aadressiosakonna juhataja Mall Kivisalu ettekande kohanimeregistrist aastal 2016. Kohanimeregistri andmed on aluseks kaartide tootmisel ja muudes valdkondades.

Algusega kell 14 korraldab Keskkonnaamet Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi sektsiooni ehituspärandi töögrupi avakoosoleku Kolga mõisa valitsejamajas, kuhu on oodatud kõik Lahemaa arhitektuuriga seotud osapooled ja huvitatud isikud. Töögrupi eesmärgiks on välja töötada Lahemaa rahvuspargi väärtusliku ehituspärandi uurimiseks, säilimiseks ja tutvustamiseks vajalikud kaitsemeetmed.
Lisainfot leiab Keskkonnaameti kodulehelt. 

Neljapäev, 24. november 2016

Algusega kell 9.30 toimub Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a) kiirgusseminar, mille eesmärgiks on jagada informatsiooni kõigile huvilistele, kes soovivad oma teadmisi selles vallas täiendada. Seminaril saab kuulata ekspertide ettekandeid, sh teevad Keskkonnaameti peaspetsialistid ülevaate kiirgusest, selle kasutamisest Eestis, ohutusnõuetest, kiirgusjuhtumitest ja nendeks valmisolekust. Juttu tuleb ka radoonist meie igapäevaelus ning antakse ülevaade kiirgusvaldkonna arengutest, sh kiirgus-, tuumaohutus- ja radoonialase õigusloome uuendustest  Euroopa Liidus ja Eesti tulevikuplaanidest. Päevakava on leitav siit. (PDF)
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253.

Algusega kell 10 korraldavad Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium koostöös Maanteeametiga mürateemalised infopäevad kohaliku omavalitsuse spetsialistidele, kus jagatakse infot mürakaardi koostamise, müra hindamise ja vähendamise võimaluste kohta. Teine infopäev toimub Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu).
Lisainfot leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Maa-ameti peadirektori asetäitja Anne Toom ja maareformi osakonna juhataja Maire Salu osalevad Lääne-Viru maavalitsuse poolt korraldataval omavalitsutele suunatud maareformi-alasel õppepäeval.
Lisainfo: Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Agnes.Jurgens[at]maaamet[dot]ee.

Öökulli akadeemias on külas zooloog Jaan Tõnisson. Novembrikuu viimases loengus teeme juttu sellest, mida tänaseks teame põdrast, ta suhetest ümbritseva ja inimesega.
Lisainfot leiab Loodusmuuseumi kodulehelt. 

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 21. november 2016

Kell 11.00 algab Teatris NO99 Eesti Teatriliidu peakoosolek. Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli esineb peakoosolekul sõnavõtuga: „Riigi teatripoliitika arengusuunad“.
Lisainfo: Katre Väli, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik, katre.vali[at]kul[dot]ee , 6282212


Kell 13.45 tutvustab  kultuuriminister Indrek Saar Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis 22. novembril Brüsselis toimuva Euroopa Liidu nõukogu kultuuri-, audiovisuaal-, ja spordiministrite nõukogul arutlusele tulevaid  teemasid.
Lisainfo: Heili Jõe, Kultuurministeeriumi Euroopa Liidu asjade nõunik, 6282228, heili.joe[at]kul[dot]ee


Kell 15.00 toimub Eesti Ajaloomuuseumi suurgildihoone suures saalis kodanikupäeva tänusündmus, kus kultuuriminister Indrek Saar kuulutab välja aasta kodaniku 2016. Aasta kodaniku 2016 moto on „Uusi horisonte luues“. Aunimetusega kaasneb sümboolne rahaline preemia ning Reti Saksa miniskulptuur „Ühiskonna õis“. Tseremoonial annab siseminister Hanno Pevkur üle ka kodanikupäeva aumärgid. Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 6282217
 

21.-23. novembrini osaleb Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm Luksemburgis, digiteerimise ja digitaalse säilitamise EL liikmesriikide ekspertgrupi koosolekul, kus annab ülevaate Eesti uuest säilituseksemplari seadusest “Legal deposit - new trends in digital preservation” ning Eesti eesistumise programmist.
Lisainfo: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik , 6282244, ulle.taliharm[at]kul[dot]ee


21.-24. novembrini viibib Kultuuriministeeriumi muuseumikogude peaspetsialist Marju Niinemaa Berliinis, kus toimub projekti Europeana Space kolmas rahvusvaheline konverents „Cultural Heritage: Reuse, Remake, Reimagine“. Sellele järgneval projekti osapoolte kohtumisel arutatakse projekti seniseid tegevusi ja jagatakse kogemusi. 23. novembril osaleb Niinemaa PREFORMA projekti töötoas „Experience Workshop – Improving long-term digital preservation“, kus tutvustatakse projekti käigus arendatud tööriistu, mis kontrollivad pikaajalise säilitamisele kuuluvaid digifaile vastavust standarditele ja kvaliteeti. 24. novembril  toimub projekti osapoolte kohtumine, kus arutatakse projekti kulgu ja tulevikku.
Lisainfo: Marju Niinemaa, Kultuuriministeeriumi muuseumikogude peaspetsialist, marju.niinemaa[at]kul[dot]ee, 6282230

Teisipäev, 22. november 2016

Kultuuriminister Indrek Saar osaleb Brüsselis Euroopa Liidu haridus-, noorte-, spordi- ja kultuurinõukogu istungil. Kõne all on audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi eelnõu eduaruanne, Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 ning Euroopa kultuuripealinnad. Ministrite avalik mõttevahetus kultuurivaldkonnas käsitleb EL liikmesriikide kultuurisuhteid kolmandate riikidega. Spordi valdkonnas toimub mõttevahetus spordi mõju kohta isiklikule arengule ning võetakse vastu järeldused spordidiplomaatia kohta ning käsitletakse spordivaldkonna mõju diplomaatilistele suhetele, kultuurikoostööle, sotsiaalvaldkonnale, majandusele ja poliitikatele laiemalt.
Lisainfo: Heili Jõe, Kultuurministeeriumi Euroopa Liidu asjade nõunik, 6282228, heili.joe[at]kul[dot]ee


Kell 11.00 osaleb Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert Eduard Odinets Tartus Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi aastateks 2014-2020 avaüritusel.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee, 6282208


Kell 11:00 toimub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (Lasnamäe 2, Tallinn) loomemajandusalase teadlikkusse tõstmise ja sektoriteüleste arenguprogrammide projektikonkursi infopäev. Infopäevale registreerumiseks tuleb saata e-kiri aadressile: kristiina.niilits[at]eas[dot]ee.
Lisainfo: Anu-Maaja Pallok, Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik, anu-maaja.pallok[at]kul[dot]ee, 6282234


22.-25. novembrini osalevad Kultuuriministeeriumi EMP mõisakoolide programmijuht Riin Alatalu ja EMP mõisakoolide programmi finantsjuht  Reet Tallo Tšehhi Vabariigis Český Krumlovis  EMP/Norra programmi kultuuripärandi teemaliste programmide töökoosolekul, Tšehhi EMP kultuuripärandi programmist rahastatud projekti tutvustusel ning esitlevad “UNESCO World Heritage site, a place with exceptional universal values, a place for research and study” konverentsil Eesti mõisakoolide programmi ja kohtuvad EMP programmi doonorriigi esindajatega.
Lisainfo: Riin Alatalu, Kultuuriministeeriumi EMP mõisakoolide programmijuht, riin.alatalu[at]kul[dot]ee, 6282253


Londoni Euroopa maja galeriis 12 Star Gallery  avatakse Birgit Püve fotonäitus “Estonian documents”. Näitus on avatud 2. detsembrini.
Avamisel viibib ka fotode autor. Näitust toetavad Eesti saatkond Londonis, Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium.
Lisainfo: Kersti Kirs, Eesti kultuuriesindaja Londonis, kersti.kirs[at]mfa[dot]ee, + 44 207 838 5386
 

Neljapäev, 24. november 2016

Kell 11.00 võtab Kultuuriministeeriumi esindaja Ida-Virumaal, ministeeriumi välisvahendite ekspert Eduard Odinets osa Tartu Ülikooli Narva kolledžis toimuvast Ida-Virumaa IV noortefoorumist.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee, 6282208
 

Reede, 25. november 2016

Kell 12.00 toimub kultuuriministeeriumi suures saalis Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu neljanda koosseisu esimene koosolek.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 6282217 ja www.eestirootslane.ee/et/2016


Kell 19.00 osaleb ja peab kultuuriminister Indrek Saar kõne Eesti Kergejõustiku Liidu „Eesti Kergejõustikuauhinnad 2016“ galaõhtul Kultuurikatlas.
Lisainfo: Silver Meikar, kultuuriministri nõunik, silver.meikar[at]kul[dot]ee, 6282338
 

Laupäev, 26. november 2016

Kell 19.00 osaleb ja peab kultuuriminister Indrek Saar kõne Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali ametlikul lõpetamisel Nordea Kontserdimajas.
Lisainfo: Silver Meikar, kultuuriministri nõunik, silver.meikar[at]kul[dot]ee, 6282338

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 21. november 2016

Ministrid Kristen Michal ja Liisa Oviir vastavad Riigikogu arupärimistele.

Transpordi asekantsler Ahti Kuningas osaleb Helsingis FinEst projektide avaseminaril, kus on arutelu all Helsingi ja Tallinna vahelised nutikad transpordilahendused ja tunneli teostatavusuuringud. Lisainfo: Mihkel Loide, 6256430, mihkel.loide[at]mkm[dot]ee 

Kolmapäev, 23. november 2016

Majandusarengu asekantsler Viljar Lubi osaleb 23.-25. novembril Slovakkias Bratislavas väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud üritusel SME Assembly „Helping Europe's entrepreneurs reach new heights“. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 21. november 2016

 Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Brüsselis sotsiaalkaitsekomitee kohtumisel.

Teisipäev, 22. november 2016

Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske peab avakõne Tallinna Lauluväljaku klaassaalis toimuval Lastekaitse Liidu aastakonverentsil „ Kuidas elad, Eestimaa laps?“ ning osaleb paneeldiskussioonis. Lisainfo: http://www.lastekaitseliit.ee/konverents/ 

Kolmapäev, 23. november 2016

Terviseala asekantsler Maris Jesse osaleb Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud alkoholikonverentsil „Piirid ja piirangud?“.

Tööala asekantsler Egle Käärats ja tööhõive osakonna juhataja Siiri Otsmann osalevad seminaril „ Erivajadusega inimene – tööandja võimalus“. Asekantsler Egle Käärats peab ettekande „Uus tavapärasus“ ning Siiri Otsmann osaleb paneeldiskussioonid. Lisainfo: https://www.facebook.com/events/399827417073128/ 

Neljapäev, 24. november 2016

Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb 24. ja 25. novembril Maltal toimuval kõrgetasemelisel töösuhete teemalisel kohtumisel.

Kantsler Marika Priske osaleb AS Hoolekandeteenused nõukogu koosolekul.

Reede, 25. november 2016

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb paraolümpia spordiaasta lõpetamisel ning Paraolümpiakomitee 25. aastapäeva tähistamisel

Välisministeerium
Teisipäev, 22. november 2016

22.11 on välisminister Jürgen Ligi visiidil Strasbourgis seoses Eesti Euroopa Nõukogu kuuekuulise eesistumise lõppemise ja üleandmisega Küprosele. Välisminister annab Euroopa Nõukogu ministrite asemike komiteele pikema ülevaate Eesti eesistumisel tehtust. Välisminister Ligi kohtub Strasbourgis ka Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandiga.

22.11 osaleb välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonna peadirektor Aino Lepik von Wirén Vantaas toimuval Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Taani Euroopa Liidu direktorite kohtumisel. Kohtumisel arutatakse julgeolekuolukorda, rändekriisi, Euroopa Liidu tulevikku ning olukorda Ühendkuningriigi referendumi järel.

22.11 annab välisministeeriumi julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroo direktor Mariin Ratnik loengu Stockholmi Kaitsekõrgkoolis Läänemere regiooni julgeoleku-, kaitse- ja välispoliitika teemal.

22.11 esineb Eesti suursaadik Taanis Märt Volmer Kopenhaagenis konverentsil, mis keskendub kodanikuühiskonna arengutele Balti riikides alates iseseisvuse taastamisest 25 aasta jooksul. Suursaadik Volmer räägib ettekandes Eesti kodanikuühiskonna arengutest ja hetkeseisust.
Konverentsil osaleb ka presidendi vabakonna nõunik Urmo Kübar. Üritust korraldab organisatsioon Öistesse NGO Netvaerk Danmark. 

Kolmapäev, 23. november 2016

23.11 toimuvad Tallinnas Eesti ja Itaalia välisministeeriumite vahelised EL-teemalised konsultatsioonid. Räägitakse kahepoolsetest suhetest, samuti arutatakse olulisi Euroopa Liitu puudutavaid teemasid, muuhulgas Eesti Euroopa Liidu eelseisvat eesistumist, ELi tulevikku, rändega seotud teemasid ja ELi naabrust puudutavat.
Eesti delegatsiooni eesotsas on välisministeeriumi Euroopa- ja Atlandi-ülese koostöö osakonna peadirektor Aino Lepik von Wirén. Itaalia delegatsiooni juhib välisministeeriumi Euroopa Liidu üksuse peadirektor Giuseppe Maria Buccino Grimaldi.

23.11 osaleb Eesti saatkond Lissabonis Portugali suurimal ettevõtluse kontaktmessil Portugal Exportator 2016 Eestit tutvustava stendiga. Tegemist on eelkõige väikestele ja keskmistele ettevõtetele suunatud iga-aastase üritusega, mis toimub 11. korda. Oma riiki on messil tutvustamas 38 riigi saatkonnad. Üritusele oodatakse osalema enam kui 1500 ettevõtjat.  
Lisainfot: http://www.portugalexportador.pt/

Neljapäev, 24. november 2016

24.-25.11 osaleb välisministeeriumi kantsler Rainer Saks Vallettas toimuval Euroopa Liidu liikmesriikide välisministeeriumite kantslerite kohtumisel. 2017. aasta esimesel poolel Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Malta tutvustab kantsleritele oma eesistumise prioriteete. Arutletakse ELi globaalstrateegia teemal ning Euroopa välisteenistuse administratiivküsimusi. Kantsleritel on kavas külastada ka Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametit.

Reede, 25. november 2016

25.11 toimuvad Tallinnas Eesti ja Moldova välisministeeriumite vahelised poliitilised konsultatsioonid. Kohtumisel käsitletakse Moldova Euroopa Liiduga lõimumist ja assotsieerumislepingu rakendamist, samuti arutatakse kahepoolseid suhteid ning piirkondlikku julgeolekut ja suhteid.
Eesti delegatsiooni juhib välisministeeriumi poliitikadirektor asekantsleri ülesannetes Paul Teesalu. Moldova delegatsiooni eesotsas on välisasjade ja Euroopa Liiduga lõimumise küsimuste aseminister Daniela Morari.

25.11 toimuvad Eesti ja Türgi välisministeeriumite vahelised konsultatsioonid. Räägitakse rändega seotud teemadel ning samuti arutatakse kahepoolseid konsulaarsuhteid. Eesti delegatsiooni juhib välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonna peadirektor asekantsleri ülesannetes Aino Lepik von Wirén. Türgi delegatsiooni eesotsas on välisministeeriumi konsulaarasjade peadirektor suursaadik Mehmet Samsar.

25.11 toimub Roomas iga-aastane aukonsulite ümarlaud, kus osalevad Eesti aukonsulid Itaaliast ja Horvaatiast. Aukonsulid saavad ülevaate Eesti saatkonna prioriteetidest suhete arendamisel, e-riigist ja e-residentsusest ning samuti käsitletakse mitmeid konsulaarteemasid. Ettekandega äridiplomaatiast esineb aukonsulitele välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart.