Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (14.09.2015 - 20.09.2015)

Peaminister
Esmaspäev, 14. september 2015

Kell 10.30 kohtumine USA staabiülemate komitee esimehe kindral Martin Dempsey’ga

Kell 15.00 XIII Riigikogu 2. istungjärgu avaistung
 

Kolmapäev, 16. september 2015

Kell 13.00 infotund Riigikogus

Kell 15.00 osalemine Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu istungil

Neljapäev, 17. september 2015

Kell 10.00 valitsuse istung

Kell 12.00 valitsuse pressikonverents

Kell 16.00 valitsuse kabinetinõupidamine

Reede, 18. september 2015

Kell 11.00 Reformierakonna juhatuse nõupidamine

Kell 14.00 Valitsuse erakorraline kabinetinõupidamine

Riigikantselei
Kolmapäev, 16. september 2015

Kell 13 säästva arengu komisjoni istung Stenbocki majas. Päevakorras on temaatiline arutelu maavarade kasutamise teaduspõhisest planeerimisest ja maapõuestrateegiast. Lisaks saab komisjon ülevaate Eesti Euroopa Liidu poliitika eelnõust, Pariisi kliimakokkuleppe läbirääkimistest ning ülemaailmsest säästva arengu eesmärkide läbirääkimiste tulemustest aastaks 2030. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee


Kell 14 tippjuhtide valikukomisjoni koosolek Stenbocki majas. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 17. september 2015

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad
Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid
Kell 14 valitsusekabineti nõupidamine

Reede, 18. september 2015

Kell 9 justiitsministeerium ja riigikantselei korraldavad innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory konverentsi, mis keskendub õiguslooja rollile ja vastutusele toimiva seaduse loomisel. Konverentsil esinevad ettekannetega justiitsminister Urmas Reinsalu, riigisekretär Heiki Loot, riigikantselei strateegiadirektor Margus Sarapuu, riigikogu esimees Eiki Nestor, õiguskantsler Ülle Madise, vandeadvokaadid Jüri Raidla ja Allar Jõks ning Tartu ülikooli külalisprofessor Uno Lõhmus. Lisainfo: Maria-Elisa Tuulik, 5855 8441, maria-elisa.tuulik[at]just[dot]ee

Haridus- ja teadusministeerium
Kolmapäev, 16. september 2015

Kell 11 avab Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets Sagadi mõisas Eesti Kutsehariduse Edendamise Ühingu sügisseminari.
Lähem teave: http://www.ekey.ee/4-sisu/uudised/63-ekeue-suegisseminar-16-17-septembri...

Neljapäev, 17. september 2015

Minister Jürgen Ligi osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kell 10 avab Riigikogu esimees Eiki Nestor Tartu Ülikooli Narva Kolledžis rahvuskaaslaste programmi konverentsi. Programmi tulevikule pühendatud põhiettekande teeb programmi nõukogu esimees, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe. Konverentsi korraldab rahvuskaaslaste programmi nõukogu, rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Kultuuriministeerium. Konverentsi on võimalik jälgida otseülekandena aadressil https://www.hm.ee/et/rkpkonverents.

Leedus Druskiniais algab kahepäevane Balti haridusministrite kohtumine. Eesti delegatsioon tutvustab Läti ja Leedu kolleegidele meie kogemusi koolivõrgu korrastamises ning kuidas Eesti on saavutanud üldhariduse kõrge taseme, mida tõestavad PISA uuringu tulemused.

Kell 10 algab Tartus, Dorpati konverentsikeskuses seminar „Hea teadustava“. Seminaril tutvustatakse teadustöö peamisi reegleid ja põhimõtteid, mis on kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliste normidega. Korraldab Eesti Teadusagentuur.

Reede, 18. september 2015

Kell 11 algab sihtasutuses Innove (Tallinn, Lõõtsa 4) kevadiste riigieksamite statistikat tutvustav pressikonverents.

Kell 10 algab Tallinnas, hotelli Olümpia konverentsikeskuses seminar „Hea teadustava“. Korraldab Eesti Teadusagentuur.
Lähem teave: http://www.etag.ee/teadusagentuur/olulised-teemad-ja-dokumendid/teadusee...

Kell 14 algab Eesti Teadusagentuuris (Tartu, Soola 8, Emajõe Keskus) lahtiste uste päev, kus Teadusagentuur tutvustab huvilistele oma tegemisi. Avatud uste päeva raames tutvustab kell 14.45 Helle Martinson Teadusagentuuri eelkäija Eesti Teadusfondi ajalugu käsitlevat raamatut.

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 14. september 2015

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb riigikogu avaistungil.

Teisipäev, 15. september 2015

Justiitsminister Urmas Reinsalu kohtub Suurbritannia suursaadiku Christopher Holtbyga.

Kolmapäev, 16. september 2015

Kell 13 koguneb justiitsministeeriumis esimest korda ministri nõukoda. Arutatakse õigusloome mahu vähendamise kava ja konkurentsivõimelisema ärikeskkonna loomise küsimusi.

16.-17. septembril osaleb õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand Ungaris Budapestis toimuval üürituru reguleerimist käsitleval konverentsil.

Neljapäev, 17. september 2015

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 18. september 2015

18. septembril korraldavad justiitsministeerium ja riigikantselei innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory konverentsi, mis keskendub õiguslooja rollile ja vastutusele toimiva seaduse loomisel. Konverentsil esinevad ettekannetega justiitsminister Urmas Reinsalu, riigisekretär Heiki Loot, riigikantselei strateegiadirektor Margus Sarapuu, riigikogu esimees Eiki Nestor, õiguskantsler Ülle Madise, vandeadvokaadid Jüri Raidla ja Allar Jõks ning Tartu ülikooli külalisprofessor Uno Lõhmus.

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 14. september 2015

Kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran kohtub Bundeswehri ombudsmani Dr. Hans-Peter Bartelsiga, kes tuleb tutvuma Ämaris Balti õhuturbemissioonil teenivate Saksa õhuväelastega. Lisainfo: kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang, 717 0167, press[at]kaitseministeerium[dot]ee

Teisipäev, 15. september 2015

15. ja 16. septembril toimuvad kaitseministeeriumis Eesti ja NATO ekspertide vahelised kaitseplaneerimis-alased konsultatsioonid, mis on aluseks NATO kaitseplaneerimisprotsessi aruandlusdokumendi Defence Planning Capability Review 2015/2016 koostamiseks. Lisainfo: kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang, 717 0167, press[at]kaitseministeerium[dot]ee

15. ja 16. septembril toimub Rootsis Bergas Põhjala-Balti kaitseministeeriumite kaitsepoliitika asekantslerite regulaarne kohtumine, arutatakse regionaalse julgeoleku ja kaitsekoostöö edendamise teemadel. Eestit esindab kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Andres Vosman. Lisainfo: kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang, 717 0167, press[at]kaitseministeerium[dot]ee

Kolmapäev, 16. september 2015

16. ja 17. septembril korraldab kaitseministeerium Soodla harjutusvälja eriplaneeringu lähteülesande koostamiseks ja planeeringu menetlusprotsessi tutvustamiseks ürituse, kuhu on kutsutud panustama erinevate huvitatud osapoolte esindajad. Lisainfo: kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang, 717 0167, press[at]kaitseministeerium[dot]ee

Neljapäev, 17. september 2015

17. ja 18. septembril osalevad ligi 70 Kõrgema Sõjakooli maa-, mere- ja õhuväe põhikursuste kadetti esimese õppeaasta ühtlustamiskursuse lõpurännakul Unikülast Tartusse. Lisainfo: Ave Eerma, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste meediaspetsialist; tel: 717 6204; e-mail: ave.eerma[at]mil[dot]ee

Reede, 18. september 2015

Eestit külastab Poola kaitseminister Tomasz Siemoniak. Minister kohtub Eesti kaitseministri ja kaitseväe juhatajaga ning paneb pärja Vabadussõja võidusamba jalamile ja allveelaev Orzel mälestusplaadi juurde. Lisainfo: kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang, 717 0167, press[at]kaitseministeerium[dot]ee

Laupäev, 19. september 2015

19.09 12-kordse maailmameistri Gustav Lokotari mälestusvõistlus lahingrelvadest laskmises Viljandimaal Väluste lasketiirus (major Tanel Rütman, 5105584, tanel.rytman[at]kaitseliit[dot]ee)

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 14. september 2015

Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna esindajad osalevad 59. Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri peakonverentsil Viinis.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, 626 2910, 5303 6253

Teisipäev, 15. september 2015

Teisipäeval ja kolmapäeval toimub Helsingis Põhjamaade ja Balti riikide ilmateenistuste juhtgrupi (NOSC) kohtumine, millest võtab osa Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse asedirektor Priidik Lagemaa.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi[at]envir[dot]ee, 5330 3448.

Algusega kell 15 toimub Kirikumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu Vastseliina Vallavalitsuses (Võidu tn 14, Vastseliina).
Lisainfo: Maarja Mägi, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse planeerimise spetsialist, maarja.magi[at]keskkonnaamet[dot]ee.

Algusega kell 15 toimub Saaremaa jahindusnõukogu ning selle järgselt infotund Saaremaa jahimaakasutajate esindajatele, kus tutvustatakse jahindusnõukogu ülesandeid ja otsuseid ning Keskkonnaameti uut küttimismahtude käskkirja. Koosolekud toimuvad Keskkonnaameti Kuressaare kontoris aadressil Tallinna 22.
Lisainfo: Kaja Lotman, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja, kaja.lotman[at]keskkonnaaamet[dot]ee.

Kolmapäev, 16. september 2015

Algusega kell 11 toimub hotellis Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Toompuiestee 27/Paldiski mnt 4) seminar „Puit energiaks 2015“. Seminari korraldajad on Erametsakeskus, RMK ja Taastuvenergia Koda. Päevakava leiate siit (http://www.eramets.ee/seminar/)
Lisainfo: Jaanus Aun, Erametsakeskuse juhatuse liige, 516 2282, jaanus.aun[at]eramets[dot]ee

Neljapäev, 17. september 2015

Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb neljapäeval ja reedel Brüsselis toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogul.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, 626 2910, 5303 6253.

Algusega kell 14 toimub Nõva looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise avalik arutelu Nõva vallamajas, kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja Keskkonnameti vastuseid ettepanekutele.
Lisainfo: Elle Puurmann, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kaitse planeerimise spetsialist, elle.puurmann[at]keskkonnaamet[dot]ee, 472 9430.

Neljapäeval toimuvad Hiiu-, Saare- ja Raplamaa keskkonnahariduse infopäevad maakonnakeskustes.
Lisainfo ja registreerumine: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/keskkonnaharidus....

Algusega kell 18 esineb Öökulli akadeemia loodusõhtul folklorist Marju Kõivupuu, kes räägib vanarahva ja ka praeguse aja inimeste uskumustest seoses seeneringidega. Sissepääs muuseumipiletiga.
Lisainfo: Agnes Karlson, agnes[at]loodusmuuseum[dot]ee, 5373 1799.

Reede, 18. september 2015

Ida-Virumaa maavalitsuse 3. korruse suures saalis (Keskväljak 1, Jõhvi) toimub seminar "Jäätmete liigiti kogumise edendamine kohalikus omavalitsuses". Seminari eesmärk on anda ülevaade 2015. aastal kehtima hakanud muudatustest seadusandluses seoses jäätmete liigiti kogumise korraldamisega. Ootame osalema Lääne- ja Ida-Virumaa omavalitsusi.
Lisainfo: Reet Siilaberg, Keskkonnaameti jäätmete peaspetsialist, reet.siilaberg[at]keskkonnaamet[dot]ee.

Reedest pühapäevani toimub Tallinnas Patarei Merekindluses Ökomäss 2015. Kolmel päeval vallutavad merekindluse ökoehitajate, restaureerijate, keskkonnaekspertide ning talunike kõrval ka lehmad, lambad, kanad ja hobused.
Lisainfo: http://ecomess.eu/.

Pühapäev, 20. september 2015

Algusega kell 10 toimub seeneretk Juminda metsa koos seeneeksperdi Veiko Kastanjega. Retkele pääseb muuseumipiletiga.
Lisainfo: Agnes Karlson, agnes[at]loodusmuuseum[dot]ee, 5373 1799.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 14. september 2015

kell 10.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Päästeameti poolt korraldataval Original Sokos Hotel Viru Kõrghoone Kuninga jooksul. Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 5340 5002

Kell 12.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Ullo Toomi preemiate jagamisel Lillepaviljonis. Lisainfo: Meelis Kompus, Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja, meelis.kompus[at]kul[dot]ee,  5202318

Kell 13.30 toimuvad Kultuuriministeeriumis palgaläbirääkimised Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooniga TALO. Kultuuriministeeriumist osalevad kohtumisel kultuuriminister Indrek Saar, ministeeriumi kantsler Paavo Nõgene, finantsosakonna juhataja Merju Künnapuu ja kultuuriministri nõunik Piret Hartman. Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 5340 5002

Kell 15.00 vastab kultuuriminister Indrek Saar Riigikogus arupärimistele. Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 5340 5002


Algusega kl  9.30 Tallinna Ülikoolis toimuval rahvusvahelise konverentsi „Eesti kultuuri suurpeod maailmapärandis“ ütleb avasõnad Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa. Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 5223305
 

Teisipäev, 15. september 2015

Kell 10.00 kohtuvad kultuuriminister Indrek Saar ja ministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein MTÜ Vene Teatrikool esindajatega Kultuuriministeeriumis. Lisainfo: Hillar Sein, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler, hillar.sein[at]kul[dot]ee, 5210299

Kell 15.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar USA suursaadikuga. Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram[at]kul[dot]ee, 5565 2788

Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk osaleb Brüsselis toimuval Euroopa arhitektuuripoliitikate foorumi koosolekul, millel osalevad EL liikmesriikide valitsuse tasandi arhitektuurinõunikud ja riigiarhitektid, ning „Shaping European Cities“ konverentsil. Lisainfo: Veronika Valk, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik, veronika.valk[at]kul[dot]ee, 5515153

Kolmapäev, 16. september 2015

Kell 13.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Riigikogu infotunnis. Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 5340 5002

Neljapäev, 17. september 2015

kell 18.00 osalevad kultuuriminister Indrek Saar, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits ning muinsuskaitsenõunik Liina Jänes Euroopa Liidu kultuuripärandi / Europa Nostra auhindade üleandmistseremoonial Eesti Vabaõhumuuseumis. Lisainfo: Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, tarvi.sits[at]kul[dot]ee, 5124253
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
17.-18. septembril Narva kolledžis toimuval rahvuskaaslaste programmi III konverentsil osaleb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa. Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 5223305

17.-27. septembril Soome Rakkautta & Anarkiaa festivalil  toimub Eesti programm, mida aitavad läbi viia Eesti saatkond Helsingis ja Eesti Instituut. 23. septembril  on Eesti päev. Toimub filmi „1944“ esilinastus, näidatakse BFM tudengite lühifilme ja toimub Elephants From Neptune live-kontsert. Festivali programmis on veel Martti Helde „ Risttuules“, Jaan Toomiku „ Maastik mitme kuuga“. Kultuuriministeerium toetab Eesti programmi festivalil programmist Eesti kultuur maailmas. Lisainfo: Grete Ahtola, Eesti Instituudi Soome esinduse juhataja, +358 451 316 992, grete.ahtola[at]estinst[dot]ee; Liisa Ojaveer, Eesti kultuuriesindaja Helsingis, +358 9622 02631, liisa.ojaveer[at]mfa[dot]ee

Reede, 18. september 2015

Kell 13.00 toimub Kultuuriministeeriumi suures saalis kultuuriajakirjanduse uuringu vahearuande tutvustus meediakanalitele ja -väljaannetele. Ministeeriumi poolt tellitud sõltumatut uuringut elanike kultuuriajakirjanduse tarbimisest tutvustavad pressikonverentsil  Tartu Ülikooli teadlased prof Marju  Lauristin, prof Peeter Vihalemm ja Ragne Kõuts-Klemm. Pressikonverentsi  avasõnad ütleb kultuuriminister Indrek Saar. Lisainfo: Kai-Ines Nelson, Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik, kai-ines.nelson[at]kul[dot]ee, 55689644

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 14. september 2015

Minister Kristen Michal külastab Hundipea sadamat ning kohtub Veeteede Ameti peadirektori Rene Arikasega. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Minister Kristen Michal osaleb Riigikogu täiskogu II istungjärgu avaistungil.
Kolmapäev, 16.09

Minister Kristen Michal ja energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman kohtuvad Helsingis Soome majandusministri Olli Rehniga. Peamisteks teemadeks on energeetikaküsimused ning Balticconnector. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Neljapäev, 17. september 2015

Minister Kristen Michal osaleb valitsuse istungil.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 14. september 2015

Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad riigikogu avaistungil.

Teisipäev, 15. september 2015

Rahandusminister Sven Sester kohub Andorra välisministri Gilbert Saboya Sunyéga. 

Kolmapäev, 16. september 2015

Riigihalduse minister Arto Aas ja asekantsler Agris Peedu kohtuvad rektorite nõukoguga, et tutvustada riigihangete seaduse võimalikke muudatusi. 

Neljapäev, 17. september 2015

Riigihalduse minister Arto Aas ja rahandusminister Sven Sester osalevad valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kell 13 esitleb rahandusministeerium suvist majandusprognoosi, mis on 2016. aasta riigieelarve koostamise alus. Eesti majanduse arengust ja riigi rahanduse prognoosist annavad ülevaate rahandusminister Sven Sester, fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu ja fiskaalpoliitika osakonna analüütik Erki Lõhmuste. Pressikonverents toimub rahandusministeeriumi suures saalis Endla 13. Osalusest palume teatada press[at]fin[dot]ee või telefonil 611 3035 (info: Ott Heinapuu, 611 3035, 56 659 980).

Rahandusminister Sven Sester osaleb Eesti Energia nõukogu koosolekul.

Rahandusminister Sven Sester ja fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu tutvustavad rahandusministeeriumi suvist majandusprognoosi riigikogu rahanduskomisjonis.

Kantsler Veiko Tali osaleb Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu koosolekul.

Reede, 18. september 2015

Rahandusministeeriumi juhtkonna delegatsioon kantsler Veiko Tali juhtimisel külastab Soome rahandusministeeriumit.  

Siseministeerium
Esmaspäev, 14. september 2015

Siseminister Hanno Pevkur osaleb Euroopa Liidu siseministrite erakorralisel kohtumisel Brüsselis. Kokku tullakse selleks, et jätkata lahenduste otsimist pagulasküsimusele. Ühtlasi on see liikmesriikide esimene võimalus arutada Euroopa Komisjoni 9. septembril avaldatud uusi ettepanekuid.

Juba 16ndat korda toimub Kõrghoone kuninga jooks. Tiitli saamiseks tuleb jõuda ligi 22-kilogrammise päästevarustusega Original Sokos Hotel Viru 22. korrusele. Samal ajal toimub Tammsaare pargis ohutuspäev, kus jätkub tegevust kogu perele. Rohkem infot: http://bit.ly/KHK2015.

Teisipäev, 15. september 2015

Siseminister Hanno Pevkur osaleb päästeameti aumärkide pidulikul üleandmisel, mis toimub Lillepaviljonis algusega kell 15.00. Minister tervitab aumärkide saajaid kõnega.

Siseminister Hanno Pevkur osaleb maaelukomisjoni istungil.

Rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas, tema asetäitja Mairis Kungla ja õigusnõunik Kaija Klaasen ning välisministeeriumi esindajad kohtuvad Rootsi rahandusministeeriumi esindajatega. Kohtumisel tutvustatakse rootslastele Eesti rahvastikuregistrit. Ühtlasi arutatakse võimalikku rahvastikuregistrite andmevahetust Eesti ja Rootsi vahel.

Kolmapäev, 16. september 2015

Siseminister Hanno Pevkur kohtub Austria uue suursaadiku pr. Doris Danleriga, kes saabub Eestisse viisakusvisiidile.

Varade asekantsler Riho Kuppart osaleb IT-agentuuri ideekonkursi žürii esimesel kogunemisel. Riigi Kinnisvara AS koostöös siseministeeriumi ja Eesti arhitektide liiduga kuulutas 3. juulil 2015 välja ideekonkursi, et leida parim lahendus Euroopa Liidu IT-agentuuri peakorteri uue hoone rajamiseks Tallinnasse. Ideekonkursile sai töid esitada 7. septembrini, tähtajaks laekus kokku 15 võistlustööd. Žürii teine kogunemine toimub 24. septembril 2015.

Neljapäev, 17. september 2015

Siseminister Hanno Pevkur osaleb valitsuse istungil.

Siseministeeriumit külastavad Läti siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad, et arutada oma Eesti kolleegidega pagulaste ümberpaigutamisega seotud küsimusi.

Kantsler Lauri Lugna ja varade asekantsler Riho Kuppart osalevad 17.–18. septembril kõrgematel infoühiskonna kursustel, mis toimuvad Vihulas. Seekordsed kursused on üles ehitatud praktilistele töötubadele. Muuhulgas toimuvad küberkaitse, targa tellija ning e-residentsuse teemalised töötoad.

Välisministeerium
Esmaspäev, 14. september 2015

Välisminister Marina Kaljurand osaleb XIII Riigikogu 2. istungijärgu avaistungil ning vastab arupärimisele.

Brüsselis toimub Euroopa Liidu üldasjade nõukogu, kus ELi eesistujariik Luksemburg tutvustab oma tööprogrammi ja prioriteetseid teemasid. Arutlusel on 15.–16. oktoobril toimuva Euroopa Ülemkogu päevakava ning Euroopa Komisjoni 2016. aasta tööplaan. Eestit esindab kohtumisel Eesti alaline esindaja ELi juures Matti Maasikas.
 

Teisipäev, 15. september 2015

Välisminister Marina Kaljurand kohtub Tallinnas Eestis  töövisiidil viibiva Andorra välisministri Gilbert Saboya Sunyéga. Kohtumisel arutatakse Eesti ja Andorra kahepoolseid suhteid ning päevakajalisi välispoliitilisi küsimusi.
Andorra välisminister kohtub veel rahandusministri Sven Sesteriga ja Riigi Infosüsteemi Ameti esindajatega ning külastab e-Estonia Showroom’i.

Kolmapäev, 16. september 2015

Välisminister Marina Kaljurand esineb sõnavõtuga Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse poolt korraldatava konverentsi raames toimuval õhtusöögil. Konverents on pühendatud kahekümne aasta möödumisele ÜRO neljandast ülemaailmsest naiste konverentsist „Naised soolise võrdõiguslikkuse, arengu ja rahu eest“.
ÜRO 4. ülemaailmsel naiste konverentsil Pekingis 1995. aasta septembris võtsid konverentsil osalenud valitsused vastu Pekingi deklaratsiooni ja tegevusplatvormi, mille eesmärk on toetada naiste täisväärtuslikku osalemist ühiskonnaelus.


Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling ja Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö küsimuste asekantsler Mart Laanemäe kohtuvad Eestis visiidil viibiva Prantsusmaa Rahvusassamblee delegatsiooniga.

Neljapäev, 17. september 2015

Välisminister Marina Kaljurand kohtub ametist lahkuva Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Eestis Jeffrey D. Levine´ga.