Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (25.05.2015 - 31.05.2015)

Peaminister
Esmaspäev, 25. mai 2015

Kell 14.00 Riigikogu julgeoleku järelevalve erikomisjoni nõupidamine


Kell 21.40 esinemine ETV saates Välisilm

Teisipäev, 26. mai 2015

Kell 15.00 kohtumine Ameerika Ühendriikide senaatoritega

Teisipäev, 26. mai 2015

15.00 - Meeting with the senators of the United States of America

Kolmapäev, 27. mai 2015

Peaminister on töövisiidil Rootsis. Lisainfo: Ave Tampere, valitsuse infonõunik, tel: +372 5340 5030 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 28. mai 2015

Kell 10.00 valitsuse istung

Valitsuse kabinetinõupidamine toimub pärast istungit

Kell 12.00 valisuse pressikonverents


Kell 14.00 kohtumine Ameerika Ühendriikide Kongressi liikmetega


Kell 16.00 valitsuse kabinetinõupidamine jätkub

Reede, 29. mai 2015

Peaminister on ringkäigul  Ida-Virumaal. Külastatakse  Narva piiripunkti  ja Tartu Ülikooli Narva Kolležit, kus peaminister esineb loenguga..Pärastlõunal tutvub peaminister Fortaco Estonia OÜ tööga.
Lisainfo: Kristiina Sild, peaministri nõunik, tel: 527 6027 või kristiina.sild[at]riigikantselei[dot]ee

Riigikantselei
Neljapäev, 28. mai 2015

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad


Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Euroopa Liit
Teisipäev, 26. mai 2015

Brüsselis toimuva välisasjade nõukogu istung on pühendatud arengupoliitika teemadele. Kavas on vastu võtta nõukogu järeldused vaesuse kaotamise ja säästva arengu ülemaailmse partnerluse kohta pärast 2015. aastat. Euroopa Ülemkogu 23. aprilli erakorralise kohtumise järelmeetmena arutatakse rände ja arengukoostöö küsimusi.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/fac/2015/05/26/

Neljapäev, 28. mai 2015

28.-29. mail Brüsselis toimuval konkurentsivõime nõukogu istungil arutavad ministrid digitaalse ühtse turu uut ELi strateegiat ja peaksid heaks kiitma järeldused digitaalse ülemineku kohta tööstuses. Samuti on kavas jõuda kokkuleppele pakettreiside eeskirjade reformi suhtes ja arutada üldist lähenemist ELis tooteohutust edendavale õigusaktile.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/compet/2015/05/28-29/

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 25. mai 2015

Tartus, Dorpati konverentsikeskuses algab kell 9 kaasava hariduse konverents „Teada või katsetada“. Konverentsi peaesineja on Uus-Meremaa Canterbury Ülikooli professor David Mitchell, konverentsi korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Tartu linn.
Lähem teave: http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=8&page_id=25062
 

Teisipäev, 26. mai 2015

Kell 13 tutvustab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Tartu Kutsehariduskeskuses kutsekoolide õpetajatele, kuidas kasutada töös digiajastu võimalusi igapäevases õppetöös.
Lähem teave: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/kutsekoolide-infopaev-tar...

Kolmapäev, 27. mai 2015

Kolmapäev, 27. mai

Algavad põhikoolide lõpueksamid. Täna sooritavad vene õppekeelega õpilased kirjaliku eesti keele eksami ning eesti õppekeelega koolide õpilased alustavad emakeele suulise eksamiga.
Lähem teave: http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopue...

Neljapäev, 28. mai 2015

Brüsselis, Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures, avab haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kell 15 seminari „Euroopa innovatsioonilõhe ületamise perspektiivid ja võimalused“. Osalevad Euroopa Komisjoni esindajad ja Europarlamendi saadikud. Seminari korraldavad Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Alaline Esindus Euroopa Liidu juures.
Lähem teave: http://www.etag.ee/eesti-algatusel-otsitakse-brusselis-voimalusi-riikide...

Kell 13 tutvustab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Järvamaa Kutsehariduskeskuses kutsekoolide õpetajatele, kuidas kasutada töös digiajastu võimalusi igapäevases õppetöös.
Lähem teave: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/kutsekoolide-infopaev-jar...

Reede, 29. mai 2015

Minister Jürgen Ligi osaleb Brüsselis Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil. Peateemad on Euroopa teadusruumi tegevuskava ja digitehnoloogiate mõju teaduse arengule.

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 25. mai 2015

Kell 10.30 koguneb justiitsministeeriumis esimest korda süüteoennetuse nõukogu. Antakse ülevaade kuritegevuse olukorrast, kriminaalpoliitika eesmärkidest ja valitsuse tegevuskava süüteoennetusega seotud punktidest, lisaks ka noortele suunatud perevägivalla ennetustegevustest ja SEN töökorralduses, sh töörühmade loomisest.


Kell 11 osaleb õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand riigikogu õiguskomisjoni istungil.  

Teisipäev, 26. mai 2015

Asekantslerid Kai Härmand ja Kristel Siitam-Nyiri osalevad riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil, kus tutvustavad justiitsministeeriumi prioriteete Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 perioodiks.

Kolmapäev, 27. mai 2015

Kell 13 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu riigikogu infotunnis, kus asendab peaministrit.


Kell 14 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu valitsuse uimastiennetuskomisjoni istungil. 


Kell 19 kohtub justiitsminister Urmas Reinsalu Saksamaa liitvabariigi Bundestagi delegatsiooniga.
 

Neljapäev, 28. mai 2015

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kaitseministeerium
Teisipäev, 26. mai 2015

Eesti väekontingent suundub ÜRO rahuvalvemissioonile Liibanoni. Eesti panustab ÜRO rahuvalvemissioonile Liibanonis (UNIFIL) Soome-Iiri ühispataljoni (FINIRISHBAT) koosseisus jalaväerühma suuruse üksuse ja staabiohvitseridega. Lisainfo: nooremleitnant Roland Murof, kaitseväe peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser, tel: 5855 3594, roland.murof[at]mil[dot]ee


Toimub miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 2015 külastuspäev, millest võtavad osa kaitseminister Sven Mikser ja mereväe ülem mereväekapten Sten Sepper. Päeva raames tutvustatakse tegevust Naissaare ja Aegna läheduses asuvas operatsioonipiirkonnas ja viiakse läbi näidislõhkamine. Lisainfo: leitnant Aivo Vahemets, mereväe teabeohvitser; tel: 717 7207; mobiil: 5699 4750; e-mail: aivo.vahemets[at]mil[dot]ee 

Kolmapäev, 27. mai 2015

Kaitseminister Sven Mikser osaleb koos mitmete teiste Euroopa riikide kolleegidega Kopenhagenis korraldataval ümarlaual "Burden Sharing and the Future of the TransAtlantic Security Partnership". Lisainfo: Andres Sang, kaitseministeeriumi pressiesindaja,  717 0167, 5648 1759, andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee

27.-28. maini osaleb kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras Põhja- ja Kirde-Euroopa kaitsevägede juhatajate korralisel kohtumisel Taanis. Lisainfo: kapten Arvo Jõesalu, Kaitseväe Peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser ; tel: 717 1921; e-mail: arvo.joesalu[at]mil[dot]ee 

Neljapäev, 28. mai 2015

Kaitseminister Sven Mikser osaleb Leedus Panevežyses Eesti. Läti ja Leedu kaitseministrite regulaarsel kohtumisel, kohtumisel osaleb ka Ukraina kaitseminister. Lisainfo: Andres Sang, kaitseministeeriumi pressiesindaja,  717 0167, 5648 1759, andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee

Reede, 29. mai 2015

29. kuni 31. maini osaleb kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Jonatan Vseviov Itaalias euroatlantilisel hübriidsõja-teemalisel arutelul. Lisainfo: Andres Sang, kaitseministeeriumi pressiesindaja,  717 0167, 5648 1759, andres.sang[at]kaitseministeerium[dot]ee


29.-31. mail korraldatakse Raplamaal Kodutütarde võistlusmatk Ernake. Lisainfo: Kodutütarde peavanem Angelika Naris, 5177049, angelika.naris[at]kaitseliit[dot]ee


29.-31. mail viiakse Saaremaal läbi sõjalis-sportlik Sõrve retk. Lisainfo: Saaremaa maleva pealik kol-ltn Kristjan Moora, 58 180 007, kristjan.moora[at]kaitseliit[dot]ee

Laupäev, 30. mai 2015

Ida-Virumaal Uljaste oosil toimub sõjalis-sportlik Metsavenna retk. Lisainfo: Kaitseliidu Alutaguse maleva Lüganuse malevkonna pealik Ivar Tallerman, 55942996

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 25. mai 2015

Keskkonnaminister Marko Pomerants kohtub Prantsuse suursaadiku Michel Raineri’ga.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253.


