Sa oled siin

Eelinfo

Nädalainfo (18.02.2019 - 24.02.2019)

Peaminister
Esmaspäev, 18. veebruar 2019

Kell 10:00 Riigikogu Keskfraktsiooni koosolek

Kell 13:00 Koalitsiooninõukogu nõupidamine

Kell 16:30 Tänuvastuvõtt EV100 toetanud ettevõtjatele

Teisipäev, 19. veebruar 2019

19. veebruaril viibib peaminister Helsingis ALDE peaministrite kohtumisel

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

Kell 13:00 Riigikogu infotund

Kell 16:30 Tänuvastuvõtt „Aga mina“ kampaanias osalejatele 

Neljapäev, 21. veebruar 2019

Kell 10:00 Valitsuse istung ja kabinetinõupidamine

Kell 12:00 Valitsuse pressikonverents
 

Reede, 22. veebruar 2019

Kell 14:00 Tervitussõnavõtt Sisekaitseakadeemia pidulikul rivistusel 

Kell 18:00 Eesti Vabariigi 101. aastapäeva kontsertaktus Eesti Rahva Muuseumis. Peaminister esineb kõnega.

Pühapäev, 24. veebruar 2019

Kell 07.34 Pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia Toompea lossi

Kell 09.00 Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile, peaminister esineb kõnega

Kell 09.40 Kohtumine akadeemiliste organisatsioonidega Stenbocki maja sisehoovis

Kell 10.00 Jumalateenistus Kaarli kirikus

Kell 12.00 Kaitseväe paraad Vabaduse väljakul

Kell 13.30 Sõnavõtt riigi teaduspreemiate, F.J. Wiedemanni keeleauhinna, spordi- ja kultuuripreemiate kätteandmisel

Kell 18.00 Eesti Vabariigi Presidendi Eesti Vabariigi 101. aastapäeva kontsert-vastuvõtt Estonias

24.-25.veebruaril viibib peaminister Egiptuses, Euroopa Liidu ja Araabia Liiga tippkohtumisel. Lisainfo: Mariann Sudakov, valitsuse meedianõunik, +372 521 6821, mariann.sudakov[at]riigikantselei[dot]ee

Haridus- ja teadusministeerium
Teisipäev, 19. veebruar 2019

Kantsler Mart Laidmets kohtub kell 8.30 Eesti Saarte Kogu esindajatega.

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

SA Kutsekoda tutvustab Tartus hotellis London kell 13 hiljuti valminud OSKA uuringuid ning üldist tööjõuprognoosi „Eesti tööturg täna ja homme“.

Neljapäev, 21. veebruar 2019

Minister Mailis Reps osaleb kell 10 Vabariigi Valitsuse istungil ja kell 14 kabinetinõupidamisel.

Minister Mailis Reps teeb kell 14 sissejuhatava sõnavõtu Eesti esimese haridusele suunatud tehnoloogiaülevaate „Hariduse tehnoloogiakompass“ esitlusel Erinevate Tubade Klubis. Lähem info https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/seire.

Pühapäev, 24. veebruar 2019

Minister Mailis Reps annab Eesti Teaduste Akadeemia majas üle riigi teaduspreemiad ja Wiedemanni keeleauhinna.

Justiitsministeerium
Esmaspäev, 18. veebruar 2019

Justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep osaleb riigikontrolli 100. aastapäevale pühendatud tänuüritusel.

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütleb kell 9.55 avasõnad Swissotelis toimuval konverentsil „Konkurentsist ja õigusest. Ettevõtjale.“

Justiitsminister Urmas Reinsalu esineb kell 13.30 ettekandega Tallinnas Swissotelis toimuval majandusjulgeoleku 5. juubelikonverentsil "Majandusjulgeolek: Eesti 100Pluss Visioon".

20.-21. veebruaril osaleb õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand poliitikate kujundamise programmi raames korraldataval õppereisil Soomes.


Andmekaitse inspektsioon

20.-21. veebruaril osaleb andmekaitse inspektsiooni tehnoloogiadirektor Urmo Parm Brüsselis tehnoloogia alarühma koosolekul.

Neljapäev, 21. veebruar 2019

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb Eesti Kirikute Nõukogu 30. aastapäevale pühendatud jumalateenistusel ja vastuvõtul Rootsi-Mihkli kirikus.

Reede, 22. veebruar 2019

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb kell 14 sisekaitseakadeemia uue hoone avamisel.

