Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (09.03.2015 - 15.03.2015)

Peaminister
Neljapäev, 12. märts 2015

Kell 10.00 valitsuse istung

Kell 12.00 valitsuse pressikonverents

Kell 16.00 valitsuskabineti nõupidamine

Riigikantselei
Neljapäev, 12. märts 2015

Kell 10 valitsuse istung Stenbocki majas. Kommenteeritud päevakord http://valitsus.ee/et/uudised-istungite-info/istungite-paevakorrad

Kell 12 valitsuse pressikonverents Stenbocki majas. Otseülekanne aadressil http://valitsus.ee/et/pressikonverentsid

Euroopa Liit
Esmaspäev, 9. märts 2015

- Brüsselis toimuval tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil arutavad ministrid käimasoleva 2015. aasta Euroopa poolaasta tööhõive- ja sotsiaalpoliitika küsimusi.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/eurogroup/2015/03/09/
- Brüsselis toimuval eurorühma istungil arutavad eurot kasutavate riikide rahandusministrid Kreekale finantsabi andmise pikendamise otsuse järgseid samme, antakse ülevaade Küprose makromajandusliku kohandamisprogrammi läbivaatamise kohta. Komisjon annab ministritele ülevaate eelarvekavade rakendamise kohta ning toimub temaatiline arutelu teenuste reformi kohta euroalal.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/eurogroup/2015/03/09/ 

Teisipäev, 10. märts 2015

Brüsselis toimuva majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungi peateemad on Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, pangandusliit ning Euroopa poolaasta raames koostatud komisjoni aruandeid liikmesriikide majanduspoliitika kohta.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/ecofin/2015/03/10/

Neljapäev, 12. märts 2015

12.-13. märtsil Brüsselis toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil arutavad ministrid valitsevaid suundumusi ja edasist tegevust seoses rändevoogudega Euroopas ning terrorismivastaste meetmete rakendamist. Eeldatavasti võetakse vastu osaline üldine lähenemisviis isikuandmete kaitse üldmääruse suhtes.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/jha/2015/03/12-13/

Reede, 13. märts 2015

Brüsselis toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil on arutusel 4. raudteepaketti kuuluvad ettepanekud, konkreetsemalt direktiiv ja määrus, mille eesmärk on avada riigisisesed raudteetransporditeenused konkurentsile ja muuta paremaks raudteede juhtimine. Samuti arutavad ELi transpordiministrid, mil viisil saab transport edendada ELi konkurentsivõimet, majanduskasvu ja töökohtade loomist.
Loe lähemalt: http://www.consilium.europa.eu/et/meetings/tte/2015/03/13/

Haridus- ja teadusministeerium
Teisipäev, 10. märts 2015

Haridus- ja Teadusministeeriumi Peeter Põllu saalis (Tartu, Munga 18) tutvustavad Tartu Ülikooli hariduskorralduse dotsent Hasso Kukemelk ning emeriitprofessor Jaan Mikk kell 10 koolijuhtide uuringut, mis vaatles üldhariduskoolide juhtide ajakasutust, nende tegevusi ja stressi tekitavaid faktoreid.
 

Kolmapäev, 11. märts 2015

Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis peetakse keelepäeva, kus õpilastele tutvustavad Eesti kultuuri ja traditsioone Eesti Instituudi ja Eesti Rahva Muuseumi esindajad. Petseri Lingvistiline Gümnaasium on üks neist välismaal asuvatest koolidest, kuhu Eesti riik on lähetanud eesti keele ja kultuuriloo õpetaja. Keelepäeva tähistatakse Petseri koolis 18. korda.

Neljapäev, 12. märts 2015

Teaduskeskuses Ahhaa algab kell 10 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse sarja „Võrgustik võrgutab“ seminar „Loodus on imeline“. Seminaril pakutakse õpetajatele ja õppejõududele ideid, kuidas lõimida loodusaineid ja muuta õpetamist mitmekesisemaks.
Lähem teave: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/sundmused/vorgustik-vorgutab-semina...

Läti pealinnas Riias algab Euroopa Liidu riikide kõrgharidust juhtivate ametnike kaks päeva vältav kohtumine, Eestit esindab Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand. Kohtumisel osalevad ametnikud keskenduvad sellele, kuidas kõrgkoolides pakutavad teadmised ja oskused vastaksid senisest paremini tööjõuturu vajadustele.

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski on valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 13. märts 2015

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis kell 11 algaval emakeelepäeval kuulutab haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski välja tänavuse keeleteo. Tavakohaselt tunnustatakse kahte keeletegu. Ühe valivad taasiseseisvunud Eesti haridusministrid, teise kõik Eesti inimesed kuu aega kestnud rahvahääletusega.

Stockholmi Eesti Kool tähistab sel nädalal oma 70. aastapäeva. Kell 15 algab Stockholmi kontserdimajas pidulik aastapäevakontsert, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindab asekantsler Madis Lepajõe.
Lähem teave: http://www.estniskaskolan.se/html/htmlest/aktuaalne.html

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 9. märts 2015

8.-12. märtsil viibib justiitsminister Andres Anvelt ÜRO narkomaania ja kuritegevuse büroo Kesk-Aasia piirkondliku osakonna kutsel visiidil Kõrgõstanis. Kavas on töökohtumised nii büroo juhtide ja ametnike, sise- ja justiitsministeeriumide esindajate kui ka Kõrgõstani presidendi administratsiooniga. Kõrgetasemelistel kohtumistel käsitletakse ja esitletakse Eesti kogemusi järgmistes valdkondades: naiste vastu suunatud vägivalla ennetus ja soolise diskrimineerimise vähendamine ühiskonnas, naiste esindatuse suurendamine politsei struktuurides, võitlus korruptsiooniga ning biomeetriliste passide kasutuselevõtt.

Reede, 13. märts 2015

13. märtsil osaleb kantsler Norman Aas Brüsselis justiits- ja siseasjade nõukogu istungil.

Kaitseministeerium
Laupäev, 14. märts 2015

14. märtsil tähistab Kuperjanovi jalaväepataljon väeosa taasloomise 23. aastapäeva piduliku rivistusega ja lahtiste uste päevaga Taara kasarmutes. Lisainfo: nooremleitnant Jaanika Ojakõiv, 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser; tel: 717 5016; e-mail: jaanika.ojakoiv[at]mil[dot]ee

Keskkonnaministeerium
Teisipäev, 10. märts 2015

Kell 11 kohtuvad Tartus Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi ning põllumajandustootjate esindajad, et arutada veeseaduse muutmist põllumajandusest lähtuva veereostuse vähendamiseks.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 6262910, 53036253.

Neljapäev, 12. märts 2015

Osaleb kantsler Andres Talijärv Venemaal, Peterburis toimuval Soome lahe aasta 2014 projekti lõpuüritusel, kus antakse ülevaade aasta jooksul tehtust ning tunnustatakse osalejaid.
Lisainfo: Berit-Helena Lamp, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, berit-helena.lamp[at]envir[dot]ee, 6262910, 53036253.
 

Kultuuriministeerium
Esmaspäev, 9. märts 2015

Kell 20.00 toimub Pariisi UGC Ciné Cité les Halles kinos Martti Helde mängufilmi „Risttuules“ („La croisée des vents“)  esilinastus. Film on Prantsusmaa kinolevis alates 11. märtsist.
Lisainfo: Rea Rannu-Ideon, Eesti kultuuriesindaja Pariisis, +331 5662 2205, rea.rannu-ideon[at]mfa[dot]ee

Teisipäev, 10. märts 2015

Brüsseli Kaaistudios esietendub Eesti heli-, teatri- ja installatsioonikunstniku Maike Londi ja Belgia kirjaniku, teatrilavastaja ja näitleja Pieter De Buysser’i koostöölavastus „Immerwahr“. Saksa keemiku Clara Immerwahr’i elust inspireeritud lavastuse helikujunduse autor on Lauri-Dag Tüür. Etenduse produtsent on Hiros koostöös Kaaitheatri ja Kanuti Gildi Saaliga. Järgmised etendused toimuvad 11. märtsil Brüsselis, 22. ja 23. märtsil Prahas ning 25. märtsil Brügges. 
Lisainfo: Eike Eller, Eesti kultuuriesindaja Brüsselis, +322 2273 917, eike.eller[at]mfa[dot]ee

Kell 18.00 avatakse Moskvas Tušino galeriis kunstnik Orest Kormašovi juubelinäitus „Esimene päev“ ja fotograaf Birgit Püve näitus „Järve ääres“. Mõlemad väljapanekud jäävad avatuks kuni 22. märtsini.
Lisainfo: Dimitri Mironov, Eesti kultuuriesindaja Moskvas, +7 925 323 7412,  dimitri.mironov[at]mfa[dot]ee
 

Kolmapäev, 11. märts 2015

Eesti Vabaõhumuuseumis toimub 11.–12. märtsini seminar „Digitaalse kultuuripärandi taaskasutamine – teenuste arendamine ja muuseumikogemuse avardamine“, mida korraldab Kultuuriministeerium koostöös SA Eesti Vabaõhumuuseumiga. Esimesel päeval analüüsitakse näiteid kultuuripärandi avaandmete kasutamisest, ettekandeid peavad lisaks Eesti ekspertide kõrval ka esinejad Soomest, Belgiast, Suurbritanniast jm. Teisel päeval toimub erinevaid veebirakendusi tutvustav töötuba mäluasutuste kuraatoritele ja teaduritele, läbiviijateks Barbara Dierickx Belgia digitaalse kultuuripärandi kompetentsikeskusest PACKED ning Ajapaiga eestvedaja Vahur Puik.
Lisainfo: Mirjam Rääbis, Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste peaspetsialist, 509 0096, mirjam.raabis[at]kul[dot]ee

Kell 12.30 võtavad Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa ja välissuhete osakonna juhataja asetäitja Madis Järv osa rahvuskaaslaste programmi nõukogu koosolekust, mis toimub Tartus Rahvusarhiivis.
 

Neljapäev, 12. märts 2015

Kell 10.00 osaleb kultuuriminister Urve Tiidus valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Kell 11.00 osalevad Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits ja muuseuminõunik Marju Reismaa muuseumiarengute seminaril Tartus, Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas. Seminaril teevad muuseuminõukogu teemakomisjonide juhid kokkuvõtteid komisjonide tööst ning pärastlõunal koguneb oma esimesele koosolekule muuseuminõukogu uus koosseis.
Muuseuminõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kuhu kuuluvad muuseumide valdkonna asjatundjad. Nõukogu teeb ettepanekuid ja avaldab arvamusi muuseumiseadust puudutavate küsimuste kohta, näiteks vaatab üle muuseumide kogumispõhimõtteid.
Vaata lisaks: http://www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/muuseumid
Lisainfo: Marju Reismaa, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik, 628 2335, marju.reismaa[at]kul[dot]ee

Kell 18.00 avab kultuuriminister Urve Tiidus näituse „Hilma af Klint – abstraktse kunsti pioneer“ Kumu kunstimuuseumis. Näituse on koostanud Stockholmi Moderna Museet ning see toob publiku ette 20. sajandi alguse ühe innovaatilisema kunstniku unikaalse loomingu. Mitmed näitusel eksponeeritud tööd jõuavad publiku ette esmakordselt.
Tegemist on ka esimese riikliku garantii toel toimuva näitusega Eestis (vaata lisaks: Kultuuriministeeriumi pressiteade riikliku garantii süsteemi jõustumise kohta)
Lisainfo näituse kohta: Liis Pählapuu, projektijuht, tel 6026043 või 5388 1439, liis.pahlapuu[at]ekm[dot]ee; lisainfo riigigarantii kohta: Marju Reismaa, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik, 628 2335, marju.reismaa[at]kul[dot]ee

12.–13. märtsini osaleb Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes kultuuripärandialasel konverentsil „Heritage, Contemporary Architecture and Design“ Riias. Konverents toimub Läti EL nõukogu eesistumise raames.

Saksamaal Münchenis toimuvad 12.–15. märtsini kolmandad Eesti filmipäevad, kus linastuvad uuemad Eesti dokumentaal- ja mängufilmid. Oma loomingut tutvustama ja Baierimaa kinopublikuga kohtuma tulevad režissöörid Ilmar Raag („Kertu”) ja Hardi Volmer („Elavad pildid”) ning dokumentalist Jaan Tootsen („Velosoofid”). Filmipäevade avaõhtul toimuvas vestlusringis osalevad režissöör Ilmar Raag, Eesti kultuuriesindaja Berliinis Harry Liivrand ning Ateena Goethe Instituudi esindaja Matthias Makowski. Nelja päeva jooksul linastub kokku 11 filmi.
Esimesed Eesti filmipäevad toimusid Münchenis 2011. aastal, kui Tallinn kandis Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Teised filmipäevad toimusid 2013. aastal ja olid pühendatud Eesti filmi sajandale juubelile. 2015. aasta filmipäevade juhtmotiiv on „Eestimaa laulev rahvas”.
Vaata lisaks: http://www.estnische-filmtage.de
 

Reede, 13. märts 2015

Ameerikas resideeruv Eesti päritolu kunstnik Jaanika Peerna esitleb New Yorgi rahvaraamatukogus oma loomingut tutvustavat raamatut „Storms and Silences“, mis koosneb esseedest ja fotodest, autoriteks Heie Treier ja Fiona Robinson.
Lisainfo: Kristi Roosmaa-Tootell, Eesti kultuurireferent New Yorgis, kristi.roosmaatootell[at]mfa[dot]ee

Müncheni galeriis Kunstgießerei toimub 13.–15. märtsini rahvusvahelise ehtenäituse Schmuck raames Eesti ehtekunstnike Kristi Paabi ja Ketli Tiitsari näitus „Nature Morte. Kirsid ja skelett / Nature Morte. Cherries and a Skeleton“. Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Suursaatkond Berliinis
Lisainfo: Harry Liivrand, Eesti kultuuriesindaja Berliinis, +493 0254 60604, harry.liivrand[at]mfa[dot]ee 

Laupäev, 14. märts 2015

14.–18.märtsini on E STuudio noortekoor dirigentide Külli Lokko ja Eliisa Sakariase juhatusel kutsutud osalema New Yorgi mainekal koorifestivalil Carnegie Hallis. Tegemist on juba 15. korda toimuva festivaliga, kuhu valitakse ja kutsutakse osalema igal aastal  kõigest neli koori. Lisaks annab E STuudio noortekoor koos pianist Johan Randverega pühapäeval, 15. märtsil kontserdi New Yorgi Eesti Luteri Kirikus. Ette kantakse Arvo Pärdi, Tõnu Kõrvitsa, Pärt Uusbergi ja Cyrillus Kreegi loomingut.
Lisainfo: Kristi Roosmaa-Tootell, Eesti kultuurireferent New Yorgis, kristi.roosmaatootell[at]mfa[dot]ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Esmaspäev, 9. märts 2015

Minister Anne Sulling on puhkusel 09.-23.03.
Puhkuse ajal täidavad väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sullingu ülesandeid:
09. - 12.03 majandus- ja taristuminister Urve Palo
13. - 23.03 välisminister Keit Pentus-Rosimannus

Neljapäev, 12. märts 2015

Minister Urve Palo osaleb valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Maaeluministeerium
Teisipäev, 10. märts 2015

Kell 11-12 tutvustatakse Põllumajandusministeeriumis Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) läbi viidud uuringut „Muutuv konkurentsiolukord toidukaupade tarneahelas ja ebaausad kauplemistavad“. Uuring on valminud riikliku programmi „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus“ projekti „Hinnakujundus ja lisandväärtuse jaotus toiduainete tarneahelas Eestis“ raames.  Pressikonverentsil osalevad EKI direktor Marje Josing, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti, Toiduliidu juht Sirje Potisepp ning Eesti Kaupmeeste Liidu juht Marika Merilai.
Lisainfo ja registreerumine: press[at]agri[dot]ee  

Kell 13-15 toimub Põllumajandusministeeriumis lambakasvatuse ümarlaud.

Kolmapäev, 11. märts 2015

Põllumajandusministeeriumis toimub Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kava „Eesti toit 2015-2020“  teemaline ümarlaud, kus osalevad toidusektori esindusorganisatsioonide ning mitmete riigiasutuste esindajad.
Kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome osaleb Brüsselis toimuval kalandusadministratsiooni juhtide kohtumisel, kus arutatakse püütud kala lossimiskohutuse rakendamist.

Neljapäev, 12. märts 2015

Minister Ivari Padar osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Reede, 13. märts 2015

Põllumajandusministeeriumi esindajad osalevad Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil, kus arutatakse Eesti seisukohti 16. märtsi EL põllumajandus- ja kalandusnõukogul. 
 

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 9. märts 2015

Rahandusminister Maris Lauri ja asekantsler Märten Ross on Brüsselis eurorühma koosolekul.

Teisipäev, 10. märts 2015

Rahandusminister Maris Lauri ja asekantsler Märten Ross osalevad Brüsselis ELi rahandusministrite kokkusaamisel (Ecofin).

Asekantsler Agris Peedu osaleb Eesti Lootsi auditikomitee koosolekul.

Kolmapäev, 11. märts 2015

Asekantsler Agris Peedu osaleb Eetikanõukogu koosolekul.

Rahandusminister Maris Lauri ja asekantsler Märten Ross annavad ministeeriumi pressikohtumisel kell 11.30 ülevaate eurorühma kohtumise ja Ecofini teemadest.

Neljapäev, 12. märts 2015

Rahandusminister Maris Lauri osaleb KPMG maksukonverentsil ettekandega Eesti maksupoliitika hetkeseis ja tulevikusuunad.

Asekantsler Agris Peedu osaleb Rail Baltic Estonia OÜ nõukogu koosolekul.

Asekantsler Dmitri Jegorov esineb KPMG maksukonverentsil ettekandega OECD ja Euroopa Liidu käibemaksualgatuste rakendamisest Eestis.

Reede, 13. märts 2015

Asekantsler Agris Peedu osaleb Eesti Lootsi nõukogu koosolekul.

Asekantsler Kristjan Kitvel osaleb KredExi nõukogu koosolekul.

Siseministeerium
Esmaspäev, 9. märts 2015

Kell 11 toimub Tallinna Laste Turvakodus (Nõmme tee 99) lastevanematele suunatud teavitusprojekti Tark Vanem pressibriifing. Kampaania eesmärk on teavitada vanemaid nende rollist laste sõltuvuskäitumise ennetamisel ning arendada selleks vajalikke vanemlikke oskusi. Pressibriifingul räägib siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt kampaaniast ning tutvustab probleemi olemust ja statistikat. Tallinna Laste Turvakodu juhataja Priit Siig räägib turvakodu teenustest. Sõna saab lisaks psühholoog Rita Rätsepp ning lapsevanema vaadet tutvustab Indrek Kaing.
 

Teisipäev, 10. märts 2015

Siseministeeriumis toimub kell 12 traditsiooniline siseministri kohtumine maavanematega.
 

Neljapäev, 12. märts 2015

Siseminister Hanno Pevkur osaleb Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul Brüsselis. Siseministrite kohtumise peamisteks teemadeks on terrorismivastane võitlus ja rändeküsimused.

Sotsiaalministeerium
Teisipäev, 10. märts 2015

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ning tervise- ja tööminister Urmas Kruuse osalevad Haigekassas vaimse tervise keskuste teemalisel koosolekul.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse kohtub Päästeameti regioonijuhtidega.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb siseministri ja maavanemate korralisel koosolekul siseministeeriumis.

Kolmapäev, 11. märts 2015

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb majandus –ja kommunikatsiooniministeeriumiga toimuval sotsiaalse turvalisuse arengukava teemalisel nõupidamisel.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse kohtub Tallinna abilinnapea Merike Martinsoniga. 

Neljapäev, 12. märts 2015

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt ning tervise- ja tööminister Urmas Kruuse osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ning Valitsuskabineti nõupidamisel.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ja tööala asekantsler Egle Käärats osalevad Ida-Virumaal piirkondlikul heaolu arengukava seminaril.

Reede, 13. märts 2015

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt kohtub Paide Puuetega inimeste koja esindajatega.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse külastab Valkla Kodu.

Välisministeerium
Esmaspäev, 9. märts 2015

9.-11.03 viibib välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Marina Kaljurand New Yorgis, kus ta juhib Eesti delegatsiooni ÜRO naiste staatuse komisjoni 59. istungil. Istungi peateemaks on Pekingi deklaratsiooni ja tegevuskava vastuvõtmise 20. aastapäeva tähistamine. Pekingi deklaratsiooni ja tegevuskava eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse saavutamine ja naiste võimestamine. Istungi raames korraldab Eesti koos APC-ga (Association for Progressive Communications) kõrvalürituse naiste inimõiguste ja interneti teemal. Eesti on aastatel 2011-2015 naiste staatuse komisjoni liige. ÜRO naiste staatuse komisjoni 59. istung kestab kuni 20. märtsini. Istungi koduleht: http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015

Viinis toimuvad Eesti ja Austria välisministeeriumite vahelised kahepoolsed konsultatsioonid. Eesti delegatsiooni juhib Euroopa- ja Atlandi-ülese koostöö osakonna peadirektor Aino Lepik von Wirén. Kohtumisel käsitletakse Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimusi, energiajulgeolekut, Euroopa Liidu laienemist ning Euroopa Liidu sanktsioone.

Teisipäev, 10. märts 2015

Bratislavas toimuvad Eesti ja Slovakkia välisministeeriumite vahelised kahepoolsed konsultatsioonid. Eesti delegatsiooni juhib Euroopa- ja Atlandi-ülese koostöö osakonna peadirektor Aino Lepik von Wirén. Kohtumisel käsitletakse Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimusi, energiajulgeolekut, Euroopa Liidu laienemist ning Euroopa Liidu sanktsioone. Lisaks räägitakse Slovakkia ettevalmistustest Euroopa Liidu eesistumiseks 2016. aasta teisel poolel.

Neljapäev, 12. märts 2015

Brüsselis toimub Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlik kohtumine. Kohtumisel käsitletakse ettevalmistusi arengurahastuse konverentsiks, mis toimub selle aasta 13.-16. juunini Addis Ababas. Ministrid arutavad konverentsil ELi poolt võetavaid kohustusi ning koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides. Eesti delegatsiooni juhib välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart.