Sa oled siin

Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaan

Valitsusliidu neli üldeesmärki on: Eesti rahvaarvu suurendamine; ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamine; Eesti väljaviimine majandusseisakust ning riikliku julgeoleku hoidmine ja tugevdamine.
 
Nende nelja prioriteedi all on 100 päeva plaanis koondatud erineva detailsusastmega 101 ülesannet, mida 3. märtsiks 2017 täita soovitakse.

 

Peaminister Jüri Ratas:
"Meie valitsus on seadnud endale julged sihid, mille elluviimiseks teevad tõsist tööd kõik ministrid. Meie keskne eesmärk on tugev ja ühtne Eesti, kus on ühtehoidev rahvas, vähem ebavõrdsust ja vastandumist, elav ja tark majandus ning riik, mis on paremini kaitstud, kui kunagi varem. Esimese 100 päeva jooksul me mitte ainult ei analüüsi, vaid astume konkreetseid samme valitsuse nelja prioriteedi täitmiseks. Töötame iga päev selle nimel, et tugevdada riiklikku julgeolekut, viia Eesti välja majandusseisakust, suurendada ühiskondlikku heaolu ja sidusust ning pöörata Eesti rahvaarv taas tõusule.“

 

Eesti rahvaarvu suurendamiseks

tõstab valitsus lasterikka pere toetust 300 euroni, millega kolme ja enama lapsega pere saab toetusena 500 eurot kuus alates 2017. aasta juulist. Valitsus loob paindliku vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi, mis toetaks vanemate osalemist tööturul ja lastekasvatamise jagamist vanemate vahel. Plaanis on ka tõsta õpetajate keskmine palk 120 protsendini Eesti keskmisest aastaks 2019. Samuti on eesmärgiks rahvatervise parandamine vähendades elanike alkoholitarbimist ja sellest tulenevaid tervisekahjusid. Ühtlasi soovib valitsus panustada välismaal elavate eestlaste koju naasmisesse.

Ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamiseks 

viib valitsus läbi tulumaksureformi, mis suurendab madalat ja keskmist palka saavate inimeste igakuist sissetulekut. Lisaks viiakse läbi pensionireform, mis arvestab Eesti tööealiste inimeste vähenemist ning vanemaealiste arvu kasvu. Tulevikus on pensioniiga seotud oodatava keskmise elueaga ja inimene saab ise valida endale sobivaima aja pensionile minekuks, võtta pensioni välja osaliselt või pensioni maksmise peatada.

Eesti majandusseisakust välja viimiseks 

koostab valitsus oluliste riiklike investeeringute plaani ning loob bürokraatiavaba ettevõtlusvormi väikeettevõtjatele. Valitsus tagab Eesti majanduses suure osakaalu või kasvupotentsiaaliga tööstus- ja teenusmajanduse sektoritele konkurentsivõimelise maksu- ja regulatiivse keskkonna.

Eesti julgeoleku tugevdamiseks 

hoiab valitsus riigi sõjalise kaitse kulud vähemalt kahe protsendi tasemel SKPst, millele lisanduvad NATO liitlasüksuste vastuvõtuks vajalikud investeeringud. Valitsus toetab NATO heidutusmeetmete tugevdamist ja liitlaste püsivat sõjalist kohalolekut Eestis. Lisaks koostatakse täiendav riigikaitse investeeringute kava.

100 päeva plaanis on ka Eesti EL nõukogu eesistumise esialgsete prioriteetide koostamine ning eesistumise eduka korraldamise tagamine.

 

Viimati uuendatud: 3. märts 2017