Laupäev, 23. veebruar 2019

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb Tallinnas Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaali juures toimuval aktiivsetele ja julgetele inimestele ning kogukonnaliidritele vabariigi presidendi korraldatud tseremoonial “Eesti südames”.

Pühapäev, 24. veebruar 2019

Justiitsminister Urmas Reinsalu osaleb vabariigi aastapäeva tähistamisele pühendatud üritustel, kaitseväe paraadil ja presidendi vastuvõtul.

Kaitseministeerium
Esmaspäev, 18. veebruar 2019

18. jaanuaril seavad mereväe miinituukrid Saaremaal Karujärvel üles ajutise treeninglaagri. Nädala vältel harjutatakse sukeldumist talvistes tingimustes. Lisainfo: Karl Alfred Baumeister, karl.baumeister[at]mil[dot]ee, 58540982

Teisipäev, 19. veebruar 2019

19. veebruaril algusega kell 16 korraldab kaitseministeerium tänuürituse vabariigi aastapäeva puhul vabatahtlikele riigikaitsesse panustajatele. Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee

19. veebruaril toimub 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus paraadil osaleva tehnika ülevaatus. Kokku vaadatakse üle pea 20 tehnikaühikut, mida kasutab Scoutspataljon (lahingumasinad CV9035), liitlaste lahingugrupp (lahingumasin Warrior, tank Challenger, soomustransportöör Piranha), suurtükiväepataljon, õhutõrjepataljon ning pioneeripataljon. Ülevaatus algab kell 14.00. Lisainfo: Marina Loštšina, marina.lostsina[at]mil[dot]ee, 57493057

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

20. veebruaril sooritavad jaanuaris 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni teenistusse tulnud sõdurid Ida-Virumaal baaskursuse lõpurännakut, kus testivad enda füüsilist võimekust ning seda, kui hästi on omandatud sõdurite baasoskused. Rännaku pikkuseks on 25 kilomeetrit.  Lisainfo: Marina Loštšina, marina.lostsina[at]mil[dot]ee, 57493057

Neljapäev, 21. veebruar 2019

21. veebruaril algusega kelle 14 annab kaitseminister Jüri Luik kaitseväe Tapa linnakus üle missioonimedalid Eestis teenistust lõpetava Ühendkuningriigi üksuse kaitseväelastele. Lisainfo: press[at]kaitseministeerium[dot]ee

Reede, 22. veebruar 2019

22. veebruaril toimub KVÜÕA Lahingukoolis reservrühmaülemate kursuse lõputseremoonia, kursuse lõpetab 86 kursuslast. Lisainfo: Annett Kreitsman, annett.kreitsman[at]mil[dot]ee, 5100231

22. veebruaril jaanuarikutse sõdurid tõotavad Jõhvi linnakus Eesti riigile truudust. Vandeandmise tseremoonia algab kl 12.00. Lisainfo: Marina Loštšina, marina.lostsina[at]mil[dot]ee, 57493057

Keskkonnaministeerium
Esmaspäev, 18. veebruar 2019

Kell 10 on Keskkonnaministeeriumis I korruse saalis Eesti veealase teaduse seminar. Eesti teadlased tutvustavad oma uurimissuundi ja arutlevad, kuidas nad saaksid paremini kaasa aidata veevaldkonna otsuste tegemisele.
Seminar toimub Euroopa vee ühisalgatuse (Water JPI) poolt ellu kutsutud EL projekti IC4water raamides, kus partnerina osaleb ka Keskkonnaministeerium. Projekti eesmärk on soodustada veevaldkonna teadlaste koostööd EL liikmesriikide vahel ja ka EL ühiste veeprobleemide lahendamist. Lisainfo: veeosakonna nõunik Lara Podkuiko, tel 6262898, e-mail: lara.podkuiko[at]envir[dot]ee

Teisipäev, 19. veebruar 2019

Kell 10 on Tartus Keskkonnaameti kontoris (Aleksandri 14) Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi taotlusvooru infopäev. Rohkem infot ja registreerumine KIKi kodulehel.

Kell 13 on Keskkonnaagentuuris (Mustamäe tee 33) LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) määrust ja valminud arvestuskava tutvustav seminar. Räägitakse olulistest kliimapoliitika teetähistest ja arengusuundadest ning LULUCF rollist kliimaeesmärkide saavutamisel Eestis, ELis ja globaalsel tasemel. Antakse ülevaade metsa heitkoguste võrdlustaseme arvutusest ja arvutust mõjutavatest teguritest ning metsa tagavarast ja juurdekasvust 100 aasta perspektiivis.
Esinejate ja päevakavaga saab tutvuda siin: https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/uudised/valminud-metsanduse-arvestus...
Lisainfo seminari kohta: Liina Lilleniit, liina.lilleniit[at]envir[dot]ee, tel 5699 2025

Maa-ametit külastavad õpilased Tallinna 32. keskkoolist Tööle kaasa! Projekti raames.
Lisainfo: Maa-ameti avalike suhete nõunik Karmen Kaukver, tel 665 0630, 5694 5407

Neljapäev, 21. veebruar 2019

Kell 15 tutvustatakse Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis Tallinna ja Harjumaa õpetajatele uut maavarade õppekomplekti  „Eesti maapõue aarded“. Põnevaid fakte Eesti maavarade kohta toob välja Eesti Geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo. Lisainfo: avalike suhete osakonna nõunik Agnes Aaslaid, tel 56 612775, agnes.aaslaid[at]envir[dot]ee

Kell 18 on Eesti Loodusmuuseumis öökulli akadeemia, kus sel korral on külas sünoptik Ele Pedassaar. Teema on "Ohtlikud ilmanähtused Eestis":  kui ohtlikuks võib Eesti ilm minna ning millised on tormihoiatuste kriteeriumid ja mille alusel neid määratakse. Lisainfo: www.loodusmuuseum.ee

Kell 10 toimub Tallinnas Meritoni hotellis (Paldiski mnt 4) Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi taotlusvooru infopäev. Rohkem infot ja registreerumine KIKi kodulehel.

Pühapäev, 24. veebruar 2019

Eesti Loodusmuuseum on 24. veebruaril avatud
Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril on loodusmuuseum avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel, kell 10-17. Ka 23. veebruaril on loodusmuuseum avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel, kell 10-17. Mõlemal päeval kell 11 toimuvad ka perehommikud, kus üheskoos ilmateadlasega ilma uuritakse. Lisainfo: www.loodusmuuseum.ee

Kultuuriministeerium
Teisipäev, 19. veebruar 2019

Kultuuriminister Indrek Saar osaleb kell 11.00 EOK korraldatud Riigikokku kandideerivate erakondade sporditeemalisel debatil, mis toimub  Tallinnas A Le Coq Arena konverentsisaalis.
Lisainfo: Silver Meikar, ministri nõunik, 628 2338, silver.meikar[at]kul[dot]ee

Kultuuriminister Indrek Saar osaleb avasõnadega EMTA kammersaalis kell 15.00 toimuval Artur Lemba nimelise stipendiumi üleandmisel. Stipendimi eesmärk on toetada heliloomingu, klaveri ja muusikateaduse üliõpilaste loomingulist tegevust, samuti Artur Lemba (1885-1963) loomingu või temaga seotud tegevuste uurimist.
Lisainfo: Madli-Liis Parts, muusikanõunik, 6 282 252, madli-liis.parts[at]kul[dot]ee

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

13.00 Kultuuriminister Indrek Saar osaleb Riigikogu infotunnis.
Lisainfo: Maris Sild, ministri nõunik, 6 282 338, maris.sild[at]kul[dot]ee

Neljapäev, 21. veebruar 2019

Kultuuriminister Indrek Saar osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
Lisainfo: Maris Sild, ministri nõunik, 5693 8678, maris.sild[at]kul[dot]ee

Reede, 22. veebruar 2019

Narva Rahvaste Majas algusega kell 17.00 toimuval Vabariigi aastapäevale pühendatud rahvusvähemuste kontserdil tervitab Kultuuriministeeriumi nimel osalejaid ministeeriumi välisvahendite juht, kultuuriministri esindaja Ida-Virumaa rahvuskultuuriühenduste ümarlauas Eduard Odinets.
Lisainfo: Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi välisvahendite juht, 5018934, eduard.odinets[at]kul[dot]ee

Laupäev, 23. veebruar 2019

Eesti kultuurisündmused maailmas

Helsingi Alppila kirikus toimuval iseseisvuspäevakontserdil esineb Birgit. Kontserdi korraldavad Eesti Instituut Soomes, Eesti suursaatkond Helsingis, Helsingi eestikeelne kogudusetöö, Soome Eesti-seltside Liit ja Tuglase Selts.
Lisainfo: Anu Kippasto, kultuurinõunik Helsingis, +358 962202631, Anu.Kippasto[at]mfa[dot]ee

Pühapäev, 24. veebruar 2019

Kultuuriminister Indrek Saar osaleb sõnavõtuga kell 13.30 algaval riigipreemiate pidulikul üleandmisel Eesti Teaduste Akadeemia saalis Tallinnas, Kohtu tänav 6. Üle antakse riigi teaduse-, kultuuri- ja spordipreemiad ning  F. J. Wiedemanni nimeline keeleauhind.
Lisainfo: Marion Selgall da Silva, Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna peaspetsialist, 6 282 237
marion.selgalldasilva[at]kul[dot]ee


Eesti kultuurisündmused maailmas

Toimub pärgade asetamine Soomepoiste mälestusmärgile Helsingi Malmi kalmistul ja Põhja poegade mälestusmärgile Vana Kiriku pargis. Tseremooniaid korraldavad Soomepoiste Ühendus, Soome Eesti Ühenduste Liit, Tuglase selts ja Eesti suursaatkond Helsingis.
Lisainfo: Anu Kippasto, kultuurinõunik Helsingis, +358 962202631, Anu.Kippasto[at]mfa[dot]ee

Maaeluministeerium
Esmaspäev, 18. veebruar 2019

Kell 11 osaleb Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome Riigikogu Keskkonnakomisjoni istungil toimuval kalapüügiseaduse muutmise seaduse arutelul.

11. –23. veebruarini toimuvad Berliinis KaDeWe kaubamajas Eesti toidu nädalad, kus tutvustatakse meie toitu ja toidutootjaid.
Ürituse raames toimub Eesti väljapanekualal vastuvõtt võõrustamaks meediakontakte ning Eesti ettevõtete olemasolevaid ja potentsiaalseid koostööpartnereid.
Vastuvõtu avab Eesti suursaadik Berliinis Mart Laanemäe ning Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.
Osalevad ka mõned väljapanekus kaasa löövad Eesti ettevõtted: Chocolala, Ecomari, Nordic Honey, Freezedry jt.

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

Kell 13 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus, kus maaeluminister Tarmo Tamm annab üle ministeeriumi teenetemärgid ja Maaelu Edendamise Sihtasutus autasustab 2018. aasta parimat piimakarja- ja lihaveisekarjakasvatajat.
Teenetemärkide üleandmist kajastada soovivatel ajakirjanikel palume kirjutada press[at]agri[dot]ee või helistada 6256 108.

Neljapäev, 21. veebruar 2019

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Neljapäev, 21. veebruar 2019

Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva aretuskeskuse nurgakivi asetamise tseremoonial.

Kell 10 toimub Maaeluministeeriumi väikeses saalis taimekaitsevahendi toimeainet dimetoaati ja taimekaitse nõukogu puudutav arutelu.

Kell 11 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis kalanduspiirkondade algatusrühmade ümarlaud, kus arutatakse kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise toetusmeetme määruse muudatusi.

Rahandusministeerium
Esmaspäev, 18. veebruar 2019

Asekantslerid Kaie Koskaru-Nelk ja Kaia Sarnet osalevad 18.–19. veebruaril Šotimaa peaministri büroo korraldataval seminaril Edinburghis, mis käsitleb riiklikku tulemusraamistikku, kodanike kaasamise ja avatud valitsemise ühiste eesmärkide kokkuleppimise, koostöö ning valitsuse eesmärkide täitmise mõõtmise ja hindamise kogemusi.

Teisipäev, 19. veebruar 2019

Rahandusminister Toomas Tõniste osaleb Eesti Olümpiakomitee korraldatud debatil spordi- ja liikumisharrastuse tulevikust Tallinnas.

Neljapäev, 21. veebruar 2019

Rahandusminister Toomas Tõniste ja riigihalduse minister Janek Mäggi osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Reede, 22. veebruar 2019

Rahandusminister Toomas Tõniste osaleb haigekassa nõukogu koosolekul.

Siseministeerium
Esmaspäev, 18. veebruar 2019

Pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsler Viola Murd ning sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt osalevad 17.-19. veebruaril Suurbritannias riigikantselei poolt korraldatud õppereisil National Performance Framework, mis toimub asekantsleritele suunatud poliitikakujundamise arenguprogrammi raames.

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna osaleb riigikontrolli 100. aastapäeva vastuvõtul Kadrioru lossis.

