Sa oled siin

Demokraatia, riigivalitsemine ja kodanikuühiskond

 • Viime läbi riigireformi.
 • Vähendame õigusloome mahtu ja bürokraatiat.
 • Vähendame riigivalitsemise kulusid, et tõsta säästlikkust ja läbipaistvust. Taotleme riigivalitsemise dubleerimise vähendamist.
 • Kaotame maavalitsused, anname nende sisuliselt omavalitsuslikud ülesanded omavalitsustele ja nende ühisasutustele ning maavalitsuste riikliku järelevalve funktsioonid riigiametitele. Viime riigiasutusi maakondadesse.
 • Töötame välja presidendivalimiste süsteemi muudatused.
 • Analüüsime rahvaalgatuse kehtestamise ja rahvahääletuse laiendamise võimalusi.
 • Viime sisse Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi kuulamise Riigikogu täiskogus.
 • Muudame valimiskampaaniad ideedepõhiseks, mitte raha- ja mahupõhiseks. 
 • Suurendame erakondade rahastamise läbipaistvust ja tugevdame järelevalvet. 
 • Võrdsustame e-hääletamise ja elukohajärgses jaoskonnas eelhääletamise perioodi. Tagame e-hääletamise turvalisuse ja läbipaistvuse. 
 • Töötame selle nimel, et luua tehnilised lahendused eelvalimiste perioodi lähendamiseks valimispäevale.
 • Peame oluliseks suurendada naiste osakaalu riigijuhtimises. Soodustame Riigikogu, kohalike omavalitsuse volikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel sooliselt tasakaalustatud nimekirju.
 • Vähendame soolist palgalõhet.
 • Ratifitseerime ja rakendame kiirelt Istanbuli konventsiooni.
 • Moodustame omandireformi komisjoni, mis analüüsib selle reformi mõjusid ja lahendamata küsimusi.
 • Korrastame vabaühenduste rahastamist, muutes selle stabiilsemaks ja eesmärgistatumaks. 
 • Kujundame selgema vabaühenduste kaasamist ja osalemist toetava poliitika. Soodustame sotsiaalset ettevõtlust.
Viimati uuendatud: 23. november 2016