Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (16.03.2015 - 22.03.2015)

Peaminister
Esmaspäev, 16. märts 2015

Kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjoni nõupidamine

Kolmapäev, 18. märts 2015

Õhtul siirdub peaminister Brüsselisse Euroopa Ülemkogu istungile (lisainfo: Ave Tampere, valitsuse infonõunik, tel: +372 53405030 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee)

Neljapäev, 19. märts 2015

Euroopa Ülemkogu Brüsselis (lisainfo: Ave Tampere, valitsuse infonõunik, tel: +372 5340 5030 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee)

Reede, 20. märts 2015

Euroopa Ülemkogu Brüsselis (lisainfo: Ave Tampere, valitsuse infonõunik, tel: +372 5340 5030 või ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee)

Riigikantselei
Teisipäev, 17. märts 2015

Kell 12.15 Euroopa Ülemkogu eelne briifing ajakirjanikele Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadis (Rahukohtu 1, Tallinn). Seekordse Ülemkogu teemad on energialiidu loomine, suhted Venemaaga ja olukord Ukrainas aga ka Riias toimuva idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistamine ning 2015. aasta Euroopa poolaasta esimese etapi lõpule viimine. Briifib Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats.
Lisainfo ja osalemisest teatamine: Ave Tampere, 693 5725, ave.tampere[at]riigikantselei[dot]ee

Neljapäev, 19. märts 2015

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Euroopa Liit
Esmaspäev, 16. märts 2015

Brüsselis toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil on päevakorras ettepanek mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta ning hinnang turuolukorrale, suundumustele ja ELi meetmetele piimasektoris. Kavas on ka poliitiline arutelu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise ja lihtsustamise üle.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/agrifish/2015/03/16/

Brüsselis toimuval välisasjade nõukogu istungil on teemaks suhted Aafrikaga, maikuus Riias toimuva idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistamine ning olukord Ukrainas ja Liibüas. Samuti on arutusel Euroopa rändeprobleemide lahendamise võimalused ELi välispoliitika vahenditega.
Loe lähemalt http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/fac/2015/03/16/

Teisipäev, 17. märts 2015

Brüsselis toimuval üldasjade nõukogu istungil on päevakorras valmistumine eelolevaks ülemkogu kohtumiseks.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/gac/2015/03/17/  

Neljapäev, 19. märts 2015

19.-20. märtsil Brüsselis toimuva Euroopa Ülemkogu päevakorras on täiendavad suunised energialiidu loomiseks, suhted Venemaaga ja olukord Ukrainas ning Riias toimuva idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistamine. EI riigipead ja valitsusjuhid viivad kohtumisel lõpule ka 2015. aasta Euroopa poolaasta esimese etapi. 
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2015/03/19-20/

Justiitsministeerium
Neljapäev, 19. märts 2015

Justiitsminister Andres Anvelt osaleb valitsuse istungil ja kabinetiistungil.

Reede, 20. märts 2015

Justiitsminister Andres Anvelt​​ avab Ajakirjanike Liidu​ korraldatud seminari „Autoriõigus ajakirjanduses“, kus räägitakse autoriõiguste kehtivusest ja lepingutest ning nende loovutamise tingimustest ja piiridest, samuti räägitakse autoriõigusi puudutavatest käimasolevatest protsessidest seadusloomes.

Õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand teeb ettekande Juristide liidu konverentsil „Kaasaegne õigusloome ja õiguse arengusuunad. IT seadusandluse hetkeseis ja kitsaskohad“ ning räägib, kas tänane õiguskord tagab e-residentsuse ja virtuaalsaatkonna rakendamise turvalisuse.

Kaitseministeerium
Teisipäev, 17. märts 2015

Kell 10 avatakse 1. jalaväebrigaadi Tapa linnaku sõdurikodus näitus „Picturing America“. Näituse avamisel osaleb ka USA kaitseatašee kolonelleitnant William S. McNicol. Lisainfo: Nooremleitnant Simmo Saar, 1. jalaväebrigaadi teabeohvitser mob: 53 024 226; e-mail: simmo.saar[at]mil[dot]ee

Kolmapäev, 18. märts 2015

Eestis on ametlikul visiidil Saksamaa maaväe ülema asetäitja kindralleitnant Jörg Vollmer, kes kohtub kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Artur Tiganiku ja kaitseministeeriumi kantsleri Mikk Marraniga ning külastab NATO küberkaitsekeskust ja Balti Kaitsekolledžit. Lisainfo: kapten Arvo Jõesalu, Kaitseväe Peastaabi pressijaoskonna staabiohvitser; tel: 717 1921; e-mail: arvo.joesalu[at]mil[dot]ee

Reede, 20. märts 2015

Kell 11 avatakse Ämari lennubaasis pidulikult rahvusvaheline õhuväe õppus, päev varem saabuvad Ämarisse õppusel osalevad USA hävitajad F-16. Lisainfo: Alar Laats, õhuväe teavitusspetsialist; mobiil: 5621 5885; e-mail: alar.laats[at]mil[dot]ee

20.-22. märtsil viib Kirde Maakaitseringkond Lääne-Virumaal läbi õppuse Kobra 2015. Lisainfo: major Tanel Rütman, Kaitseliidu pressiesindaja, tel 717 9101 / 510 5584, tanel.rutman[at]kaitseliit[dot]ee.

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 16. märts 2015

Kell 11 allkirjastavad keskkonnaminister Mati Raidma ning ASi Kunda Nordic Tsement esindaja ministeeriumi ja ettevõtte vahelise vaba tahte lepingu. Info vabatahte lepingute kohta: http://envir.ee/et/vaba-tahte-lepingud
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 6262910, 53036253.

Algusega kell 16 toimub Keskkonnaameti Tartu kontoris Tartu maakonnas asuva Pähklisaare looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu tutvustamine ja avalik arutelu.
Lisainfo: Maris Paju, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni kaitse planeerimise spetsialist, maris.paju[at]keskkonnaamet[dot]ee, 5336 5805, 740 7138.

Teisipäev, 17. märts 2015

17-19. märtsini toimub Tallinnas Keskkonnaagentuuri ja  Euroopa meteoroloogiasatelliitide organisatsiooni (EUMETSAT) korraldatud koolitus "Practical use of EUMETSAT data". Koolitusel osalevad Eesti, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Valgevene sünoptikud ja teised oma töös satelliidi andmeid kasutavad spetsialistid.
Lisainfo: Kai Rosin, Keskkonnaagentuuri rahvusvahelise koostöö peaspetsialist, kai.rosin[at]envir[dot]ee, 6660957

Kolmapäev, 18. märts 2015

Algusega kell 13.30 toimub Keskkonnaministeeriumis kliimapoliitika põhialuste aastani 2050 koostamise energeetika ja tööstuse töörühma esimene koosolek. Lisainfo: http://www.envir.ee/et/kliimapoliitika2050
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 6262910, 53036253.

Neljapäev, 19. märts 2015

Kell 14 kohtuvad keskkonnaminister Mati Raidma ning Keskkonnaameti esindajad Tahkuranna vallavalitsuse esindajatega, et arutada Uulu-Võiste luitemännikute kaitseala teemadel.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 6262910, 53036253.

Kell 15.00 avab Loodusmuuseum uue näituse "Öised tiivulised", mis räägib ööliblikate ja kakkude salapärasest maailmast. Kell 18.00 toimub kõikidele huvilistele kuraatoriõhtu, kus Eesti Loodusmuuseumi zooloog Anne-Ly Nurmõtalo ja entomoloog Aare Lindt tutvustavad näitust lähemalt. Näitus jääb avatuks 31. augustini 2015.
Lisainfo: Kati Raudsaar, kati.raudsaar[at]loodusmuuseum[dot]ee, 5258569.

Reede, 20. märts 2015

Reedest laupäevani osaleb Keskkonnainspektsioon Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses toimuval meremessil, kus selgitab kalapüügiga seotud küsimusi ning muid keskkonnanõudeid, mida kalastajad, veesõidukite omanikud ning looduses liikujad peavad silmas pidama. Kalapüügiseadust ja püügilube puudutavaid küsimusi aitavad selgitada Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajad.
Lisainfo: Leili Tuul, Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik, leili.tuul[at]kki[dot]ee, 696 2227, 5347 9214.

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 16. märts 2015

Kell 12.00-15.00 toimub innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory (Raja tn 15, Tallinn) EASi ja Kultuuriministeeriumi koostöös loomemajanduse tugistruktuuride arendamise taotlusvooru infopäev. Rohkem infot EASi kodulehelt.
Lisainfo: Anu-Maaja Pallok, Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik, 628 2234, anu-maaja.pallok[at]kul[dot]ee

16.-17. märtsini osaleb Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa  Brüsselis Euroopa Komisjoni Euroopa Roma Platvormi kohtumisel.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, 522 3305, anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee

Eesti kultuuriesindaja Pariisis Rea Rannu osaleb Strasbourgis kohtumisel seoses 2016. aasta kultuuriprogrammiga. Mai-november 2016 on Eesti Euroopa Nõukogus eesistuja.
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, +331 5662 2205, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee

16.-22. märtsini osalevad Aubagne´i rahvusvahelisel filmifestivalil Rein Zobel ja Tanel Kadalipp oma filmiga „Äge“. „Äge" võistleb parima filmi tiitli ja parima helidisaini tiitli nimel, millest viimane on festivali peaauhinnaks. Link festivalile siin: http://aubagne-filmfest.fr/index.php/en/
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, +331 5662 2205, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee

Teisipäev, 17. märts 2015

Kell 12.15 teeb Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok loomemajanduse teemalise ettekande Euroopa Liidu perioodi 2014–2020 eurotoetusi tutvustaval infopäeval Jõhvi Kontserdimajas. Infopäevadele saab registreeruda aadressil: http://www.struktuurifondid.ee/infotuur
Lisainfo: Anu-Maaja Pallok, Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik, 628 2234,  anu-maaja.pallok[at]kul[dot]ee

Kell 18.00 Eesti suursaatkonnas Pariisis antakse dirigent Paavo Järvile pidulikult üle Valgetähe III klassi orden.
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, +331 5662 2205, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee

Kolmapäev, 18. märts 2015

18.-20. märtsini osaleb Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes Strasbourgis Euroopa maastikukonventsiooni teemalisel konverentsil „8th Council of Europe Conference on the implementation of the European Landscape Convention“.
Lisainfo: Liina Jänes, Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik, liina.janes[at]kul[dot]ee

Neljapäev, 19. märts 2015

Kell 10.00 osaleb kultuuriminister Urve Tiidus valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Moskva A. Gribojedovi nimelises lasteraamatukogus toimub näituse „Südamega tehtud. Eesti lasteraamatute illustratsioonid“ avamine. Lähemalt siit:  http://www.cbs2cao.ru/lib46.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, +7 925 323 7412,  dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee

Reede, 20. märts 2015

Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene ja kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits kohtuvad Võrus sealse linnapeaga ja Võru Instituudi esindajatega. Kohtumise sisuks on Võru Instituudi tulevikku puudutavad ettepanekud.
Lisainfo: Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler, 512 4253,  tarvi.sits[at]kul[dot]ee

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa osaleb Nina kordonis Tartumaal Peipsiveere programmi nõukogu koosolekul.
Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler, 522 3305,  anne-ly.reimaa[at]kul[dot]ee

20.-21. märtsini toimub Nižni Novgorodis kaasaegse kunsti keskuses „Arsenal“ üritus nimega „Arsenalide Assamblee“, mille üks korraldajatest on Euroopa Liidu delegatsioon Venemaal. Eestit esindavad Alvin Järving (Tallinna Arhitektuuribiennaal) ning Mihkel Karu (Lennusadam). Lähemalt: http://www.ncca.ru/news.text?filial=3&id=1210
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, +7 925 323 7412,  dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 16. märts 2015

Põllumajandusminister Ivari Padar osaleb Brüsselis toimuval EL põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kus on arutlusel piimaturu hetkeseis, mahepõllumajandust reguleerivad EL õigusaktid ja EL ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine. Nõukogu istungil osalevad ka põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Madis Pärtel.

Põllumajandusministeeriumi külastab USA Arkansase osariigi delegatsioon, kes soovib tutvuda Eesti põllumajanduse ja selle peamiste probleemidega, uurida turustamisvõimalusi. Lisainfo: välissuhete osakonna juhataja Ruve Šank, tel 625 6501, ruve.schank[at]agri[dot]ee

Teisipäev, 17. märts 2015

Põllumajandusministeeriumis toimub Eesti maaelu arengukava 2014–2020 nõustamishanke pakkumuste avamine.
Samal teemal: http://www.agri.ee/et/uudised/pollu-ja-maamajanduslikku-nou-soovivad-hak...

Kolmapäev, 18. märts 2015

Põllumajandusministeeriumis toimub aiandussektori ümarlaud, kus on arutlusel aiandussektori 2015. aasta tegevused.

Neljapäev, 19. märts 2015

Minister Padar osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 20. märts 2015

Minister Padar osaleb Olustveres toimuval konverentsil „Põllumees kui tippjuht“, kus kuulutab välja „Põllumajandussektori tippjuht 2015“ aunimetuse saaja. Lisainfo konverentsi programmi kohta: http://corpore.ee/event/konverents-pollumees-kui-tippjuht/

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 16. märts 2015

Kantsler Veiko Tali osaleb Frankfurdis konverentsil Frankfurt Finance Summit 2015.

Asekantsler Märten Ross osaleb Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) valijaskonna kohtumisel Londonis.

Asekantsler Dmitri Jegorov peab ettekande Eesti maksusüsteemi kohta ühiskonna- ja majandusõpetajate seminaril Eesti Panga muuseumis. Lisainfo: http://muuseum.eestipank.ee/et/uudised/esmaspaeval-16-martsil-toimub-uhi...

Teisipäev, 17. märts 2015

Kantsler Veiko Tali osaleb Frankfurdis konverentsil Frankfurt Finance Summit 2015.

Asekantsler Märten Ross osaleb Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) valijaskonna kohtumisel Londonis.

Asekantsler Agris Peedu osaleb SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu koosolekul.

Kolmapäev, 18. märts 2015

Rahandusminister Maris Lauri ja asekantsler Märten Ross kohtuvad Euroopa Investeerimispanga asedirektoriga.

Rahandusminister Maris Lauri esineb briifingul "Junckeri investeerimiskava – kas suudame Euroopa taas investeerima meelitada?" 

Rahandusministeerium korraldab koostöös Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsiga Tartus Miina Härma Gümnaasiumis õpetajatele finantskirjaoskuse koolituse, mis keskendub koolides rahatarkuse õpetamisele ning eluliste ja lihtsate klassiruumis kasutatavate õppematerjalide tutvustamisele.
Lisainfo: http://www.eays.edu.ee/aja/index.php/24-teated/208-finantskirjaoskuse-al...

Neljapäev, 19. märts 2015

Rahandusminister Maris Lauri osaleb valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Siseministeerium
Teisipäev, 17. märts 2015

17.-19. märtsil toimub Eestis EL Nõukogu üldküsimuste ja hindamiste töörühma GENVAL hindamisvisiit, mis keskendub sel korral küberkuritegevuse vastase võitluse võimekuse hindamisele Eestis.

Korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt kohtub kell 14 siseministeeriumis vabatahtlike merepäästjate esindajatega, et arutada vabatahtliku merepääste hetkeolukorda ning tulevikusuundi. Samuti tuleb jutuks katusorganisatsiooni rahastus.

Kolmapäev, 18. märts 2015

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort kohtub Saksa piirivalve sideohvitseri Sebastian Klaeriga.

Neljapäev, 19. märts 2015

Siseminister Hanno Pevkur osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort osaleb kell 10 Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi nõukogu koosolekul.

Reede, 20. märts 2015

Siseministeeriumi külastavad Ukraina ülemraada esindajad, kes on Eestis Idapartnerluskeskuse korraldatud õppevisiidil. Kohtumise teemadeks on abipolitsei ja vabatahtlike päästjate tegevus ning kriisikommunikatsioon.

Sotsiaalministeerium
Teisipäev, 17. märts 2015

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt osaleb Pärnu Enda teatris rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva tähistamisel.

Kolmapäev, 18. märts 2015

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt osaleb Tallinna Ülikooli 10. aastapäeva üritusel.

E-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo osaleb tulevikuteenuste seminaril Meritoni hotellis.

Neljapäev, 19. märts 2015

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ning tervise- ja tööminister Urmas Kruuse osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning Valitsuskabineti nõupidamisel.

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt, tervise- ja tööminister Urmas Kruuse, sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse, e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo, tööala asekantsler Egle Käärats ning terviseala asekantsler Ivi Normet osalevad töövõimereformi juhtrühma koosolekul.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb kultuuriministeeriumiga toimuval sotsiaalse turvalisuse arengukava teemalisel nõupidamisel.

Reede, 20. märts 2015

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt võtab osa Eesti Sclerosis Multiplex Liidu 25. aastapäeva tähistamisest.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse kohtub Korteriühistute Liidu esindajatega.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb kaitseministeeriumiga toimuval sotsiaalse turvalisuse arengukava teemalisel nõupidamisel.

Välisministeerium
Esmaspäev, 16. märts 2015

Välisminister Keit Pentus-Rosimannus osaleb Brüsselis Euroopa Liidu välisasjade nõukogul, kus arutatakse Euroopa Liidu ja Aafrika suhteid, olukorda Liibüas ning suurenevat rändesurvet. Samuti arutatakse idapartnerluse Riia tippkohtumise ettevalmistusi.

Teisipäev, 17. märts 2015

Eesti Kaubandus-Tööstuskojas toimub Brasiilia sihtturuseminar. Ürituse avab Eesti suursaadik Brasiilias Mart Tarmak. Sihtturuseminari korraldamist rahastab välisministeerium arengukoostöö vahenditest. Täpsem info: http://www.koda.ee/koolitused-uritused/koolitused/brasiilia-sihtturusemi....

Neljapäev, 19. märts 2015

Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö asekantsler Mart Laanemäe osaleb energiajulgeoleku konverentsil Budapestis. Mart Laanemäe kohtub ka Ungari välis- ja kaubandusministeeriumi asekantsleri Levente Benköga.