Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (25.04.2016 - 01.05.2016)

Peaminister
Esmaspäev, 25. aprill 2016

Kell 13.00 valitsusliidu nõupidamine

Teisipäev, 26. aprill 2016

Kell 10.00 majandusarengu töögrupi nõupidamine

Kell 13.00 valitsuse erakorraline kabinetinõupidamine

Neljapäev, 28. aprill 2016

Kell 10.00 valitsuse istung

Kell 12.00 valitsuse pressikonverents

Kell 14.00 valitsuse kabinetinõupidamine

Riigikantselei
Teisipäev, 26. aprill 2016

Kell 13 valitsuskabineti nõupidamine Stenbocki majas

Kolmapäev, 27. aprill 2016

Kell 15 avatud valitsemise partnerlust koordineeriva kogu nõupidamine Stenbocki majas. Koordineeriv kogu vaatab üle ettepanekud, mis laekusid 2016-2018 tegevuskava koostamiseks. Vaata ka www.valitsus.ee/avp. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 28. aprill 2016

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Kell 14 valitsuskabineti nõupidamine

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 25. aprill 2016

Toimub eesti keele riigieksam. Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi tervitus eksaminandidele kõlab kell 10 Vikerraadios ja Raadio4-s. Riigieksamite periood kestab tänavu 10. juunini, eksamite täpne ajakava on sihtasutuse Innove kodulehel.

Neljapäev, 28. aprill 2016

Väike-Maarjas tähistatakse F. J. Wiedemanni keelepäeva. Kell 11 algab seltsimajas konverents, mis tänavu keskendub merekeelele ja merendusalase terminoloogia arendamisele. Wiedemanni keeleauhinna laureaat laevakapten Uno Laur teeb ettekande konverentsil ning istutab tamme Väike-Maarja keeletammikusse. 

Kell 11 algab Tallinnas Kultuurikatlas õpilaste teadusfestival, kus tutvustatakse ja tunnustatakse kooliõpilaste uurimistöid. Oma töid esitlevad õpilased, kes on jõudnud teadustööde riikliku konkursi lõppvooru. Festivalil pakutakse põnevaid etteasteid, mänge ja katseid; esinevad teadusteatrid ja saab osaleda töötubades.

Festival toimub 28. aprillil kell 11-17.30 ja 29. aprillil kell 10-13. Õpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused selguvad 29. aprillil kell 14. Lisainfo.

Reede, 29. aprill 2016

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi annab kell 14 Tallinnas Kultuurikatlas üle auhinnad õpilaste teadustööde konkursi võitjatele. Konkursist lähemalt.

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 25. aprill 2016

Kell 12 osaleb kantsler Norman Aas ministeeriumide ühishoone nurgakivi asetamise tseremoonial.
 

Teisipäev, 26. aprill 2016

Kell 10 kohtub justiitsminister Urmas Reinsalu justiitsministeeriumis Eestisse ametlikule visiidile saabuva Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandiga.
 

Reede, 29. aprill 2016

Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtub advokatuuri juhatusega.

Kaitseministeerium
Teisipäev, 26. aprill 2016

26. ja 27. aprillil on Eestis visiidil Belgia kaitseminister Steven Vandeput. Visiidi käigus kohtub ta oma Eesti kolleegiga, külastab küberkaitse kompetentsikeskust, Riigikogu riigikaitsekomisjoni ja Ämari lennubaasi. Eesti ja Belgia kaitseministrid annavad ühise pressikonverentsi kolmapäeval, 27. aprillil kell 10 kaitseministeeriumis. Lisainfo: Andres Sang, kaitseministeeriumi pressiesindaja, 717 0167, 5648 1759, andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee 

26. aprillil osaleb kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov Stockholmis Põhjala ja Balti riikide kaitseministeeriumite kantslerite kohtumisel. Lisainfo: Lisainfo: Andres Sang, kaitseministeeriumi pressiesindaja, 717 0167, 5648 1759, andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee

Kolmapäev, 27. aprill 2016

27.-30. aprillil viib Kuperjanovi jalaväepataljoni Võru maakonnas kaitseväe harjutusväljadel ja Võru linnas läbi õppuse Tormihoiatus. 29. aprillini harjutavad koostegutsemist Kuperjanovi jalaväepataljoni allüksused ning 29. aprilli õhtust 30. aprilli pealelõunani peetakse Võru linnas linnalahingut, kus lisaks kuperjanovlastele ja liitlastele osalevad ka Kaitseliidu Võrumaa, Valgamaa ja Põlva maleva kaitseliitlased. Kuperjanovi jalaväepataljonist osaleb õppusel ligi 800 kaitseväelast. Lisainfo: Nooremleitnant Jaanika Ojakõiv; 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser; tel: 717 5016; e-mail: jaanika.ojakoiv[at]mil[dot]ee

Neljapäev, 28. aprill 2016

28. aprillil algusega kell 14.30 toimub Ämari lennubaasis NATO õhuturberotatsiooni üleandmistseremoonia. Seni siin paiknenud Belgia lennusalgalt võtab õhuturbemissiooni üle Briti Kuningliku Õhuväe lennusalk. Lisateave: õhuväe teavitusspetsialist Alar Laats tel. 56215 885, alar.laats[at]mil[dot]ee

28.-29. aprillil toimub Toris, Pärnu jõel Toetusväejuhatuse logistikapataljoni kalapüügi lahtiste meistrivõistluste II etapp. Lisainfo: nooremleitnant Taavi Laasik; TVJ teabeohvitser; tel. 7174003; e-mail: taavi.laasik[at]mil[dot]ee

Reede, 29. aprill 2016

29. aprillil lõpeb mereväe poolaasta suurim koostööharjutus, millest võtsid osa ajateenijad, mereväe põhikursuse kadetid ja tegevteenistujad. Kaks nädalat kestnud harjutusele olid kaasatud mereväe laevastiku sõjalaevad, vahipataljon, õhuvägi ning politsei- ja piirivalveamet. Lisainfo: leitnant Aivo Vahemets; mereväe teabeohvitser; tel. 7177207; e-mail: aivo.vahemets[at]mil[dot]ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 25. aprill 2016

Algusega kell 9 toimub Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses (Liivalaia 33, Tallinn) seminar "Kliimamuutustega kohanev Eesti 2030: miks ja kuidas?", kus arutatakse mida toovad endaga kaasa kliimamuutused ja kuidas peaksid meie senised toimetused seetõttu muutuma. Täpsem info siit: http://www.envir.ee/et/uudised/teadlased-tutvustavad-seminaril-kliimamuu... Korralduslikud küsimused: Timo Uustal, timo.uustal[at]klab[dot]ee, 5885 9888.

Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb Lihulas toimuval looduskaitse teemalisel seminaril.

Teisipäev, 26. aprill 2016

Algusega kell 9 toimub Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses (Viru väljak 4, Tallinn) maapõue põhimõtete arutamise konverents "Hea peremees ühisele varale", kus huvirühmade, teadlaste, poliitikute ja avalikkusega otsitakse õiget keskteed ja selget eesmärki riigi ressursipoliitikale. Konverentsi kava ja täpsema teabe leiab aadressilt http://bit.ly/heaperemees

 

Eesti ja välisriikide eksperdid annavad ebapärlikarbi uurimisprojekti lõpuseminaril Radisson Blu Sky Hotellis Tallinnas ülevaate haruldase liigi seisundi, arvukuse ja kaitsetegevuste kohta. Seminar on avatud kõigile huvilistele, osalemine on tasuta. Lisainfo ja registreerimine: Maili Lehtpuu, Keskkonnaameti projektijuht, maili.lehtpuu[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5366 2619.

 

Keskkonnaagentuuri koosseisu kuuluva Riigi Ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna juhataja Tiina Josepson osaleb Soome Meteoroloogia Instituudis toimuval Põhjamaade lennumeteoroloogiateenuse osutajate kohtumisel. Käsitletavateks teemadeks on lennumeteoroloogiaalane piiriülene koostöö ja koostöö lennundussektoriga. Lisainfo: Kadri Kauski, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi[at]envir[dot]ee, 5330 3448.

