Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (23.11.2015 - 29.11.2015)

Peaminister
Esmaspäev, 23. november 2015

Esmaspäev, 23. november – reede 27. november viibib peaminister visiidil Hiina Rahvavabariigis, kus toimub Hiina ning  Kesk- ja Ida-Euroopa riikide tippkohtumine. Toimuvad kohtumised Hiina peaministri ja presidendiga, peaminister osaleb Hiina ning Kesk-ja Ida-Euroopa riikide majandus- ja kaubandusfoorumil, esineb Shanghai ülikoolis ja kohtub kohalike eestlastega. Peaministrit saadab äridelegatsioon.
Lisainfo: Tauno Tõhk, valitsuse meedianõunik, tel +372 554 2797 või tauno.tohk[at]riigikantselei[dot]ee
 

Pühapäev, 29. november 2015

Keskpäeval siirdub Brüsselisse pärastlõunal algavale Euroopa Ülemkogu erakorralisele istungile, milleks on EL-Türgi tippkohtumine. Kohtumise eesmärgiks on kokku leppida ühises tegevuskavas seoses Türgi ning rändekriisiga.
Pärast EL-Türgi tippkohtumist siirdub peaminister Pariisi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungile, kus soovitakse jõuda ülemaailmse kokkuleppe sõlmimiseni. Pariisi kokkuleppe eesmärk on aidata maailmal liikuda vähese CO2-heite ning kliimamuutustele vastupanuvõimelise tuleviku poole. Selleks tuleb heitkoguseid vähendada piisavalt kiiresti, et hoida 2100. aastaks ülemaailmse keskmise temperatuuri tõusu alla 2°C; samuti tuleb riikidel kohaneda kliimamuutuste vältimatu mõjuga (üleujutused, tormid, jm äärmuslikud ilmastikuolud, mere taseme tõus, õhukvaliteedi halvenemine, inimeste tervise halvenemine, enneaegsed surmad, toidu vähenemine jne).
Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse meedianõunik, tel +372 5340 5030 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Riigikantselei
Kolmapäev, 25. november 2015

Kell 13 säästva arengu komisjoni istung Stenbocki majas. Komisjon peab temaatilise arutelu Rail Balticu võimalustest ja riskidest. Kavas on rääkida projekti mõjust Eesti majandusele, inimestele ja keskkonnale. Istungile on kutsutud Rail Baltic Eesti valdusettevõtte, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, rahandusministeeriumi ja Hendrikson&Ko esindajad. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee


Kell 16 tippjuhtide valikukomisjoni koosolek Stenbocki majas. Päevakorras on kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri konkursile laekunud 18 avaldusega tutvumine. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 26. november 2015

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad
Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 23. november 2015

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi osaleb Euroopa Liidu haridus- ja noorteministrite kohtumisel, kus ministrid arutavad ja kinnitavad hariduse ja noortevaldkonna koostöö lähiaastate prioriteedid. Need hõlmavad ka aastat 2018, mil algab Eesti eesistumine Euroopa Liidu nõukogus.

Teisipäev, 24. november 2015

Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses kell 14 algaval pressikonverentsil tutvustavad OECD esindaja Soumaya Maghnouj ja minister Jürgen Ligi värsket OECD haridusstatistika kogumikku "Education at a Glance". Kõik ajakirjanikud on oodatud.

Kolmapäev, 25. november 2015

Kell 10.30 algab Tartus, Dorpati konverentsikeskuses Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamise aastakonverents, kus enam kui 150 koolijuhti ja hariduseksperti arutavad, kuidas hinnata kooli.
Lähem teave: https://www.hm.ee/et/aastakonverents2015
 

Neljapäev, 26. november 2015

Kodanikupäeval külastab haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi Harjumaa Loo Keskkooli ning kohtub õpilaste ja õpetajatelega.


Kell 13 algab Tallinnas, Radisson Blu hotellis Teadus- ja Arendusnõukogu seminar, kus võetakse kokku „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raporti“ avalikud konsultatsioonid ning arutatakse raportile järgnevaid tegevusi. 


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses toimub noorte õmblejate kutsevõistlus „Nobe Nõel 2015“. Korraldavad sihtasutus Innove ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.
Lähem teave: http://www.innove.ee/et/kutseharidus/kutsemeistrivoistlused/kalender/201...

Reede, 27. november 2015

Minister Jürgen Ligi osaleb kell 11 Tallinnas, Bliss konverentsikeskuses (Mustamäe tee 17) algavatel vabaühenduste kärajatel.
Lähem teave: http://www.ngo.ee/k%C3%A4rajad

Laupäev, 28. november 2015

Tallinnas leiab aset mudilaskooride festival „Laulusild“, millest võtavad osa Tallinna ja Narva laululapsed. Festivali kõrghetk on pühapäeval kell 15 Estonia kontserdisaalis algav kontsert.
Lähem teave: http://www.innove.ee/et/uudised/485/tallinnas-toimuval-mudilaskooride-fe...

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 23. november 2015

Kell 12 toimub uue Tallinna vangla ehituslepingu piduliku allkirjastamise tseremoonia Tallinna vanglas aadressil Magasini 35. 

Teisipäev, 24. november 2015

Kell 11.30 toimub justiitsministeeriumis süüteoennetuse nõukogu istung, kus kuulutatakse välja ka selle aasta kriminoloogia– ja karistusõigusalaste tudengitööde konkursi võitjad ning tutvustatakse auhinnatud töid.


Kell 14 toimub justiitsministeeriumis traditsiooniline kodanikujulguse aumärkide üleandmise tseremoonia. Kokku esitati justiitsministeeriumile 19 kandidaati, kellest aumärgiga tunnustatakse 11 inimest. 

Kolmapäev, 25. november 2015

Kell 15 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu riigikogu konverentsikeskuses toimuva konverentsi "Abi naistevastase vägivalla ohvritele. Kuidas edasi?" paneeldiskussioonis.

Neljapäev, 26. november 2015

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.


Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtub Soome justiitsministri Jari Lindströmiga. 

Reede, 27. november 2015

Kell 11 ütleb justiitsminister Urmas Reinsalu tervitussõnad Eesti kohtunike ühingu aastakoosolekul.


Kell 14 koguneb justiitsministeeriumis justiistsministri õigusloome nõukoda.


Justiitsministeerium tähistab oma 97. aastapäeva.
 

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 23. november 2015

23.-24. novembril külastavad kaitseminister Hannes Hanso ja kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras Lõuna-Eestis asuvaid kaitseväe struktuuriüksusi ja väeosasid. Lisainfo: pressiesindaja Andres Sang, press[at]kaitseministeerium[dot]ee, 717 0167, 56 481 759


21.-24. november viib Kuperjanovi jalaväepataljoni jalaväekompanii Sirgala harjutusväljal läbi lahinglaskmisi. Lisainfo: nooremleitnant Jaanika Ojakõiv, 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser; tel: 717 5016; e-mail: jaanika.ojakoiv[at]mil[dot]ee

Teisipäev, 24. november 2015

Kaitseväe peastaabis toimub  ÜRO rahuvalvemissioonile Liibanoni suunduva Eesti väekontingendi Estpla-20 pidulik rivistus. Lisainfo: nooremleitnant Simmo Saar, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser, tel: 5302 4226; e-mail: simmo.saar[at]mil[dot]ee

Kolmapäev, 25. november 2015

ÜRO rahuvalvemissioonilt Liibanonis tagasi saabunud Eesti väekontingendi Estpla-19 pidulik rivistus kaitseväe peastaabis. Lisainfo: nooremleitnant Simmo Saar, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser, tel: 5302 4226; e-mail: simmo.saar[at]mil[dot]ee


Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes toimub sõjatehnoloogia konverents, kus antakse ülevaade hetkel käimasolevatest või äsja lõppenud sõjatehnoloogia alastest või sõjatehnoloogiaga seotud teadus- ja arendusprojektidest. Lisainfo: kapten Kristjan Kostabi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser; tel: 520 3180; e-mail: kristjan.kostabi[at]mil[dot]ee 

Neljapäev, 26. november 2015

Eestis viibiva USA väekontingendi sõdurid  tähistavad Tapal ja Ämari lennubaasis tänupüha, õhtul osaleb kaitseminister Hannes Hanso Tapal USA kaitseväelaste tänupüha õhtusöögil. Lisainfo: nooremleitnant Simmo Saar, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser, tel: 5302 4226; e-mail: simmo.saar[at]mil[dot]ee, pressiesindaja Andres Sang, press[at]kaitseministeerium[dot]ee, 717 0167, 56 481 759.


Toimub Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste viies rahvusvaheline juhtimiskonverents, mis käsitleb sõjaväelise organisatsiooni põhiväärtuseid, väärtuspõhist juhtimist ja väärtuseid igapäevases teenistuses. Lisainfo: kapten Kristjan Kostabi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser; tel: 520 3180; e-mail: kristjan.kostabi[at]mil[dot]ee

Reede, 27. november 2015

Kaitseväe Tapa keskpolügoonil toimuvad USA liikursuurtükkide Paladin lahinglaskmised. Lisainfo: reamees Sander Mändoja, 1. jalaväebrigaadi teabeohvitseri ülesannetes, tel: 56977041; e-mail: sander.mandoja[at]mil[dot]ee


27.-28. novembril Tallinnas Tallinna maleva objektikaitseõppus „Põhjatäht“. Lisainfo: Tallinna maleva teavituspealik Sigrid Hartman +3725019782, 

Keskkonnaministeerium
Teisipäev, 24. november 2015

Teisipäeval toimub Riigikogu Keskkonnakomisjonis Taastuvenergia Koja poolt korraldatud üritus „Kliimamuutused – kelle probleem, kelle võimalus?“. Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941.


Algusega kell 15 toimub Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja avalik arutelu Rapla riigimaja 2. korruse saalis (Tallinna mnt 14, Rapla). 
Lisainfo: Meelis Mägi, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kaitse planeerimise peaspetsialist, meelis.magi[at]keskkonnaamet[dot]ee.


Teisipäevast neljapäevani korraldab Keskkonnaamet 6. ja 7. klassi õpilastele jäätmetekke vähendamise viktoriinid, mis toimuvad kõigis Eesti maakonnakeskustes.
Viktoriinide toimumiskohad ja -ajad on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/konkursid-2/2015...

Kolmapäev, 25. november 2015

Algusega kell 10 toimub hotell Euroopa konverentsikeskuses (Paadi 5, Tallinn) seminar kalapääsude rajamisega seotud väljakutsetest ja võimalikest lahendustest. Osalemiseks on vaja eelnevalt registreeruda siin (https://kikbox.kik.ee/Lime/index.php/survey/index/sid/688341/newtest/Y/l...).
Lisainfo: KIKi koduleht (http://www.kik.ee/et/seminar-kalapaasude-rajamisega-seotud-valjakutsed-j...) või KIKi kommunikatsioonijuht Elina Kink, elina.kink[at]kik[dot]ee, 627 4330.


Algusega kell 11 tutvustab Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ajakirjanikele äsja valminud Eesti elanike kilekottide tarbimise uuringu tulemusi. 
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253.


Keskkonnaminister Marko Pomerants avab Nordea Kontserdimajas toimuva puitarhitektuuri konverentsi.
Konverentsi kohta leiab lisainfot aadressilt http://www.puidukonverents.ee/.


Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis toimub rahvusvahelise kiirgusohutuse auditi avakoosolek. Auditit tutvustab Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri ekspert.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253.

Neljapäev, 26. november 2015

Neljapäeval ja reedel külastab Eestit Küprose põllumajanduse, maaelu ja keskkonnaminister.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253.


Algusega kell 18 räägib Öökulli akadeemias sõraliste asjatundja Jüri Tõnisson metssea, kui liigi leviku ja arvukuse muutustest Eestis, seirest, loomuse eripärast ja keskkonnamõjust, suhetest inimestega, sh jahist ja kahjust, seakatkust ja metssea lähitulevikust.

Reede, 27. november 2015

Keskkonnaminister Marko Pomerants kohtub Euroopa Komisjoni energialiidu voliniku Maroš Šefčovičiga.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253.


