Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (04.04.2016 - 10.04.2016)

Peaminister
Esmaspäev, 4. aprill 2016

Peaminister viibib töövisiidil Jaapanis 5.-10. aprill.  Taavi Rõivas kohtub  Jaapani peaministri hr Shinzō Abe'ga, esineb peakõnelejana Jaapani suurima uue majanduse konverentsil ja kohtub ettevõtjatega. Visiidi käigus toimub keeleõppe ettevõtte Lingvist Jaapani kontori avamine. Peaministrit saadab visiidil äridelegatsioon.

Lisainfo: Helin Vaher, helin.vaher[at]riigikantselei[dot]ee või +372 5340 8556

Riigikantselei
Kolmapäev, 6. aprill 2016

Kell 13 säästva arengu komisjoni istung. Komisjoni päevakorras on haldusreformi arutelu, samuti saab komisjon ülevaate laiapindsest riigikaitsest ja julgeolekupoliitika põhialuste koostamisest ning konkurentsivõime kava Eesti2020 uuendamisest. Lisaks arutab komisjon, kuidas panustada Eesti ülevaatesse ÜRO ülemaailmse säästva arengu tegevuskava elluviimise kohta. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 693 5605, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 7. aprill 2016

Kell 10 valitsuse istung. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad
Kell 12 valitsuse pressikonverents. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Haridus- ja teadusministeerium
Teisipäev, 5. aprill 2016

Kell 10.30 külastab Haridus- ja Teadusministeeriumi Ukraina Volõõnia oblasti delegatsioon. Üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets tutvustab külalistele arenguid Eesti kutsehariduses. Delegatsioon on Eestis sihtasutuse Innove arengukoostöö projekti raames.

Kolmapäev, 6. aprill 2016

Kell 10.30 algab lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) päev Radisson Blu Hotel Olümpias, korraldab sihtasutus Innove. Ministeeriumi esindab üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar. Lisainfo
Aprill on LAK-õppe kuu, milles raames toimub erinevaid ettevõtmisi üle Eesti. Lähem info

Kell 12 toimub Radisson Blu Hotel Olümpias (Liivalaia 33) pressikonverents, kus avalikustatakse OECD ulatuslik raport ressursikasutuse kohta Eesti haridussüsteemis. OECD ülevaates pakutakse välja ka soovitusi koolivõrgu korrastamise, õpetajaameti väärtustamise, hariduse rahastamise jm teemadel. Pressikonverentsil esinevad haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ja OECD vanemanalüütik Paulo Santiago.

 

Reede, 8. aprill 2016

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi avab kell 10 Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3) konverentsi „Õpipoisiõpe – õng või kala? Konverentsil tutvustatakse töökohapõhist õpet ja jagatakse õpipoisiõppe parimaid kogemusi. Konverentsi korraldab sihtasutus Innove. Ajakava

Justiitsministeerium
Teisipäev, 5. aprill 2016

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb riigikogu õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni istungitel.

Kolmapäev, 6. aprill 2016

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb riigikogu täiskogu istungil. 

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 4. aprill 2016

4.-21. aprillil korraldab Toetuse väejuhatuse logistikapataljon õppuse Draakon, mille käigus harjutatakse pataljoni ümberpaiknemist ja erinevaid tegevusi. Õppus toimub Kiltsi lennuvälja ja Klooga harjutusvälja aladel. Lisainfo: nooremleitnant Taavi Laasik; TVJ teabeohvitser; tel. 7174003; e-mail: taavi.laasik[at]mil[dot]ee

4.-8. aprillini õpivad TÜ ja TTÜ tudengid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste matkekeskuses matkesüsteemi VBS (Virtual Battlespace) esmast iseseisvat käsitlemist. Kursuse eesmärk on tekitada ülikoolidesse, kellega kaitseväel on teadus- ja arendustegevuse alane koostöö, esmane oskus kasutada matkesüsteeme kaitsealaste teadus- ja arendusprojektide toetmiseks. Lisainfo: Ave Eerma, KVÜÕA meediaspetsialist; tel. 7176204; e-mail: ave.eerma[at]mil[dot]ee

