Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (20.04.2015 - 26.04.2015)

Peaminister
Kolmapäev, 22. aprill 2015

Kell 14.00 Kaubandus-Tööstuskoja üldkoosolek

Kell 19.30 Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslik õhtusöök raskel vigastatud või teenistuses hukkunud kaitseväelaste laste haridustee ja huvitegevuse toetamiseks

Neljapäev, 23. aprill 2015

Riigipeade ja valitsusjuhtide erakorraline kohtumine Brüsselis. Lisa info: Ave Tampere, valitsuse infonõunik, tel: +372 53405030 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Reede, 24. aprill 2015

Kell 14.00  esinemine Vikerraadio otsesaates

Kell 17.00 Lennart Meri konverentsi avamine

Riigikantselei
Neljapäev, 23. aprill 2015

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid
 

Euroopa Liit
Esmaspäev, 20. aprill 2015

- Luksemburgis toimuval välisasjade nõukogu istungil on päevakorras strateegiline arutelu ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna suhete teemal, ELi kõrge esindaja Federica Mogherini ülevaade tööst Euroopa julgeolekustrateegia läbivaatamisel ning viimased sündmused Liibüas ja Jeemenis. Pärast nõukogu istungit kohtuvad ELi välisministrid idapartnerluse riikide kolleegidega ja arutavad ettevalmistusi idapartnerluse Riia tippkohtumiseks. 
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/fac/2015/04/20/

- Luksemburgis toimuval EL põllumajandus- kalandusnõukogu istungil on päevakorras Läänemere kalavarude mitmeaastane majandamiskava ja ELi seisukoht maikuus New Yorgis toimuvaks ÜRO metsandusfoorumiks.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/agrifish/2015/04/20/

- 20.-22. aprillil toimub Riias mitteametliku tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu istung. Tervise valdkonna ministrid arutavad alkoholi ja toitumise teemaga seotud ELi poliitikate kujundamise ning töö- ja sotsiaalvaldkonna ministrid - sotsiaaldialoogi küsimusi. 
Loe lähemalt: https://eu2015.lv/events/political-meetings/informal-meeting-of-the-ministers-for-employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-2015-04-20

Teisipäev, 21. aprill 2015

Luksemburgis toimuval üldasjade nõukogu istungil on kavas arutelu Euroopa Komisjoni parema õigusloome teemalise institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepaneku üle.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/gac/2015/04/21/

Reede, 24. aprill 2015

24.-25. aprillil toimub Riias mitteametlik EL majandus- rahandusasjade nõukogu (ECOFIN) istung. 
Loe lähemalt: https://eu2015.lv/events/political-meetings/informal-meeting-of-ministers-for-economic-and-financial-affairs-ecofin-2015-04-24  

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 20. aprill 2015

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kohtub kell 12 Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) Eesti Õpetajate Liidu esindusega.

Teisipäev, 21. aprill 2015

Tartu Kutsehariduskeskuses (Kopli 1) algab kell 9.30 kutseseaduse uuendusi tutvustav seminar „Mis muutub kutse andmisel alates märtsist?“ Seminari korraldab sihtasutus Kutsekoda koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Kutseõppe Edendamise Ühinguga.

Tallinna Euroopa Koolis (Keevise 2) algab kell 11 kooli infopäev.

Neljapäev, 23. aprill 2015

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi on valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Väike-Maarja seltsimajas algab kell 11 Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna keelepäev. Traditsiooniliselt istutab Wiedemanni keeleauhinna saaja, kes sellel aastal on kirjanik Leelo Tungal, laureaaditamme. Keelepäeva korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Emakeele Selts, Väike-Maarja vald ning Väike-Maarja Gümnaasium.
Lähem teave: http://www.v-maarja.ee/?part=calendar&cal_day=23-4-2015&PHPSESSID=oh66vm...

Eesti Keele Instituudis algab kell kümme 14. rakenduslingvistika kevadkonverents, konverentsi teine päev, reede, algab kell 9.30 Tallinna Ülikoolis (Narva maantee 29). Korraldavad Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Tallinna Ülikool ja Eesti Keele Instituut, toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Lähem teave: http://www.rakenduslingvistika.ee/index.php?view=content&id=2

Reede, 24. aprill 2015

Eesti Kirjandusmuuseumis (Tartu, Vanemuise 42) annab minister Ligi kell 13 üle Vabariigi Presidendi rahvaluule kogumispreemiad.

Tallinnas, Energia Avastuskeskuses peetakse kahepäevane Õpilaste Teadusfestival, korraldavad Eesti Teadusagentuur ja Energia Avastuskeskus.
Lähem teave: http://www.etag.ee/teadpop/opilaste-teadusfestival-2015/

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 20. aprill 2015

20.-24. aprillini osaleb asekantsler Kai Härmand Ungaris Budapestis toimuval patendikohtunike koolitusel.
 

Neljapäev, 23. aprill 2015

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil ja kabinetiistungil.
Kell 13 osaleb justiitsminister Urmas Reinsalu riigikogu infotunnis.
 

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 20. aprill 2015

Keskkonnaminister Marko Pomerants osaleb Luxembourgis toimuval põllumajandus- ja kalandusnõukogul.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 6262910, 53036253.

Kell 15 toimub Tudulinna kultuurimajas Kärasi looduskaitseala moodustamise kaitse-eeskirja eelnõu ja Järvevälja maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu avalik arutelu. Lisainfo: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/karasi-looduskaitseala-m... ja http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/jarvevalja-maastikukaits...
Lisainfo: Iti Jürjendal, Keskkonnaameti Viru regiooni kaitse planeerimise spetsialist, iti.jyrjendal[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5687 8615.

Teisipäev, 21. aprill 2015

Keskkonnaministeeriumis toimub kliimapoliitika põhialuste aastani 2050 koostamise põllumajanduse töörühma esimene koosolek. Lisainfo siit: http://www.envir.ee/kliimapoliitika2050 Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 6262910, 53036253.

Kolmapäev, 22. aprill 2015

Kolmapäevast reedeni toimub Tallinna Ülikoolis rahvusvaheline konverents „Teel tulevikku“, mida korraldab Keskkonnaamet ja mis on pühendatud kiiresti arenevale säästvat arengut toetava hariduse valdkonnale. Konverentsi päevakavaga saab tutvuda siin: http://www.esdconference2015.eu/programm/
Lisainfo: Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja, maris.kivistik[at]keskkonnaamet[dot]ee, 518 3249.

Neljapäev, 23. aprill 2015

Neljapäevast reedeni toimub Riias Euroopa keskkonnaagentuuride juhtide võrgustiku (EPA) kohtumine. Keskkonnaagentuurist osalevad direktor Jalmar Mandel ja keskkonnaseire asedirektor Andre Zahharov.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi[at]envir[dot]ee, 53303448.

Neljapäevast reedeni toimub Läti Keskkonna-, Geoloogia ja Meteoroloogia Keskuses kohtumine, kus arutatakse nelja riigi (Läti, Leedu, Eesti, Poola) koostöös valmiva päikesepaiste atlase koostamise tööprotsesse. Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonnast osalevad kohtumisel meteoroloogid Kairi Vint ja Riina Pärg.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi[at]envir[dot]ee, 53303448.

Laupäev, 25. aprill 2015

Laupäevast pühapäevani toimub Ähijärve külastuskeskuses Karula rahvuspargi noore looduskaitsja kursuse (Junior Ranger) jätkuseminar. Vaata lisainfot siit: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/junior-ranger/20...
Lisainfo: Tiia Trolla, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tiia.trolla[at]keskkonnaamet[dot]ee, 525 1552.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 20. aprill 2015

20.-21. aprillini on Eestis visiidil Gruusia Kultuuripärandi Säilitamise Agentuuri delegatsioon eesotsas direktor Nikoloz Antidze`ga. Grusiinidele tutvustatakse Eesti muinsuskaitse poliitikat ja näidatakse mitmeid kultuuriväärtuseid nagu UNESCO kaitse all olevat Tallinna vanalinna, Kalamaja puitarhitektuuri ja Tallinna Lauluväljakut. Teisipäeval, 21. aprillil kell 15.00 avatakse Rahvusraamatukogus näitus gruusia alfabeedist, mis on ühtlasi UNESCO vaimse pärandi nimekirjas.
Lisainfo: Madis Järv, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonnajuhataja asetäitja, madis.jarv[at]kul[dot]ee, 628 2256

Kuni 23. aprillini kestab UNESCO 196. täitevkogu plenaaristung. Eesti delegatsioonis on veel UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni esindajad, Eesti kultuuriesindaja Pariisis Rea Rannu-Ideon jt. UNESCO täitevkogu ülesanne on juhtida organisatsiooni peakonverentside vahelisel perioodil ning suunata ja jälgida UNESCO programmi ja eelarve täitmist. Eesti prioriteedid seekordsel täitevkogul on ajakirjandusvabadus, kultuuripärandi kaitse konfliktipiirkondades, inimõigused ja internetivabadus ning 2015. aasta järgne arengueesmärkide raamistik. Eesti on UNESCO täitevkogu liige aastatel 2013-2015. Vaata lisaks: UNESCO 196. täitevkomitee kodulehekülg

Kuni 23. aprillini kestab Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) lõimumisvaldkonna arendus-ja meediapreemiate kandidaate esitamiseks mõeldud konkurss. Konkursil jagatakse arendus-ja meediapreemiaid 2014. aastal ellu viidud silmapaistvamatele lõimumisvaldkonna projektidele, algatustele ja eestvedamistele. Konkursi kirjelduse ja taotlusvormid leiab MISA kodulehelt: http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=631. Rohkem konkursi kohta siit: http://www.meis.ee/uudised?news_id=870

Teisipäev, 21. aprill 2015

Kell 11.00 toimub Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie (MISA) nõustamiskeskuses Narvas (Kerese 3) kultuurilise lõimumise seminar. Üritus toimub ESF programmi „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“ keeleline ja kultuuriline kümblus alategevuse raames. Seminaril tutvustatakse MISA tegevusvaldkondi ja ESF programmi tegevusi ning arutleme üheskoos parimate praktikate üle. Lisaks esitleb Eesti Noorsootöökeskus 2015. a pakutavaid oma koostöötegevuse võimalusi.
Lisainfo: Jana Tondi, MISA Keelise ja kultuurilise lõimumise valdkonna juht, jana.tondi[at]meis[dot]ee, 659 9069

Kolmapäev, 22. aprill 2015

22. aprillist 3. maini toimub Nantes kultuurifestival „La Baltique – une mer à creuser“ („Tundmatu Läänemeri““). Igal aastal toimuv 2-nädalane festival tõstab fookusesse mõne riigi või piirkonna. Selleaastane festival kutsub publikut reisima ümber Läänemere. Programm pakub näituseid, konverentse, filme, kontserte ja palju muud 9 riigist - Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Taanist, Rootsist, Soomest ja Venemaalt. Festivali raames avab Prantsuse suursaadik Sven Jürgenson 24. aprillil Nantes´i Kultuuride keskuses Cosmopolis Arne Maasiku fotonäituse „Ajatu Tallinn“. 25. aprillil räägib Nantes´i Mediateegis oma loomingust eesti päritolu, aga prantsuse keeles kirjutav kirjanik Katrina Kalda („Eesti romaan“, „Jumalate aritmeetika“). Temaga vestleb tema eestindaja Anti Saar. 26. aprillil räägib  Anti Saar Cosmopolis´is Eesti lastekirjandusest, tutvustab oma lasteraamatut „Kuidas meil asjad käivad“ ning selle põhjal valminud kuulimängu „Kolm elu“. Cosmopolis´is saavad lapsed tutvuda Piret Raua prantsuskeelsete lasteraamatutega. Festivali kavas on veel mitmeid Eestit puudutavaid üritusi - eesti keelt tutvustavad tunnid, näitus kõigi Läänemere riikide heeringakonservidest ja palju muud. Lisainfot toimuva kohta: http://www.cce-nantes.eu/wp-content/uploads/2010/11/CCE-programme-la_bal... (PDF)
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee, +331 5662 2205

Kell 19.00 toimub Moskva Laste Kunstikoolis nr 11 toimub Kulle Raigi raamatu „Mister X. Georg Otsa elu" esitlus. Üritusega tähistatakse Georg Otsa 95.sünniaastapäeva.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, dmitri.mironov[at]mfa[dot]ee, +749 573 73640 

22.-24. aprillini toimub Namuris, Belgias Euroopa Nõukogu kultuuripärandi ministrite konverents teemal kultuuripärandi roll 21. sajandil (“Cultural heritage in the 21st century for living better together. Towards a common strategy for Europe”). Üritust korraldab Vallooni valitsus koostöös Euroopa Nõukoguga Belgia eesistumise raames Euroopa Nõukogus. Eestit esindab Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits ja välissuhete osakonna peaspetsialist Reet Palis. Rohkem infot konverentsi kohta siit.
Lisainfo: Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, tarvi.sits[at]kul[dot]ee, 512 4253; Reet Palis, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna peaspetsialist, reet.palis[at]kul[dot]ee, 53 22 65 59.
 

Neljapäev, 23. aprill 2015

Kell 10.00 osaleb kultuuriminister Indrek Saar Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Helsingis Euroopa filminädalate raames linastub Martti Helde „Risttuules“.  Film on Soomes esmakordselt, soome filmisõpradel on seda võimalus näha ka eeloleval sügisel Soome suurimal rahvusvahelisel filmifestivalil „Armastus ja anarhia“. Euroopa filminädalaid korraldab Euroopa Komisjoni esindus Soomes koostöös EL suursaatkondadega.
http://ec.europa.eu/finland/pdf/elokuvaviikot2015nettiesite.pdf (PDF)
Lisainfo: Liisa Ojaveer, Eesti kultuuriesindaja Helsingis, liisa.ojaveer[at]mfa[dot]ee, +358 9622 02631 

Reede, 24. aprill 2015

Kell 9.15 avab kultuuriminister Indrek Saar Rahvusraamatukogus Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) ülemkogu. Laupäeval, 25. aprillil kell 10.00-14.00 toimub Okupatsioonide muuseumis ÜEKNi sümpoosion, kus räägitakse teemal „Põgenemine ja pagulus".
Lisainfo: Madis Järv, Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonnajuhataja asetäitja, madis.jarv[at]kul[dot]ee, 628 2256 

Kell 15.00 osaleb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa Swissôtel Tallinnas Iisraeli Vabariigi aastapäeva tähistamisel.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee, 522 3305

24.-27. aprillini  toimub Brüsselis kunstimess Art Brussels (http://www.artbrussels.com), mille raames  korraldab Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus 25. aprillil Marge Monko, Eléonore de Montesquiou ja Lola Lasurt tööde näitamise ja linastusele järgneva vestluse kunstnikega. Üritust toimub kell 16.00 Brüsseli Eesti esinduses ja seda modereerib WIELSi kuraator  Caroline Dumalin. Budapestis tegutsev Ani Molnár galerii esitleb messil Eesti kunstnikke Marge Monkot ja Dénes Farkast. Eesti kunstiprofessionaalidest on Brüsseli messinädalal esindatud Tallinna Kunstihoone juhataja Taaniel Raudsepp, kes osaleb messi kuraatoriteprogrammis, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse projektijuht Rebeka Põldsam ning arenduskeskusest Kadri Laas ja Karin Laansoo. Kultuuriministeeriumist osalevad üritustel Kadri Jauram, Maria-Kristiina Soomre ja Eike Eller, samuti on kohal Jorma Sarv Riigikantseleist.
Lisainfo: Eike Eller, Eesti kultuuriesindaja Brüsselis, eike.eller[at]mfa[dot]ee, +322 2273 917 ; Maria-Kristiina Soomre, Kultuuriministeeriumi kunstinõunik, maria-kristiina.soomre[at]kul[dot]ee, 5304 4704

Laupäev, 25. aprill 2015

Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Juko-Mart Kõlar osaleb žüriiliikmena Mooste Folgikojas XVI Eesti Rahvamuusikatöötluste Festivalil „Moisekatsi Elohelü“  . Lähemalt festivalist siit: http://folkfest.weebly.com/
Lisainfo: Juko-Mart Kõlar, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik, juko-mart.kolar[at]kul[dot]ee, 5666 8415  

Pühapäev, 26. aprill 2015

Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Juko-Mart Kõlar osaleb IAMA (International Artist Managers' Association) konverentsi Tallinna päeval, kus esitletakse Eesti artiste koostöös Pille Lille Muusikute Toetusfondiga.
Lisainfo: Juko-Mart Kõlar, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik, juko-mart.kolar[at]kul[dot]ee, 5666 8415   

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 20. aprill 2015

Minister Kristen Michal osaleb Elering AS üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee
 

Teisipäev, 21. aprill 2015

Minister Kristen Michal osaleb AS Eesti Post üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Minister Urve Palo esineb ettekandega sekretäride päeva konverentsil. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee 

Kolmapäev, 22. aprill 2015

Minister Kristen Michal osaleb AS Tallinna Lennujaama üldkoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman osaleb Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste aastakoosolekul. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Neljapäev, 23. aprill 2015

Ministrid Kristen Michal ja Urve Palo osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Minister Urve Palo osaleb turismiteemalisel ümarlaual Rahandusministeeriumis. Lisainfo: Heidi Ojamaa, 6256335, heidi.ojamaa[at]mkm[dot]ee

Reede, 24. aprill 2015

Minister Kristen Michal osaleb AS EVR Cargo, AS Saarte Liinid ja AS Eesti Loots üldkoosolekutel. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman osaleb 24.-26. aprillil Lennart Meri konverentsil. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee

Maaeluministeerium
Teisipäev, 21. aprill 2015

Maaeluminister Urmas Kruuse kohtub Eesti piimatöötlejate esindajatega.
 

Kolmapäev, 22. aprill 2015

Minister Urmas Kruuse külastab Tartumaa põllumajandusettevõtteid.

Lääne-Virumaal Jänedal asuvas Maamajanduse Infokeskuses toimub innovatsiooniklastri ümarlaud. Lisainfo http://maainfo.ee/index.php?id=3430&page=3394& 

Neljapäev, 23. aprill 2015

Maaeluminister Urmas Kruuse osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kell 13 toimub ministeeriumi väikeses saalis Põllumajandusteaduste nõukogu koosolek.

Pärnumaal Kurgjal asuvas C. R. Jakobsoni Talumuuseumis toimub konverents „Vändra ja Kurgja esmamainimisest 500 aastat“. Ettekandeid teevad Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Pärnu Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teadlased. Programm ja lisainfo www.kurgja.ee, tel 4458 171, info[at]kurgja[dot]ee.

Tartumaal Ülenurmel asuvas Eesti Põllumajandusmuuseumis tähistatakse jüripäeva. Programm ja lisainfo www.epm.ee/event/juripaeva-programm
 

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 20. aprill 2015

Rahandusminister Sven Sester ja asekantsler Märten Ross osalevad riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil, kus on arutusel Eesti seisukohad mitteametlikul Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu (Ecofin) ja euroala rahandusministrite ehk eurorühma kokkusaamisel Riias 24.–25. aprillil. 

Teisipäev, 21. aprill 2015

Rahandusminister Sven Sester kohtub Eesti Energia peakontoris Tallinnas ettevõtte juhtkonnaga. 

Kolmapäev, 22. aprill 2015

Rahandusminister Sven Sester arutab rahandusministeeriumis kindlustussektori ettevõtete liitudega kavandatavaid kindlustustegevuse seaduse muudatusi.

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb haldusreformi ettevalmistaval nõupidamisel siseministeeriumis.

Kantsler Veiko Tali osaleb finantsteenuste mõttekoja Eurofi kõrgetasemelisel seminaril Riias.

Asekantsler Kristjan Kitvel osaleb SA KredEx nõukogu koosolekul.

Asekantsler Märten Ross osaleb rahapesu tõkestamise nõukoja koosolekul.

Asekantsler Kaie Koskaru-Nelk osaleb Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste aastakoosolekul Meriton Old Town Garden hotellis.

Neljapäev, 23. aprill 2015

Rahandusminister Sven Sester ja riigihalduse minister Arto Aas osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Kantsler Veiko Tali ja asekantsler Märten Ross osalevad finantsteenuste mõttekoja Eurofi kõrgetasemelisel seminaril Riias. 

Reede, 24. aprill 2015

Rahandusminister Sven Sester, kantsler Veiko Tali ja asekantsler Märten Ross osalevad euroala rahandusministrite ehk eurorühma kokkusaamisel Riias.

Riigihalduse minister Arto Aas osaleb Lennart Meri konverentsil Tallinnas Radisson Blu Sky Hotelis.

Asekantsler Kristjan Kitvel osaleb Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse nõukogu koosolekul.

Laupäev, 25. aprill 2015

Rahandusminister Sven Sester, kantsler Veiko Tali ja asekantsler Märten Ross osalevad Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu (Ecofin) mitteametlikul kokkusaamisel Riias. 

Siseministeerium
Kolmapäev, 22. aprill 2015

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt esineb Hiiumaal seminaril „Hiiumaa turvaliseks koostöös“ ettekandega siseturvalisuse arengukavast maakondlikul tasandil 2015-2020. 

Neljapäev, 23. aprill 2015

Siseminister Hanno Pevkur osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 20. aprill 2015

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osaleb vahemikus 20.-21. aprill Riias terviseministrite kohtumisel.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb vahemikus 18.-23. aprill Indias üritusel „Innovation boot camp“.

Teisipäev, 21. aprill 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna avab sotsiaalministeeriumis fotonäituse „Elupusle ehk Rootsi perekonna roll ühiskonnas“.

Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb vahemikus 21.-22.04 Riias mitteametlikul töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel EPSCO.
 

Kolmapäev, 22. aprill 2015

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev kohtub Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga.

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev kohtub Eesti Arstide Liiduga.

Neljapäev, 23. aprill 2015

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja Valitsuskabineti nõupidamisel.

Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb Jõhvi Kontserdimajas töövõime hindamise uute põhimõtete infopäeval.

Reede, 24. aprill 2015

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev osaleb Eesti Haigekassa nõukogu koosolekul.

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev külastab Rakvere haiglat.