Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (15.06.2015 - 21.06.2015)

Peaminister
Esmaspäev, 15. juuni 2015

15.-21.06 on peaminister puhkusel

Riigikantselei
Kolmapäev, 17. juuni 2015

Kell 14 tippjuhtide valikukomisjoni koosolek Stenbocki majas. Komisjon tutvub maanteeameti peadirektori konkursile laekunud 9 avaldusega ning viib läbi komisjoniintervjuu kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri lõppvooru pääsenud kandidaadiga. Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 18. juuni 2015

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad
Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Euroopa Liit
Esmaspäev, 15. juuni 2015

-15.-16. juunil Luksemburgis toimuva justiits- ja siseasjade nõukogu päevakorras on isikuandmete kaitse määrus ning arutelu ülemkogu rändealase avalduse järelmeetmete ning komisjoni teatise Euroopa rände tegevuskava üle. Samuti on kavas ülemkogu terrorismivastast võitlust käsitleva avalduse järelmeetmeted ning eesistuja kokkuvõte terrorismivastase võitluse koordinaatori kahest sellesisulisest aruandest. Rändeküsimused on arutusel 16. juunil toimuval siseministrite istungil.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/jha/2015/06/15-16/ 
- Luksemburgis toimuval keskkonnanõukogu istungil on kavas poliitiline mõttevahetus õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise direktiivi ettepaneku üle. Samuti käsitleb nõukogu olukorda ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste kliimamuutuste üle peetavatel läbirääkimistel ning toimub arvamuste vahetus energialiitu käsitlevate õigusaktide paketti kuuluva komisjoni teatise üle.
Loe lisaks: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/env/2015/06/15/

Teisipäev, 16. juuni 2015

Luksemburgis toimuva põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil loodetakse jõuda ühise lähenemisviisini mahepõllumajanduslikku tootmist ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise ettepaneku suhtes. Kalanduse teemalisel istungil vahetavad ministrid arvamusi 2016. aasta kalapüügivõimalusi käsitleva komisjoni teatise üle.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/agrifish/2015/06/14/

Neljapäev, 18. juuni 2015

- 18.-19. juunil Luksemburgis toimuva tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungi teemadeks on tööhõive- ja sotsiaalpoliitika meetmed Euroopa poolaasta riigipõhistes soovitustes, eduaruanne direktiivi eelnõu kohta, mille eesmärk on suurendada naiste osakaalu tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas, ning meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostikaseadmeid käsitlevate ELi eeskirjade reform.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/epsco/2015/06/18-19/
- Luksemburgis toimub eurogrupi kohtumine.

Reede, 19. juuni 2015

Luksemburgis toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungil on kavas saavutada kokkulepe direktiivides, mis käsitlevad vautšerite käibemaksu, kontsernisiseseid intresse ja litsentsitasusid. Võimalik on standardse käibedeklaratsiooni kehtestamist käsitleva direktiivi heakskiitmine. Samuti arutatakse nõukogus ettepanekut piiriüleste maksuotsuste kohta.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/ecofin/2015/06/19/

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 15. juuni 2015

Kell 12 kohtub haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi Tartu Ülikooli nõukoguga.
 

Teisipäev, 16. juuni 2015

Sihtasutus Kutsekoda annab kell 15 Luual üle saja tuhandenda kutsetunnistuse. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindab kantsler Janar Holm. Ajakirjanikud on pidulikule sündmuse oodatud.

Neljapäev, 18. juuni 2015

Minister Jürgen Ligi osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.


Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnimägi 11) saadetakse kell 15 teele Eesti universiaadikoondis, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindab kantsler Janar Holm. XXVIII suveuniversiaad peetakse Lõuna-Koreas Gwangjus 3. kuni 14. juulini.

Reede, 19. juuni 2015

Kell 11 algab sihtasutuses Innove (Tallinn, Lõõtsa 4) pressikonverents, kus ajakirjanikele tutvustatakse tänavuste riigieksamite tulemusi.


Minister Jürgen Ligi on visiidil Järvamaal. Ta kohtub Järva maavanemaga, Paide linna ning Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhtidega. Lisaks külastab minister Järvamaa Kutsehariduskeskust.

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 15. juuni 2015

15.-16. juunil osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu Luksemburgis toimuval justiits- ja siseasjade nõukogu istungil.

Teisipäev, 16. juuni 2015

16.-17. juunil osaleb justiitshalduspoliitika asekantsler Marko Aavik kohtujuhtide nõupäeval.

Kolmapäev, 17. juuni 2015

17. juunil viibib justiitsminister Urmas Reinsalu Tartus, kus külastab riigikohut.

Neljapäev, 18. juuni 2015

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil.

Reede, 19. juuni 2015

19. juunil osaleb vanglate asekantsler Priit Kama sisekaitseakadeemia kõrgharidusõppe lõpuaktusel.
 

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 15. juuni 2015

15. juunil algusega kl 11 inaugureeritakse Eestis asuv NATO staabielement NFIU (NATO Force Integration Unit). Lisainfo: kapten Arvo Jõesalu, Kaitseväe Peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser ; tel: 717 1921; e-mail: arvo.joesalu[at]mil[dot]ee

Teisipäev, 16. juuni 2015

16. juunil külastab kaitseministeeriumi kantslerit Mikk Marranit Rootsi kaitseministeeriumi kantsler Jan Salestrand. Lisainfo: Andres Sang, kaitseministeeriumi pressiesindaja,  717 0167, 5648 1759, andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee

Kolmapäev, 17. juuni 2015

17. juunil osaleb kaitseminister Sven Mikser Tartus Balti Kaitsekolledži kursuste lõputseremoonial. Lisainfo:  Merike Järv, Balti Kaitsekolledži avalike suhete ja informatsiooninõunik, 5660 9486, Merike.Jarv[at]baltdefcol[dot]org

Neljapäev, 18. juuni 2015

18. juunil toimub Tartus Kõrgema Sõjakooli keskastme- ja põhikursuse ning Lahingukooli vanemallohvitseride baaskursuse lõpuaktus. Lisainfo: kapten Kristjan Kostabi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser; mobiil: 520 3180; e-mail: kristjan.kostabi[at]mil[dot]ee 

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 15. juuni 2015

lgusega kell 13 toimub Avaste looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu Raplamaal Vigala vallas Kivi-Vigala rahvamajas.
Lisainfo: Katrin Aavik, Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitse planeerimise spetsialist, katrin.aavik[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5376 2276.


Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb esmaspäeval Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogul.
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5661 4711.

Teisipäev, 16. juuni 2015

Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb teisipäeval Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogul.
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5661 4711.


Riigimetsa Majandamise Keskuses toimub Eesti Euroopa Liidu poliitika keskkonna ja kalanduse peatükkide koostamise arutelu.
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5661 4711.

Neljapäev, 18. juuni 2015

Keskkonnaministeeriumis toimub kliimapoliitika põhialuste 2050 energeetika töörühma V kohtumine.
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5661 4711.


Algusega kell 10 toimub Lasila looduskaitseala kaitse-eeskirja avalik arutelu Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18, Rakvere).
Lisainfo: Liggi Namm, Keskkonnaameti Viru regiooni kaitse planeerimise spetsialist, liggi.namm[at]keskkonnaamet[dot]ee.


Algusega kell 10 toimub Keskkonnaameti juhitud Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keskkonnahariduse arendamine“ lõpuseminar Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuses (Struve 1, Tartu). Seminaril tehakse kokkuvõtteid programmi tulemustest ning arutatakse, kas sihiks seatud arengutõuke andmine Eesti keskkonnahariduse arendamisele on tänu möödunud nelja aastaga läbi viidud tegevustele täitnud oma eesmärgi.
Lisainfo: Kristi Palm, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna programmijuht, kristi.palm[at]keskkonnaamet[dot]ee.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 15. juuni 2015

Kella 10.30-13.30 tutvustavad Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa ja uuringu koostajad Kristina Kallas ja Raivo Vetik Rahvusraamatukogu väikeses saalis (Tõnismägi 2, Tallinn) diplomaatilisele korpusele „Lõimuv Eesti 2020“ valdkondliku arengukava ja  „Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015“  uuringutulemusi. Lõimumismonitooringu tulemustega saab tutvuda SIIN.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 522 3305


Kella 14.00-17.00 toimub Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk 73, Tallinn) loomemajandusvaldkonna toetamise tingimuste käskkirja eelnõud tutvustav infopäev. Infopäevale saab registreeruda siin kuni 14. juunini. Kultuuriministeerium ootab eelnõule kommentaare ja tagasisidet kuni 19. juunini http://www.kul.ee/et/node/15124.
Lisainfo: Anu-Maaja Pallok, Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik, anu-maaja.pallok[at]kul[dot]ee, 520 9628


Kell 15.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar Taani suursaadik Suursaadik T.E. Søren Kelstrupiga.
Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram[at]kul[dot]ee, 55652788


Kell 16.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar Teenusmajanduse Koja tegevjuhi Evelyn Sepaga.
Lisainfo: Piret Hartman, ministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 53405002


15.-18. juunini toimuvad Moskvas Rein Rannapi kontserdid:
15.06 kell 19.30 Vernadski nimelise Geoloogia muuseumi Sinises saalis
16.06 kell 18.30 Väliskirjanduse raamatukogus
17.06 kell 20.30 Igor Butmani klubis
18.06 kell 20.30 klubis „Essee“
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, dmitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640

Teisipäev, 16. juuni 2015

Kell 11.00 algab Kultuuriministeeriumis Rahvaraamatukogude nõukogu koosolek, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõuniku Ülle Talihärmi osalusel.
Lisainfo: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik, ulle.taliharm[at]kul[dot]ee, 55588110


Kell 13.00 toimub Kultuuriministeeriumis minister Indrek Saare osavõtul MTÜ Fenno-Ugria üldkoosolek.
Lisainfo: Piret Hartman, ministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 53405002


Kell 13.00 osaleb Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Juko-Mart Kõlar Noblessneri Valukoja mõttekojas, kus arutatakse Noblessneri tuleviku üle.
Lisainfo: Juko-Mart Kõlar, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik, juko-mart.kolar[at]kul[dot]ee, 5666 8415


Kella 14.00-17.00 toimub Tondiraba jäähalli konverentsisaalis (Varraku 14, Tallinn) „Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015“ uuringutulemuste tutvustamine Tallinna ja Harjumaa piirkonna huvirühmadele. Lõimumismonitooringu tulemustega saab tutvuda http://www.kul.ee/et/eesti-uhiskonna-loimumismonitooring-2015.
Lisainfo: Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 522 3305


Kell 14.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar USA suursaadiku T.E. Jeffrey D. Levinega.
Lisainfo: Piret Hartman, ministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 53405002

Kolmapäev, 17. juuni 2015

Kell 11.00 algab Kultuuriministeeriumis maakonnaraamatukogude maavanema järelevalve infopäev.
Lisainfo: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik, ulle.taliharm[at]kul[dot]ee, 55588110


Kell 12.00 toimub Narvas Narva linnuse arhitektuurivõistluse žürii esimene koosolek, millel osalevad Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits ja ministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik Veronika Valk.
Lisainfo: Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, tarvi.sits[at]kul[dot]ee, 5124253

Neljapäev, 18. juuni 2015

Kell 13.00 osaleb Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm Vilde muuseumis toimuval „Tabamata Vilde“ konkursi võitjate väljakuulutamise pidulikul lõpuüritusel.
Lisainfo: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik, ulle.taliharm[at]kul[dot]ee, 55588110


Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene ja ministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre osalevad Šveitsis Baselis toimuval maailma suurimal ja vanimal kunstimessil Art Basel, mille raames toimuval noore kunsti messil Liste on esimest korda esindatud ka Eesti galerii Temnikova&Kasela Jaanus Samma teostega.
Lisainfo: Maria-Kristiina Soomre, kultuuriministeeriumi kunstinõunik, maria-kristiina.soomre[at]kul[dot]ee, 53044704

Reede, 19. juuni 2015

Kella 11.00-13.00 toimub TÜ Narva kolledži auditooriumis nr 200 (Raekoja plats 2, Narva) „Eesti ühiskonna integratsiooni monirooring 2015“ uuringutulemuste tutvustamine Ida-Virumaa piirkonna huvirühmadele. Lõimumismonitooringu tulemustega saab tutvuda http://www.kul.ee/et/eesti-uhiskonna-loimumismonitooring-2015
Lisainfo: Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 522 3305
Aleksandr Aidarov, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse nõunik aleksandr.aidarov[at]kul[dot]ee, 58114648


Kell 16.00 avab kultuuriminister Indrek Saar mõisateemalise näituse „Maja täis mõisaid“  Eesti Arhitektuurimuuseumis.
Lisainfo: Riin Alatalu, Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmi juht, riin.alatalu[at]kul[dot]ee; 5119439


Marseille´i  kunstikeskuses Maison de l´Artisanat et des Métiers d´Art avatakse kunsti- ja tarbekunsti näitus, kus esitletakse nende riikide kunstnike töid, kellel on Marseille´is diplomaatiline esindus. Näituse žürii valis eesti kunstnikest välja Laura Kuuse pop-up raamatu ja Kadi Pajupuu ja Marylin Piirsalu joonistatud puuvaibad. Näitus jääb avatuks kuni 18. juulini.
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee, +33 1 56 62 22 05

Laupäev, 20. juuni 2015

Kell 18.00 avab kultuuriminister Indrek Saar poistekooride laupäeva Tartu lauluväljakul.
Lisainfo: Piret Hartman, ministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 53405002


Venemaa pealinnas Moskvas toimuval festivalil „Usadba JAZZ“ astub üles kollektiiv „Trad.Attack!“.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, dmitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 15. juuni 2015

Minister Kristen Michal osaleb 15.-19. juuni reservohvitseride baaskursuse II moodulil.


Minister Urve Palo kohtub Eesti Keemiatööstuse Liidu esindajatega. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee 

Neljapäev, 18. juuni 2015

Minister Urve Palo osaleb valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Maaeluministeerium
Teisipäev, 16. juuni 2015

Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb EL põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, kus Eesti tõstatab teema olukorrast Eesti kalandussektoris seoses Venemaa poolsete sisseveopiirangutega. Lisainfo: http://www.agri.ee/et/uudised/kruuse-tostatame-venemaa-poolt-kalatoodete...


Algusega kell 13 toimub Põllumajandusministeeriumi suures saalis lihaveisesektori visioonidokumendi 2015-2020 arutelu. Visioonidokument keskendub peamiselt lihaveiseliha tarbimise, tootmise ning lihaveiste ja lihaveiseliha ning sellest valmistatud toodete ekspordiga seotud väljakutsete lahendamisele. Kohtumisel osalevad nii ministeeriumi ametnikud, sektori esindajad (Eesti Lihaveisekasvatajate Selts) kui muud vastava töörühma liikmed (Eesti Maaülikool).
 

Kolmapäev, 17. juuni 2015

Raplamaal toimub Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadusnõukogu istung, mida juhib teadusnõukogu esimees Toomas Kevvai.

Neljapäev, 18. juuni 2015

Põllumajandusministeerium koostöös Eesti Suursaatkonnaga Vilniuses ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga tutvustavad Eesti toitu Vilniuse Botaanikaaias toimuval kesksuve tähistamiseks korraldataval üritusel, mille on ellu kutsunud Põhja- ja Baltimaade saatkonnad Vilniuses. Lisainfo: taisi.tuulik[at]agri[dot]ee, tel 625 6124

Reede, 19. juuni 2015

Põllumajandusministeeriumis toimub Eesti toidu teemaline ümarlaud, mille raames vahetavad toidusektori esindusorganisatsioonid infot Eesti toidu populariseerimiseks korraldatavate ning plaanitavate teavitustegevuste kohta, räägitakse läbi esimest korda toimuva Eesti toidu kuu korralduslikud küsimused ning arutletakse selle üle, kuidas Eesti toitu ja Eesti toidukultuuri kõige tõhusamalt kaasata 2018. aastal aset leidvate „Eesti Vabariik 100“ ja Eesti EL eesistujamaa programmidesse. 

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 15. juuni 2015

Rahandusminister Sven Sester ja asekantsler Märten Ross tutvustavad riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohti eurorühma kohtumisel ja ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil ning Küprose abiprogrammi ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta.


Rahandusminister Sven Sester osaleb riigikogu erakorralisel istungil usaldusküsimusega seotud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE) ja tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE) teisel lugemisel.

Teisipäev, 16. juuni 2015

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb Eesti Linnade Liidu volikogu koosolekul.


Rahandusminister Sven Sester kohtub Gruusia suursaadikuga.


Rahandusminister Sven Sester osaleb Levira aktsionäride üldkoosolekul.


Asekantsler Märten Ross osaleb Vilniuses Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi korraldatud euro-teemalisel seminaril Balti riikide paneelis.

Kolmapäev, 17. juuni 2015

Kantsler Veiko Tali on töötukassa nõukogu koosolekul.


Asekantsler Dmitri Jegorov kohtub maksu- ja tolliametis (EMTA) Tšehhi delegatsiooniga. Järgneval seminaril tutvustatakse külalistele EMTA tegevust, eriti e-teenuseid. 

Neljapäev, 18. juuni 2015

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.


Riigihalduse minister Arto Aas osaleb haldusreformi ekspertkomisjoni koosolekul.


Rahandusminister Sven Sester on Luxembourgis eurorühma kohtumisel.

Reede, 19. juuni 2015

Rahandusminister Sven Sester on Luxembourgis ELi majandus- ja rahandusnõukogu (Ecofin) istungil.


Riigihalduse minister Arto Aas kohtub Harju, Rapla ja Pärnu maavanematega Rail Balticu teemal.  

Siseministeerium
Esmaspäev, 15. juuni 2015

Siseminister Hanno Pevkur ja president Toomas Hendrik Ilves külastavad Kagu-Eesti piiri. Koos sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koortiga osaletakse ka Piusa kordoni nurgakivi asetamise tseremoonial.


15.–16. juunil osaleb planeeringute osakonna nõunik Tavo Kikas Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia aastafoorumil Läti Vabariigis, Jurmalas.


15.–16. juunil on Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja Margarita Golovko ja nõunik Kadri Jushkin Lätis Jurmalas 6. Läänemere piirkonna strateegia aasta foorumil „Achieving e-Quality by Connecting the Region”.

Teisipäev, 16. juuni 2015

Luksemburgis toimub Euroopa Liidu siseministrite kohtumine, kus osalevad siseminister Hanno Pevkur, EL ja välissuhete osakonna juhataja Märt Hiietamm ja EL ja välissuhete osakonna nõunik Ülle Hanson ning siseküsimuste nõunikud Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures Annika Talmar-Pere ja Kaido Tee. Kohtumise põhiteemaks on Euroopa Komisjoni rände tegevuskava, sealhulgas selle rakenduspaketi ettepanekud ümberasustamise ja ümberpaigutamise mehhanismide kohta.


16.–17. juunil osaleb Euroopa territoriaalse koostöö büroo nõunik Kadri Jushkin üle-euroopalise koostööprogrammi Interreg Euroopa seirekomitee koosolekul Riias.

Neljapäev, 18. juuni 2015

Siseminister Hanno Pevkur osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel


ELVO nõunik Sigrid Soomlais osaleb Euroopa Komisjoni territoriaalse ühtekuuluvuse ja linnaasjade ekspertgrupis (EG TCUM) Brüsselis.
 

Reede, 19. juuni 2015

Toimub riigihalduse minister Arto Aasa ja Harju, Rapla ja Pärnu maavanemate kohtumine seoses rahvusvahelise raudteetrassi Rail Baltic planeerimisprotsessi arengutega. Arutatakse maakonnaplaneeringute koostamise hetkeseisu ja selle protsessi läbiviimiseks Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis seatud vahetähtaegade täitmisega seotud küsimusi.


Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort osaleb SKA kõrgharidus- ja magistriõppe lõpuaktusel tervitussõnavõtuga.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 15. juuni 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna külastab Eesti Puuetega Inimeste Koda.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb SOS Lasteküla 20. juubeliaasta vastuvõtul.

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev külastab Eesti Haigekassat.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Lätis konverentsil „Sotsiaalpoliitika deinstitutsionaliseerimine ja edasine areng Euroopas“.

Teisipäev, 16. juuni 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osalevad Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu suvelaagris.

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev kohtub Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatusega.

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev kohtub kohalike Kultuuriministeeriumis omavalitsuste juhtidega.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja terviseala asekantsler Ivi Normet osalevad Läti Suursaatkonna vastuvõtul.

E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo on Tartus personaalmeditsiini visiidil.
 

Kolmapäev, 17. juuni 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev, sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse, e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo, terviseala asekantsler Ivi Normet ja tööala asekantsler Egle Käärats osalevad töövõimereformi juhtrühma koosolekul.

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osaleb Eesti Töötukassa nõukogu koosolekul.

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev ning e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo kohtuvad Riigikogus personaalmeditsiinialase koostöö välisdelegatsiooniga. 

Neljapäev, 18. juuni 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning Valitsuskabineti nõupidamisel.

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev viibib vahemikus 18.-19. juuni Luxemburgis.

Terviseala asekantsler Ivi Normet avab IV motiveeriva intervjueerimise konverentsi Tartus.

Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb üleeuroopalisel SLIC konverentsil „Libisemine ja komistamine samal tasapinnal“.  

Reede, 19. juuni 2015

Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb Eesti Puuetega Inimeste Kojas töövõime hindamise piloodi tulemuste tutvustusel ja arutelul.

E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb Tartus teaduskonverentsil Geenifoorum 2015.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Ligipääsetavuse nõukogu kohtumisel.