Teisipäev, 5. aprill 2016

5.-10. aprillil toimub 2. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni reservõppekogunemine, millest võtab osa ligikaudu 200 reservväelast. Õppused toimuvad Tartu-, Jõgeva- ja Lääne-Virumaal. Lahinglaskmine toimub 9. aprill keskpolügoonil. Lisainfo: Nooremleitnant Jaanika Ojakõiv; 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser; tel: 717 5016; e-mail: jaanika.ojakoiv[at]mil[dot]ee

Kolmapäev, 6. aprill 2016

6.-7. aprillil toimub mereväelase baaskursuse lõpuharjutus, mille käigus veedavad kursuslased 24 tundi päästeparves minimaalsete toidu- ja veevarudega. Lisainfo: leitnant Aivo Vahemets; mereväe teabeohvitser; tel. 7177207; e-mail: aivo.vahemets[at]mil[dot]ee

Neljapäev, 7. aprill 2016

7.-9. aprillini toimuvad Kõrgemas Sõjakoolis 97. aastapäeva üritused: 7. aprillil välisdelegatsioonide kadettide tantsukursus ning tutvumisõhtu tantsupartnerite ja teiste kadettidega, 8. aprillil patrullvõistlus Tartu linnas ja 9. aprillil kadetiball. Lisainfo: Ave Eerma, KVÜÕA meediaspetsialist; tel. 7176204; e-mail: ave.eerma[at]mil[dot]ee

7. aprillil korraldatakse Scoutspataljoni taasloomise 15. aastapäevale pühendatud Scoutsrännak Paldiskis. Rännaku pikkus on ligi 30 kilomeetrit ja osalejatel on selle läbimiseks aega 8 tundi.
Lisainfo: reamees Sander Mändoja, 1. jalaväebrigaadi teabeohvitseri ülesannetes; tel.56977041; e-mail: sander.mandoja[at]mil[dot]ee

Reede, 8. aprill 2016

Ämaris tähistatakse Toetuse väejuhatuse logistikapataljoni 97. aastapäeva. Logistikapataljon korraldab lahtiste uste päeva, tutvustatakse varustust, relvastust ja pataljoni igapäevaelu. Kutsutud on kohalike koole ja lasteaedu. Lisainfo: nooremleitnant Taavi Laasik; TVJ teabeohvitser; tel. 7174003; e-mail: taavi.laasik[at]mil[dot]ee

8.-10. aprillini korraldab Noorte Kotkaste Viru malev koostöös Kaitseliidu Viru maleva ja Naiskodukaitse Viru ringkonnaga Lääne-Virumaal võistlusmatka Viru Tarvas, kus kodutütred ja noorkotkad panevad proovile oma teadmised ja oskused meditsiinis, koostöös, orienteerumises, kauguste mõõtmises ja muus. Lisainfo: Viru maleva noorteinstruktor Leho Lahtvee leho.lahtvee[at]kaitseliit[dot]ee 517 4962

Keskkonnaministeerium
Teisipäev, 5. aprill 2016

Teisipäeval ja kolmapäeval korraldab Keskkonnaministeerium HELCOMi põllumajanduse-keskkonna töögrupi koosoleku Tartus, kus peateemadeks on sõnniku toitainete sisalduse ühtse metoodika arendamise projekti algatamisega seotud koostöö ja tööjaotuse küsimused. Samuti räägitakse taimetoitainete bilansi arvutamise süsteemi loomisest ning selle rakendamisest põllumajandusettevõttes.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253. 

Kolmapäev, 6. aprill 2016

Keskkonnaminister Marko Pomerants annab Eesti Puitmajaliidu ja Eesti puitmajaklastri korraldatava konkursi “Aasta Tehasemaja 2016” parimatele üle auhinna.
Lisainfot leiab aadressilt http://puitmajaliit.ee/aasta-tehasemaja/aasta-tehasemaja-2016.