Teisipäev, 19. veebruar 2019

Siseminister Katri Raik osaleb päästeameti aumärkide ja „kodud tuleohutuks“ projekti tunnustusüritusel Sillamäel.

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna kohtub USA suursaatkonna ajutise asjuri Elizabeth Horstiga, kohtumise teemaks on piiriturvalisus ja koostöö USA sisejulgeolekuministeeriumiga.

Kantsler Lauri Lugna osaleb Eesti 2035 strateegia seminaril Radisson Blu Sky hotelli konverentsikeskuses, täpsem info seminari kohta www.riigikantselei.ee.

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

Siseministeerium tähistab koos oma koostööpartneritega Eesti Vabariigi 101. aastapäeva piduliku aktusega kell 15.

Varade, planeerimise ja tehnoloogiate asekantsler Piret Lilleväli viibib 20.-21. veebruaril poliitikakujundamise arenguprogrammi raames toimuval õppereisil Soomes. Fookusteema on uute poliitikakujundamise võimekuste arendamine Soome keskvalitsuse tasandil.

Neljapäev, 21. veebruar 2019

Siseminister Katri Raik osaleb valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Minister Katri Raik osaleb politsei- ja piirivalveameti iga-aastasel Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud rivistusel PPA parklas.

Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüt osaleb sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee (COSI) kohtumisel Brüsselis.

Reede, 22. veebruar 2019

Siseminister Katri Raik kohtub Saksamaa Mecklenburg-Vorpommerni Liidumaa siseminister Lorenz Caffieriga, kes on tutvumas Eesti politsei töö ja väljakutsetega digiajastul, digitaliseerimise ja küberteemadega, kaitsepoliitika ja samuti piirialase koostööga. Siseministrid osalevad ka sisekaitseakadeemia uue hoone avamisel.

Siseminister Katri Raik ja siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna osalevad sisekaitseakadeemia vabariigi aastapäevale pühendatud rivistusel ning Kase tänava õppehoone avamisel. Rivistus algab kell 14 ning õppekeskuse avamine kell 16 aadressil Kase tn 61.

Sotsiaalministeerium
Esmaspäev, 18. veebruar 2019

Kell 13 osaleb tervise- ja tööminister Riina Sikkut koos Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderiga Ida-Tallinna Keskhaiglas (Ravi 18, J korpuses) pressikonverentsil, kus tutvustatakse Tallinna Haigla rajamise projekti ning edasisi plaane. Kohapeal on kavas sõlmida Eesti riigi ja Tallinna linna koostöölepe Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks.

Minister Riina Sikkut osaleb Tallinnas Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuses tervishoiuteemalisel debatil.

Minister Riina Sikkut osaleb Riigikontrolli 100. aastapäeva tänuvastuvõtul.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva osaleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil, kus arutatakse Eesti viipekeele tõlgi eriala teemadel.

Tööala asekantsler Sten Andreas Echrlich kaitseb 18.-20. veebruaril Genfis neljandat perioodilist aruannet ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti täitmise kohta.

Teisipäev, 19. veebruar 2019

Minister Kaia Iva esineb Autismifondi avaüritusel Arvo Pärdi keskuses.

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

Minister Riina Sikkut osaleb Riigikogu küberrahastamise seminaril.

Kantsler Marika Priske osaleb SA Pärnu Haigla nõukogu koosolekul.

Minister Kaia Iva vastab küsimustele Riigikogu infotunnis.

Neljapäev, 21. veebruar 2019

Minister Riina Sikkut ja minister Kaia Iva osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse osaleb Brüsselis poliitilisel debatil “From principle to action: How to implement the European Pillar of Social Rights at local level”.

Reede, 22. veebruar 2019

Minister Riina Sikkut osaleb Eesti Haigekassa nõukogu koosolekul.

Pühapäev, 24. veebruar 2019

Minister Riina Sikkut osaleb Eesti Teaduste Akadeemia maja saalis riigi teaduspreemiate, F. J. Wiedemanni keeleauhinna ning kultuuri- ja spordipreemiate kätteandmisel.

Välisministeerium
Esmaspäev, 18. veebruar 2019

18.02 osaleb välisminister Sven Mikser välisasjade nõukogul Brüsselis. Euroopa Liidu välisministrid arutavad olukorda Ukrainas, hõlmates eelseisvaid presidendivalimisi, viimaseid arenguid Süürias, olukorda Venezuelas ja Aafrika Sarve piirkonnas. Lisainfo: www.consilium.europa.eu/et/meetings/fac/2019/02/18/

18.-20.02 osaleb eesti küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindaja Heli Tiirmaa-Klaar samameelsete riikide küberkoalitsiooni kohtumisel Ottawas, Kanadas, et arutada ÜRO küberprotsesse, riikide vastutustundliku käitumise norme, rahvusvahelise õiguse  ja küberheidutuse küsimusi. Üritus keskendub muu hulgas ka USA 2018.a välja antud küberstrateegia rahvusvaheliste algatuste rakendamisele.

Teisipäev, 19. veebruar 2019

19.-21.02 viibib Tallinnas Liibanoni küberekspertidest koosnev delegatsioon. Külastuse käigus kohtutakse eesti küberjulgeoleku institutsioonidega ja eraettevõtetega. Ürituse eesmärk on toetada pikaajalisi diplomaatilisi ja küberjulgeolekualaseid suhteid Eesti ja Liibanoni vahel.

19.02 osaleb välisminister Sven Mikser Tallinnas Rumeenia suursaadiku Daniela Mihaela Cămărăşani poolt korraldatud lõunasöögil EL liikmesriikide suursaadikutele Rumeenia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise puhul.

19.02 osaleb Euroopa küsimuste asekantsler Matti Maasikas Brüsselis üldasjade nõukogu istungil, kus tehakse ettevalmistusi 21.-22.03 Euroopa Ülemkogu kohtumiseks, arutatakse uut EL mitmeaastast finantsraamistikku ning Euroopa kestliku arengu saavutamist aastaks 2030.
Lisainfo: www.consilium.europa.eu/et/meetings/gac/2019/02/19/


Kultuurisündmused välismaal

19.02 toimub Peterburis Venemaa Rahvusraamatukogus toimub “Venemaa ja Eesti -  kultuuride risteed”  avamine. Näitus on korraldatud raamatukogu algatusel koostöös EV Suursaatkonnaga Moskvas ning EV Peterburi Peakonsulaadiga tähistamaks EV 100 juubelit. Eksponeeritakse Eestis väljaantud venekeelseid raamatuid rahvusraamatukogu kogudest, mida täiendavad taasiseseisvumisjärgses Eestis välja antud venekeelsed raamatud kirjastuselt KPD ja Aleksandra. Näitus jääb avatuks 14. märtsini.

Kolmapäev, 20. veebruar 2019

20.02 esineb välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal Tallinnas toimuval majandusjulgeoleku konverentsi „Eesti 100Pluss Visioon“ avaarutelus „Eesti julgeolekupoliitika- ja välismajanduskoostöö tulevik“ . Lisainfo konverentsi kohta: www.majandusjulgeolek.ee/

Neljapäev, 21. veebruar 2019

21.02 Euroopa küsimuste asekantsler Matti Maasikas kohtub Tallinnas Euroopa Komisjoni asepeasekretäri Celine Gaueriga. Kohtumisel tulevad arutlusele Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise seis ja väljavaated, samuti ettevalmistused leppeta lahkumiseks. Visiidil Eestisse kohtub asepeasekretär Gauer ka ametkondadevahelise Brexit töörühmaga, Riigikogu välis-, Euroopa Liidu asjade ja põhiseaduskomisjonide esimeestega, samuti Brexitist mõjutatud huvigruppide esindajatega.

Reede, 22. veebruar 2019

22.02 taasavatakse piduliku tseremooniaga Eesti aukonsuli esindus St. Petersburgis, Floridas. Esinduse avab välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Kersti Eesmaa, avatseremoonial osaleb Eesti peakonsul New Yorgis Kairi Künka. Aukonsul St. Petersburgis on Kaie Tiina Põhi Latterner.

22.02 toimub välisminister Sven Mikseri vastuvõtt diplomaatilisele korpusele Vabariigi aastapäeva puhul.

Laupäev, 23. veebruar 2019

Kultuurisündmused välismaal

23.02  toimub Peterburi Etnograafiamuuseumis Eesti rahvakultuuri päev. Päev on korraldatud koostöös EV Peterburi Peakonsulaadiga. Toimuvad töötoad Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu meistritega, rahvatantsuansambel "Leesikad" kontsert, rahvarõivaste esitlus.

Pühapäev, 24. veebruar 2019

24.02  osaleb välisminister Sven Mikser Vabariigi aastapäevaga seotud pidustustel.