Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (30.05.2016 - 05.06.2016)

Peaminister
Esmaspäev, 30. mai 2016

Kell 10.00 Reformierakonna fraktsiooni nõupidamine


Kell 13.00 valitsusliidu nõupidamine


Kell 13.30 Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni nõupidamine


Kell 15.00 arupärimistele vastamine Riigikogus

Teisipäev, 31. mai 2016

Kell 9.30 osaleb peaminister Latitude59 tehnoloogiakonverentsil Kultuurikatlas.  Peaminister peab konverentsi avakõne ning osaleb koos prints Andrew ja investor Tim Draper'iga paneeldiskussioonis, mis käsitleb riikide võimalusi talentide meelitamiseks ja hoidmiseks.


Kell 13.00 töölõuna Hiina Rahvavabariigi riiginõunik hr. Yang Jing’iga


Kell 19.00 pidulik õhtusöök prints Andrew ja Latitude 59 aukülalistele

Kolmapäev, 1. juuni 2016

PM Rõivas on Poola peaminister Beata Szydło kutsel ühepäevasel töövisiidil Poolas, mille käigus arutatakse kahepoolseid suhteid ja käsitletakse EL ja piirkondliku julgeoleku väljakutseid. Päevakorras on ka juunis  Euroopa Ülemkoguga ja juulis toimuva NATO Varssavi tippkohtumisega seonduvad küsimused. Lisainfo: Tauno Tõhk, valitsuse meedianõunik, tel: +372 554 2797 või tauno.tohk[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 2. juuni 2016

Valitsuse väljasõiduistung Kagu-Eestisse

Kell 11.00 valitsuse istung


Kell 14.00 pressikonverents

Reede, 3. juuni 2016

Kell 12.00 Reformierakonna juhatuse nõupidamine


Kell 14.30 vastuvõtt õpilasfirmade võistluse finalistidele

Riigikantselei
Kolmapäev, 1. juuni 2016

Kell 10 avatud valitsemise partnerlust koordineeriva kogu nõupidamine Stenbocki majas. Nõupidamisel vaadatakse üle 2016-2018 tegevuskava eelnõu, et saata see avalikule konsultatsioonile. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

Kell  13 säästva arengu komisjoni istung Park inn Radisson by Meriton hotelli seminariruumis. Komisjon peab temaatilise arutelu arengukoostöö teemal ning saab ülevaate Eesti ettevalmistustest EL Nõukogu eesistumiseks.  Samuti vaatab komisjon üle Eesti aruande 2015 septembris vastu võetud ÜRO 2030 tegevuskava elluviimisest. Eesti on esimese 22 riigi hulgas, kes sel suvel ülevaate annab. ÜRO tegevuskava ja 17 eesmärki on kättesaadavad siin: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld, eestikeelne tõlge: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/SA_... (PDF)
Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

Kell 14 tippjuhtide valikukomisjoni koosolek Stenbocki majas. Komisjon viib läbi intervjuu haridus- ja teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsleri ametikoha konkursi lõppvooru pääsenud kandidaadiga ning intervjuud ka kahe sotsiaalkindlustusameti peadirektori konkursi lõppvooru pääsenud kandidaadiga.  Lisaks vaatab komisjon üle sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri konkursi teise vooru tulemused ning otsustab lõppvooru pääsejad. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee
 

Neljapäev, 2. juuni 2016

Kell 11 valitsuse väljasõiduistung Piusa kordonis.
Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 14 valitsuse pressikonverents Piusa kordonis.

Reede, 3. juuni 2016

Kell 11.00 Eesti säästva arengu komisjoni kohtumine Soome säästva arengu komisjoni esindusega Stenbocki majas. Mõlema riigi komisjonid teevad ülevaate oma tööst ning ÜRO 2030 tegevuskavaga plaanitud algatustest ja täitmise aruannete esialgsetest tulemustest.  Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 30. mai 2016

Esmaspäeval 30. mail osaleb haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi Brüsselis Euroopa Liidu ministrite noorte- ja haridusnõukogu istungil, mille keskmes on noorte radikaliseerumise ennetamine, õppurite meediakirjaoskuse arendamine ning kõrghariduse tihedam seostamine tööturu vajadustega.

Kolmapäev, 1. juuni 2016

Kolmapäeval 1. juunil 9.30 avab Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets Tallinna Ülikoolis Euroopa Nõukogu ajalooõpetajate regionaalse seminari. Tegemist on nelja-aastase projekti avaseminariga. Projekti eesmärgiks on välja töötada mudeleid ja näiteid, mis toetaksid ajalooõpetuses demokraatlikku ja erinevusi väärtustavat mõtteviisi. Seminaril osalevad Läti, Leedu, Soome, Norra, Rootsi, Taani, Islandi, Venemaa, Valgevene, Poola ja Eesti esindajad.

Neljapäev, 2. juuni 2016

Neljapäeval, 2. juunil kell 10 kohtub Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets Soome Kooliameti delegatsiooniga.

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 30. mai 2016

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb riigikogu põhiseaduskomisjoni ja täiskogu istungitel. 

Teisipäev, 31. mai 2016

31. mail toimub justiitsministri ning kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja iga-aastane kohtumine. 

Kolmapäev, 1. juuni 2016

Kell 10 toimub justiitsministeeriumis inimkaubanduse teemalise noortele suunatud loomekonkursi parimate tööde tänuüritus.

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb riigikogu infotunnis ja täiskogu istungil.

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb Eesti Juristide Liidu üldkogul. 

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 30. mai 2016

Eestit külastav Yorki hertsog prints Andrew tutvub NATO Küberkaitsekeskusega ja asetab kaitseväe kalmistul pärja Briti meremeeste haudadele. Lisainfo: nooremleitnant Simmo Saar, Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna nooremstaabiohvitser, 53 024 226, simmo.saar[at]mil[dot]ee

Tapal algab kahenädalane Taani diviisi staabiõppus Saber Knight, kus lisaks 1. jalaväebrigaadi staabile osalevad ka Taani, Läti ja Leedu brigaadide staabid. Lisainfo: reamees Sander Mändoja, 1. jalaväebrigaadi teabeohvitser, 56 977 041, sander.mandoja[at]mil[dot]ee 

Teisipäev, 31. mai 2016

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes korraldatakse konverents õhujõudude kasutamise teoreetilistest ja praktilistest alustest ning arengutest lähtudes väikeriigi võimalustest ja piirangutest. Lisainfo: Ave Eerma, KVÜÕA turundusspetsialist, 528 0489, ave.eerma[at]mil[dot]ee

Kolmapäev, 1. juuni 2016

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves avab oma kõnega 1.-3. juunini Tallinnas Swissotelis NATO Küberkaitsekeskuse korraldatava küberkonflikti konverentsi CyCon 2016. Konverentsi teemaks on võim küberruumis, esmakordselt on kavas erinevate riikide küberväejuhatuste ülemate paneel. Lisainfo: Liisa Past, NATO Küberkaitsekeskuse avalike suhete nõunik, 551 8384, media[at]ccdcoe[dot]org 

Eestit külastab Tšehhi kaitseminister Martin Stropnický. Ta peab kõne küberkonflikti konverentsil CyCon 2016, kohtub kaitseminister Hannes Hansoga ja külastab lennubaasi Ämaris. Lisainfo: Andres Sang, kaitseministeeriumi pressiesindaja, 717 0167, 56 481 759, andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee

1.-5. juunini osaleb Kaitseliidu Alutaguse maleva jalaväerühm Taani Kuningriigis Taani Kodukaitse korraldataval õppusel LANDØVELSE 2016. Õppusel osaleb 5 500 vabatahtlikku riigikaitsjat Eestist, Lätist, Leedust, Norrast, Rootsist, Taanist ja Ameerika Ühendriikidest. Õppus lõpeb paraadiga, mille võtab vastu Taani kuninganna Margrethe II. Lisainfo: major Tanel Rütman, Kaitseliidu peastaabi avalike suhete osakonna ülem, 510 5584, tanel.rutman[at]kaitseliit[dot]ee

Riigikogus on esimesel lugemisel eelnõu Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve 2016. aastal. Lisainfo: Andres Sang, kaitseministeeriumi pressiesindaja, 717 0167, 56 481 759, andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee

Neljapäev, 2. juuni 2016

Tallinnasse saabub Ameerika Ühendriikide mereväe 6. laevastiku lipulaev USS Mount Whitney. Lisainfo: nooremleitnant Taavi Laasik, toetuse väejuhatuse teabeohvitser, 58 875 378, taavi.laasik[at]mil[dot]ee

Reede, 3. juuni 2016

Tallinnas algab NATO Läänemere õppus BALTOPS, millest võtab osa 18 riiki. Õppuse pressikonverents 4. juunil Ameerika Ühendriikide mereväe 6. laevastiku lipulaeva USS Mount Whitney pardal. Lisainfo: nooremleitnant Taavi Laasik, toetuse väejuhatuse teabeohvitser, 58 875 378, taavi.laasik[at]mil[dot]ee

3.-5. juunini korraldatakse Saaremaal Salme ja Torgu vallas nooremseersant Kristjan Jalakase mälestuseks pühendatud patrullretk Sõrve Retk. Lisainfo: kapten Ülar Truu, 59 127 170, ular.truu[at]kaitseliit[dot]ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 30. mai 2016

Esmaspäeval kohtub keskkonnaminister Marko Pomerants Liivi lahe kalanduskogu, Keskkonnainspektsiooni ja TÜ Mereinstituudi esindajatega, et arutada Pärnumaal püügivahendite kontrolliga seoses tekkinud silmasuuruse küsimusi. Pärast kohtumist algusega kell 15 teeb TÜ Mereinstituudi esindaja Markus Vetemaa pressile ülevaate üldisest Liivi lahe kalavarude seisust, Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov räägib kontrollide tulemustest ning peamistest probleemidest, samuti demonstreeritakse võrgusilma suuruse mõõtmist ning räägitakse kasutatava tehnika eripäradest. Kohtumisel räägitust teeb kokkuvõtte keskkonnaminister Marko Pomerants.
Lisainfo: Liis Raadla, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja, liis.raadla[at]envir[dot]ee, 626 2917, 5305 1554. 

Teisipäev, 31. mai 2016

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt osaleb Brüsselis rohelise nädala raames toimuval liikmesriikide keskkonnavaldkonna eest vastutavate kantslerite kohtumisel, kus arutatakse roheliste investeeringute teemadel.
 

Kolmapäev, 1. juuni 2016

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt osaleb Brüsselis 11. Euroopa kliimapoliitika grupi kohtumisel.


Keskkonnaameti Pärnu kontori saalis (Roheline 64) toimub infoseminar „Ressursitõhusus ettevõtetele - miks seda vaja on?“, kus teiste seas esinevad Keskkonnaministeeriumi ja KIKi esindajad. Üritusel tutvustatakse uut EL rahastusperioodi 2014-2020 toetusmeedet ettevõtjatele.
Lisainfot saab lugeda Keskkonnaministeeriumi kodulehelt http://www.envir.ee/et/infoseminaride-sari-ressursitohusus-ettevotetele-....


Keskkonnaamet tähistab Eesti Lahemaa rahvuspargi 45. sünnipäeva Palmses, Lahemaa looduskeskuses. Juubeli tähistamisele on oodatud kõik Lahemaa rahvuspargi arengu edendajad ja eestvedajad. Looduskeskuses saab tutvuda ka püsinäitusega Lahemaa loodus- ja kultuuriloost ning näha ülevaadet Arne Kaasiku fotokogust.
Lisainfo ja registreerimine: Maret Vildak, maret.vildak[at]keskkonnaamet[dot]ee, 554 4646.

Neljapäev, 2. juuni 2016

Keskkonnaministeeriumi suures saalis toimub ökomärgise taotlemise konverents. Täpsemalt saab lugeda ning registreeruda siin: http://www.envir.ee/et/okomargise-taotlemine.

Algusega kell 14 toimub Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskirja avalik arutelu Laelatu bioloogiajaamas Läänemaal, kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja Keskkonnaameti vastuseid neile.
Lisainfo: Elle Puurmann, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, elle.puurmann[at]keskkonnaamet[dot]ee, 472 9430.


Keskkonnaameti kiirgusosakonda külastab Nicolas Brühl (Head of the AEZEO, Political Division Europe, Central Asia and OSCE), kes tutvub siin Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projekti „Eesti kiirgusseire uuendamine“ tulemustega.


Rakveres toimub 2. juunil keskkonnaõiguse rakendamist käsitlev rahvusvaheline konverents. Delegaadid arutlevad konverentsil avaliku sektori asutuste ja erasektori partnerite uute töövahendite ja mehhanismide üle, millega parandada keskkonnaõiguse järgimise seiret ja sellealast aruandlust Euroopas. 

Laupäev, 4. juuni 2016

Loodusmuuseum korraldab Tallinna vanalinna päevade raames kaks retke: kell 10 toimub Tarmo Pilvingu juhendamisel matk Pääsküla linnaloodusesse ning kell 15 linnaretk, mida viib läbi ajaloolane Jaak Juske.

Algusega kell 13 toimub Loodusmuuseumis perepäev „Tänutäht“. Pereüritusel saab osaleda mikroskoobi töötoas, kuulata samblike ja sammalde kohta lühituuridel ning tutvuda Loodusmuuseumi ekspositsiooniga. Külas on ka Lõvi Leo ning politseikoerad.
 

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 30. mai 2016

Kell 11.00 toimub säilituseksemplari seaduse arutuelu Riigikogu kultuurikomisjonis, millel osalevad Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits, ministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm ja õigus- ja varahaldusosakonna juhataja Lia Liin.
Lisainfo: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik, ulle.taliharm[at]kul[dot]ee, 55588110

Kell 15.00 annab Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm Eesti Rahvusraamatukogus toimuval kataloogijate päeval ülevaate säilituseksemplari seaduse eelnõust: selle mõju raamatukogudele, kataloogimisele ning raamatukogude koostööle.
Lisainfo: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik, ulle.taliharm[at]kul[dot]ee, 55588110

Brüsseli kulturikeskuses BOZAR linastub „Palestina with Love“ filmipäevade programmis Toomas Järveti dokumentaalfilm „Karmil pinnal“. Linastusele järgneb vestlus režissööriga.
Lisanfo: Eike Eller, Eesti kultuuriesindaja Belgias, eike.eller[at]mfa[dot]ee +324 7387 7867

Teisipäev, 31. mai 2016

Kultuuriminister Indrek Saar osaleb Brüsselis Euroopa Liidu kultuuri, -audiovisuaal- ja spordiministrite nõukogul ja sama päeva õhtul toimuval Euroopa Liidu kirjandusauhinna tseremoonial.
Lisainfo: Heili Jõe, Kultuuriministeeriumi Euroopa Liidu asjade nõunik, heili.joe[at]kul[dot]ee; 6282228;
Eike Eller, kultuurinõunik Brüsselis, eike.eller[at]mfa[dot]ee; +372 5268011

Kultuuriministeeriumi esindaja Ida-Virumaal, ministeeriumi välisvahendite ekspert Eduard Odinets osaleb Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaua väljasõiduistungist Lohusuu Põhikoolis.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee, 5018934

Brüsselis leiab aset Euroopa Liidu kirjandusauhinna tseremoonia, kus auhinnad saavad 12 Euroopa kirjanikku. Eestist pälvib auhinna Paavo Matsin romaani „Gogoli disko“ eest. Auhinnatseremoonial osaleb kultuuriminister Indrek Saar.
Lisainfo: Eike Eller, kultuurinõunik Brüsselis, eike.eller[at]mfa[dot]ee; +372 5268011

Berliin-Brandenburgi Teaduste Akadeemia saalis toimub eesti ja saksa germaniste ja ajaloolasi ühendava August von Kotzebue (1761-1819) teaduskonverentside artiklikogumiku pidulik esitlus. 
Lisainfo: Harry Liivrand, Eesti kultuuriesindaja Berliinis, harry.liivrand[at]mfa[dot]ee, tel: +493 025 46060

Kolmapäev, 1. juuni 2016

1.-21.06 Strasbourgi kinos Cinema Odyssée toimuval Eesti filmiprogrammis linastuvad Elmo Nüganeni „1944“ ja  Martti Helde „Risttuules“, Eesti-Gruusia koostööfilm „Mandariinid“, Jaak Kilmi „Disko ja tuumasõda“ ning Janno Põldma ja Heiki Ernitsa animafilm „Lotte ja kuukivi saladus“. Filmiprogramm saab teoks Eesti Euroopa Nõukogu Ministrite Nõukogu eesistumise kultuuriprogrammi osana. Lisainfot vaata siit. 
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, +331 5662 2205, rea.rannu[at]mfa[dot]ee
 

Neljapäev, 2. juuni 2016

Kell 18.00 avab kultuuriminister Indrek Saar korvpallimatši Kalev vs Žalgaris Saku Suurhallis, millega tähistatakse Tallinna Kalevi suurvõidu 25 aasta möödumist.
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 5340 5002

Kell 22.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Tallinn Treff festivali avamisel Toompea lossi platsil (Lossi plats 1).
Lisainfo: Katre Väli, kultuuriministeeriumi  teatrinõunik, katre.vali[at]kul[dot]ee, 6282212

2.-3. juunini viibib Eestis Kultuuriministeeriumi kutsel Vene Föderatsiooni Kultuuriministeeriumi rahvusvahelise koostöö, turismi ja regionaaalpoliitika aseminister Alla Manilova. Visiidi eesmärgiks on 3. juunil kell 15.00 Narva Linnavalitsuses alla kirjutada Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja Vene Föderatsiooni Kultuuriministeeriumi vaheline koostööprogramm aastaiks 2016-2018. Eesti poolt allkirjastab programmi Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa. 
Lisainfo: Madis Järv,  Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja asetäitja, madis.jarv[at]kul[dot]ee, 6282256

2. juunil esineb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa ettekandega  Narva-Jõesuus toimuval Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse korraldataval Ida-Virumaa tolerantsuse konverentsil "Sallivus ja kultuur“.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee, 5018934

Reede, 3. juuni 2016

3.-5. juunini toimub Londonis II festival Baltic Art Form, kus  3. juuni galakontserdil astub üles ka äsja Eestis Klassikatähe 2016 tiitli võitnud pianist Sten Heinoja ja 5.juuni toimuval lühidokumentaalfilmiõhtul näidatakse Manfred Vainokivi filmi  "Swan Song".                                                                                   Lisainfo: Kersti Kirs, Eesti kultuuriesindaja Londonis, kersti.kirs[at]mfa[dot]ee, + 44 207 838 5386

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) eestvedamisel toimub Narva keelekohvikute päev, kus MISA töötajate juhendamisel toimub Narvas vahemikus kell 17.00-18.30 seitse tasuta pop-up eesti keele kohvikut:  Narva Muuseumis (Narva linnuse läänehoovi Edelatornis); Hotell Ingeri restorani Salvadore lobby-baaris (Puškini 28); Narva Keskraamatukogus (Malmi 8, IV korrus); MISA nõustamiskeskuses (Kerese Keskus, III korrus, ruum 308) ja Tartu Ülikooli Narva Kolledžis (Raekoja plats 2).
Keelekohvikud asutuse töötajatele toimuvad: Narva Kutseõppekeskuses  ja Narva Haiglas. Osalemiseks saab end registreerida helistades MISA nõustamiskeskuse tasuta infotelefonil: 8009999.
Lisainfo: Ann Asser, MISA kommunikatsioonijuht, e-post: ann.asser[at]meis[dot]ee, tel: 6599 9039

3.-4. juunini osaleb Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes Kuressaares Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna XVIII kevadkonverentsil "Kindel kants"
Lisainfo: Liina Jänes, Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik, liina.janes[at]kul[dot]ee , +372 5205806

Prantsuse ja eesti muusikud, Argo Vals, Karl Petti, Adam Lanfrey ja Samuel Klein annavad 3-päevase ühisresidentuuri kulminatsiooniks kontserdi Strsabourgi klubis Au Camionneur. Kontsert toimub Eesti Euroopa Nõukogu Ministrite Nõukogu eesistumise kultuuriprogrammi raames.
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, +331 5662 2205, rea.rannu[at]mfa[dot]ee
 

Laupäev, 4. juuni 2016

Kell 14.00-18.00 on Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) nõustamiskeskus keelekohviku teema- ja infotelgiga kohal Narva linna päevadel 2016 Narva linnuses. MISA nõustamiskeskuse telgis nõustab eesti keele e-kursuse Keeleklikk.ee õpetaja Kristi Tamm iseseisva õppe teemal. Kohal on ka MISA nõustajad.
Lisainfo: Natalja Vovdenko, MISA nõustamiskeskuse Narva nõustaja, natalja.vovdenko[at]meis[dot]ee, 58861001

4.-6. juunini viib Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli Amsterdamis Hollandi suurima etenduskunstide festivalil Holland festivalil, mille avalavastuseks on Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo Hamburgis, Thalia teatris lavastatud “Die Stunde da wir nichts voneinander wussten” (Peter Handke sõnadeta näitemäng).
Lisainfo: Katre Väli, kultuuriministeeriumi  teatrinõunik, katre.vali[at]kul[dot]ee, 6282212

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 30. mai 2016

Minister Kristen Michal kohtub Prantsmaa digiminister Axelle Lemaire’iga. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Minister Kristen Michal vastab Riigikogu arupärimistele.

Minister Liisa Oviir osaleb põhiseaduskomisjoni koosolekul.

Minister Liisa Oviir avab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse äriseminari Kultuurikatlas. Seminar on sissejuhatuseks Latitude 59 konverentsile ning kohtutakse Hiina äridelegatsiooniga. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Minister Liisa Oviir ja majandusarengu asekantsler Viljar Lubi kohtuvad Pär Anders Nuder’iga, Rootsi endise rahandusministri ja praeguse juhatuse esimehega Rootsi Kolmandas Rahvuslikus Pensionifondis. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Kolmapäev, 1. juuni 2016

Minister Liisa Oviir osaleb kell 13 MKM-is varimajanduse presskonverentsil. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Minister Liisa Oviir osaleb tehnoloogiakonverentsi Latitude59 pitchingul. Rohkem infot: www.latitude59.ee . Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Minister Kristen Michal osaleb AS Teede Tehnokeskuse üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Minister Kristen Michal osaleb 1.06-3.06 valitsuse väljasõiduistungil Piusal. 

Neljapäev, 2. juuni 2016

Minister Liisa Oviir osaleb 2.06-3.06 seitsmendal Transatlantic Economic Council (TEC) poolt ellu kutsutud Euroopa Liidu ja USA väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete parimate praktikate tööseminaril. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Maaeluministeerium
Teisipäev, 31. mai 2016

Kell 14 osaleb maaelu arengu osakonna juhataja Marko Gorban Riigikogu maaelukomisjoni istungil, kus annab ülevaate Eesti maaelu arengukava 2014-2020 rakendamise hetkeseisust.

Pärnus toimub Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 toetuste infopäev. Päevakava ja registreerumine http://goo.gl/TozxPw.
Infopäev toimub kell 10-15 hotellis Strand (A.H. Tammsaare pst 35, Pärnu).

Kell 11 toimub Viljandis, Põllumajandusameti Viljandi keskuses (Vabaduse plats 4, III korrus, Viljandi) seakatku infopäev seakasvatajatele, kus selgitatakse bioohutusnõudeid sigade Aafrika katku vältimiseks farmis. Infopäev toimub Maaeluministeeriumi ja Eesti Tõusigade Aretusühistu koostöös. Lisainfo ja registreerimine veebilehel www.seakatk.ee või aadressil: http://goo.gl/rdsw1S 
 

Kolmapäev, 1. juuni 2016

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron osaleb Oiu sadamas toimuval Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 toetuste infopäev. Infopäeval tehakse ülevaade fondi toetusvõimalustest, lähiajal avatavatest meetmetest ja toetustingimustest ning Võrtsjärve kalanduspiirkonna plaanidest toetuste kasutamisel. Päevakava ja registreerumine http://goo.gl/TozxPw. Infopäev toimub kell 10-15 Oiu sadamas (Võrtsjärve piirkond, Oiu küla, Kolga-Jaani vald).

Kell 13 toimub Saaremaal, Suure Tõllu Puhkekülas (Lilbi küla, Lääne-Saare vald) seakatku infopäev seakasvatajatele, kus selgitatakse bioohutusnõudeid sigade Aafrika katku vältimiseks farmis. Infopäev toimub Maaeluministeeriumi ja Eesti Tõusigade Aretusühistu koostöös. Lisainfo ja registreerimine veebilehel www.seakatk.ee või aadressil: http://goo.gl/rdsw1S.

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai osaleb Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadusnõukogu istungil.
 

Neljapäev, 2. juuni 2016

Kell 10 toimub Saaremaal, Suure Tõllu Puhkekülas (Lilbi küla, Lääne-Saare vald) seakatku infopäev jahimeestele, kus antakse juhiseid sigade Aafrika katku tõrjumiseks metsas. Lisainfo ja registreerimine Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel: www.ejs.ee/sak.

Minister Urmas Kruuse osaleb Mustvee Kultuurikeskuses toimuval Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 toetuste infopäeval. Infopäeval tehakse ülevaade fondi toetusvõimalustest, lähiajal avatavatest meetmetest ja toetustingimustest ning Peipsi järve kalanduspiirkonna plaanidest toetuste kasutamisel. Päevakava ja registreerumine http://goo.gl/TozxPw . Infopäev toimub kell 9-14 Mustvee Kultuurikeskuses (Tartu mnt 12, Mustvee).

Maaeluministeeriumi suures saalis koguneb Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjon.
 

Reede, 3. juuni 2016

Minister Urmas Kruuse juures on tutvumisvisiidil Jaapani suursaadik Yoko Yanagisawa.

Minister Urmas Kruuse kohtub Maaeluministeeriumis MTÜ Setomaa Valdade Liidu esindajatega.

Kantsler Illar Lemetti osaleb Väike-Maarjas ja Äntus toimuval Eesti Rukki Seltsi külaskäigul rukkikuningriiki, kus kuulutatakse välja üleriigiline aktsioon „100 rukkipõldu EV 100“ juubelileivaks.

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron osaleb Rakveres toimuval Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 toetuste infopäev. Infopäeval tehakse ülevaade fondi toetusvõimalustest, lähiajal avatavatest meetmetest ja toetustingimustest ning Soome lahe idapiirkonna plaanidest kalandustoetuste kasutamisel. Päevakava ja registreerumine http://goo.gl/TozxPw. Infopäev toimub kell 10-15 hotellis Wesenbergh (Tallinna 25, Rakvere, Virumaa).

Maaeluministeeriumi suures saalis koguneb Maaelu arengukava 2007-2013 seirekomisjon.

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron osaleb Eesti Kalaliidu aastakoosolekul.

Laupäev, 4. juuni 2016

Kell 10 toimub Eesti Piimandusmuuseumis, Imaveres 11. üleriigiline piimapäev ja konverents „Talumeiereid täna ja homme“.
 

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 30. mai 2016

Rahandusminister Sven Sester juhatab ümarlauda teemal „Kohustuslike pensionifondide rollist Eesti majanduses“. Sündmus toimub rahandusministeeriumis.

Rahandusminister Sven Sester kohtub Fääri saarte rahandusministri Kristina Háfossiga.

Rahandusminister Sven Sester vastab arupärimistele riigikogus.

Riigihalduse minister Arto Aas on Euroopa Liidu linnaarengu eest vastutavate Euroopa Liidu riikide ministrite kohtumisel Amsterdamis.

Halduspoliitika asekantsler Agris Peedu osaleb riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil.

Asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb Eesti–Šveitsi koostööprogrammi aastakoosolekul, kohtudes Šveitsi suursaadiku Markus Dutly, Šveitsi arengu- ja koostööagentuuri uute ELi liikmesriikide divisjoni juhataja Ulrich Stürzingeri ja Šveitsi majandusküsimuste riigisekretariaadi programmijuhi Paula Weyga.

Teisipäev, 31. mai 2016

Rahandusminister Sven Sester on töövisiidil Rapla maakonnas.

Halduspoliitika asekantsler Agris Peedu osaleb Eesti Lootsi nõukogu koosolekul.

Halduspoliitika asekantsler Agris Peedu osaleb SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu koosolekul.

Neljapäev, 2. juuni 2016

Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad valitsuse väljasõiduistungil Kagu-Eestis, kus arutatakse riigipiiri, julgeoleku ja tolli tööga seotud küsimusi.

Maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov osaleb 2.–3. juunil Brüsselis Euroopa Liidu nõukogu maksuküsimuste töörühmas.

Reede, 3. juuni 2016

Rahandusminister Sven Sester kohtub Eestis visiidil viibiva Ameerika Ühendriikide valitsuse ettevõtluse ja väikeettevõtete administratsiooni juhi Maria Contreras-Sweetiga.

Halduspoliitika asekantsler Agris Peedu osaleb Euroopa Komisjoni kõrgetasemelisel riigiabi moderniseerimise kohtumisel Brüsselis.

Siseministeerium
Esmaspäev, 30. mai 2016

Minister Hanno Pevkur allkirjastab reostustõrjelaeva lepingu. Leping sõlmitakse Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ja Baltic Workboats AS-i vahel avatud hankemenetlusega riigihanke „Reostustõrjevõimekusega patrull-laev“ alusel, mida rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus SA EL Ühtekuuluvusfondi toel.

Teisipäev, 31. mai 2016

31. maist 1. juunini osalevad sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort ja sisejulgeolekupoliitika osakonna nõunik Liina Pello Berliinis OSCE poolt korraldataval kõrgetasemelisel konverentsil „Preventing and Countering Violent Extermism and Radicalization that Lead to Terrorism“. Konverentsi käigus esineb Erkki Koort Euroopa Nõukogu OSCE formaadis korraldatud rahvusvahelisel terrorismivastasel arutelu paneelis. Teemaks on terrorismivastane võitlus ja rahvusvaheline koostöö, sh  Network of Contact Points 24/7, kuhu Eestist kuulub KAPO.

Kolmapäev, 1. juuni 2016

Minister Hanno Pevkur tutvustab Riigikogu liikmetele hädaolukorra seaduse eelnõud, mis läheb esimesele lugemisele.

Varade asekantsler Riho Kuppart ja infohalduse osakonnajuhataja Rene Vihalem on 01. juuni-03. juuni välislähetuses Pariisis. Eesmärk on kohtuda MORPHO äripartneritega, kus tuleb arutlemisele PNRi kitsaskohtade lahendamine ning tutvutakse PIU üksuse töökorraldusega.
 

Reede, 3. juuni 2016

 Minister Hanno Pevkur osaleb Piusa piirivalvekordoni avamisel.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 30. mai 2016

Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb 30.05-2.06 Genfis toimuval ILO peakonverentsil, kus tulevad arutlusele järgmised teemad: inimväärne töö globaalses tarneahelas; tööhõive soovituse, mis puudutab tööhõive rolli üleminekul sõjaseisukorrast rahuaega, üle vaatamine ning ILO sotsiaalse õigluse ja ausa globaliseerumise deklaratsiooni mõjude hindamine.

E-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb 30.-31. mail toimuval HIV+ strateegilise disaini töötoas. 

Teisipäev, 31. mai 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb Riigikogu istungil, kus on esitamisel heaolu arengukava.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb tervishoiutöötajate palgaläbirääkimistel riikliku lepitaja juures.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb 31.05-01.06 Brüsselis toimuval Sotsiaalkaitsekomitee kohtumisel, kus toimub riigipõhiste soovituste arutelu koos EPSCO ja ECOFIN komiteedega.

Kolmapäev, 1. juuni 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb Riigikogu istungil, kus on ohvriabiseadus esimesel lugemisel.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna esineb Lastekaitsepäeval avasõnaga tunnustusüritusel „Lastega ja lastele“.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski esineb Riigikogu infotunnis.

E-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb 1.-2. juunil Brüsselis toimuval personaalmeditsiini konverentsil.

Reede, 3. juuni 2016

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski avab Tervisedenduse konverentsi 2016: Toitumine ja suutervis inimese elukaare vältel. Eesti Tervisedenduse Ühing kuulutab ministri aasta tervisesõbraks ja aasta tervisedendajaks.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb heaolu arengukava juhtkomitee koosolekul, kus muuhulgas antakse ülevaade arengukava lõplikust seisust ja elluviimisest.
 

Välisministeerium
Teisipäev, 31. mai 2016

Välisminister Marina Kaljurand esineb Tallinnas toimuval e-valitsemise konverentsil sõnavõtuga.
Eesti IKT Nädala raames E-riigi Akadeemia poolt 30. - 31. juunil korraldataval konverentsil kohtuvad maailma juhtivad e-valitsemise eksperdid, otsustajad, rahastajad ja vabaühenduste esindajad, et arutada e-valitsemise mõju majandusele ning ühiskonna arengule.
Lisainfo ürituse kohta: http://2016.tallinnconference.ee/

Välisminister Marina Kaljurand kohtub ametist lahkuva Rumeenia suursaadikuga Eestis Marian Cătălin Avramescuga. Rumeenia suursaadik resideerib Helsingis.

Välisminister Marina Kaljurand osaleb Eestis tegutseva Ameerika Kaubanduskoja (American Chamber of Commerce Estonia) kevadgalal, mis toimub koostöös Latitude59 konverentsiga.

Kolmapäev, 1. juuni 2016

Välisminister Marina Kaljurand kohtub Pariisis Prantsusmaa välisministri Jean-Marc Ayrault´ga. Kõneldakse eelseisvast NATO tippkohtumisest Varssavis, globaalstrateegiast, Vene-Ukraina konfliktist, olukorrast Liibüas, Süürias ja Iraagis ning võitlust Daeshiga. Samuti räägitakse Euroopa Liidu tulevikust ning rändega seonduvast. Välisministrid arutavad ka kahepoolseid suhteid, sealhulgas koostööd majanduse ja IT ala.

1.-2.06 osaleb välisminister Marina Kaljurand OECD ministrite kohtumisel Pariisis. Ministeriaali peamised teemad on tootlikkuse kasvatamine ja säästva arengu eesmärgid, samuti räägitakse OECD rollist globaalsete standardite kujundajana, organisatsiooni tulevikust ja laienemisest. Ministrite kohtumisel tähistatakse ka Läti saamist OECD liikmeks.
Välisminister Kaljurand esineb kahe sõnavõtuga - OECD tuleviku ning kaasava ja jätkusuutliku arengu teemal. Lisainfot: https://www.oecd.org/mcm/

Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling ja kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Miko Haljas viibivad Madridis toimuvatel Eesti ja Hispaania julgeoleku- ja kaitsepoliitika konsultatsioonidel. Hispaania delegatsiooni juhivad välisministeeriumi riigisekretär Ignacio Ybáñez Rubio ning kaitseministeeriumi kaitsepoliitika peasekretäri kabineti ülem kindral Juan Antonio Moliner González. Konsultatsioonide peamised teemad on olukord Süürias ja Liibüas, terrorismivastane võitlus, küberjulgeolek, Varssavis toimuv NATO tippkohtumine, idapartnerlus ning Ukraina ja Venemaa.

Neljapäev, 2. juuni 2016

Tallinnas toimuvad Eesti ja Šveitsi vahelised konsultatsioonid Euroopa Liidu ja välispoliitika küsimustes. Konsultatsioonidel on kõne all Eesti ja Šveitsi suhted, sealhulgas kahepoolse koostööprogrammi rakendamine; ELi ja Šveitsi suhted, rändekriis ja Eesti ELi eesistumise ettevalmistused. Samuti on päevakorras julgeolekupoliitika, Eesti eesistumine Euroopa Nõukogus, energiapoliitika, suhted Venemaa ning Ukrainaga. Eesti delegatsiooni juhivad välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonna peadirektor Aino Lepik von Wirén ning poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu.