Minister

Enn Sarap

Ministerial Role Time
üleminekuvalitsuse transpordi- ja sideminister 30.01.1992 - 22.10.1992