Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (14.11.2016 - 20.11.2016)

Peaminister
Esmaspäev, 14. november 2016

Kell 10.00 Reformierakonna fraktsiooni nõupidamine

Kolmapäev, 16. november 2016

Kell 11.00 peaministri vastuvõtt 2014. – 2016. aastal välismissioonidel Eestit teeninud kaitseväelastele

Kell 13.00 infotund Riigikogus

Kell 16.30 kokkuvõtete tegemine peaministri ja äridelegatsiooni visiidist Rootsi ja Taani Kuningriiki

Kell 19.00 Kaitseväe 98.aastapäeva kontsert ja vastuvõtt

Neljapäev, 17. november 2016

Kell 10.00  valitsuse istung

Kell 12.00  valitsuse pressikonverents

Riigikantselei
Neljapäev, 17. november 2016

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 14. november 2016

Minister Maris Lauri vastab kell 15 Riigikogus arupärimistele õpetajate palgast ja tööajast.

Teisipäev, 15. november 2016

Kantsler Janar Holm allkirjastab kell 16 Sotsiaalministeeriumis konsensusleppe õdede ja ämmaemandate kõrghariduse õppekohtade vajadusest aastatel 2017-2020. 

Kolmapäev, 16. november 2016

Kell 11 algab Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis eraüldhariduskoolide ja omavalitsuste koostööpäev, kus ministeeriumi esindavad üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets, koolivõrgu juht Kalle Küttis ja nõunik Piret Sapp. Kalle Küttis teeb ettekande koolivõrgu arengutest, Piret Sapp räägib riigieelarvelisest toetusest 2017. aastal eraüldhariduskoolide pidajatele. Lähem info.

Koolivõrgu juht Kalle Küttis esineb kell 15 ettekandega Haridusportaali konverentsil „Riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus hariduses“, mis toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Konverentsi päevakava.

Neljapäev, 17. november 2016

Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimub välishindamise aastakonverents “Teel õppijakeskse hariduse poole”. Konverentsi avab kell 10 üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets. Õppeasutuste välishindamisest annab ülevaate välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo.
Konverentsi päevakava.

Koolivõrgu juht Kalle Küttis kohtub kell 11 Rakvere linnavalitsuses linnapea ja volikogu esimehega, et arutada riigigümnaasiumi rajamist.
Kantsler Janar Holm kohtub kell 14.30 Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoniga Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis. Kohtumise peateemad on hangete korraldamine ja haridustoetuste jaotus.

17.-18. novembril korraldab sihtasutuse Archimedes Noorteagentuur huvihariduse meetodimessi „Huviharidus(e) piire ületades“, kus tutvustatakse erinevaid õpetamismeetodeid, töövahendeid ja lähenemisi. Lähem info.

Reede, 18. november 2016

Minister Maris Lauri külastab kell 14 sihtasutust Kutsekoda.

Kell 17.30 osaleb minister Maris Lauri Noored Kooli programmi 10. aastapäeva üritusel Energia avastuskeskuses (Põhja pst 29).
Koolivõrgu juht Kalle Küttis kohtub kell 11 Rae vallavalitsuses valla juhtidega, et arutada riigigümnaasiumi rajamist.
Kantsler Janar Holm osaleb Eesti Masinatööstuse Liidu korraldataval tippjuhtide seminaril „Tööjõud tööstuses – kuidas edasi?“ ning teeb ettekande, kuidas haridussüsteem toetab Eesti majandust. Kutsekoja esindajad tutvustavad OSKA uuringu metalli- ja masinatööstuse valdkonna raportit. Seminar toimub tööstusmessi INSTRUTEC raames Eesti Näituste messikeskuses. Lähem info.

Sihtasutuse Archimedes algatus Study in Estonia viib koostöös EASi ja Ülemiste City`ga neljandat korda läbi messi Work in Estonia, kus kokku viiakse tööandjad ning Eestis õppivad välistudengid. 18. novembril toimub mess Tallinnas, Ülemiste City SpaceX sündmustekeskuses ning 23. novembril Tartus Hotell Dorpati konverentsikeskuses. Lähem info.

11.-27. novembrini toimuval Pimedate Ööde Filmifestivalil on esmakordselt teadusfilmide eriprogramm, mis on kokku pandud koostöös Eesti Teadusagentuuriga. Laste- ja noortefilmide alafestivalil JustFilm linastuvad dokumentaalfilmid näitavad, milleks kaasaegne teadus on võimeline ja kuhu see on teel. Seansi eel teeb lühikese sissejuhatuse teadlane, kelle uurimisvaldkonda filmis näidatu puudutab. Vaata lähemalt.

Kaitseministeerium
Kolmapäev, 16. november 2016

Tähistab Eesti kaitsevägi oma 98. aastapäeva välijumalateenistusega kaitseväe kalmistul ning vastuvõtuga Estonia kontserdisaalis. Lisainfo: n-ltn Roland Murof, 7171925, Roland.murof[at]mil[dot]ee 

Neljapäev, 17. november 2016

Kuperjanovi jalaväepataljoni ligi 250 kaitseväelast siirduvad õppusele Iron Sword Leedus. Lisainfo: n-ltn  Jaanika Ojakõiv, 717 5016; jaanika.ojakoiv[at]mil[dot]ee.

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 14. november 2016

Eelmisel nädalal alanud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 22. istung ja Kyoto protokolli osaliste 12. kohtumine Marokos Marrakechis kestab 18. novembrini. COP22 eesmärk on jätkata ülemaailmse kliimalepperakendamise tegevustega, mis peaksid hakkama kehtima alates aastast 2020 ja tagaks pikaajalise kasvuhoonegaaside vähendamise.


Keskkonnaameti nõunik Kaja Lotman osaleb esmaspäevast reedeni Strasbourgis toimuval Berni konventsiooni alalise komitee istungil.
Lisainfo: Kaja Lotman, Keskkonnaameti nõunik looduskaitse vallas, kaja.lotman[at]keskkonnaamet[dot]ee, 524 7899.


Algab KIKist toetuse taotlemine lasteaedade rekonstrueerimiseks. Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Taotleja võib olla kohalik omavalitsus ja või kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuv üksus. Meetme töötas välja Rahandusministeerium ja toetust eraldatakse Euroopa Liidu CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.
Lisainfo KIKi kodulehel. 

Kolmapäev, 16. november 2016

Algusega kell 10 tutvustab Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja Mariliis Aren Eesti Rahvusraamatukogus toimuva rahvusvahelise GIS-päeva raames õpetajatele mõeldud töötoas erinevaid võimalusi, kust leida õppetööks vajalikke ruumiandmeid ning rakendusi. Lisaks jagavad erialaspetsialistid nii omavahel kui ka teistele huvilistele oskusteavet.
Lisainfo: Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Agnes.Jurgens[at]maaamet[dot]ee.


Algusega kell 11 korraldab Keskkonnaamet TTÜ Keskkonnainstituudi koostatud uuringu „Räpu jõe valgala põllumajandusliku reostuskoormuse uuring ja hajukoormuse vähendamiseks planeeritavad meetmed“ tutvustuse Kabala Rahvamajas (Sauna 2, Türi).
Lisainfo: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/rapu-joe-valgala-polluma...

Neljapäev, 17. november 2016

Algusega kell 11 tutvustatakse KIKi keskkonnaprogrammist rahastatud uuringut „Eesti rannikumere reostuse hindamine kalade bioloogiliste kahjustuste kaudu“. Uuringu tutvustus toimub Maaülikool Metsamaja auditooriumis D-143 (Kreutzwaldi 5 Tartu). Aastatel 2014–2016 hinnati Soome lahe piirkonda jääva Eesti rannikumere toksikoloogilist seisundit räimel, lestal ja ahvenal mõõdetud vee reostust näitavate biomarkerite kaudu. Uuringut tutvustavad EMÜ limnoloogiakeskuse vanemteadur Arvo Tuvikene (PhD) ja EMÜ limnoloogiakeskuse laborant Randel Kreitsberg (PhD).
Täpsem info KIKi kodulehelt.


Algusega kell 15 avatakse RMK aatriumis (Toompuiestee 24) avatakse aasta loomale 2016 ehk mägrale pühendatud fotonäitus "Mägral raja otsas maja".


Algusega kell 18 on Öökulli akadeemias külas merebioloog Lennart Lennuk, kes räägib lähemalt Läänemere kõige pisematest asukatest. Loengus tuleb juttu nii miniatuursete olendite mitmekesisusest, olulisusest kui ka mõjust inimesele.
Lisainfo Loodusmuuseumi kodulehel

Reede, 18. november 2016

Keskkonnaminister Marko Pomerants avab Jõhvis toimuva VIII Põlevkivikonverentsi.
Lisainfot leiab siit.

Algusega kell 11 toimub struktuuritoetuste meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“ II avatud taotlusvooru taotlejate infopäev Pärnus (Keskkonnaameti maja, Roheline 64). Toetuse andmise eesmärk on parandada või säilitada kaitstavate poollooduslike koosluste ja neist sõltuvate liikide seisundit.
Lisainfo KIKi kodulehel.

Algusega kell 18.30 korraldab Keskkonnaamet looduse ja loovuse ringi Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää), kus meisterdatakse jõulukaarte inspireerituna meie taimedest.
Lisainfot leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 14. november 2016

14.- 21. novembrini  toimub ansambli Peedu Kass Momentum koosseisus Peedu Kass, Kristjan Randalu ja Toomas Rull Lääne-Euroopa kontsertreis. Kontserdid toimuvad Londonis, Luxemburgis, Brüsselis, Pariisis, Caenis ja Marseilles’.
Lisainformatsioon: Peedu Kass, peedu07[at]gmail[dot]com, 5204970

Teisipäev, 15. november 2016

Kell 15.30 on ajakirjanikud palutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) korraldatavale loomemajanduse temaatilisele pressiüritusele Pimedate Ööde Filmifestivali (PÖFF) pressikeskusesse (Solarise keskuses, Estonia puiestee 9). Tutvustatakse EASi tegevusi loomemajanduse vallas ning  väljakutseid, millega loomeettevõtted kasvamisel ja laienemisel silmitsi seisavad.  Muuhugas avalikustab EAS, millistesse projektidesse investeeritakse kokku 4 miljonit eurot loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise taotlusvooru tulemusel
Kell 16:00 algavas vestlusringis arutatakse millistele uuenduslikele ideedele keskenduvad täna ettevõtted loomemajanduses ja kuidas Eesti loomemajanduse algatusi maailma lennutada ja tulu teenima panna osalevad PÖFFi direktor Tiina Lokk, moeettevõtja Mari Martin, Narva loomeinkubaatori tegevjuht Jana Pavlenkova, Filmipaviljoni tegevjuht Liina-Maria Lepik ja EASi loomemajanduse programmijuht Katre Purga. Vestlust veab EASi ettevõtluse ja ekspordikeskuse direktor Tea Danilov.
Registreerumine hiljemalt 11. novembri hommikuks e-postil kadri.kytt[at]eas[dot]ee või telefonil 56800467.


15.-20. novembrini Leedus Kaunases toimuval Balti Teatri Festivalil osaleb Eesti delegatsioon koosseisus: Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli, Heidi Aadma ja Kirsten Simmo (Eesti Teatri Agentuur), Andra Teede, Paavo Piik, Heili Sibrits, Eva-Liisa Linder ja Liis Aedmaa. Delegatsioon annab ülevaate Eesti kaasaegsest teatrist ja dramaturgiast, ning ministeeriumi teatrinõunik Katre Väli räägib Eesti teatrite rahastamissüsteemist.
Lisainfo: Katre Väli, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik, katre.vali[at]kul[dot]ee, 6282212 

Kolmapäev, 16. november 2016

Kell 19.30 esineb Eesti muusika sarjas Helsingi Musiikkitalos Siiri Sisask, kes esitab kontserdil oma uuemaid laule albumilt "Kuristiku kohal", mis põhineb Uku Masingu tekstidel.
Lisainfo: Anu Kippasto, Eesti kultuuriesindaja Helsingis, anu.kippasto[at]mfa[dot]ee , +358 9 62202631
 

Neljapäev, 17. november 2016

17.-27. novembrini toimub Prantsusmaal, Caenis, Põhjamaade kultuuri tutvustav kultuurifestival Les Boréales.  25. aastapäeva tähistava festivali fookuses on Eesti ja Soome. Festival avatakse kahe eesti näitusega – disaininäitusega „Size doesn´t matter“ ja fotonäitusega „Setomaa – ääreala kuningriik“. Avaõhtul pakuvad eesti maitseid kokad Inga Paenurm ja Lauri Tomingas, avakontserdil astuvad üles eesti artistid NOËP ja DJ Sander Mölder. Avamisele järgneva nädalavahetuse täidavad eesti kirjanduse ümarlauad ja lugemised, muusikutest astuvad üles Maarja Nuut ja ansambel Peedu Kass Momentum. Lisaks kirjandusele ja muusikale leiab festivali programmist eesti filme, näituseid, kino-kontserte ja palju muud. Viimati oli Eesti festivali fookusriigiks 2002. aastal. Lisainfo ja festivali kava on leitav siin. 
Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram[at]kul[dot]ee


17. novembril annab Ühendkuningriigis Jersey aukonsulaadi avamise puhul Jersey raekojas kontserdi pianist Sten Heinoja. Kontserdi korraldab Eesti saatkond Londonis. Sündmust toetab Välisministeerium.
Lisainfo: Kersti Kirs, Eesti kultuuriesindaja Londonis, kersti.kirs[at]mfa[dot]ee, + 44 207 838 5386
 

Reede, 18. november 2016

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa osaleb  Valga maakonna kultuurikonverentsil ettekandega " Kihnust Narvani - Eestimaa rahvad Läänemere kultuuriregioonis ".
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 6282217

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Teisipäev, 15. november 2016

 Minister Liisa Oviir osaleb Kohila vineeritehase avamisel. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Kolmapäev, 16. november 2016

Minister Liisa Oviir osaleb Riigikogu infotunnis.

Minister Liisa Oviir osaleb Kaitseväe 98. aastapäevale pühendatud välijumalateenistusel ja pärgade asetamisel. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Neljapäev, 17. november 2016

 Minister Liisa Oviir osaleb Work in Estonia messi avamisel Ülemiste Citys SpaceX-i keskuses. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 14. november 2016

14.-20. novembrini toimub ülemaailmne antibiootikuminädal, mis kutsub üles vastutustundlikkusele antibiootikumide tarvitamisel, et peatada mikroobide antibiootikumiresistentsuse levikut.


Minister Urmas Kruuse osaleb 14.-15. novembril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil.
 

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 14. november 2016

Asekantsler Dmitri Jegorov tutvustab rahatarkuse seminaril Eesti maksusüsteemi ning maksude kogumist Tallinna Vene Lütseumi abiturientidele Maksu- ja Tolliametis, aadressil Lõõtsa 8a.

Kolmapäev, 16. november 2016

Asekantsler Märten Ross osaleb Euroopa finantsturgude assotsiatsiooni korraldataval seminaril Tuleviku kapitaliturgude liit peale Brexitit  Brüsselis.

Asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) eelarveküsimuste istungil Brüsselis.

Reede, 18. november 2016

Rahandusminister Sven Sester ja kantsler Veiko Tali osalevad Finantsinspektsiooni nõukogu koosolekul.
 

Siseministeerium
Esmaspäev, 14. november 2016

Siseminister Hanno Pevkur annab kell 11 rahanduskomisjoni istungil ülevaate valitsemisala eelarvest ja vastab sellega seotud küsimustele. Kell 15 osaleb minister riigikogus arupärimisel uussisserändajate keeleõppe kohta.

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort osaleb rahvusvahelisel konverentsil „Israel Homeland Security and Cyber International Conference and Exchibition“ Tel Avivis, Iisraelis. Nimetatud konverentsil esineb asekantsler sõnavõtuga ümarlauas „Creating Solutions Through Global Cyber Security Collaborations“. 

Teisipäev, 15. november 2016

Minister Hanno Pevkur kohtub kell 13.30 Saue Gümnaasiumi 10. ja 12. klassi õpilastega ning arutleb julgeoleku teemadel.

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt osaleb Valgamaal toimuval MTÜ Eesti Maaturismi aastakoosolekul. Asekantsler peab ettekande majutusteenuse kasutajatele elektroonilisele registreerimisele ülemineku teemal. Aastakoosolekul osalevad ka kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik Katerin Peärnberg ning Margus Püüa SMIT-st.

Neljapäev, 17. november 2016

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort osaleb alternatiivteenistuse teemalistel kohtumistel Jeruusalemma politseiüksuses ja tuletõrjes. Visiidi osaleb ka Euroopa Liidu ja välissuhete nõunik Karin Tahvonen.

Minister Hanno Pevkur osaleb riigikogu infotunnis. 

Reede, 18. november 2016

Siseminister Hanno Pevkur esindab Eestit EL justiits- ja siseministrite nõukogu 18. novembri istungil. Kohtumisel toimub poliitiline mõttevahetus 16. novembril avaldatava ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi eelnõu üle. Ministritele esitatakse ka teabevahetuse ja koostalitlusvõime tegevuskava rakendusaruanne ja arutatakse Schengeni infosüsteemi (SIS II) arendamise võimalusi.

Samuti antakse ülevaade terrorismivastase võitluse meetmete rakendamisest ning arutatakse koostöö tugevdamist interneti teenusepakkujatega terroristliku propaganda vastu võitlemisel ja ELi broneeringuinfo direktiivi rakendamist.
Nõukogu istungil osalevad veel Euroopa Liidu ja välissuhte juhataja Kristi Värk, Euroopa Liidu ja välissuhete nõunikud Ülle Hanson ja Karin Tahvonen ning nõunikud AEEL juures Annika Talmar, Agne Kaarlep, Tõnu Tammer, Märt Hiietamm.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 14. november 2016

E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb Medica Health it  foorumil Düsseldorfis, kus osaleb paneeldiskussioonis piirideülese digitaalse innovatsiooni teemal. 

Teisipäev, 15. november 2016

Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Haiglate Liit, tervishoiukõrgkoolid, Eesti Õdede Liit ning Eesti Ämmaemandate Ühing sõlmivad konsensusleppe. Selle eesmärk on kokku leppida ja tagada õppekohtade suurenemine õdede ning ämmaemandate õppes aastatel 2017–2020. Lepe sõlmitakse kell 16:00 Sotsiaalministeeriumis ning kohale on oodatud ka ajakirjanikud.

Sotsiaalministeeriumis toimub pärastlõunal toitumise ja liikumise rohelise raamatu töörühma koosolek, kus tutvustatakse rohelise raamatu viimast versiooni ja suhkruga magustatud jookide tõenduspõhisuse ülevaadet. Pressibriif toimub kolmapäeval. 

Kolmapäev, 16. november 2016

Asekantsler Ain Aaviksoo on 16.–18. novembril Washingtonis Rahvaste Ühenduse Fondi 19ndal rahvusvahelisel sümpoosionil, kus teeb ettekande teemal „Suurandmete kasutamine ja personaalmeditsiini võimalused“

Pressibriif: Toitumise ja liikumise rohelise raamatu ning suhkruga magustatud jookide tõenduspõhisuse ülevaate tutvustamine. Briif toimub kell 11:00 Sotsiaalministeeriumis. Palume oma tulekust teatada: press[at]sm[dot]ee