Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (22.02.2016 - 28.02.2016)

Peaminister
Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Kell 10.00 Reformierakonna fraktsiooni nõupidamine

Kell 13.00 valitsusliidu nõupidamine

Teisipäev, 23. veebruar 2016

Kell 18.00 Eesti Vabariigi 98. aastapäeva kontsertaktus Vanemuise Kontserdimajas, peaminister esineb kõnega. Kontsertaktust saab jälgida valitsuse veebilehelt.

Kolmapäev, 24. veebruar 2016

Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamine Tallinnas:

Kell 7.33 Riigilipu heiskamise tseremoonia Toompeal

Kell 9.00 Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile

Kell 9.40 kohtumine akadeemiliste organisatsioonidega Stenbocki majas

Kell 10.00 jumalateenistus Toomkirikus

Kell 12.00 Eesti Kaitseväe paraad Vabaduse väljakul

Kell 13.30 Riigi teaduspreemiate, F.J.Wiedemanni keeleauhinna, spordi- ja kultuuripreemiate kätteandmine Teaduste Akadeemia saalis

Kell 18.00 Vabariigi Presidendi ja pr Ieva Ilvese vastuvõtt Estonia teatris ja kontserdisaalis

Neljapäev, 25. veebruar 2016

Kell 10.00 valitsuse istung

Kell 12.00 valitsuse pressikonverents

Kell 15.15 kohtumine Euroopa Komisjoni voliniku hr Vytenis Andriukaitis’ega

Hilisõhtul siirdub peaminister Riiga Balti Ministrite Nõukogu istungile. 
Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse meedianõunik, tel +372 588 4345 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Reede, 26. veebruar 2016

Balti Ministrite Nõukogu istung Riias - Eesti, Läti ja Leedu peaministrite traditsiooniline  kohtumine, kus Taavi Rõivasel, Algirdas Butkevičiusel ja Māris Kučinskisel on kavas rääkida arengutest julgeolekukeskkonnas, selle mõjust majandusele ning koostööst kaitse-, energia- ja taristuprojektides. Lisaks arutatakse strateegilise kommunikatsiooni alaseid väljakutseid. Pärast kohtumist esineb peaminister kõnega Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias, kus on põhifookuses e-ühiskond ja Eesti õppetunnid.
Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse meedianõunik, tel +372 588 4345 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Riigikantselei
Neljapäev, 25. veebruar 2016

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Haridus- ja teadusministeerium
Kolmapäev, 24. veebruar 2016

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi osaleb riigi teadus-, kultuuri- ja spordipreemiate ning F. J. Wiedemanni keeleauhinna üleandmisel laureaatidele. Sündmus leiab aset Eesti Teaduste Akadeemia saalis algusega kell 13.30.

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi osaleb Eesti Vabariigi 98. aastapäeva pidulikul kontserdil ja vastuvõtul Estonia teatri- ja kontserdimajas.

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Kell 14 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu sisekaitseakadeemia pidulikul rivistusel, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 98. aastapäevale.

Kell 15 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu riigikogu istungil.
 

Kolmapäev, 24. veebruar 2016

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud üritustel – riigilipu heiskamisel, pärgade asetamisel Vabadussõja võidusamba jalamile ja kaitseväe paraadil. Justiitsminister osaleb ka riigi teaduspreemiate ja kultuuri-ja spordipreemiate kätteandmisel Eesti Teaduste Akadeemia  maja saalis.
 

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Kaitseminister Hannes Hanso annab pidulikul aktusel Lauluväljaku klaassaalis üle kaitseministeeriumi teenetemärgid ja teaduspreemiad ning tunnustab kaitsevaldkonna töötajaid, riigikaitseõpetajaid ja vabatahtlikke. Lisainfo: Artur Jugaste, 5854 0355, artur.jugaste[at]kaitseministeerium[dot]ee

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras annab Laidoneri muuseumis üle vanemohvitseride auastmed ning kaitseväe teenetemärgid.
Lisainfo: nooremleitnant Simmo Saar, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser, tel: 5302 4226; e-mail: simmo.saar[at]mil[dot]ee  

Kolmapäev, 24. veebruar 2016

Kaitsevägi tähistab Eesti Vabariigi 98. aastapäeva pärgade asetamisega Vabadussõja võidusamba jalamile ja kell 12 Vabaduse väljakul algava kaitseväe paraadiga. Paraadi võtab vastu vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, paraadi juhatab kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras.
Lisainfo: nooremleitnant Simmo Saar, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser, tel: 5302 4226; e-mail: simmo.saar[at]mil[dot]ee

Kaitseliitlased osalevad Vabariigi aastapäeva tähistamisel maakondades üle riigi. Lisainfo: major Tanel Rütman, 510 5584, tanel.rutman[at]kaitseliit[dot]ee

Keskkonnaministeerium
Teisipäev, 23. veebruar 2016

Keskkonnaminister Marko Pomerants esineb Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Kunda gümnaasiumis.

Teisipäevast neljapäevani osaleb Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap Sarajevos toimuval Euroopa ja Vahemere maade Taimekaitseorganisatsiooni karantiinsete metsakahjustajate töögrupi nõupidamisel, kus peamisteks teemadeks on ohtlike invasiivsete kahjustajate eest mitme puuliigi kaitseks välja töötatud fütosanitaarsete meetmete hindamine ning karantiinsete kahjustajate riskianalüüs.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, 5330 3448, kadri.kauksi[at]envir[dot]ee.
 

Neljapäev, 25. veebruar 2016

Kell 13 toimub Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi korraldatav võõr- ja probleemliikide infopäev Keskkonnaameti Tartu kontoris (Aleksandri 14). 
Lisainfot leiab aadressilt http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/voor-ja-probleemliikide-...

Kell 14 toimub Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu Kõmsi rahvamajas (Keskuse tee 3), kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja Keskkonnaameti vastuseid ettepanekutele.
Lisainfot leiab aadressilt http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/puhtu-laelatu-looduskait...

Kell 16 toimub Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava avalik koosolek Palmse looduskeskuses, kus tutvustatakse kaitsekorralduskava avalikustamise perioodil tehtud muudatusi. Oodatud on maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.
Lisainfo: Imbi Mets, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, 329 5543, imbi.mets[at]keskkonnaamet[dot]ee.

Kell 18 toimub Eesti Ornitoloogiaühingu ja Keskkonnaameti korraldatav loodusõhtu „Rasvatihane ja teised tihased", kus tihaseaasta koordinaator Margus Ots tutvustab kõiki Eestis elavaid tihaseid. 
Lisainfo: Ave Huugen, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, 504 7219,

Reede, 26. veebruar 2016

Algusega kell 10 toimub Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi korraldatav võõr- ja probleemliikide infopäev Ida-Viru Maavalitsuse konverentsisaalis (Keskväljak 1, Jõhvi). 
Lisainfot leiab aadressilt http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/voor-ja-probleemliikide-...

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Kell 13.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Riigikogus riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, kus arutatakse Riigikontrolli aruannet „Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades“.
Lisainfo: Veronika Valk, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik, veronika.valk[at]kul[dot]ee, 5515153

Kell 12.00 osaleb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa
Network of the European National Institutes for Culture (EUNIC) võrgustiku kohtumisel Tallinnas,  kus on teemaks tolerantsi- ja lõimumisalase projekti ettevalmistamine Eestis.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 5223305

Kell 15.00 - 18.00 on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) nõustaja Maardu ja lähiümbruse elanikke vastu võtmas ning infot jagamas Maardu Rahvamajas (Karjääri 4).
Lisainfo: MISA nõustamiskeskus, info[at]integratsiooniinfo[dot]ee, tasuta infotelefon 800 9999

Belgias etendub Tartu Üliõpilasteatri etendus „Kirsiaed“ rahvusvahelisel üliõpilasteatrite festivalil RITU Liège’is. Tutvu lisainfoga siin.
Lisanfo: Eike Eller, Eesti kultuuriesindaja Belgias, eike.eller[at]mfa[dot]ee +324 7387 7867

Teisipäev, 23. veebruar 2016

Kultuuriminister Indrek Saar on visiidil Pärnus.
Visiidi programm:
9.30  Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud aktus Audru koolis
11.00 Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud Koidula Gümnaasiumi aktus hotell Strandis
13.00 Pärgade asetamine Pärnu Alevi kalmistul
15.00 Pärnu Uue Kunsti Muuseumi külastus
18.00 Pärnu linnapea ja maavanema pidulik Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtt Pärnu kontserdimajas
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 5340 5002

Lp ajakirjanikud! Kajastussoovidega palume pöörduda Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooni osakonna nõuniku Kai-Ines Nelsoni poole: kai-ines.nelson[at]kul[dot]ee  telefon: 55689644

Kell 10.00 – 16.00 on Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) nõustaja Sillamäel. Nõustaja ootab elanikke nõustamisele ja lõimumisalast infot küsima spordikompleksi „Kalev“ (aadressil Kesk 30) konverentsisaali.
Lisainfo: Natalja Vovdenko, MISA nõustamiskeskuse Narva nõustaja, natalja.vovdenko[at]meis[dot]ee, 5886 1001

Berliini avatakse galeriis Showroom Trofejas Giedre Bartelt fotograafi Mark Kovalenko ja ehtekunstniku Ilona Treimani ühisnäitus „Personal Touch 2“. 
Lisainfo: Harry Liivrand, Eesti kultuuriesindaja Berliinis, harry.liivrand[at]mfa[dot]ee, tel: +493 025 46060

Kolmapäev, 24. veebruar 2016

Kell 13.30 osaleb kultuuriminister Indrek Saar riiklike teaduspreemiate, kultuuri- ja spordipreemiate ning  F. J. Wiedemanni nimelise keeleauhinna pidulikul üleandmisel Teaduste Akadeemia saalis Toompeal.
Riiklike kultuuripreemiate lisainfo: Regina Viljasaar, Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna peaspetsialist, regina.viljasaar[at]kul[dot]ee, 6282237
Riiklike spordipreemiate lisainfo:  Malle Englas, Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik, malle.englas[at]kul[dot]ee, 5264985

24.–28. veebruarini  toimub Ukrainas, Kiievis Eesti Vabariigi 98. sünnipäevale pühendatud Eesti filminädal Kiievis, kus sealses kinos Kinopanorama linastuvad värsked eesti mängu-, anima-, lühi-, dok- ja tudengifilmid. 
Lisainfo:  Vaiko Edur, Fisheye OÜ, vaiko[at]chaplin[dot]ee, Tel: +372 5150266

Müncheni rahvusvahelise ehtekunstinäituse Schmuck (24. -28. veebruar) kuraatorinäitusele valiti Tanel Veenre, Kadri Mälk ja Linda Al-Assi.
Lisainfo: Harry Liivrand, Eesti kultuuriesindaja Berliinis, harry.liivrand[at]mfa[dot]ee, tel: +493 025 46060

Neljapäev, 25. veebruar 2016

25. veebruaril tutvustab kultuuriminister Indrek Saar valitsuskabinetis noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsiooni.
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 5340 5002

25. veebruarist- 1. märtsini  toimuvad Venemaal, Moskvas kinos „35 mm“ Eesti Filmi Päevad. Linastamisele tulevad järgmised filmid:
25.02 „Vehkleja“
26.02 „Mandariinid“
27.02 PÖFFi Päeval: lühi- ja animafilmide eriprogrammid
28.02 „Supilinna salaselts“, „Kirsitubakas“ ja „Eestlanna Pariisis“
29.02 „Risttuules“
1.03 „1944“

Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Venemaal, +79253237412, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee

Reede, 26. veebruar 2016

Kultuuriminister Indrek Saar viibib visiidil Paides.
Lp ajakirjanikud! Kajastussoovidega palume pöörduda Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooni osakonna juhataja Meelis Kompuse poole: meelis.kompus[at]kul[dot]ee , 5202318

Venemaal, Moskvas HELIKON OPERAs Eesti teatriplakatite näituse esitlusel esineb Rahvusooper Estonia solist Heli Veskus.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Venemaal, +79253237412, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee
 

Laupäev, 27. veebruar 2016

Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, ministeeriumi esindaja Ida-Virumaal Eduard Odinets osaleb Kohtla-Järvel Ida-Virumaa Tatari Kultuuri Ühingu 20. aastapäeva pidulikul kontserdil Kohtla-Järve kultuurikeskuses, kus ta annab üle ministeeriumipoolse tervituse ning kultuuriministri tänukirja.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee, 5018934

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Kaitseväe juhataja, kindralleitnant Riho Terras annab minister Kristen Michalile pidulikult üle lipniku sõjaväelise auastme. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee 

Teisipäev, 23. veebruar 2016

Minister Liisa Oviir kohtub Hispaania suursaadiku D. Fernando García Casas’ega. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee

Minister Liisa Oviir kohtub ettevõtluse tugistruktuuride teemal maaeluminister Urmas Kruusega. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee

Ministrid Kristen Michal ja Liisa Oviir osalevad nullbürokraatia komisjoni koosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Kell 11 osalevad toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai ning teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare Riigikogu maaelukomisjoni istungil, kus on päevakorras riiklik sordiaretusprogramm aastateks 2009-2019.

Kell 11 toimub maaeluministeeriumi suures saalis Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud aktus, kus minister  Urmas Kruuse annab üle ministeeriumi teenetemärgid silmapaistvate teenete eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu ja maaettevõtluse edendamisel.

Kell 15 osaleb minister Urmas Kruuse  Riigikogu istungil, kus vastab Riigikogu liikmete arupärimistele.

Teisipäev, 23. veebruar 2016

Minister Urmas Kruuse osaleb Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud aktusel. 

Kolmapäev, 24. veebruar 2016

Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron osaleb Bulgaarias, Sofias Hiina ning Kesk-ja Ida-Euroopa riikide põllumajanduskoostöö assotsiatsiooni nõukogu kohtumisel, kus arutatakse 2016. aasta tegevuskava ning lepitakse kokku tegevustes ja projektides koostöö edendamiseks Hiina suunal.

Neljapäev, 25. veebruar 2016

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai osaleb Riigikogu maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistungil, kus toimub kohtumine Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitisega.

Reede, 26. veebruar 2016

Minister Urmas Kruuse kohtub AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitise ning  tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi üksuse G juhi Bernard Van Goethemiga. 

Nordic Hotel Forumis toimub kõrgetasemeline põllumajandusministrite ja veterinaarekspertide ning Euroopa Komisjoni esindajate kohtumine sigade Aafrika katku teemal. 

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Rahandusminister Sven Sester osaleb vabariigi aastapäeva puhuks peetaval sisekaitseakadeemia kadettide pidulikul rivistusel.

Riigihalduse minister Arto Aas vastab riigikogus arupärimisele haldusreformi kohta (nr 135).

Kantsler Veiko Tali puhkab 22. veebruarist 3. märtsini. 

Teisipäev, 23. veebruar 2016

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb riigikogus riigivaraseaduse muudatuste eelnõu (171 SE) esimesel lugemisel.

Rahandusminister Sven Sester annab külalisõpetajana tunni Gustav Adolfi gümnaasiumi reaal-loodusteaduse õppesuuna abiturientidele.

Riigihalduse minister Arto Aas ja rahandusminister Sven Sester ja asekantsler Agris Peedu osalevad nullbürokraatia komisjoni istungil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

Asekantsler Agris Peedu osaleb Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu istungil.  

Kolmapäev, 24. veebruar 2016

Rahandusminister Sven Sester osaleb riigilipu pidulikul heiskamisel Toompeal, Vabadussõja võidusamba jalamile pärja asetamise tseremoonial, kaitseväe paraadil Vabaduse väljakul ning vabariigi aastapäeva pidulikul kontserdil ja vastuvõtul Estonia teatris.

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb riigilipu pidulikul heiskamisel Toompeal, Vabadussõja võidusamba jalamile pärja asetamise tseremoonial, kaitseväe paraadil Vabaduse väljakul ning vabariigi aastapäeva pidulikul kontserdil ja vastuvõtul Estonia teatris.

Asekantsler Agris Peedu osaleb 24.–26. veebruaril Euroopa Komisjoni korraldatud riigihangete valdkonna korruptsiooni vältimise töörühmas Ateenas. 

Neljapäev, 25. veebruar 2016

Rahandusministeeriumis koguneb Heiki Sibula juhitav ametnikueetika nõukogu.

Asekantsler Märten Ross puhkab 25. veebruarist 28. veebruarini.

Asekantsler Dmitri Jegorov puhkab 25. veebruarist 26. veebruarini. 

Reede, 26. veebruar 2016

Rahandusminister Sven Sester osaleb haigekassa nõukogu istungil. 

Siseministeerium
Neljapäev, 25. veebruar 2016

Siseminister Hanno Pevkur esindab Eestit Brüsselis toimuval EL justiits- ja siseministrite nõukogu istungil. Kohtumisel loodetakse saavutada poliitiline kokkulepe Schengeni piirieeskirja muudatuseelnõu suhtes ning arutatakse Euroopa piiri- ja rannikuvalve loomise ja rändekriisi haldamisega seotud küsimusi. Eraldi punktina käsitletakse Schengeni ala toimimist seoses sisepiiridel kontrollide ajutise taaskehtestamise ja jätkamise vajadusega.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb kohtumisel Memento liikmetega.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna vastab Riigikogu arupärimistele.

Teisipäev, 23. veebruar 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna annab seoses Vabariigi aastapäeva tähistamisega Gustaf Adolfi Gümnaasiumis 9. klassile tundi teemal „erinevad kultuurid tänapäeva ühiskonnas“.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb Vanemuise kontserdisaalis toimuval Vabariigi aastapäeva kontsertaktusel.

Kolmapäev, 24. veebruar 2016

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osalevad Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud üritustel.
 

Neljapäev, 25. veebruar 2016

Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske osaleb AS Hoolekandeteenused nõukogu koosolekul.

Reede, 26. veebruar 2016

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Haigekassa Nõukogu nõupidamisel.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski osaleb Keeletegu 2015 peaauhinna laureaadi valimistel.

 

Välisministeerium
Esmaspäev, 22. veebruar 2016

Välisminister Marina Kaljurand esineb sõnavõtuga Estonian Business School´is vabariigi aastapäeva aktusel.

Teisipäev, 23. veebruar 2016

Välisminister Marina Kaljurand annab külalistunni Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

Välisminister Marina Kaljurand kohtub Iraani Islamivabariigi suursaadikuga Eestis Kambiz Jalaliga. Suursaadik resideerib Helsingis.