 

Toimub TTÜ-s rahvusvahelise tudengiorganisatsiooni BEST konverents „Mõtted lendu“, mille keskkonnakohvikus viib KIK üliõpilastele läbi töötoa, kus noortel tuleb leida mitmesugustele keskkonnaprobleemidele lahendusi. Ettekande teeb ka KIKi juhatuse liige Lauri Tammiste. Lisainfo: Kati Raudsaar, kommunikatsioonispetsialist, kati.raudsaar[at]kik[dot]ee, 5258569.

Kolmapäev, 27. aprill 2016

Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium ja Maa-amet korraldavad kõigile huvilistele uue ristipuude kaardikihi tutvustamise infopäevad RMK Pähni looduskeskuses ja Karula rahvuspargi külastuskeskuses Ähijärvel. Marju Kõivupuu räägib ristipuude tähtsusest ja tähendusest matusekombestiku ning kultuuripärandi võtmes. Urve Sinijärv ja Liina Laanemets tutvustavad ristipuude kaardikihi koostamise eesmärke, valmimist ning kasutamist. Lisainfo: Liina Laanemets, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, liina.laanemets[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5698 7103.

 

Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb Ühtekuuluvusfondist rahastatud OÜ Järve Biopuhastuse projekti „Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide renoveerimine“ pidulikul lõpetamisel. Lisainfo: Kati Raudsaar, kommunikatsioonispetsialist, kati.raudsaar[at]kik[dot]ee, 5258569.

Neljapäev, 28. aprill 2016

Algusega kell 10.00 korraldab Keskkonnaamet planeerimise ja ruumilise arengu teemalise infopäeva Harju-, Järva- ja Raplamaa KOVide spetsialistidele Rapla maavalitsuses, (Tallinna mnt 14, Rapla). Lisainfo: Reet Kristian, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, reet.kristian[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5590 0650.

 

Algusega kell 18 saab Eesti Loodusmuuseumi (Lai 29a, Tallinn) Öökulli akadeemias TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia magistrant Airi Gailiti juhendamisel proovida samblikega värvimist. Vajalik registreerimine: agnes.karlson[at]loodusmuuseum[dot]ee.

 

Algusega kell 10 toimub Tallinna Teletornis Eesti-Šveitsi koostööprogrammi lõpuüritus, kus tehakse kokkuvõtteid tehtust. Koostööprogrammi eesmärk oli parandada Eesti keskkonnaseire võimekust.

 

Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb kinos Artis toimuval ETV2 looduskaitsekuu avamise filmiõhtul.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 25. aprill 2016

Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik Margus Klaan osaleb EL spordi töögrupis Brüsselis.
Lisainfo: Margus Klaan, Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik, margus.klaan[at]kul[dot]ee, 53803011

25.-29. aprillini viibib Londonis õppereisil grupp Eesti filmieksperte ja investoreid, kes tutvuvad programmi FilmFly raames  Londoni filmiasutuste ja stuudiotega. 28. aprillil toimub koolituspäev Eesti saatkonnas Londonis.
Lisainfo: Erik Ehasoo, erikehasoo[at]gmail[dot]com tel 5662 4449

Teisipäev, 26. aprill 2016

Kl 13.00 Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, ministeeriumi esindaja Ida-Virumaal Eduard Odinets osaleb Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaua korralisel koosolekul Ida-Viru maavalitsuses (Jõhvi, Keskväljaku 1).
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee, 5018934

26.-29. aprillini külastab Eestit kümneliikmeline muuseumitöötajate delegatsioon Poolast, et saada osa Eesti kogemusest eelkõige muuseumihariduse ning muuseumide kommunikatsiooni töös. Külastatakse erinevaid muuseume Tallinnas ja Tartus ning muuhulgas võetakse ka osa haridusprogrammidest. Eelmisel aastal külastasid sarnaselt Eesti muuseumitöötajad Varssavi muuseume.
Lisainfo: Marju Niinemaa, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist, Marju.Niinemaa[at]kul[dot]ee, 6282230

Kolmapäev, 27. aprill 2016

Kl 11.30 toimub Kultuuriministeeriumis gümnaasiumiastme arhitektuuri ja disaini valikkursuste arutelu koos HTMi esindajate, arhitektuurikeskuse ja disainikeskuse vedajate ning valikkursuste ainekava koostamise töögruppidega.
Lisainfo: Veronika Valk, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik, veronika.valk[at]kul[dot]ee, 5515153

Kl 21.00 osaleb Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Juko-Mart Kõlar Tallinnas Vaba Lava  teatrikeskuses toimuval jazziauhindade üleandmisel .
Lisainfo: Juko-Mart Kõlar, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik, juko-mart.kolar[at]kul[dot]ee; 56668415

27. aprillist - 3. maini viibivad kultuuriminister Indrek Saar ning ministeeriumi kantsler Paavo Nõgene visiidil Hiina Rahvavabariigis, kus Eesti saatkonna eestvedamisel toimuva Eesti kultuuri, nüüdiskunsti, muusikat, kulinaariat ning äri- ja turismivaldkonda tutvustava programmiga tähistatakse Eesti ja Hiina diplomaatiliste suhete 25. aastapäeva. Toimuvad kahepoolsed kohtumised ning allkirjastatakse Eesti-Hiina filmikoostööleppe Hiina Riikliku Ajakirjanduse, Kirjastamise, Raadio, Filmi ja Televisiooni Valitsusega. Kantsler Nõgene kohtub Hong Kongi Kunstide festivali programmi juhiga ning Hong Kongi kunstide nõukogu liikmetega. 2017. ja 2018. aastal on plaanis Eesti erinevate kollektiivide osalemine Hong Kongi Kunstide festivalil.
Lisainfo: Meelis Kompus, Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja, +372 5202318, meelis.kompus[at]kul[dot]ee

Neljapäev, 28. aprill 2016

Kultuuriministeeriumi rahvakultuuri nõunik Eino Pedanik osaleb Räpinas toimuval Põlvamaa arengukonverentsil „Haldusreform ühendab või killustab“ , kus võtab osa kultuuri teematoa tööst.
Lisainfo: Eino Pedanik, Kultuuriministeeriumi rahvakultuuri nõunik, eino.pedanik[at]kul[dot]ee, 6282227

Reede, 29. aprill 2016

Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, ministeeriumi esindaja Ida-Virumaal Eduard Odinets osaleb Ida-Virumaa kodanikuühiskonna võrgustiku seminarist „Edendades haridust, kultuuri, sporti ja noorteelu Ida-Virumaal“, mis toimub projekti „Võimestades Ida-Virumaa kodanikuühiskonda“ raames. Seminar toimub algusega kell 10.00 Narva Keeltelütseumis (Kangelaste 32).
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee, 5018934

Kultuuriministeeriumi audiovisuaalvaldkonna nõunik Mati Kaalep osaleb Brüsselis Creative Europe programmi komitee kohtumisel, kus arutatakse vähese ja suurte audiovisuaalvõimekusega riikidele rahastuse eraldamise põhimõtete üle.
Lisainfo: Mati Kaalep, Kultuuriministeeriumi audiovisuaalvaldkonna nõunik, mati.kaalep[at]kul[dot]ee,
6 282 238

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 25. aprill 2016

Minister Kristen Michal osaleb AS EVR Cargo üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee 

Minister Liisa Oviir osaleb ministeeriumide ühishoone nurgakivi asetamise tseremoonial. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Minister Liisa Oviir kohtub Raplamaa Ettevõtjate Ühinguga. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Minister Liisa Oviir osaleb AS Kredex Krediidikindlustuse üldkoosolekul. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Teisipäev, 26. aprill 2016

Minister Kristen Michal avab Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse korraldatud maapõuepoliitika konverentsi „Hea peremees ühisele varale". Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee 

Minister Kristen Michal osaleb AS Eleringi üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee 

Ministrid Kristen Michal ja Liisa Oviir osalevad Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel.

Kolmapäev, 27. aprill 2016

Minister Kristen Michal osaleb Lennuliiklusteeninduse AS ja AS Saarte Liinide üldkoosolekutel. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee 

Minister Kristen Michal osaleb Vabariigi Valitsuse liikluskomisjoni koosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee 

Minister Kristen Michal peab Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku loengu "Teed Eesti tulevikku", kus räägib lähemalt sellest, mis toimub Eesti majanduses. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee 

Minister Liisa Oviir kohtub riigihalduse minister Arto Aasa ja rahandusminister Sven Sesteriga, et arutada riigihalduse ja rakendusüksuste reformi üle. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Minister Liisa Oviir kohtub Valgamaa omavalitsusjuhtidega. Lisainfo: Kadri Tonka, 6256493, kadri.tonka[at]mkm[dot]ee

Neljapäev, 28. aprill 2016

Ministrid Kristen Michal ja Liisa Oviir osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Maaeluministeerium
Teisipäev, 26. aprill 2016

Maaeluminister Urmas Kruuse on 26.-28. aprillini ametlikul visiidil Hiina Rahvavabariigis, kus kohtub Hiina järelevalveasutuse AQSIQ aseministri Mei Kebao ja põllumajanduse aseministri Qu Dongyuga.  Ministrit saadavad visiidil kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron, välissuhete osakonna juhataja Ruve Šank, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste ja peadirektori asetäitja Olev Kalda, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg, Eesti suursaadik Hiinas Toomas Lukk ning äridelegatsioon.

Kolmapäev, 27. aprill 2016

Maaeluminister Urmas Kruuse teeb Hiina visiidi käigus ühepäevase visiidi Harbini, kus kohtub Harbini kuberneriga. Ministri ametliku delegatsiooni liikmed külastavad samal ajal Harbini põllumajandusülikooli ning kohtuvad kohalikus kaubanduskojas ettevõtjatega.

Neljapäev, 28. aprill 2016

Maaeluministeeriumi suures saalis toimub kohtumine põllumajandussektori ja keskkonnaorganisatsioonide esindajatega, kus arutatakse Eesti seisukohti glüfosaadi heakskiitmise küsimuses. Glüfosaadi heakskiidu pikendamist puudutav küsimus esitatakse liikmesriikidele hääletamiseks 18. mail 2016.

Reede, 29. aprill 2016

Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ning teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare osalevad SA Eesti Teadusagentuuri poolt korraldatud õpilaste teadusfestivalil Tallinna Kultuurikatlas, kus autasustatakse parimaid õpilaste teadustöid. Riikliku õpilaste teadustööde konkursi raames  antakse esmakordselt maaelu- ja põllumajanduse valdkonna eriauhind, mille annab üle kantsler Lemetti. Lisainfo: http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teadusfestival/ 

Laupäev, 30. aprill 2016

Maaeluminister Urmas Kruuse kuulutab Suuremõisa lossis välja Hiiumaa maitsete aasta ja annab Hiiumaale üle 2016. aasta toidupiirkonna tiitli. Lisainfo www.eestitoit.ee ja www.facebook.com/Eestitoit 

Pühapäev, 1. mai 2016

Maaeluminister Urmas Kruuse avab Hiiumaa maitsete aasta 2016 raames Kärdlas Eesti Toidutee, mis ühendab enam kui 120 maapiirkondade toitlustusasutust üle Eesti. Toidutee ettevõtted pööravad tavapärasest suuremat tähelepanu Eesti kohaliku toidu edendamisele ning kodumaise tooraine kasutamisele. Lisainfo: www.toidutee.ee

 

MTÜ Eesti Maaturism eestvedamisel toimub maapiirkonna turismiettevõtete üle-eestiline Avatud Uste Päev. Kokku avab end külastajatele 150 maapiirkonnas asuvat ettevõtet. Lisainfo: http://www.maaturism.ee/index.php?id=avatud-uksed  

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 25. aprill 2016

Rahandusminister Sven Sester ja välissuhete ja finantspoliitika asekantsler Märten Ross annavad kell 14 pressikohtumisel ülevaate euroala ja ELi rahandusministrite kohtumisest, mille peateemad olid Kreeka abiprogrammi võimalikud edasised sammud, maksualane koostöö ning erinevad majanduskasvu ja majandusarengut puudutavad küsimused.

Riigihalduse minister Arto Aas asetab nurgakivi nelja ministeeriumi ühishoonele.

Eelarvepoliitika asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb SA Vanalinna Teatrimaja nõukogu koosolekul.

Estonia teatris toimub rahvusvaheline konverents „Riiklik statistika muutuvas maailmas”, millega Eesti riikliku statistika tegijad Statistikaamet ja Eesti Pank ning kandidaat Tervise Arengu Instituut tähistavad Eesti statistikasüsteemi 95. aastapäeva.

Teisipäev, 26. aprill 2016

Rahandusminister Sven Sester osaleb Eesti Panga nõukogu koosolekul.

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb riigireformi nõukoja koosolekul Rahandusministeeriumis.

Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad valitsuse kabinetinõupidamisel.

Kantsler Veiko Tali osaleb Eesti Energia strateegiaarutelul Eesti Energia peamajas.

Kolmapäev, 27. aprill 2016

Rahandusminister Sven Sester osaleb liikluskomisjoni koosolekul Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

Regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet osaleb Põhja-Eesti haldusreformi piirkondliku komisjoni kohtumisel Harju Maavalitsuses.

Regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu koosolekul.

Neljapäev, 28. aprill 2016

Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 29. aprill 2016

Rahandusminister Sven Sester on visiidil Pärnumaal, kus külastab AS Japsi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi, Oshino Electronicsi ning AS Tervis SPA&Estoniat.

Riigihalduse minister Arto Aas viibib puhkusel 29. aprillist kuni 5. maini.

Halduspoliitika asekantsler Agris Peedu viibib puhkusel 20. aprillist kuni 24. aprillini, teda asendab asekantsler Kaie Koskaru-Nelk.

Siseministeerium
Teisipäev, 26. aprill 2016

Siseminister Hanno Pevkur annab Kuldse Tõkkepuu tseremoonial üle tänukirjad, et tunnustada raudteeohutusega tegelevaid eraisikuid ja organisatsioone.

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt kohtub Kõrgõzstani uue suursaadiku Kubanychbek Omuralieviga. Suursaadik, kes paikneb igapäevaselt Valgevenes, tuleb Eestisse tutvumisvisiidile.

Kolmapäev, 27. aprill 2016

Minister Hanno Pevkur kohtub Poolas resideeruva Sloveenia suursaadiku Robert Krmeljiga, kes tuleb Eestisse tutvumisvisiidile.

Päästepoliitika asekantsler Hannes Kont osaleb NATO tsiviilhädaolukordadeks valmisoleku planeerimise komitee (CEPC) plenaarkohtumisel, mis toimub Brüsselis. Kont tutvustab NATO liitlastele, Soomele ja Rootsile Eesti kogemusi ja õppetunde tänavu märtsis toimunud CMX16 õppuselt. Brüsselis olles kohtub asekantsler ka Euroopa Liidu humanitaarabi ja elanikkonnakaitse direktoraadi peadirektori Monique Pariat’ga.

Neljapäev, 28. aprill 2016

Minister Hanno Pevkur osaleb valitsuse istungil.

24.–29. aprillini toimuvad 34. kõrgemad riigikaitsekursused, mida korraldab rahvusvaheline kaitseuuringute keskus. Neljapäeval, 28. aprillil võtavad sõna sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort, päästepoliitika asekantsler Hannes Kont, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt ning pääste- ja kriisireguleerimisosakonna juhataja Priit Laaniste. Alates 1999. aastast toimuvate kursuste eesmärk on tutvustada Eesti julgeoleku-, välis- ja kaitsepoliitikat.

Reede, 29. aprill 2016

Siseminister Hanno Pevkur teeb kõrgematel riigikaitsekursustel julgeoleku teemalise ettekande.

Kultuurikatlas autasustatakse õpilaste teadustööde konkursi parimaid töid. Siseminister Hanno Pevkur annab üle turvalisuse ja julgeoleku valdkonna teadustööde eripreemiad.

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt teeb rände teemalise ettekande okupatsioonide muuseumis toimuval üritusel, kuhu on oodatud Eestist pärit kõrgemad Euroopa Liidu ametnikud.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 25. aprill 2016

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kohtub Eesti Seksuaaltervise Liiduga.

E-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb Eesti statistika 95. aastapäeva konverentsil.

Teisipäev, 26. aprill 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osalevad valitsuskabineti nõupidamisel.

Kolmapäev, 27. aprill 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna on visiidil Võrumaal, kus toimub ümarlaud kohalike omavalitsuste juhtide ja sotsiaaltöötajatega. Minister külastab ka MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskust.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb SA Koeru Hooldekeskuse nõukogu koosolekul.

Neljapäev, 28. aprill 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning valitsuskabineti nõupidamisel.

Terviseala asekantsler Ivi Normet osaleb 28.-29. aprillini Kopenhaagenis Põhjamõõtme Sekretariaadi Lepingu osapoolte 7.kohtumisel ning Vanemametnike Komitee 26. koosolekul.

Reede, 29. aprill 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuüritusel „Aasta tegu 2015“.

Välisministeerium
Esmaspäev, 25. aprill 2016

Välisminister Marina Kaljurand esineb 34. kõrgematel riigikaitsekursustel Roostal ettekandega.

25.-27.04 osaleb välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling Bakuus toimuval ÜRO Tsivilisatsioonide Alliansi (UN Alliance of Civilizations) kõrgetasemelisel foorumil „Living Together In Inclusive Societies: A Challenge and A Goal”, kus ta esineb sõnavõtuga.
Asekantsler Sillaste-Ellingul on plaanis ka kahepoolselt kohtuda Aserbaidžaani välisministri Elmar Mammadyarovi, asevälisministri Mahmud Mammad-Guliyevi, asevälisministri Khalaf Khalafovi ning Ameerika Ühendriikide suursaadiku Robert F. Cekuta ja Euroopa Liidu delegatsiooni juhi Malena Mardiga. Kõne alla tulevad Eesti ja Aserbaidžaani suhted, sealhulgas majandusküsimused, suhted ELi ja NATOga ning regionaalsed arengud.

25.-26.04 külastab Edinburghi esinduslik Eesti IT-ettevõtete äridelegatsioon, mida juhib Eesti suursaadik Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigis Lauri Bambus. Visiidi eesmärgiks on arendada Eesti ja Šotimaa koostööd e-valitsemise, küberjulgeoleku ja targa linna lahenduste vallas. Lisainfo: http://london.vm.ee/news_events/news/aid-3375

25.-26.04 osaleb välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal Euroopa Liidu arengudirektorite mitteametlikul kohtumisel.

Teisipäev, 26. aprill 2016

26.04 kohtub Eestisse ametlikule visiidile saabuv Euroopa Nõukogu peasekretär Thorbjørn Jagland välisminister Marina Kaljurannaga. Peasekretär tuleb visiidile seoses sellega, et Eestist saab 18. mail Euroopa Nõukogu ministrite komitee eesistuja.
Peasekretär Jagland kohtub veel president Toomas Hendrik Ilvese, Riigikogu esimehe Eiki Nestori, justiitsminister Urmas Reinsalu, Riigikogu väliskomisjoni esimehe Sven Mikseri ja Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmetega.

26.04 toimuvad Brüsselis Eesti ja Belgia vahelised EL-teemalised konsultatsioonid. Eesti delegatsiooni juhib välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonna peadirektor Aino Lepik von Wirén. Belgia delegatsiooni eesotsas on välisministeeriumi EL osakonna peadirektor Francois Roux. Arutatakse rändekriisi, ELi majandus- ja rahandusliiduga seonduvat, Euroopa tulevikku, ELi laienemist, idapartnerlust ning ELi suhteid Venemaaga.

Neljapäev, 28. aprill 2016

28.-29.04 külastab Eestit Moldova välis- ja eurointegratsiooniministeeriumi kantsler Anatol Vangheli, kes kohtub välisministeeriumi juhtkonnaga.

28.-29.04 toimub Dakaris Euroopa Liidu ja Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ministrite nõukogu 41. kohtumine. Eesti delegatsiooni juhib välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal.