Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (01.06.2015 - 07.06.2015)

Peaminister
Esmaspäev, 1. juuni 2015

Kell 10.00 Reformierakonna fraktsiooni nõupidamine


Kell 13.00 valitsusliidu nõupidamine

Teisipäev, 2. juuni 2015

Kell 12.30 töölõuna Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Katainen’iga


Õhtul siirdub peaminister töövisiidile Horvaatiasse. Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse infonõunik,  tel: +372 5340 5030 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Kolmapäev, 3. juuni 2015

Peaminister on töövisiidil Horvaatias. Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse infonõunik,  tel: +372 5340 5030 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 4. juuni 2015

Kell 10.00 valitsuse istung


Kell 12.00 valitsuse pressikonverents


Kell 17.00 valitsuse kabinetinõupidamine

Reede, 5. juuni 2015

Peaminister on ringkäigul Tartus. Peaminister külastab Kaitseväe ühendatud õppeasutusi ja Balti Defence College’t, Tartu Loomemajanduskeskust, Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust ja kohtub ajakirjanikega. Lisainfo: Kristiina Sild, peaministri nõunik, tel: 527 6027 või kristiina.sild[at]riigikantselei[dot]ee

Riigikantselei
Teisipäev, 2. juuni 2015

Kell 13 avatud valitsemise partnerluse koordineeriva kogu nõupidamine Stenbocki majas. Lisainfo www.valitsus.ee/avp ja press[at]riik[dot]ee

Kolmapäev, 3. juuni 2015

Kell 14 tippjuhtide valikukomisjoni koosolek Stenbocki majas. Komisjon tutvub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsleri, kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsleri ja riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori konkurssidele laekunud avaldustega. Lisainfo tippjuhtide kompetentsikeskusest kati.valvik[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 4. juuni 2015

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad


Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Reede, 5. juuni 2015

Kell 18 esineb Stenbocki maja õuel Vaiko Eplik ja ansambel Eliit. Vaata kontserdi plakatit siit (PDF).

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 1. juuni 2015

Jätkuvad põhikoolide lõpueksamid. Eesti õppekeelega koolide õpilased sooritavad emakeele kirjaliku eksami.
Lähem teave: http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad


Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kohtub kell 12 ministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) Eesti Noorteühenduste Liidu esindajatega.

Teisipäev, 2. juuni 2015

Kell 13 tutvustab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Tartu Kutsehariduskeskuses kutsekoolide õpetajatele, kuidas kasutada töös digiajastu võimalusi igapäevases õppetöös.
Lähem teave: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/kutsekoolide-infopaev-tartu-kutsehariduskeskuses

Kell 17 algab Tartu Ülikooli staadionil jalgpalli sõprusturniir Eesti Rahva Muuseumi, teater Vanemuine ning Haridus- ja Teadusministeeriumi meeskondade vahel.

Kolmapäev, 3. juuni 2015

Minister Jürgen Ligi kohtub kell 15 Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) Eesti Teaduste Akadeemia presidendi akadeemik Tarmo Soomerega.


Kell 11 algab Tallinnas, hotellis Euroopa täiskasvanuhariduse teabepäev, kus Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutuse Kutsekoda esindajad tutvustavad 1. juulist jõustuvat täiskasvanuhariduse seadust ja sellega kaasnevaid muudatusi.
Lähem teave: https://www.hm.ee/et/teabepaevad

Neljapäev, 4. juuni 2015

Minister Jürgen Ligi osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 5. juuni 2015

Põhikooli lõpetajad sooritavad matemaatika kirjaliku eksami.
Lähem teave: http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad


Kell 11 algab Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi Peeter Põllu saalis täiskasvanuhariduse teabepäev, kus Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutuse Kutsekoda esindajad tutvustavad 1. juulist jõustuvat täiskasvanuhariduse seadust ja sellega kaasnevaid muudatusi.
Lähem teave: https://www.hm.ee/et/teabepaevad

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 1. juuni 2015

1.-5. juunini viibib kriminaalpoliitika asekantsler Kristel Siitam-Nyiri Prantsusmaal Strasbourgis Euroopa Kriminaalprobleemide Komitee (CDPC) plenaaristungil. 

Teisipäev, 2. juuni 2015

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse liikluskomisjoni istungil. 

Neljapäev, 4. juuni 2015

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil. 

Reede, 5. juuni 2015

Kell 10 kohtub justiitsminister Urmas Reinsalu Eesti kohtunikeabide ühinguga.


Kell 11.30 kohtub justiitsminister Urmas Reinsalu advokatuuri juhatusega.

Kaitseministeerium
Teisipäev, 2. juuni 2015

2. ja 3. juunil viiakse Eesti õhuruumis läbi NATO õhuväeharjutus BRTE XXI, mille eesmärk on Eesti, Läti ja Leedu õhuturbes osalevate lendurite koostöö harjutamine Balti riikide ja Soome õhuvägedega. Soome õhuvägi osaleb harjutusel NATO rahupartnerlusprogrammi raames. Lisainfo: Alar Laats, õhuväe teavitusspetsialist; mobiil: 5621 5885; e-mail: alar.laats[at]mil[dot]ee

Kolmapäev, 3. juuni 2015

3. ja 4. juunil osalevad kõrgema sõjakooli kadetid koos Eestis paikneva USA üksusega ühisharjutustel kaitseväe keskpolügoonil. Lisainfo: kapten Kristjan Kostabi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser; mobiil: 520 3180; e-mail: kristjan.kostabi[at]mil[dot]ee

Neljapäev, 4. juuni 2015

4. juunil tähistavad Kaitseliidu malevad üle riigi maakondades Eesti Lipu päeva. Lisainfo: major Tanel Rütman, Kaitseliidu pressiesindaja, 717 9101, 510 5584, Tanel.Rutman[at]kaitseliit[dot]ee

Reede, 5. juuni 2015

5. kuni 7. juunini korraldab Kaitseliidu Järva malev luurevõistluse „Suvi“. Lisainfo: major Tanel Rütman, Kaitseliidu pressiesindaja, 717 9101, 510 5584, Tanel.Rutman[at]kaitseliit[dot]ee

Laupäev, 6. juuni 2015

6. juunil peetakse Tallinna maleva Männiku lasketiirus Kaitseliidu karikavõistlusi laskmises.  Lisainfo: major Tanel Rütman, Kaitseliidu pressiesindaja, 717 9101, 510 5584, Tanel.Rutman[at]kaitseliit[dot]ee

Pühapäev, 7. juuni 2015

Võrru, Taara kasarmutesse, saabub Ameerika Ühendriikide maaväe kompanii suurune üksus. Lisainfo: nooremleitnant Jaanika Ojakõiv, 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser; tel: 717 5016; e-mail: jaanika.ojakoiv[at]mil[dot]ee

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 1. juuni 2015

Saksamaal Bonnis algab rahvusvaheline kliimamuutuste konverents, mille põhiteemaks on Pariisi kliima kokkuleppe ettevalmistamine. Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5661 4711


Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb maaelukomisjoni istungil.
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5661 4711


Algusega kell 12.00 autasustab Loodusmuuseum joonistusvõistluse "Püüa kakku" parimate tööde autoreid, avab oma trepigaleriis väljavalitud töödest näituse ning viib parimad kunstnikud 4.-12. klassidest koos juhendajatega eksklusiivsele liblikaretkele. Lisainfo: Kati Raudsaar, kati.raudsaar[at]loodusmuuseum[dot]ee, 525 8569

Teisipäev, 2. juuni 2015

Kell 15.00 toimub Koiva-Mustjõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise avalik arutelu Hargla Maakultuurimajas. Lisainfo: Maarja Mägi, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse planeerimise spetsialist, maarja.magi[at]keskkonnaamet[dot]ee


Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja Kaja Lotman osaleb 2. juunil Euroopa Looduskaitsealade Liidu (Europarc Federation) teisel aastakoosolekul Brüsselis, kus arutletakse inimeste ja suurkiskjate kooseksisteerimise üle.
Lisainfo: Kaja Lotman, kaja.lotman[at]keskkonaamet[dot]ee, 524 7899


Keskkonnaministeeriumis toimub algusega kell 14 keskkonnaministri metsandusnõukogu koosolek. Arutlusele tulevad Vabariigi Valitsuse tööplaani metsanduse punktide tutvustamine, sh metsanduse arengukava aastani 2020 (MAK 2020) rakendusplaani 2016-2020 koostamine, metsaseaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus jt; MAK2020 2014. aasta vahearuanne ning vääriselupaikade kaitsekorraldus.
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5661 4711

Kolmapäev, 3. juuni 2015

Keskkonnaministeeriumis toimub kliimapoliitika põhialuste aastani 2050 koostamise energeetika töörühma koosolek. Lisainfo siit (http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimapoliitika-pohial...) Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5661 4711


Keskkonnaminister Marko Pomerants esineb sõnavõtuga Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ja Riigikogu keskkonnakomisjoni konverentsil
Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5661 4711


Kell 14.00 toimub Tallinna Reaalkoolis konkursi Keskkonnakäpp pidulik auhinnagala, kus tunnustatakse tublimaid keskkonnasõbraliku haridustegevusega silma paistnud õppeasutusi, lasteaedasid, õpetajaid ja loodusharidusega seotud organisatsioone. Auhindu annavad üle Marko Pomerants ning Andres Onemar. Lisainfo: Kristi Palm, Keskkonnaameti programmijuhi assistent, kristi.palm[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5697 9334


Algusega kell 12.00-19.00 toimub Loodusmuuseumis ja selle hoovis Tallinna Vanalinna Päevade raames suur perepäev. Toimuvad mitmed loodusretked nii linna parkidesse kui kaugele rappa, töötoad, ekskurssioonid, kuraatoritunnid, oma käsitööd tutvustavad ja müüvad mitmed puutöömeistrid, avatud on nii Loodusmuuseumi kui ka Tallinna Botaanikaia näitused, toimub loodusteemaline mälumäng, esineb ansambel "Rüüt" ning avatud on puupaku kohvik. Lisainfo: Agnes Karlson, agnes[at]loodusmuuseum[dot]ee, 5373 1799

Neljapäev, 4. juuni 2015

Keskkonnaministeeriumi kalandusosakond kohtub Kasepääl Peipsi kaluritega, et valmistuda Eesti-Vene kalandusläbirääkimisteks. Lisainfo: Kadri Masing, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik, kadri.masing[at]envir[dot]ee, 626 2941, 5661 4711


Kell 11.00 toimub Tartus Ahhaa keskuses Keskkonnaameti korraldatav konverents "Kas surve veekeskkonnale on suurenenud?" Konverentsile on oodatud vee erikasutajad, kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste esindajad, keskkonnakonsultatsiooni ettevõtete spetsialistid, põllumajandustootjad, valitsusvälised organisatsioonid, teadusasutuste esindajad jt huvilised, kellele on oluline Eesti vete hea seisund.
Lisainfo: Elina Leiner, Keskkonnaameti keskkonnaosakonna veemajanduse koordinaator, elina.leiner[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5689 8533

Laupäev, 6. juuni 2015

Laupäeval ja pühapäeval toimuvad Tartu lennundusmuuseumi territooriumil ja selle kohal olevas õhuruumis Eesti lennupäevad, kus Riigi Ilmateenistus tutvustab lennumeteoroloogia teenust (nt lennuväljade ja õhuruumi ilmaprognooside ja hoiatuste koostamine). Lisainfo: Tiina Josepson, Riigi Ilmateenistuse lennumeteoroloogia osakonna juhataja, tiina.josepson[at]envir[dot]ee, 666 0930

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 1. juuni 2015

Kultuuriminister Indrek Saar osaleb Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaua 20. aastapäevale pühendatud üritustel Jõhvi kontserdimajas:
Kell  15.00 toimub näituse avamine Jõhvi kontserdimajas.
Kell  15.30 algab Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaua 20. aastapäevale pühendatud konverents.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee 5018934


Kell 19.00 toimub Soomes Helsingis, Kallio kirikus Kultuuriministeeriumi toetusel Eesti Filharmoonia kammerkoori kontsert. Tegemist on ühtlasi ka festivali Helsingin urkukesä avakontserdiga. Lisainfo: Liisa Ojaveer, Eesti kultuurinõunik Helsingis, liisa.ojaveer[at]mfa[dot]ee, +358 9622 02631


1.-3. juunini toimub Euroopa Nõukogu kultuuri, pärandi ja maastike komitee 4. istung Strasbourg’is, kus arutatakse kultuuri-, filmi-, audiovisuaal-, pärandi- ja maastiketeemalist koostööd Euroopa Nõukogu raamistikus. Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram[at]kul[dot]ee, 5565 2788


1.-3. juunini annab Trad.Attack! Venemaal Moskvas kaks kontserti. Täpsemat infot kontsertite kohta saab lisaks lugeda http://www.jao-da.ru/letchik/afisha/01-06-2015-trad-attack-estonia ja http://kozlovclub.ru/ai1ec_event/trad-attack-estoniya/?instance_id=%3E
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, dmitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640

Teisipäev, 2. juuni 2015

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tõnu Seil ja spordinõunik Margus Klaan osalevad sporditulemustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud organisatsioonidele suunatud Sportradari Baltic Sea Seminaril. Lisainfo: Tõnu Seil, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler, tonu.seil[at]kul[dot]ee, 5114635

Kolmapäev, 3. juuni 2015

Kell  14.00 toimub Kultuuriministeeriumis kohtumine kultuuriminister Indrek Saare, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO), Eesti Linnade Liidu ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajatega kultuuritöötajate palkade teemal. Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 5340 5002


Kell 16.00 toimub Kultuuriministeeriumi suures saalis maanterattasõidu Euroopa Meistrivõistluste korraldusnõukogu koosolek kultuuriminister Indrek Saare osalusel. Lisainfo: Tõnu Seil, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler, tonu.seil[at]kul[dot]ee 5114635

Reede, 5. juuni 2015

Kultuuriminister Indrek Saar on visiidil Viljandis. Kell 10.00 kohtub minister  Viljandis Pärimusmuusikaaida esindajatega. Kell 11.00 toimub aga kohtumine Viljandi Ugala Teatri esindajatega. Lisainfo: Hillar Sein, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler, hillar.sein[at]kul[dot]ee, 5210299


Kell 13.45 kohtub kultuuriminister Indrek Saar Läti kultuuriministri Dace Melbardega Viljandi Raekojas, et arutada arenguid ja ettevalmistusi vabariikide 100. sünnipäeva tähistamisel. Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram[at]kul[dot]ee, 55652788


5.- 6. juunini külastab kultuuriminister Indrek Saar 56. rahvusvahelist Veneetsia biennaali, et tutvuda Eesti väljapanekuga.  
Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram[at]kul[dot]ee, 5565 2788


5.-8. juunini osaleb Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Juko-Mart Kõlar Cannes’is toimuval muusikamessil MIDEM.
Lisainfo: Juko-Mart Kõlar, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik, juko-mart.kolar[at]kul[dot]ee, 5666 8415

Pühapäev, 7. juuni 2015

7. juunil osalevad kultuuriminister Indrek Saar, Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene ja välissuhete osakonna juhataja Kadri Jauram Milano EXPO Eesti rahvuspäeval, mille raames toimub Eesti paviljoni ametlik avamine. Rahvuspäeva raames  toimub kohtumine Milano EXPO juhi Giuseppe Salaga, avatakse näitus „Head Eesti asjad“, toimub Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert.  Milano EXPO Eesti rahvuspäeval viibib kohal Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.
Lisainfo: Kadri Jauram, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja, kadri.jauram[at]kul[dot]ee, 5565 2788

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Teisipäev, 2. juuni 2015

Ministrid Kristen Michal ja Urve Palo kohtuvad Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Kataineniga. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee  


Minister Kristen Michal osaleb Riigikogu liikluskomisjoni koosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee


Minister Urve Palo osaleb Riigikogu majanduskomisjoni ja väliskomisjoni koosolekutel. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee

Kolmapäev, 3. juuni 2015

Minister Urve Palo osaleb 3.-5. juuni turismipäevadel Milanos EXPO 2015 maailmanäituse Eesti paviljonis. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee


Asekantsler Taavi Kotka osaleb Monacos toimuval rahvusvahelisel Datacloud Global Congressil. Kotka esineb Ministerial Panelis „IT Infrastructure for Government Panel“. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Neljapäev, 4. juuni 2015

Minister Kristen Michal osaleb valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.


Minister Kristen Michal osaleb E-teenuste konkursi auhindade üleandmisel e-Estonia Showroomis. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Reede, 5. juuni 2015

Minister Kristen Michal osaleb Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni koosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee


Minister Kristen Michal osaleb AS Estonian Air üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 1. juuni 2015

Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb 31. maist – 2. juunini Lätis Riias toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite mitteametlikul nõukogul. 

Kolmapäev, 3. juuni 2015

Põllumajandusministeeriumi suures saalis toimub Eesti maaelu arengukava 2007-2013 seirekomisjon, mille raames antakse ülevaade arengukava püsihindamise tulemustest, 2014. aasta seirearuandest ja meetmete rakendamise hetkeseisust.  


Välissuhete osakonna juhataja Ruve Šank kohtub Moldova asepõllumajandusminister Vlad Loghiniga. Kõne all on arengukoostöö. 

Neljapäev, 4. juuni 2015

Minister Urmas Kruuse osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.


4.-5. juunini toimub Tallinnas OECD põllumajandustootlikkuse uurimise võrgustiku (Farm Level Analysis Network) seminar. Lisainfo: Kristi Matt, tel. 625 6184


Välissuhete osakonna juhataja Ruve Šank kohtub Kiievis Ukraina asepõllumajandusminister  Vladislava Rutytskaga ning Ukraina Riikliku Kalandusagentuuri peadirektori Yarema Kovaliviga.


4.-5. juunil osalevad kantsler Ants Noot ja asekantsler Olavi Petron Itaalias Milano EXPO raames toimuval põllumajandusministrite konverentsil, kus on kõne all põllumajanduse roll maailma toiduga kindlustamisel. 

Reede, 5. juuni 2015

Minister Urmas Kruuse osaleb Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekul Põlvamaal Moostes. 

Rahandusministeerium
Teisipäev, 2. juuni 2015

Rahandusminister Sven Sester kohtub Hispaania rahandusministri Luis de Guindosega.


Rahandusminister Sven Sester ja asekantsler Märten Ross kohtuvad Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineniga.


Riigihalduse minister Arto Aas on vabariigi valitsuse seaduse esimesel lugemisel riigikogus.


Riigihalduse minister Arto Aas ja majandus- ja taristuminister Kristen Michal kohtuvad Omniva juhi Aavo Kärmasega.


Rahandusminister Sven Sester tutvustab riigikogu majanduskomisjonis tolliseaduse muudatusi.


Rahandusminister Sven Sester osaleb Eesti Loto üldkoosolekul.


Kantsler Veiko Tali osaleb Euroopa Liidu eesistumise komisjoni koosolekul.

Kolmapäev, 3. juuni 2015

Rahandusminister Sven Sester on tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse esimesel lugemisel riigikogus.

Neljapäev, 4. juuni 2015

Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad vabariigi valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Reede, 5. juuni 2015

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekul.


Riigihalduse minister Arto Aas teeb maakonnavisiidi Põlvamaale (kohtumised Räpina vallavanemaga, Põlvamaa Omavalitsuste Liiduga, Värska ja Mikitamäe volikogudega).


Rahandusminister Sven Sester ja asekantsler Agris Peedu kohtuvad Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteriga.


Rahandusministeerium avaldab kommentaari tarbijahinnaindeksi muutuse kohta tänavu mais.


Kell 10.30 toimub rahandusministeeriumis pressibriifing riigieelarve strateegiast, valitsuse nelja järgmise aasta prioriteetidest ja fiskaalpoliitilistest eesmärkidest. Riigi rahanduse võimaluste piiridest räägib briifingul fiskaalpoliitika osakonna juhataja Andrus Säälik ja riigi eelarvestrateegiast riigieelarve osakonna juhataja asetäitja Kadri Tali. Küsimustele vastavad ka maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro, tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla ning riigieelarve osakonna juhataja asetäitja Marika Tuusis.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 1. juuni 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb tunnustusüritusel „Lastega ja lastele“.


Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osaleb Gruusia iseseisvuspäeva vastuvõtul.


E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo on vahemikus 28.05 – 04.06 Californias personaalmeditsiini kohtumisel.

Teisipäev, 2. juuni 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna kohtub USA suursaadik Jeff Levine’iga.


Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna kohtub Heateo Sihtasutuse esindajatega.


Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb SA Kutsekoja nõukogu koosolekul.

Kolmapäev, 3. juuni 2015

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev kohtub Arstide Liidu esindajatega.


Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Tilsi asenduskodu ehitusprojekti avaüritusel.

 


Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse külastab Maarja Küla.

Neljapäev, 4. juuni 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning Valitsuskabineti nõupidamisel.


Kantsler Marika Priske ja sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse kohtuvad Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liikme Tiia Sihveriga.


Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb Klaipedas Balti Assamblee poolt korraldatud tööturuteemalisel ühiskohtumisel.
 

Reede, 5. juuni 2015

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osaleb tervisedenduse konverentsil 2015: Lapse heaolu – meie ühine vastutus.


Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev külastab Eesti Puuetega Inimeste Koda.


Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osaleb Väätsa eakate kodu avamisel.

Välisministeerium
Esmaspäev, 1. juuni 2015

Välisministeeriumi kantsler Alar Streimann osaleb Luxembourgis toimuval Euroopa Liidu liikmesriikide välisministeeriumite kantslerite kohtumisel. Kantslerid käsitlevad kohtumisel Euroopa välisteenistust puudutavaid teemasid.

01-03.06 toimub Tallinnas Euroopa Komisjoni vanemametnike seminar, mille eesmärk on anda neile ülevaade Eesti riigi valitsemiskorraldusest seoses Euroopa Liidu teemadega. Kohtutakse välisministeeriumi, riigikantselei, Riigikogu, Euroopa Komisjoni Tallinna esinduse ja teiste riigiasutuste esindajatega. Komisjoni esindajad külastavad ka e-Estonia Showroom`i, Rannarahva muuseumit ja Lennusadamat.

Kolmapäev, 3. juuni 2015

Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Marina Kaljurand esineb Brüsselis toimuval küberjulgeolekualasel seminaril „Cyber Agenda 2015“, mis keskendub küberjulgeolekule ja uutele väljakutsetele. Seminari korraldab Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet ning sellel esinevad ka Saksamaa välisministeeriumi küberpoliitika erisaadik Norbert Riedel, Euroopa välisteenistuse küberpoliitika koordinatsiooni juht Heli Tiirmaa-Klaar ning Hollandi välisministeeriumi rahvusvahelise küberpoliitika juht Wouter Jurgens.


03-04.06 toimub Pariisis Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ministrite kohtumine. Põhiteemana arutatakse võimalusi investeeringute suurendamiseks ning jätkusuutliku kasvuga seonduvat. Samuti on oluliste teemadena kõne all OECD edasine laienemine ja organisatsiooni juhtimist puudutavad küsimused.
Eesti delegatsiooni juhib välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart.

Reede, 5. juuni 2015

Välisminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb Sofias toimuval küberruumi haldamist käsitleval EuroDIG (European Dialogue on Internet governance) võrgustiku kõrgetasemelisel konverentsil. EuroDIG on interneti haldamisega seotud küsimusi arutav avatud võrgustik, kuhu kuuluvad nii Euroopa Liidu liikmesriikide aga ka teiste Euroopa riikide valitsused, vabaühendused ja üleeuroopalised valitsusvahelised organisatsioonid.


Tallinnas toimub Läänemeremaade Nõukogu regionaaldirektorite kohtumine. Arutluse alla tuleb koostöö erinevate Läänemere piirkonna formaatide vahel. Eesti teeb  Läänemeremaade Nõukogu eesistumisest kokkuvõte ning järgmine eesistuja Poola tutvustab oma programmi.
Eesti delegatsiooni juhib välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonna peadirektor Aino Lepik von Wirén.
1. juulil võtab Eestilt Läänemeremaade Nõukogu eesistumise üle Poola. Lisainfot: http://bsy.vm.ee/laanemeremaade-noukogu/


Välisministeeriumi kantsler Alar Streimann loosib Eestit tutvustava veebipõhise viktoriini „Estonian Quiz 2015” võitjad. Välismaalastele suunatud viktoriini peaauhind on reis kahele Eestisse. Kõigi teiste osalejate vahel loositakse välja puhkusepaketid Eestis. Auhindade välja panemist toetavad erinevad Eesti ettevõtted ja asutused.
Välisministeerium korraldab veebipõhist Eestit tutvustavat viktoriini juba kahekümnendat korda.
Rohkem infot Eestit tutvustava viktoriini kohta: http://quiz.mfa.ee/