Algusega kell 14 toimub Keskkonnaameti Haapsalu kontoris (Kiltsi tee 10) Silma looduskaitseala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek.
Lisainfo: Elle Puurmann, Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist, elle.puurmann[at]keskkonnaamet[dot]ee, 472 9430

Teisipäev, 26. mai 2015

Keskkonnaministeeriumis toimub kliimapoliitika põhialuste aastani 2050 koostamise põllumajanduse töörühma koosolek. Lisainfo siit http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimapoliitika-pohial... Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253.


Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE) esimesel lugemisel Riigikogus.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253


Keskkonnaminister Marko Pomerants kohtub Loodusmuuseumis suursaadikutega, et tutvustada Eesti keskkonnapoliitikat.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253


Algusega kell 14 toimub Sutlepa Vabaajakeskuses (Sutlepa keskus 5, Sutlepa küla, Noarootsi vald) Salajõe karstiala teabepäev, kus muu hulgas tutvustatakse ka värske uuringu tulemusi. Teabepäeval arutletakse, milline on karstiala seisund ja kuidas tagada puhas joogivesi piirkonna elanikele.
Lisainfo: Kaja Lotman, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja, kaja.lotman[at]keskkonnaamet[dot]ee, 524 7899

Kolmapäev, 27. mai 2015

Algusega kell 18 toimub Sindi Forellipüügi platsil ( Kalamaja tee 1) Keskkonnaagentuuri korraldatav infoõhtu, kus räägitakse kohalikele elanikele Sindi paisu tulevikuvisioonist Wöhrmanni kärestikuna ja näidatakse teemakohast dokumentaalfilmi (DamNation, 2014). Peale filmi on avatud mikrofon küsimuste esitamiseks eelkõnelnuile. Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi[at]envir[dot]ee, 5330 3448


Genialistide Klubis toimub algusega kell 18 energiasäästukonkursi Negavatt finaalüritus, kus selgitatakse välja, kes tudengitest saab kuni 10 000 eurot oma idee elluviimiseks ülikoolis. Konkurssi korraldab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).
Lisainfo: Jaanika Kuklase, Negavati projektijuht, jaanika.kuklase[at]kik[dot]ee, 5831 7349. Vaata lisainfot siit (http://www.negavatt.ee/)

Neljapäev, 28. mai 2015

Loodusmuuseumis toimub selle hooaja viimane Öökulli akadeemia loodusõhtu, algusega kell 18.00. Arko Oleski eestvedamisel esinevad Marju Kõivupuu ja Kristel Vilbaste. Teemaks "Pühad jäljed looduses". Sissepääs muuseumipiletiga. Lisainfo Agnes Karlson, agnes[at]loodusmuuseum[dot]ee, 5373 1799.


Algusega kell 13 toimub Illuka vallamajas Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise ja avalikkuse kaasamise koosolek, kus tutvustatakse laekunud ettepanekuid. Lisainfo: Maret Vildak, Keskkonnaameti Viru regiooni looduskaitse juhtivspetsialist, maret.vildak[at]keskkonnaamet[dot]ee, 554 4646)


Kell 13 kohtub keskkonnaminister Marko Pomerants keskkonnaorganisatsioonidega ja vaba tahte lepingu partneritega.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 626 2910, 5303 6253.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 25. mai 2015

Kell 11.00-12.00 tutvustab kultuuriminister Indrek Saar Riigikogu kultuurikomisjonile kultuuripoliitika alusdokumendi Kultuur 2020 tegevuste elluviimise esimest, 2014. aasta aruannet. Lisainfo: Hillar Sein, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler, hillar.sein[at]kul[dot]ee, 5210299


Kuni 26. maini kestab Peterburis Eesti filminädal, kus kohalikule kinopublikule näidatakse uuemaid eesti mängufilme. Filminädala programmis näidatakse  Jaan Toomiku filmi „Maastik mitme kuuga“, Andres ja Katrin Maimiku „Kirsitubakat“, Ilmar Raagi „Kertut“, Martti Helde filmi „Risttuules“ ja René Vilbre  filmi „Väikelinna detektiivid ja Valge Daami saladus“ ning Elmo Nüganeni film „1944“.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, dmitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640


19. maist-1. juunini toimub Eesti Rahvusmeeskoori kontsertreis Kanadas. Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna nõunik Reet Remmel viibib Eesti Rahvusmeeskoori kontsertreisi kontsertidel Ottawas ja Torontos. Lisainfo: Indrek Umberg, RAMi direktor, Indrek.umberg[at]concert[dot]ee 

Teisipäev, 26. mai 2015

Kell 14.15-16.00 osaleb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete asekantsler Anne-Ly Reimaa Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži nõunike kogu esimesel koosolekul Tartus.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 5223305

Kolmapäev, 27. mai 2015

Kell 15.00 kohtub kultuuriminister Indrek Saar Kultuuri Koja ja loomeliitudega.
Lisainfo: Piret Hartman, kultuuriministri nõunik, piret.hartman[at]kul[dot]ee, 53405002


Kell 17.30 osaleb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete asekantsler Anne-Ly Reimaa Aserbaidžani Vabariigi aastapäeva vastuvõtul Mustpeade majas. Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 5223305


27.-28. mail osaleb Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert Eduard Odinets Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi lõpuüritusel Tartus.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert, eduard.odinets[at]kul[dot]ee

Neljapäev, 28. mai 2015

Kell 15 toimub Kultuuriministeeriumis Muinsukaitse Nõukogu uue koosseisu esimene koosolek.
Lisainfo: Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, tarvi.sits[at]kul[dot]ee, 5124253

Reede, 29. mai 2015

Kell 11.00-13.00 toimub Kultuuriministeeriumis kohtumine Eesti Trükitööstuse Liidu ja trükikodadega  säilituseksemplari seaduse eelnõu teemal.
Lisainfo: Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogundusnõunik, ulle.taliharm[at]kul[dot]ee, 628 2244

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete asekantsler Anne-Ly Reimaa osaleb ettekandega Jõhvi Kontserdimajas toimuval konverentsil: „150 aastat esimesest kihelkondadevahelisest laulupühast Jõhvis“. Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 5223305

Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes osaleb Haapsalus toimuval arhitektuuriajaloolase ja muinsuskaitsja Villem Raami 105. sünniaastapäevale pühendatud teaduskonverentsil. Lisainfo: Liina Jänes, Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik, liina.janes[at]kul[dot]ee, 5205806

Laupäev, 30. mai 2015

30.-31.mail osaleb Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits  EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna XVII kevadkonverentsil “Minu muinsuskaitse. Arutlusi kultuuripärandist 21. sajandil” Haapsalus, kus peab ettekande. 
Lisainfo: Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, tarvi.sits[at]kul[dot]ee, 5124253

Pühapäev, 31. mai 2015

Kell 16.00 osaleb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete asekantsler Anne-Ly Reimaa muusikafestivali Slaavi Pärg avamisel Tallinna Tondiraba jäähallis.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse ja välissuhete asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 5223305

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 25. mai 2015

Minister Kristen Michal kohtub Eesti Raudtee esindajatega. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee


Minister Kristen Michal osaleb Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni koosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee


Minister Urve Palo vastab Riigikogu arupärimistele. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee 

Kolmapäev, 27. mai 2015

Minister Kristen Michal osaleb Eesti Energia üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee


Minister Kristen Michal osaleb Riigikogu infotunnis. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee


Minister Urve Palo osaleb Eesti Aasta Ettevõtja 2015 ümarlaual. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee 

Neljapäev, 28. mai 2015

Minister Urve Palo osaleb valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.


Minister Urve Palo osaleb Arengufondi nõukogu koosolekul. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee 

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 25. mai 2015

Kell 14 osaleb minister Urmas Kruuse Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil.


Kell 15 vastab minister Urmas Kruuse Riigikogus arupärimisele piimandussektori toetamise kohta.

Teisipäev, 26. mai 2015

Kell 11 on minister Urmas Kruuse juures tutvumisvisiidil Ameerika Ühendriikide suursaadik Jeffrey D. Levine.


Kell 14  osaleb kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil, kus arutatakse räimepüügikorraldust Pärnu maakonnas.


Kell 14 tutvustavad Põllumajandusministeeriumi asekantslerid Toomas Kevvai, Olavi Petron ja Illar Lemetti Riigikogu maaelukomisjonis esialgset tekstiversiooni „Eesti Euroopa Liidu poliitika aastateks 2015–2019“ põllumajanduse, maaelu ja kalanduse peatükist.

Neljapäev, 28. mai 2015

Minister Urmas Kruuse osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.


Kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome osaleb Riigikogu keskkonnakomisjoni väljasõiduistungil Pärnumaale, kus toimuvad kohtumised piirkonna kalurite esindajatega.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 25. mai 2015

Riigihalduse minister Arto Aas külastab Maksu- ja tolliametit.


Rahandusminister Sven Sester kohtub Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomerega.

Teisipäev, 26. mai 2015

Rahandusminister Sven Sester osaleb riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelul.


Rahandusminister Sven Sester ja asekantsler Märten Ross osalevad Eesti Panga nõukogu koosolekul.


Riigihalduse minister Arto Aas ütleb avasõnad Tallinna Ülikoolis toimuval rahvusvahelisel konverentsil  „Riik ja kohalik omavalitsus - ajaloost ning tänapäevast - ikka suunaks parem tulevik“.

 

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb riigikogu põhiseaduskomisjoni istungil.


Asekantsler Kristjan Kitvel osaleb SA Kredexi nõukogu koosolekul.

Kolmapäev, 27. mai 2015

Rahandusminister Sven Sester on riigikogu infotunnis ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel.

Neljapäev, 28. mai 2015

Riigihalduse minister Arto Aas ja rahandusminister Sven Sester osalevad vabariigi valitsuse istungil ja valitsuse kabinetinõupidamisel.


Rahandusminister Sven Sester osaleb rahanduskomisjoni istungil sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõude arutelul.

Reede, 29. mai 2015

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb kohalike omavalitsuste ekspertkomisjoni kohtumisel.

Siseministeerium
Esmaspäev, 25. mai 2015

Siseminister Hanno Pevkur avab pidulikult PPA poolt meile kingitud piiriposti kell 14.30 Siseministeeriumi sisehoovis (Pikk 61).

Neljapäev, 28. mai 2015

Siseminister Hanno Pevkur osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.


28.-29. mail osaleb päästepoliitika asekantsler Hannes Kont Genfis 4. OECD strateegilise kriisijuhtimise õpitoas.

 

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 25. mai 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb Süüteomenetluse Nõukogu esimesel istungil.


Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb vahemikus 25.-27. mai üritusel „Innovation Boot Camp“.


Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev kohtuvad Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liikme Tiia Sihveriga.


Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb ILO nõukogu koosolekul.

Teisipäev, 26. mai 2015

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev kohtub Norra saadikuga.


Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osaleb patsiendi rahulolu uuringu pressikonverentsil Sotsiaalministeeriumis.

Kolmapäev, 27. mai 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb lapse õiguste vestlusõhtul Erinevate Tubade Klubis.


Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna kohtub Bundestagi CDU fraktsiooni parlamentaarse tegevjuhi Bernhard Kasteriga.  

Neljapäev, 28. mai 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning Valitsuskabineti nõupidamisel.


Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osalevad pere- ja töötajasõbralike ettevõtete tunnustusüritusel Estonia Talveaias.


Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse esineb üritusel „Eesti Sotsiaalvaldkonna Foorum 2015“ Hotell Euroopas.


Terviseala asekantsler Ivi Normet osaleb teaduskonverentsil E-HIV 10.  

Reede, 29. mai 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osalevad konverentsil „Kui mees on mees?“ Kultuurikatlas.


Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osaleb konverents-näitusel „Kiirabi 2015“ Vanemuise Kontserdimajas.