Algusega kell 13 toimub Eesti Loodusmuuseumis SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) energiasäästuteemalise koolikonkursi lõpuüritus, kus selguvad konkursi võitjad.
Lisainfo: KIKi koduleht (http://www.kik.ee/et/kiki-koolikonkurss-2015) või KIKi kommunikatsioonispetsialist Anni Umbleja, anni.umbleja[at]kik[dot]ee, 627 4127.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 23. november 2015

Kl 14.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar Türgi suursaadiku T.E. Hayriye Kumaşcıoğluga.
Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram[at]kul[dot]ee, 5565 2788


23. novembril esineb ansambel Carrot Lights  Jazz sur la ville festivalil Prantsusmaal Marseille’is .
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, +331 5662 2205, rea.rannu[at]mfa[dot]ee

Teisipäev, 24. november 2015

Kultuuriminister Indrek Saar osaleb Brüsselis EL Haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordiministrite nõukogu korralisel kohtumisel. 
Lisainfo: Airiin Lehtmets, Kultuuriministeeriumi EL asjade nõunik, airiin.lehtmets[at]kul[dot]ee , 56358381


Päästeametis koguneb järjekordne ujumise algõpetuse ümarlaud, millel osalevad Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad, samuti Eesti Ujumisliidu, Päästeameti ja Seltsi Eesti Vetelpääste spetsialistid.
Lisainfo: Malle Englas, Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik, malle.englas[at]kul[dot]ee, 5264985


Kell 12:30 toimub Tallinna Teaduspargis Tehnopol (Teaduspargi 6/1) EASi infopäev, millel tutvustatakse kahte toetusmeedet: „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetus“ ning „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)“.
Infopäevale registreerimine toimub SIIN,
Lisainfo: Anu-Maaja Pallok, kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik, anu-maaja.pallok[at]kul[dot]ee, 5209628


Kell 11.00-17.00 Narva kolledžis toimuvast Ida-Virumaa II Noortefoorumist võtab osa  Kultuuriministeeriumi esindaja Ida-Virumaal, välisvahendite ekspert Eduard Odinets. Rohkem infot: http://foorum.sscw.ee/foorum-2015/
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee, 5018934


Kell 14.00-16.00 osalevad Riin Alatalu ja Reet Tallo Illuka mõisakooli restaureerimise lõpuseminaril Illuka mõisahoones. 
Lisainfo: Riin Alatalu, Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmi juht, riin.alatalu[at]kul[dot]ee, 5119439

Kolmapäev, 25. november 2015

Kell 11.00 kohtub Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Juko-Mart Kõlar Arvo Pärdi Keskuse esindajatega
Lisainfo: Juko-Mart Kõlar, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik, juko-mart.kolar[at]kul[dot]ee 56668415


25. ja 26. novembril  toimuval maakondade spordiliitude ja omavalitsuste sporditöötajate sügisseminaril Jõgevamaal Kuremaa Tervisespordikeskuses esinevad ettekannetega kultuuriministeeriumi arendusjuht Merle Männik ning spordiosakonna nõunikud Margus Klaan ja Malle Englas. 
Lisainfo: Malle Englas, Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik, malle.englas[at]kul[dot]ee, 5264985


25.-29. novembril osalevad Eesti kirjastused „KPD“ ja „Aleksandra“ Venemaal Moskva rahvusvahelisel raamatumessil „Non-Fiction“, kus toimuvad uute raamatute esitlused ning kirjandusõhtu saatkonnas. Loe lähemalt: http://www.moscowbookfair.ru/
Lisainfo: Dimitri Mironov, kultuuriesindaja Venemaal, +79253237412, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee

Neljapäev, 26. november 2015

Kell 11.30 kohtub kultuuriminister Indrek Saar kodanikupäeva raames Ida-Virumaa õpilastega Kultuuriministeeriumis. 
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 5340 5002


Kell 14.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar EOK täitevkomiteega.
Lisainfo: Margus Klaan, Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik, margus.klaan[at]kul[dot]ee, 53803011


Kell 17.30 osaleb kultuuriminister Indrek Saar kodanikupäeva tänuüritusel Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones, kus kultuuriminister kuulutab välja aasta kodaniku 2015.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 5223305


26.-27. novembrini toimub Brüsselis Euroopa kultuurifoorum „European Culture Forum 2015“, kus esineb sõnavõtuga ja osaleb majandusteemalises paneeldiskussioonis kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok.
Lisainfo: Anu-Maaja Pallok, kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik, anu-maaja.pallok[at]kul[dot]ee, 5209628


26.-27. novembril toimuvad Venemaal Moskvas  International  House of Music saalis ja Peterburi Filharmoonia Väikeses saalis ansambel Hortus Musicu kontserdid.
Lisainfo: Andres Mustonen, hortus[at]concert[dot]ee, 5019053

Reede, 27. november 2015

Kell 14.00-17.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Kultuurikatla Arhitektuurikeskuses noorte huvitegevuse toetamise väljatöötamise kontseptsiooni teemalisel II ümarlaual.
Lisainfo: Merle Männik, Kultuuriministeeriumi finantsosakonna arendusjuht, merle.mannik[at]kul[dot]ee, 5156637

Laupäev, 28. november 2015

Kell 15.00 Kultuuriministeeriumi esindaja Ida-Virumaal, välisvahendite ekspert Eduard Odinets osaleb Jõhvi kontsedimajas toimuval Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside loomemajandusseminaril.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee, 5018934
 

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 23. november 2015

Maaeluminister Urmas Kruuse on 23. ja 24. novembril visiidil Põlva-, Võru- ja Valgamaal.

Teisipäev, 24. november 2015

Maaeluminister Urmas Kruuse on 23. ja 24. novembril visiidil Põlva-, Võru- ja Valgamaal.


Minister Kruuse osaleb Noorte Põllumeeste Klubi vestlusõhtul Tartus.

Kolmapäev, 25. november 2015

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai kohtub Euroopa Seemneliidu tehnilise direktori Bert Schöltega, kellega arutatakse riikide kogemustest omatarbeks toodetud seemnetega.


Maaeluministeeriumis toimub seminar “Lambakasvatuse arengusuunad“, kus osalevad Eesti Lambakasvatajate Selts ja Eesti Tõulammaste Aretusühing.


Taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu osaleb ministeeriumi, Põllumajandusameti ja MTÜ Organic Estonia ühisel arutelul ideest kanda Eesti metsad korjealadena mahepõllumajanduse registrisse.

Neljapäev, 26. november 2015

Minister Kruuse osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.


Taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu osaleb ministeeriumi, Eesti Aiandusliidu, Põllumajandusuuringute Keskuse ja Põllumajandusameti ühisel arutelul haigustevaba paljundusmaterjali tootmise teemal. 

Reede, 27. november 2015

Tallinnas toimub rahvusvaheline kalanduskonverents „Kalandussektori elujõulisus toetustega ja ilma“, mis keskendub kalandussektori võimalustele vähenevate toetuste tingimustes pärast 2020. aastat. Päevakava ja registreerimisvorm: http://www.agri.ee/et/v-rahvusvaheline-kalanduskonverents-kalandussektor...


Minister Kruuse on visiidil Virumaal, kus kohtub Lääne- ja Ida-Virumaa põllumajandustootjatega ning külastab kaht ettevõtet.


Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai teeb Pärnus toimuval Eesti Seemneliidu seminaril ülevaate seemnesektoris toimunud ja planeeritavatest muudatustest.  

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 23. november 2015

Rahandusminister Sven Sester ja Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Andres Kuningas osalevad euroala rahandusministrite ehk eurorühma erakorralisel kohtumisel Brüsselis.


Riigihalduse minister Arto Aasal on kaks töövarju, Tallinna Realkoolist ja Viljandi Gümnaasiumist.

Teisipäev, 24. november 2015

RMi ametnikud annavad rahandusministeeriumis (Endla 13) toimuval briifingul ülevaate esmaspäevasest erakorralisest eurorühma kohtumisest ning Euroopa Liidu majandusjuhtimise raamistikust laiemalt. Vaata ka fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Tanel Steinbergi kirjutist "Miks ja kuidas Euroopa Liit riikide majandust suunab?" RMi blogis: http://blogi.fin.ee/2015/11/miks-ja-kuidas-euroopa-liit-riikide-majandus...


Asekantsler Agris Peedu esineb konverentsil "E-arved praktikas" ettekandega "E-arved ja ajakulu. Arvud arvelduse taga" Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses.


Kantsler Veiko Tali osaleb Riigimetsa Majandamise Keskuse auditikomitee koosolekul

Kolmapäev, 25. november 2015

Riigihalduse minister Arto Aas vastab riigikogu liikmete küsimustele riigikogu infotunnis.


Rahandusminister Sven Sester ütleb avasõnad Delovõje Vedomosti konverentsil Tallinnas hotellis Radisson Blue Olümpia.


Rahandusminister Sven Sester esineb riigikogu istungil kõnega riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande (85 OE) esimesel lugemisel. 


Asekantsler Dmitri Jegorov esineb ettekandega Delovõje Vedomosti konverentsil.


Asekantsler Agris Peedu osaleb AS-i Eesti Loots auditikomitee istungil. 

Neljapäev, 26. november 2015

Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.


Riigihalduse minister Arto Aas osaleb valitsuse istungil.


Rahandusminister Sven Sester ütleb avasõnad Maksude Aastakonverentsil 2015 Tallinnas Euroopa hotelli konverentsikeskuses.


Asekantsler Dmitri Jegorov esineb Maksude Aastakonverentsil 2015 ettekandega 2016. aasta maksumuudatustest.


Asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kõrgemate eelarveametnike 11. aastakoosolekul Pariisis. 

Reede, 27. november 2015

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb Euroopa Liidu regionaalarengu eest vastutavate ministrite mitteametlik kohtumine Luxembourg'is.


Rahandusminister Sven Sester osaleb haigekassa nõukogu istungil.


Rahandusminister Sven Sester ja kantsler Veiko Tali osalevad finantsinspektsiooni nõukogu istungil.


Asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) kõrgemate eelarveametnike 11. aastakoosolekul Pariisis. 

Siseministeerium
Teisipäev, 24. november 2015

Siseminister Hanno Pevkur annab intervjuu Saksamaa raadiojaamale Bayerischer Rundfunk. Usutluse teemadeks on Euroopa rändekriis, väljaränne Eestist ja Eesti areng peale taasiseseisvumist.


Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort osaleb Brüsselis sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee (COSI) kohtumisel. Seekord on fookuses terrorismivastase võitluse meetmete ning raske ja organiseeritud kuritegevuse EL-i poliitikatsükli rakendamine.


Siseminister Hanno Pevkur osaleb Tartu raekojas toimuval kodakondsustseremoonial.
                                                                           

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt avab Euroopa rändevõrgustiku korraldatava rändekonverentsi „Inimsmugeldamine – Euroopa väljakutsed ja lahendused“, mis toimub Tallinna ülikoolis.

Kolmapäev, 25. november 2015

Siseminister Hanno Pevkur, kantsler Lauri Lugna, päästepoliitika asekantsler Hannes Kont ning korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt osalevad sisekaitseakadeemia rahvusvahelisel aastakonverentsil, mille läbivaks teemaks on tänavu kriisikommunikatsioon.
                                                                                                                                        

Siseminister Hanno Pevkur osaleb Tartu ülikooli Narva kolledžis toimuval kodakondsustseremoonial.

Neljapäev, 26. november 2015

Siseminister Hanno Pevkur osaleb valitsuse istungil.


Kell 17.30 algab Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones (Pikk tänav 17, Tallinn) kodanikupäeva tänuüritus, kus siseminister Hanno Pevkur annab üle kodanikupäeva aumärgid ning kultuuriminister Indrek Saar kuulutab välja aasta kodaniku 2015. 


Kantsler Lauri Lugna kohtub Riias oma Läti kolleegi Ilze Pētersone-Godmanega.


Siseminister Hanno Pevkur osaleb Tallinnas Vene teatris toimuval kodakondsustseremoonial

Reede, 27. november 2015

Siseminister Hanno Pevkur osaleb vabaduse väljakul toimuval uute redelautode pidulikul vastuvõtmisel.


Siseminister Hanno Pevkur osaleb sündmusel „Vabaühenduste kärajad“, et anda koos Eesti külaliikumisega Kodukant üle esimesed vabatahtliku sõbra märgid. Sündmuse kohta leiab rohkem infot portaalist Hea Kodanik.