Kolmapäeval külastavad Maa-ametit Slovakkia Geodeesia-, Kartograafia- ja Katastriameti esindajad eesmärgiga tutvuda siinse maakatastri ja e-katastri tööga, aga ka teiste ameti pakutavate e-teenustega. Järgmisel päeval on külalised Registrite ja Infosüsteemide Keskuses, kus saavad ülevaate kinnistusregistri tööst.
Lisainfo: Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Agnes.Jurgens[at]maaamet[dot]ee

Neljapäev, 7. aprill 2016

Keskkonnaminister Marko Pomerants kohtub Suurbritannia suursaadiku ning parlamendi esindajaga. Kohtumisel räägitakse teiste teemade seas ka toidujäätmetest.

Neljapäeval avatakse loodusmuuseumis näitus “Vaprad ja ilusad. Peaosades samblik ja sammal”. Näituse samblikke tutvustav osa on kõige suurem ja põhjalikum, mis Eestis seni tehtud. Samal õhtul algusega kell 18 tutvustavad Öökulli akadeemias näituse kuraatorid Loore Ehrlich ja Marja-Liisa Kämära vastavatud väljapanekut.
Lisainfo: Kätlyn Metsmaa, loodusmuuseumi kommunikatsioonijuht, katlyn.metsmaa[at]loodusmuuseum[dot]ee, 641 1739, 5698 0425.

Algusega kell 11 toimub Tartu Keskkonnaameti kontoris (Aleksandri 14, 2. korrusel) kaugküttesüsteemide investeeringutoetuste taotlejate infopäev. Täpsem info ja registreerumine siin: https://www.kik.ee/et/taotlejale/teabepaevad. Lisainfo: Jaanika.Lilienberg[at]kik[dot]ee, 526 3070.

Reede, 8. aprill 2016

Briti suursaatkond korraldab Riigimetsa Majandamise Keskuses ümarlaua toidujäätmete vähendamise teemal. Ümarlaual osalevad ka Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna esindajad.

Reedest pühapäevani korraldab Keskkonnaamet Palmse mõisakompleksis Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses Lahemaa kohapärimuse koolituse, kuhu on oodatud kõik rahvusparkide pärimuse uurijad, külade kodu-uurijad ja kohalikud ajaloohuvilised elanikud.
Lisainfo: Ave Paulus, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist, ave.paulus[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5332 7893. 

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 4. aprill 2016

Kell 15.00 vastab kultuuriminister Indrek Saar Riigikogus arupärimisele eesti keele õppe teemal.
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 5340 5002

4.-8. aprillini külastab Eestit Gruusia delegatsioon Gruusia asekultuuriminister Levan Kharatishvili juhtimisel, kuhu kuuluvad Gruusia Kultuuriministeeriumi, Haridusministeeriumi ja LEPL Entrepreneurship Development Agency (Majandusministeeriumi) esindajad.
Lisainfo: Anu-Maaja Pallok, Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik, anu-maaja.pallok[at]kul[dot]ee 6282234

4.-8. aprillini osaleb Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik Asta Trummel Bologna laste- ja noorte kirjandusmessil, millel osaleb rekordarv Eesti osalejaid.
Lisainfo: Asta Trummel, Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik, asta.trummel[at]kul[dot]ee

Teisipäev, 5. aprill 2016

Kell 14.00 tutvustab kultuuriminister Indrek Saar Riigikogu kultuurikomisjonis Riigi Eelarvestrateegia 2016-2019 läbirääkimiste teemasid Kultuuriministeeriumi haldusala osas.
Lisainfo: Silver Meikar, kultuuriministri nõunik, silver.meikar[at]kul[dot]ee, 5278089

5. aprillil osaleb Kultuuriministeeriumi audiovisuaalvaldkonna nõunik Mati Kaalep toimuval CAC/ACWG töögrupi kohtumisel Brüsselis, kus on päevakorras uue audiovisuaaldirektiivi arutelud.
Lisainfo: Mati Kaalep, Kultuuriministeeriumi audiovisuaalvaldkonna nõunik, mati.kaalep[at]kul[dot]ee, 6 282 238

Neljapäev, 7. aprill 2016

Kell 15.30 osaleb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa sõnavõtuga IV Põhja- ja Baltimaade kirjandusfoorumil "Kirjandus kultuuride ristteel" Eesti Rahvusraamatukogus. Sõnavõtu teemaks on „Lastekirjandus ja selle osa lõimumises“.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 6282217
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 4. aprill 2016

Minister Liisa Oviir osaleb 4.-10. aprillil koos peaminister Taavi Rõivasega ametlikul visiidil Jaapanisse. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee

Minister Kristen Michal osaleb Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni koosolekul kliimapoliitika teemalisel arutelul. 

Teisipäev, 5. aprill 2016

 Minister Kristen Michal osaleb Tallinna Sadama üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee
 

Neljapäev, 7. aprill 2016

Minister Kristen Michal osaleb Eesti Raudtee üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee
 

Reede, 8. aprill 2016

Minister Kristen Michal kohtub Saksamaa Hesseni liidumaa liidu- ja Euroopa asjade minister Lucia Puttrich’iga. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 4. aprill 2016

Maaeluministeeriumi kantslerina alustab tööd senine maaelu- ja põllumajanduspoliitika asekantsler Illar Lemetti.

Maaeluminister Urmas Kruuse ja kantsler Illar Lemetti osalevad Riigikogu maaelukomisjoni istungil, kus on arutusel Euroopa Komisjoni ettepanekud põllumajandussektori olukorra leevendamiseks.

Kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome osaleb Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil, kus on arutusel Kihnu vallavalitsuse ettepanekud kalapüügiseaduse muutmiseks.

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai osaleb Riigikogu majanduskomisjoni istungil, kus on arutusel ettevõtluse tugiorganisatsioonide reorganiseerimine.

Kell 14 avab maaeluminister Urmas Kruuse ametlikult Maaeluministeeriumi valitsemisala asutuste Tartu keskuse (Tähe tn 4), mis koondab seni erinevates hoonetes asunud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Põllumajandusameti, Põllumajandusuuringute Keskuse ning Maamajanduse Infokeskuse Tartu bürood ühte majja. Ajakirjanikud on oodatud! Lisainfo: Merje Tammsaar, tel. 518 5173, press[at]agri[dot]ee .

Teisipäev, 5. aprill 2016

Maaeluministeeriumi väikses saalis koguneb põllumajandusteaduste nõukogu.

Kolmapäev, 6. aprill 2016

Maaeluministeeriumi väikeses saalis koguneb aiandussektori ümarlaud.

Kell 14 toimub Läänemaal Taebla Kultuurimajas (Haapsalu mnt 6) seakatku infopäev jahimeestele, kus antakse juhiseid sigade Aafrika katku tõrjumiseks metsas. Infopäev toimub Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi ja Eesti Jahimeeste Seltsi koostöös. Lisainfo ja registreerimine Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel: www.ejs.ee/sak.
 

Neljapäev, 7. aprill 2016

Maaeluminister Urmas Kruuse viibib 7.-8. aprillini Pariisis Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni OECD põllumajandusministrite kohtumisel.

Kell 14 toimub Pärnumaal, Pärnu Jahindusklubis (Suur-Kuke 5) seakatku infopäev jahimeestele, kus antakse juhiseid sigade Aafrika katku tõrjumiseks metsas. Infopäev toimub Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi ja Eesti Jahimeeste Seltsi koostöös. Lisainfo ja registreerimine Eesti Jahimeeste Seltsi kodulehel: www.ejs.ee/sak  

Reede, 8. aprill 2016

Maaeluministeeriumi väikses saalis koguneb Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 4. aprill 2016

Regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet on kuni 11. aprillini puhkusel.

Kantsler Veiko Tali osaleb Töötukassa auditikomitee koosolekul.

Teisipäev, 5. aprill 2016

Kell 10 algab rahandusministeeriumis (Endla 13, Tallinn) pressikonverents, kus rahandusminister Sven Sester, fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu ja fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Erki Lõhmuste tutvustavad rahandusministeeriumi kevadist majandusprognoosi. Prognoos annab ülevaate Eesti majanduse ja riigi rahanduse väljavaadetest tänavu ja järgmistel aastatel.

Kolmapäev, 6. aprill 2016

Rahandusministeerium korraldab Jõgeval e-arvete teabepäeva maakonna ettevõtjatele. Täpsem info Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ning Rahandusministeeriumi kodulehelt. Sündmuse algus kell 10.00 ning see on tasuta.

Riigihalduse minister Arto Aas esineb riigikogus haldusreformi eelnõu esimesel lugemisel ettekandega.

Riigihalduse minister Arto Aas kõneleb keskerakonna fraktsioonis haldusreformi teemal.

Maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov osaleb projekti "Aruandlus 3.0" juhtrühma kohtumisel.

Neljapäev, 7. aprill 2016

Rahandusminister Sven Sester osaleb AS Levira üldkoosolekul.

 

Kantsler Veiko Tali ja halduspoliitika asekantsler Agris Peedu osalevad riigi tugiteenuste keskuse nõukogu koosolekul.

Reede, 8. aprill 2016

Rahandusminister Sven Sester kohtub Finance Estonia MTÜ esindajatega.

Siseministeerium
Esmaspäev, 4. aprill 2016

Minister Hanno Pevkur vastab Riigikogu istungil kolmele arupärimisele.

Teisipäev, 5. aprill 2016

Rahvastiku toimingute osakond võõrustab kolleege Leedu registrite keskusest ja Justiitsministeeriumist, kes tulevad tutvuma Eesti perekonnasündmuste registreerimise ja rahvastikuregistri korraldusega.

Minister Hanno Pevkur osaleb Riigikogu õiguskomisjoni istungil, kus toimub arutelu 01.09.2016 jõustuvate kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste (isikute põhiõigused kriminaalmenetluses) rakendumise üle.

Minister Hanno Pevkur kohtub Riigikogu siseturvalisuse vabatahtlike toetusrühma liikmetega.

Kolmapäev, 6. aprill 2016

Minister  Hanno Pevkur osaleb Riigikogu infotunnis.

Neljapäev, 7. aprill 2016

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt teeb ettekande Turvakonverentsil teemal „Kuidas on Eesti riik valmis rändekriisiks? Milline võiks olla turvafirmade roll riigi toetamisel kriisiga toimetulekul?“.
 

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 4. aprill 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osalevad Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski vastab Riigikogus arupärimistele.

Teisipäev, 5. aprill 2016

 E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb 5.-6. aprillil Brüsselis toimuval konverentsil "Genomics for Health".
 

Kolmapäev, 6. aprill 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb Riigikogu istungil võrdse kohtlemise seaduse esimesel lugemisel.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Riigikogu infotunnis peaministri ülesannetes.

Tööala asekantsler Egle Käärats kohtub Euroopa Komisjoni ametnikega EGF taotluse teemadel.

Neljapäev, 7. aprill 2016

E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb CEF eHDSI  kohtumisel Helsingis. Kohtumise eesmärk on kokku leppida koostöö põhimõtetes.

Reede, 8. aprill 2016

 Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Maarja Küla 15. sünnipäeva tähistamisel.

Välisministeerium
Esmaspäev, 4. aprill 2016

Välisminister Marina Kaljurand kohtub Ameerika Ühendriikide Marylandi osariigi Rahvuskaardi ülema kindralmajor Linda Singhiga

Teisipäev, 5. aprill 2016

Välisminister Marina Kaljurand esinebBrüsselis Euroopa Parlamendis toimuval kõrgetasemelisel seminaril "ELi ja NATO koostöö tugevdamine küberjulgeoleku valdkonnas". Tegemist on kolmanda küberjulgeoleku teemalise seminariga, mille korraldab Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet. Seminaril kõnelevad ka NATO küberkaitsekoostöö keskuse (CCDCOE) juht Sven Sakkov, NATO abipeasekretär uute julgeolekuohtude alal Sorin Ducaru ja Euroopa Liidu Välisteenistuse julgeolekupoliitika direktor Joёlle Jenny. 

Kolmapäev, 6. aprill 2016

Välisminister Marina Kaljurand osaleb Riigikogu infotunnis.

Välisminister Marina Kaljurand kohtub Tallinnas Bosnia ja Hertsegoviina välisministri Igor Crnadakiga. Kohtumise peamisteks teemadeks on Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina kahepoolsed suhted, julgeolekuolukord, rändekriis ning Bosnia ja Hertsegoviina integratsioon Euroopa Liiduga. Lisaks oma kolleegile kohtub välisminister Igor Crnadak Riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Enn Eesmaa ja Riigikogu kaitsekomisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga.