Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (23.03.2015 - 29.03.2015)

Peaminister
Neljapäev, 26. märts 2015

Kell 10.00 valitsuse istung

Kell 12.00 valitsuse pressikonverents

Kell 16.00 valitsuse kabinetinõupidamine 

Riigikantselei
Teisipäev, 24. märts 2015

Kell 15 avatud valitsemise partnerlust koordineeriva kogu nõupidamine Stenbocki majas. Koordineeriv kogu saab ülevaate avatud valitsemise partnerluse 2014-2016 tegevuskava elluviimise seisusust, täpsemalt tutvutakse kolme tegevusega (e-osalemise kanalite edasiarendamine, kollektiivsete märgukirjade ja petitsioonide veebikeskkond, poliitikakujundamise ja õigusloome protsessi visualiseerimine). Lisainfo: Kristiina Tiimus, 53 0304 53, kristiina.tiimus[at]riigikantselei[dot]eewww.valitsus.ee/avp

Neljapäev, 26. märts 2015

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad
Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Euroopa Liit
Teisipäev, 24. märts 2015

24. - 25. märtsil toimub Riias Euroopa Liidu väliskaubanduse ministrite mitteametlik kohtumine. 
Loe lähemalt: https://eu2015.lv/events/political-meetings/fac-informal-meeting-of-trade-ministers-2015-03-24 

Neljapäev, 26. märts 2015

26. - 27. märtsil Riias toimuva mitteametliku konkurentsivõimenõukogu kohtumise peateemaks on digimajanduse arendamine.
Loe lähemalt: https://eu2015.lv/events-ical/informal-meeting-of-competitiveness-ministers-2015-03-26

Haridus- ja teadusministeerium
Esmaspäev, 23. märts 2015

Eesti Karjäärinõustajate Ühingu korraldamisel algab karjäärinädal. Üritustes osalevad nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasemel Rajaleidja keskused ja mitmed kutseõppeasutused.
Lähem teave: http://tervekarjaar.kny.ee/programm/
 

Teisipäev, 24. märts 2015

Tallinnas, Nordic Hotel Forumis algab kell 10 Eesti Teadusagentuuri konverents „Kuidas teadus TerVEt rahvast teenib?“ Konverents toob kokku erinevate elualade inimesed, kellelt oodatakse ettepanekuid, kuidas tervishoiuteadlaste töö tulemused jõuaksid nii tavainimesteni kui ka otsustajateni. Konverents on osa Euroopa Regionaalarengu Fondi toetatud programmist TerVE.
Lähem teave: http://www.etag.ee/rahastamine/programm-terve/terve-konverents-kuidas-te...
 

Kolmapäev, 25. märts 2015

Tallinnas, hotell Viru konverentsisaalis algavad valdade ja linnade päevad. Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe avab arutelu „Kuidas olla noortemeelne kohalik omavalitsus“.
Lähem teave: http://www.taveco.ee/sundmused-view/linnade-ja-valdade-paevad/

Neljapäev, 26. märts 2015

Tallinnas jätkuvatel valdade ja linnade päevadel esinevad hariduse töörühmas Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Piret Sapp, üldharidusosakonna asejuhataja Pille Liblik ning sihtasutuse Innove juhatuse liige Robert Lippin.

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski on valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 27. märts 2015

Tallinnas, Kumu kunstimuuseumis kell 9 avab Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe konverentsi „Tööränne Põhjamaades ja Balti riikides“. Konverentsi korraldavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Tartu Ülikool, Siseministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.
Lähem teave: http://www.norden.ee/et/regionaalne-koostoo/rahvastiku-areng/toeoeranne-...

Tartus, Dorpati konverentsikeskuses algab kell 10 Eesti Teadusagentuuri konverents „Kuidas teadus TerVEt rahvast teenib?“ Konverents toob kokku erinevate elualade inimesed, et tervishoiuteadlaste töö tulemused jõuaksid nii tavainimesteni kui ka otsustajateni.
Lähem teave: http://www.etag.ee/rahastamine/programm-terve/terve-konverents-kuidas-te...

Tallinna Inglise Kolledžis algab kell 11 Eesti Rotary konverents „Haridus – Eesti arengu vedajaks“. Konverentsi paneeldiskussioonile on kutsutud esinema Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar ning Jõhvi Riigigümnaasiumi direktor Tarmo Valgepea.
Lähem teave: http://www.rotary.ee/index.php?PHPSESSID=8abecae3fc4bb2953ab800ca8ec5afa...

Pühapäev, 29. märts 2015

Kanadas algab OECD egiidi all peetav haridusjuhtide tippkohtumine. Eesti delegatsiooni kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets, Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Remo Voltri, Eesti Õpetajate Liidu esimees Margit Timakov ning Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Toomas Kruusimägi.
Lähem teave: http://istp2015.org/index.html

Justiitsministeerium
Neljapäev, 26. märts 2015

Justiitsminister Andres Anvelt osaleb valitsuse istungil ja kabinetiistungil.

Reede, 27. märts 2015

Justiitsminister Andres Anvelt​​ peab kõne prokuröride üldkogul.

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 23. märts 2015

23. märtsil algab Kaitseväe Lahingukoolis vabatahtlike reservohvitseride baaskursus. Kursuse jooksul antakse 22 kursuslasele rühmaülema ettevalmistus, osalejate värbamise ja komplekteerimise viis läbi Eesti Reservohvitseride Kogu. Lisainfo: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser kapten Kristjan Kostabi (Kristjan.kostabi[at]mil[dot]ee, 717 6204) ja Eesti Reservohvitseride Kogu peasekretär leitnant Kuno Peek (kuno[at]erok[dot]ee, 554 3210)    

Kolmapäev, 25. märts 2015

25. märtsil osaleb Kaitseliit küüditamise aastapäeva üritustel üle kogu Eesti. Lisainfo: major Tanel Rütman, Kaitseliidu pressiesindaja, tel 717 9101 / 510 5584, tanel.rutman[at]kaitseliit[dot]ee.

Reede, 27. märts 2015

27. märtsil kell 13 korraldatakse Männiku lasketiirus kaitseväe logistikakeskuse ohvitseride ja korp! Rotalia liikmete vahelised laskevõistlused. Lisainfo: nooremseersant Taavi Laasik, toetuse väejuhatuse teabeohvitser; tel:  717 4003; e-mail: taavi.laasik[at]mil[dot]ee 

Laupäev, 28. märts 2015

28. märtsil korraldab Kaitseliidu Tartu maleva Tamme malevkond KVÜÕA-s 25. aastapäevale pühendatud konverentsi (vt lähemalt: http://tartu.kaitseliit.ee/et/tamme-malevkond-ootab-koiki-kaasvoitlejaid...). Lisainfo: major Tanel Rütman, Kaitseliidu pressiesindaja, tel 717 9101 / 510 5584, tanel.rutman[at]kaitseliit[dot]ee.

Pühapäev, 29. märts 2015

29. märtsil algab Võrumaal Kuperjanovi jalaväepataljoni kontrollõppus „Raba“, millega hinnatakse pataljoni kaitse-, pealetungi- ja julgestustegevust. Lisainfo: nooremleitnant Jaanika Ojakõiv, 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser; tel: 717 5016; e-mail: jaanika.ojakoiv[at]mil[dot]ee  

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 23. märts 2015

 Kell 11 toimub Keskkonnaministeeriumi 7. korruse ruumis pressibriif, kus antakse ülevaade Eesti pinna- ja põhjavee olukorrast. Esitlused teevad Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Rene Reisner ning Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna peainspektor Allar Leppind.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 6262910, 53036253.

Algusega kell 11 tähistatakse Keskkonnaagentuuri I korruse saalis (Mustamäe tee 33) toimuva seminariga rahvusvahelist meteoroloogiapäeva. Selle aasta teema on “Teadmised kliimast tegudesse”. Meteoroloogiapäeva raames astuvad üles valdkonnaspetsialistid ja -teadlased nii Keskkonnaagentuurist kui väljastpoolt. Lisaks esitlevad Jüri Kamenik ja kirjastus Varrak raamatut “Eesti pilveatlas”. Täpse ajakava leiab siit: http://www.ilmateenistus.ee/2015/03/meteoroloogiapaev-2015/.
Lisainfo: Kadri Kauksi, Keskkonnaagentuuri pressiesindaja, kadri.kauksi[at]envir[dot]ee,  53303448.

Algusega kell 16 toimub Keskkonnaameti Tartu kontoris Tartu maakonnas asuva Pähklisaare looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu tutvustamine ja avalik arutelu.
Lisainfo: Maris Paju, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni kaitse planeerimise spetsialist, maris.paju[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5336 5805, 740 7138.  

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 23. märts 2015

23.–26. märtsini on Eesti muuseumitöötajad visiidil Poolas Varssavis, et külastada sealseid uusi muuseume ja püsinäituselahendusi. Poola kultuuriministeeriumiga koostöös kokku pandud programm hõlmab Chopini Muuseumi, Varssavi Ülestõusu Muuseumi, Varssavi Rahvusmuuseumi, Kopernikuse Teaduskeskuse ja Poola Juutide Ajaloomuuseumi külastusi. Kõikides muuseumides toimuvad kohtumised muuseumitöötajatega, lisaks toimub kohtumine Poola kultuuriministeeriumis ning vastuvõtt Eesti Poola Saatkonnas. Reisist võtab osa 24 kuraatorit ja näitusetegevusega seotud muuseumitöötajat erinevatest Eesti muuseumidest.
Lisainfo: Mirjam Rääbis, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist, 509 0096, mirjam.raabis[at]kul[dot]ee.

Pariisis toimub rahvusvaheline raamatumess Salon du Livre Paris. Eesti kultuuriesindaja Pariisis Rea Rannu-Ideon osaleb messil, et kohtuda Eesti autoreid tõlkivate kirjastajatega.
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, +331 5662 2205, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee

Kell 20.00 toimub Moskvas asuvas Aleksei Kozlovi jazz-klubis Jaak Sooääre ja Aleksei Kruglovi kvarteti uue CD-plaadi „Võimas rühm“ („The Mighty Five“ / „Могучая кучка“) esitlus ning kontsert, kus osalevad Jaak Sooäär, Tanel Ruben ja Mihkel Mälgand. Päev hiljem esitletakse sama plaati ka Eesti saatkonnas Moskvas.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, +7 925 323 7412, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee.
 

Teisipäev, 24. märts 2015

Kultuuriministeeriumi esindaja Ida-Virumaal, finantsosakonna välisvahendite ekspert Eduard Odinets võtab siseministri kutsel osa algusega kell 12 Kukruse mõisas toimuvast Ida-Virumaa tegevuskava tunnustusüritusest.

Režissöör Kullar Viimse film „Kuidas ma Aafrikat päästsin“ linastub Brüsselis toimuva 7. rahvusvahelise Milleniumi Dokumentaalfilmide Festivali võistlusprogrammis. Filmi lisalinastused toimuvad 24. märtsil PointCulture ULB ja 27. märtsil Cinema Aventure'is, kus publikul on võimalik  režissööriga filmi üle mõtteid vahetada.
Lisainfo: Eike Eller, Eesti kultuuriesindaja Brüsselis, +322 2273 917, eike.eller[at]mfa[dot]ee

Kolmapäev, 25. märts 2015

Kell 12.00 osaleb kultuuriminister Urve Tiidus märtsiküüditamise mälestusüritusel Võidusamba juures.

Kell 14.15 algab XI linnade ja valdade päevade raames Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses Kultuuriministeeriumi teematuba. Räägitakse muusika-aastast, Eesti Vabariik 100 programmist, uuest muinsuskaitseseadusest, kunstiteoste tellimise seadusest, spordivaldkonna arengukavast aastani 2030 ja noortetreenerite toetamise süsteemist.
Vaata lisaks: täpsem päevakava

Algusega kell 15.00 toimub Eesti Kultuuri Koja ja Kultuuriministeeriumi koostöös loomeliitudele ja Eesti Kultuuri Koja liikmetele suunatud kohtumine, mis puudutab tulumaksuseaduse muudatustest tulenevat stipendiumide väljamaksmist. Ettekanded teevad Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi, Eesti Kultuurkapitali juhataja Olavi Laido ja Kultuuriministeeriumi õigusnõunik Merle Põld, järgneb arutelu.

Neljapäev, 26. märts 2015

Kell 10.00 osaleb kultuuriminister Urve Tiidus Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel

Kell 11.50 teeb Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok loomemajanduse-teemalise ettekande Euroopa Liidu perioodi 2014–2020 eurotoetusi tutvustaval infopäeval Rakveres Aqva Hotel & Spa´s, infopäeval osaleb ka Kultuuriministeeriumi välisvahendite ekspert Eduard Odinets. Järgmised infopäevad toimuvad Rahandusministeeriumi eestvedamisel Pärnus (07.04) ja Tartus (15.04). Osalema oodatakse eelkõige võimalikke taotlejaid, peaasjalikult omavalitsuste ja mittetulundusühingute esindajaid ning ettevõtjaid, aga ka teisi huvilisi. Infopäevadele saab registreeruda aadressil: http://www.struktuurifondid.ee/infotuur.
Lisainfo: Anu-Maaja Pallok, Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik, 628 2234,  anu-maaja.pallok[at]kul[dot]ee

Kell 13.45 võtab Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene osa turunduskonverentsi Password 2015 raames toimuvast vestlusringist, kus kõne all loovettevõtte juhtimise parimad praktikad Eestis. Koos Nõgenega arutavad sel teemal turunduskommunikatsiooni valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid ühendava Creative Unioni juht ja rajaja Madis Laas ning Pimedate Ööde Filmifestivali juht Tiina Lokk.
Password 2015 sündmused toimuvad Saku Suurhallis.

Reede, 27. märts 2015

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa võtab osa kell 9.00 Kumu kunstimuuseumis algavast konverentsist „Tööränne Põhja- ja Baltimaades. Sisserände uued trendid ning valmisolek muutusteks“, mida korraldab Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.

Kell 10.00 algab Tõstamaa mõisas Pärnumaal sotsiaalainete õppepäev „Elu-olu mõisas ja külas“ – mõisakoolide õpetajatele suunatud koolitus, kus pööratakse tähelepanu mõisakeskkonna kasutamisele õppetöös. Teiste lektorite seas astub üles ka Norra kultuuripärandi fondi Norsk Kulturarv esindaja Ingrid Jogerud, kes tutvustab õpetajatele Norras toimivat süsteemi, mis kaasab lapsi ja noori kultuuripärandi eest hoolitsemisse (sarnane omaaegse „Kodulinna“-liikumisega). NB! päev varem, 26. märtsil kell 15.00 esineb Jogerud Tallinnas Eesti Kunstiakadeemia restaureerimisosakonnas muinsuskaitseinspektoritele, restaureerimisosakonna tudengitele ja ajalooõpetajatele.
Aprillis-mais on tulemas veel kaks sarnast õppepäeva – „Aktiivõpe mõisakoolis“ (Ruila Põhikoolis 17. aprillil) ning loodusainete õppepäev „Mõis kui inspiratsiooni- ja teadusallikas“ (Pikavere mõisas Harjumaal 8. mail). Koolituste läbiviimist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2009-2014 toetustest projekti „Tegus ja nägus mõisakool“ raames.
Lisainfo õppepäevade kohta: Pille Epner (Eesti Arhitektuurimuuseum), projekti „Tegus ja nägus mõisakool“ kuraator-projektijuht, tel 5554 2824, pille[at]arhitektuurimuuseum[dot]ee. Lisainfo Ingrid Jogerudi visiidi ja mõisakoolide projektide kohta laiemalt: Riin Alatalu, Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmi juht, 511 9439, riin.alatalu[at]kul[dot]ee

Kell 14.00 toimub Muinsuskaitseametis kohtumine looduslike pühapaikade arengukava teemal.
Vaata lisaks: Kultuuriministeerium: looduslike pühapaikade arengukava tagab ligi 3000 pühapaiga säilimise, arengukava huviosalised kutsutakse kohtumisele (pressiteade, 13.03.2015)
Lisainfo: Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, 512 4253, tarvi.sits[at]kul[dot]ee

Kell 14.30 esitleb Eesti Ujumisliit Viimsi keskkooli ujulas ujumise algõpetuse raamatut „Õpime ujuma". Raamatus sisaldub ujumise algõpetuse metoodika ja loogiliselt järjestatud praktiline harjutusvara alates veega kohanemisest kuni vees hakkama saamiseni, seda saavad abivahendina kasutada ka koolide ja lasteaedade ujumisõpetajad. Koos raamatuesitlusega toimub ujumise algõpetuse näidistund, mille viib läbi kogenud Norra ujumisõpetaja Per Irgens.
Pärast raamatu esitlust algab Viimsi keskkoolis 3-päevane koolitus, kus osaleb ligi 30 ujumise algõpetuse õpetajat üle Eesti. Lisaks toimuvad Kultuuriministeeriumi toel augustis Eesti erinevates paikades selle raamatu metoodikal põhinevad koolitused, korraldateks ujumisliit, Päästeamet ja Selts Eesti Vetelpääste. Kõigi tegevuste ühine eesmärk on, et Eesti inimesed saaks omale parema ujumisoskuse ja kindlustaks seeläbi turvalisema elu.
Raamatut „Õpime ujuma“ on rahastanud Island, Liechtenstein ning Norra Euroopa Majanduspiirkonna toetuste ja Norra toetuste vahendusel.
Vaata lisaks: http://www.norra.ee/News_and_events/Uudised/Norra-ujumisopik-nuud-eesti-...
Lisainfo: Helen Link, Eesti Ujumisliidu projektijuht, 508 8304, helen[at]swimming[dot]ee.

27.-28. märtsil etendub Peterburi Aleksandrinski Teatri Uuel Laval teatri „R.A.A.A.M.“ lavastus „Antigone“. Algus mõlemal päeval kell 19.30.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, +7 925 323 7412, dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee

Kell 19.00 osalevad kultuuriminister Urve Tiidus, kantsler Paavo Nõgene, teatrinõunik Hillar Sein jt teatri aastaauhindade galal rahvusooperis Estonia.
 

Laupäev, 28. märts 2015

Kultuuriminister Urve Tiidus, audiovisuaalnõunik Indrek Ibrus ja Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja asetäitja Madis Järv osalevad Balti Filmi- ja Meediakooli 10. aastapäeva sündmustel. 

Pühapäev, 29. märts 2015

Kell 18.00 tuleb Soomes Joensuu kirikus ettekandele J. S. Bachi Johannese passioon. Esitavad Joensuu orkester ja  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koor, solistid Jussi Salonen (evangelist), Arete Teemets (sopran), Elo-Maarja Miilen (alt), Pavlo Balakin (bass). Dirigent Jurjen Hempel.
Lisainfo: Liisa Ojaveer, Eesti kultuuriesindaja Helsingis, +358 9622 02631, liisa.ojaveer[at]mfa[dot]ee
 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 23. märts 2015

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantslerid Taavi Kotka ja Ahti Kuningas ning RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Katrin Reinhold kohtuvad Põhja-Iirimaa finants- ja personaliministri Simon Hamiltoniga. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee; Rauno Veri, 663 0233, rauno.veri[at]ria[dot]ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka kohtub Sloveenia avaliku halduse ministri Boris Koprivnikariga ning delegatsioon külastab ka RIA-t. Sloveenia delegatsioon tunneb huvi e-ID valdkonna ning riigi infosüsteemi arendusprojektide vastu. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee; Rauno Veri, 663 0233, rauno.veri[at]ria[dot]ee

Teisipäev, 24. märts 2015

Minister Anne Sulling osaleb 24.–25. märtsil Riias toimuval väliskaubandusministrite mitteametlikul kohtumisel. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee.

Kolmapäev, 25. märts 2015

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna asekantsler Taavi Kotka esineb ettekandega Taanis toimuval konverentsil "Offentlig digitalisering 2015". Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee.

Neljapäev, 26. märts 2015

Ministrid Urve Palo ja Anne Sulling osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede esineb Linnade Valdade Päeval ettekandega „Välisspetsialistid kohaliku ettevõtluse heaks“. Lisainfo: Maarja Gavronski, tel 6256428, maarja.gavronski[at]mkm[dot]ee.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka osaleb 26.-27. märtsil Riias toimuval mitteametlikul konkurentsivõime nõukogu kohtumisel. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda[at]mkm[dot]ee.

Maaeluministeerium
Teisipäev, 24. märts 2015

Põllumajandusministeeriumi suures saalis toimub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ infopäev. Registreerumine: http://www.agri.ee/et/maapiirkonnas-majandustegevuse-mitmekesistamise-me...
 

Neljapäev, 26. märts 2015

Minister Ivari Padar osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Eesti Taimekasvatuse Instituut tähistab Eesti taimekasvatusalase teadustegevuse 95. sünnipäeva konverentsiga "Teaduselt taimekasvatajale – 95 aastat taimekasvatuslikku teadustegevust". Lisainfo: http://www.etki.ee/index.php/2013-07-26-17-11-28/ueritused/331-teaduskon...

Maaelu arengu osakonna juhataja Marko Gorban osaleb linnade ja valdade päeva töötoa „Reaalne elu maal – parimad praktikad ettevõtluse toetamisel“ raames toimuva foorumi arutelupaneelis. Lisainfo: http://www.taveco.ee/sundmused-view/linnade-ja-valdade-paevad/ 

Reede, 27. märts 2015

Põllumajandusministeeriumi suures saalis toimub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni kuues istung, kus arutatakse meetmete „Investeeringud põllumajandustoodete  töötlemiseks ja turustamiseks“, „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“, „Kiviaia taastamise toetus“ ja „Piirkondlik veekaitse toetus“ tingimusi.

Jänedal Maamajanduse Infokeskuses toimub esimest üle-eestilist avatud talude päeva ettevalmistav infopäev osalevatele taludele ja piirkondlikele koordinaatoritele. Infopäeva juhatab sisse põllumajandusminister Ivari Padar. Lisainfo ja registreerumine: http://maainfo.ee/index.php?id=3369&page=3394& 

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 23. märts 2015

Rahandusminister Maris Lauri ja asekantslerid Märten Ross ja Dmitri Jegorov kohtuvad Põhja-Iirimaa rahandus- ja personaliministri Simon Hamiltoniga.

Maris Lauri ja asekantsler Agris Peedu kohtuvad Sloveenia avaliku halduse ministri Boris Koprivnikariga.

 

Kolmapäev, 25. märts 2015

Rahandusministeeriumi korraldatud rahatarkuse koolitus SA Innove karjäärikoordinaatoritele. Koolitusi viivad läbi MTÜ Rahatarkus (Heli Lehtsaar)  ja EMTA (Jaan Krinal). Rohkem infot: Janika Lüüs-Likk (janika.lyys-likk[at]fin[dot]ee ).

Neljapäev, 26. märts 2015

Maris Lauri osaleb valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Maris Lauri, kantsler Veiko Tali ja asekantslerid kohtuvad Prantsusmaa rahandusministri Michel Sapiniga. Kohtumise järel toimub pressikonverents.

Asekantsler Märten Ross osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi Põhja-Balti valijaskonna kohtumisel Helsingis.

Reede, 27. märts 2015

Maris Lauri ja kantsler Veiko Tali osalevad Finantsinspektsiooni nõukogu koosolekul.

Rahandusministeeriumi korraldatud rahatarkuse koolitus SA Innove karjäärikoordinaatoritele. Koolitusi viivad läbi MTÜ Rahatarkus (Heli Lehtsaar)  ja Maksu- ja Tolliamet (Jaan Krinal). Rohkem infot: Janika Lüüs-Likk (janika.lyys-likk[at]fin[dot]ee ).

Siseministeerium
Esmaspäev, 23. märts 2015

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort ja korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt kohtuvad Tallinnas Soome Siseministeeriumi politseiosakonna juhi Kauko Aaltomaaga. Kohtumisel räägitakse Soome politseireformist, Eestis käimasolevatest reformides, politseiülesannete revisjonist, koostööst Venemaaga, pidades silmas olukorda Ukrainas, ning arutatakse ka edasist koostööd.

Teisipäev, 24. märts 2015

Siseminister Hanno Pevkur ja regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet osalevad „Ida-Viru tegevuskava 2015-2020“ tunnustusüritusel Kukruse Polaarmõisas Ida-Virumaal algusega kell 12. Koosviibimisel antakse ülevaade tegevuskava sünniloost ja sisust ning tänatakse töörühma liikmeid.

Jõhvi kontserdimajas algusega kell 15 toimub pidulik kodakondsustseremoonia. Värskeid kodanikke tervitavad ja annavad kodakondsustunnistused üle siseminister Hanno Pevkur ja Narva Politseijaoskonna juht politseileitnant Sergei Andrejev.

Kolmapäev, 25. märts 2015

Märtsiküüditamise mälestuspäeva sündmused:

Kell 12 toimub Vabadussõja võidusamba juures märtsiküüditamise ohvrite mälestustseremoonia. Üritusel asetatakse Võidusamba jalamile riigiasutuste ühine pärg „Eesti rahvalt“. Samuti asetavad pärjad diplomaatilise korpuse esindaja, Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja Eesti Memento Liidu ja Tallinna Memento esindaja Leo Õispuu. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma eestvedamisel peetakse mälestuspalvus. Sõna võtavad siseminister Hanno Pevkur ning Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Leo Õispuu.
Kell 13 algab mälestusjumalateenistus Tallinna Jaani kirikus.
Kell 13 korraldab Murtud Rukkilille Ühing Tallinnas Jüriöö Pargis märtsiküüditamise 66. aastapäeva mälestusmiitingu.
Kell 16 tutvustatakse Okupatsioonide Muuseumis märtsiküüditamise aastapäevale pühendatud seminaril Siberiga seotud ajalooprojekte “Missioon: Siber” ja mälestuslugude kogumise algatust Kogu Me Lugu.
Kell 18 süüdatakse Tallinnas Vabaduse platsil, Tartus Raekoja platsil ja algusega kell 17 Pärnus Martensi väljakul küüditatute mälestuseks tuhandeid küünlaid.

Siseminister Hanno Pevkur ja regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet osalevad XI Eesti Linnade ja Valdade Päevadel Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses.

Neljapäev, 26. märts 2015

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort osaleb Brüsselis sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee kohtumisel, kus arutatakse terrorismivastase võitluse meetmete rakendamist ning organiseeritud ja raske rahvusvahelise kuritegevuse EL poliitikatsükli 2015. aasta tegevusi.

Siseminister Hanno Pevkur osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
 

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 23. märts 2015

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Hasartmängumaksu Nõukogu koosolekul.

Terviseala asekantsler Ivi Normet osaleb Maailmapanga ja WHO analüüsi tutvustusel Meritoni hotellis.

Teisipäev, 24. märts 2015

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt esineb Rajaleidja karjäärinädalal Viljandis.

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ning tervise- ja tööminister Urmas Kruuse osalevad presidendi õhtusöögil lahkuva valitsuse liikmetega.

Kolmapäev, 25. märts 2015

Terviseala asekantsler Ivi Normet osaleb Tallinna Ülikoolis konverentsil „Eesti tervisesüsteemi võimalused ja väljakutsed krooniliste haiguste terviklikuks käsitluseks“.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb seminaril „25 aastat sotsiaaltöö eriala õpetamisest Pedagoogilises Seminaris“.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb linnade ja valdade päevadel ettekandega „Sotsiaalsektori "vanad-uued" väljakutsed“.

Neljapäev, 26. märts 2015

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ning tervise- ja tööminister Urmas Kruuse osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning kabinetinõupidamisel.

Reede, 27. märts 2015

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ning tervise- ja tööminister Urmas Kruuse võtavad osa pidulikust lõunasöögist endiste sotsiaalministritega.

Terviseala asekantsler Ivi Normet osaleb Tartus konverentsil „TerVe“.

Tööala asekantsler Egle Käärats osaleb SA Kutsekoda nõukogu koosolekul.

Pühapäev, 29. märts 2015

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ja tervise- ja tööminister Urmas Kruuse osalevad SA Maarja Päikesekodu heategevuskontserdil Vanemuise kontserdimajas.

Välisministeerium
Esmaspäev, 23. märts 2015

Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Marina Kaljurand esineb Londonis Rahvusvahelise Strateegilise Julgeoleku Instituudi  (International Institute for Strategic Studies) korraldataval arutelul ettekandega riikide vastutustundlikust käitumisest küberruumis ning arutleb selleteemalise rahvusvahelise dialoogi arendamise teemadel. Täpsem info: http://tinyurl.com/lvh3wc2.

23.-24.03 osaleb välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu Kopenhaagenis toimuval Põhja-Balti koostöö poliitikadirektorite kohtumisel. Kohtumisel arutatakse energiajulgeoleku, Venemaa-Ukraina konflikti ning idapartnerluse teemasid. 

Teisipäev, 24. märts 2015

Välisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö asekantsler Mart Laanemäe on välisministeeriumidevahelistel konsultatsioonidel Sofias. Kohtumisel käsitletakse julgeoleku, energeetika ning idapartnerlusega seotud küsimusi. Vahetatakse ka EL eesistumise ettevalmistamisega seotud kogemusi.

Kolmapäev, 25. märts 2015

Kanada uus suursaadik Eestis Alain Hausser annab president Toomas Hendrik Ilvesele üle oma volikirja. Kanada suursaadik resideerib Riias.