Varasemad valitsused

Government 06.04.2011 - 26.03.2014

Days ruled: 1086

Eesti Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit

Valitsusliidu programm

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011-2015 täitmisest (aprill 2011- märts 2014)

Ametivanne

Republic of Estonia government number 46
Role Name
riigivanem Jaan Teemant
riigivanem Konstantin Päts
peaminister Andrus Ansip
peaminister, siseminister Konstantin Päts
peaminister Tiit Vähi
peaministri asetäitja, põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja Tõnis Kint (01.03.1964-23.12.1970)
riigivanem Jaan Tõnisson
üleminekuvalitsuse esimees (peaminister) Edgar Savisaar
peaminister Mart Laar
peaminister, sõjaminister Otto Strandman
riigivanem Juhan (Johann, Johannes) Kukk
peaminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
riigivanem Jüri Jaakson
peaminister Tiit Vähi
peaminister Mart Siimann
peaminister Mart Laar
peaminister Jüri Uluots
riigivanem August Rei
riigivanem Konstantin Päts
peaminister, sõjaminister Konstantin Päts
riigivanem Otto Strandman
riigivanem kuni 24.01.1934, peaminister riigivanema ülesannetes 24.01.1934-03.09.1937, riigihoidja 03.09.1937-24.04.1938 Konstantin Päts
peaminister Juhan Parts
peaminister Taavi Rõivas
riigivanem Jaan Teemant
ministrite nõukogu esimees, siseminister, kaubandus- ja tööstusminister Konstantin Päts
riigivanem Konstantin Päts
peaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja alates 17.04.1920 Jaan Tõnisson
riigivanem Konstantin Päts
riigivanem Jaan Tõnisson
peaminister Jaan Tõnisson
riigivanem Jaan Teemant
peaministri asetäitja ja siseminister Johannes Sikkar (12.01.1953-22.08.1960)
peaminister Andrus Ansip
peaministri asetäitja ja sõjaminister (kuni 03.04.1973, hiljem portfellita minister) Heinrich Mark (08.05.1971-01.03.1990)
peaminister Andrus Ansip
riigivanem Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
peaminister ja sõjaminister 26.10.20-20.12.20, riigivanem alates 20.12.20, sõjaminister, välisministri kt. alates 14.01.21 Ants Piip
peaminister Siim Kallas
peaminister Andres Tarand
peaministri asetäitja, välisminister ja kohtuministri kohusetäitja Aleksander Warma (01.01.1962-30.03.1963)
riigivanem Jaan Teemant
peaminister Taavi Rõivas
peaministri asetäitja, siseminister Otto Tief
riigivanem Friedrich Karl Akel
valitsuse esimees (peaminister) Tiit Vähi
peaministri asetäitja Enno Penno (01.03.1990-07.10.1992)
peaminister Ado Birk
peaminister Jüri Ratas
üleminekuvalitsuse siseminister Olev Laanjärv (17.04.1990-30.01.1992)
peaministri asetäitja abi ja siseminister Aksel Mark
keskkonnaminister Villu Reiljan (13.04.2005-08.10.2006)
põllumajandusminister Jaan Leetsaar
siseminister Heinrich Laretei (23.07.1926-12.11.1926)
teedeminister Karl Ipsberg (02.08.1923-14.11.1923)
põllutööminister Theodor Pool
kaitseminister Andrus Öövel
siseminister, sõjaministri kohusetäitja 18.10.1924-11.11.1924 ja 26.11.1924-16.12.1924 Theodor Rõuk
kohtuminister, peaministri kohusetäitja 03.08.1920-26.10.1922 Jüri Jaakson
kaubandus-tööstusministri kohusetäitja August Janson
rootsi rahvusminister Hans Pöhl (11.12.1918-09.05.1919)
minister Andra Veidemann (09.12.1996-17.03.1997)
välisminister ja kohtuministri kohusetäitja, haridusministri ja sotsiaalministri ülesannete täitja alates 14.01.1953 Aleksander Warma
siseminister, peaministri asetäitja alates 27.08.1934 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund) (25.08.1934-09.05.1938)
välisminister, riigivanema asetäitja alates 26.02.1931 Jaan Tõnisson
majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip (13.09.2004-13.04.2005)
üleminekuvalitsuse kultuuriminister Märt Kubo
finantsminister Peeter Luksep
regionaalminister Siim Valmar Kiisler
minister Jaak Allik
kohtuminister Albert Assor
kohtuminister Otto Tief
kaitseminister Jüri Luik
välisminister Ado (Aadu) Birk (23.10.1925-15.12.1925)
haridusminister Jüri Annusson
kaubandus-tööstusminister ja teedeminister Nikolai Köstner
kaubandus- ja tööstusministri kohusetäitja Voldemar Puhk (16.12.1918-27.01.1919)
Rahandusminister Maris Lauri (03.11.2014-09.04.2015)
majandusminister Andres Lipstok (06.11.1995-30.11.1996)
portfellita minister ja sotsiaalministri kohusetäitja Ivar Grünthal (01.01.1962-01.03.1964)
minister Ants (Hans) Oidermaa (Oidermann) (24.01.1939-12.10.1939)
regionaalminister Jaan Õunapuu
välisminister Trivimi Velliste (22.10.1992-07.01.1994)
üleminekuvalitsuse sideminister Toomas Sõmera (25.04.1990-20.06.1991)
välisminister Jaan (Ivan) Poska
kaitseminister Andrus Öövel
sõjaminister Nikolai Reek
teedeminister Leopold Johannes Johanson
kaubandus-tööstusminister Johan Holberg
siseminister Toomas Varek (10.02.2003-10.04.2003)
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Toomas Frey (11.04.1990-13.02.1991)
portfellita minister Jaan Timusk (03.04.1973-20.06.1990)
regionaalminister Siim Valmar Kiisler (23.01.2008-06.04.2011)
justiitsminister Kaido Kama (22.10.1992-23.05.1994)
välisminister Friedrich Karl Akel (04.03.1927-11.11.1927)
haridusminister Aleksander Veidermann (Veiderma) (02.08.1923-19.02.1924)
välisminister Ado (Aadu) Birk
siseminister Jüri Mõis (25.03.1999-05.11.1999)
minister ilma portfellita Jaan Tõnisson
minister (määramine tühistatud 24.06.1949) Johannes Nyman (27.10.1945-01.12.1945)
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
sõjaminister Mihkel Juhkam
haridus- ja teadusminister (haridusminister) Mailis Rand (Reps)
üleminekuvalitsuse transpordi- ja sideminister Enn Sarap
põllutööminister Elmar Järvesoo
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
välisminister Jüri Luik
teedeminister Oskar Amberg
sõjaminister Jaan Soots
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
teede- ja sideminister Raivo Vare
kultuuri- ja haridusminister Peeter Olesk
sotsiaalminister Oskar Kask
põllutööminister Oskar Köster
siseminister, riigivanema asetäitja alates 13.04.1927 Jaan Hünerson
põllumajandusminister Ivari Padar
üleminekuvalitsuse minister Endel Lippmaa (11.04.1990-29.11.1991)
põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, alates 02.04.1963 peaministri ajutine asetäitja Tõnis Kint (01.01.1962-01.03.1964)
siseminister Kalle Laanet
siseminister Lagle Parek (22.10.1992-27.11.1993)
haridusminister Jaan Lattik
põllutööminister Bernhard Rostfeld (Roostfelt)
välisminister Karl (Kaarel) Robert Pusta
rahandusminister Mart Opmann
rahaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja 09.04.1924-13.05.1924 Karl (Kaarel) August Baars (01.04.1924-14.05.1924)
rahaminister Tõnis Vares
kohtuminister Jüri Jaakson
haridusminister Arnold Susi
teedeminister Otto Sternbeck (21.10.1933-26.08.1937)
kohtu- ja siseminister Tõnis Kalbus (09.07.1929-12.04.1930)
rahandusminister Tõnis Palts (10.04.2003-05.10.2003)
üleminekuvalitsuse rahandusminister Rein Miller
portfellita minister Ants Pallop
kaitseminister Urmas Reinsalu (14.05.2012-26.03.2014)
siseminister Hanno Pevkur
sõjaminister, riigivanema asetäitja alates 25.08.1926, siseministri kohusetäitja alates 12.11.1926 Jaan Soots
rahaminister, riigivanema asetäitja alates 29.08.1923 Georg Vestel (Westel)
haridusminister Nikolai Kann
teede- ja sideminister Toivo Jürgenson
haridusminister Hugo-Bernhard Rahamägi
rahaminister, kohtuministri kohusetäitja 14.01.1921-25.01.1921 Karl (Kaarel) August Baars
töö- ja hoolekandeminister Anton Palvadre
töö- ja hoolekandeministri kohusetäitja Karl Ast (Rumor) (23.12.1918-09.05.1919)
Majandus- ja taristuminister Urve Palo (02.07.2014-09.04.2015)
sotsiaalminister Tiiu Aro (02.12.1996-17.03.1997)
majandusminister Oskar Lõvi (10.09.1956-01.01.1962)
kohtu- ja siseminister kuni 01.04.1934, kohtuminister alates 01.04.1934, siseministri kohusetäitja 01.04.1934-25.08.1934 Johan Müller (21.10.1933-09.05.1938)
põllutööminister kuni 20.11.1931, majandusminister alates 20.11.1931 August Jürima (Jürman(n)) (20.11.1931-19.02.1932)
kaitseminister Jaak Jõerüüt (22.11.2004-13.04.2005)
üleminekuvalitsuse haridusminister Rein Loik
kohtuminister Aino Lepik von Wiren
kultuuriminister Rein Lang (06.04.2011-04.12.2013)
siseminister Tiit Vähi (11.10.1995-06.11.1995)
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
põllutööminister Oskar Köster
välisminister Hans Rebane
minister Eldar Efendijev
üleminekuvalitsuse materiaalsete ressursside minister Aleksander Sikkal (17.04.1990-31.12.1991)
justiitsminister Rein Lang
keskkonnaminister Andres Tarand
kaitseminister Andrus Öövel
sõjaminister Andres Larka
sõjaminister Johan Holberg (18.09.1944-20.09.1944)
kaitseminister Aleksander Tõnisson
kultuuriminister Signe Kivi (28.01.2002-29.08.2002)
portfellita minister Olev Olesk (17.03.1986-20.06.1990)
siseminister Jüri Pihl (05.04.2007-21.05.2009)
põllutööminister August Kerem
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna (16.12.1921-20.10.1922)
sotsiaalminister Voldemar Sumberg
kohtu- ja siseminister Vladimir Rooberg (Roopere) (18.05.1933-03.10.1933)
teedeminister August Jürima (Jürman(n))
regionaalminister Jaan Õunapuu (13.04.2004-13.04.2005)
üleminekuvalitsuse välisminister Jaan Manitski (06.04.1992-22.10.1992)
kohtuminister August Kärsna (08.05.1971-08.02.1987)
justiitsminister Rein Lang
põllumajandusminister Aldo Tamm
rahaminister, kaubandus tööstusministri kohusetäitja 16.12.1925-12.01.1926 Leo Sepp
sõjaminister August Hanko
välisminister Raul Mälk (14.10.1998-25.03.1999)
põllutöö- ja toitlusminister Jaan Raamot (12.11.1918-16.11.1918)
keskkonnaminister Heiki Kranich
üleminekuvalitsuse sotsiaalhooldusminister Siiri Oviir (25.04.1990-30.01.1992)
sotsiaalminister Ivar Grünthal
kultuuriminister Raivo Palmaru
rahandusminister Andres Lipstok (28.06.1994-08.11.1994)
töö- ja hoolekandeminister Otto Tief
haridusminister Aleksander Veidermann (Veiderma)
toitlustusminister Gustav Viard
keskkonnaminister Villu Reiljan
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
sõjaminister Aleksander Tõnisson
välisministri kohusetäitja Jaan Tõnisson (06.06.1919-29.07.1919)
vene rahvusminister Aleksei Sorokin (28.02.1919-09.05.1919)
minister Endel Lippmaa (06.11.1995-06.08.1996)
portfellita minister Aksel Mark (10.09.1956-01.01.1962)
sotsiaalminister Oskar Kask (16.03.1936-09.05.1938)
teedeminister Aleksander Oinas
majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen (10.04.2003-12.09.2004)
üleminekuvalitsuse majandusminister Heido Vitsur (30.01.1992-08.06.1992)
siseminister Aksel Mark
siseminister Ken-Marti Vaher
minister Endel Lippmaa
sõjaminister Paul Lill
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson
sõjaminister Nikolai Reek
välisminister, riigivanema asetäitja alates 22.12.1924 Karl (Kaarel) Robert Pusta (16.12.1924-05.10.1925)
välisminister, kohtuminister Otto Strandman (26.10.1920-14.01.1921)
põllutöö- ja toitlusminister Theodor Pool
põllutööminister Otto Strandman
välisminister Keit Pentus-Rosimannus (17.11.2014-09.04.2015)
põllumajandusminister Ilmar Mändmets
portfellita minister Peeter Panksep (01.01.1962-01.03.1964)
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Piiskar
minister Paul-Eerik Rummo
teede- ja sideminister Andi Meister
üleminekuvalitsuse tööstus- ja energeetikaminister Jaak Tamm (25.04.1990-12.12.1991)
haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo
teedeminister Ferdinand Peterson (Petersen)
keskkonnaminister Villu Reiljan
majandusminister Leo Sepp
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson
põllutööminister Oskar Köster
siseminister Ain Seppik (28.01.2002-03.02.2003)
üleminekuvalitsuse kultuuriminister Lepo Sumera (10.04.1990-30.01.1992)
teedeminister Mihkel Mathiesen (05.06.1985-20.06.1990)
minister Urve Palo (05.04.2007-21.05.2009)
kaitseminister Enn Tupp (29.06.1994-08.11.1994)
teedeminister August Kerem
kohtuminister, haridusministri kohusetäitja alates 19.02.1924 Rudolf Gabrel (12.10.1923-26.03.1924)
teedeminister Aleksander Bürger (Pürge)
sotsiaalminister Eiki Nestor
teedeminister Ferdinand Peterson (Petersen)
minister (määramine tühistatud 24.06.1949) Artur Ekbaum (27.10.1945-01.12.1945)
teedeminister Oskar Köster
rahaminister ja kaubandus-tööstusminister Aleksander Oinas
justiitsminister Märt Rask
üleminekuvalitsuse tööstus- ja energeetikaminister Aksel Treimann
finantsminister Ervin Jüri Nõmmera (24.08.1977-20.06.1990)
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
minister Arvo Niitenberg
kaubandus- ja tööstusminister, tööministri kohusetäitja 27.04.1921-18.11.1921, teedeministri kohusetäitja 26.01.1921-18.11.1921 Juhan (Johann, Johannes) Kukk (25.01.1921-18.11.1921)
siseminister Aleksander Hellat
Tervise- ja tööminister Urmas Kruuse (02.07.2014-09.04.2015)
justiitsminister Jüri Adams
välisminister Karl Selter
välisminister, riigivanema asetäitja alates 19.02.1932 Jaan Tõnisson
töö- ja hoolekandeminister Jaan Masing
rahandusminister Siim Kallas
üleminekuvalitsuse minister Artur Kuznetsov (24.04.1990-29.11.1991)
siseminister Aksel Mark (01.01.1962-01.03.1964)
sotsiaalminister Jaak Aab
sotsiaalminister Toomas Vilosius (21.09.1994-08.11.1994)
kohtuminister Tõnis Kalbus
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund) (07.04.1923-02.08.1923)
teedeminister Aleksander Bürger (Pürge)
siseminister Olari Taal (29.01.1998-25.03.1999)
sõjaminister Hans Kurvits (11.11.1924-26.11.1924)
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
tööstus- ja kaubandusminister (kohusetäitja 27.01.1919-11.03.1919) August Janson (12.03.1919-09.05.1919)
haridusminister Peeter Siegfried Põld
kultuuri- ja haridusminister Peeter Kreizberg
kohtuminister Johannes Klesment
põllutööminister Artur Tupits (11.09.1937-09.05.1938)
kaitseminister Oskar Köster
siseminister Margus Leivo
üleminekuvalitsuse siseminister Robert Närska
teedeminister Jaan Timusk
kultuuriminister Urve Tiidus (04.12.2013-26.03.2014)
majandusminister Toivo Jürgenson (12.01.1994-08.11.1994)
kaubandus-tööstusminister Karl-Ferdinand Kornel
siseminister, kohtuministri kohusetäitja 03.08.1923-12.10.1923, sõjaministri kohusetäitja alates 19.02.1924 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
kohtuminister Jüri Jaakson
kohtuminister, rahaministri kohusetäitja 27-03.1924-01.04.1924, välisministri kohusetäitja 15.05.1924-21.06.1924 Rudolf Gabrel
siseminister, töö- ja hoolekandeminister Lui Olesk
välisministri kohusetäitja Anton (Ants, Hans) Piip (09.10.1919-18.11.1919)
töö- ja hoolekandeminister (kuni 23.12.1918), peaministri asetäitja (kuni 24.01.1919) August Rei (27.11.1918-24.01.1919)
Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt (02.07.2014-09.04.2015)
sotsiaalminister Toomas Vilosius (06.11.1995-01.12.1996)
majandusminister ja teedeministri kohusetäitja Mihkel Truusööt (12.01.1953-10.09.1956)
kaitseminister Paul Lill (21.10.1933-09.05.1938)
majandusminister Mihkel Pung (12.02.1931-20.11.1931)
kaitseminister Margus Hanson (10.04.2003-22.11.2004)
üleminekuvalitsuse justiitsminister Märt Rask
sõjaminister Jüri Toomepuu
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
põllumajandusminister Ivari Padar (07.04.2014-09.04.2015)
siseminister Edgar Savisaar (17.04.1995-10.10.1995)
teedeminister Nikolai Viitak
välisminister Mihkel Pung
teedeminister, riigivanema asetäitja alates 14.12.1927 August Kerem
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Harry Õunapuu (13.02.1991-30.01.1992)
haridusminister Elmar Järvesoo
kaitseminister Jürgen Ligi (10.10.2005-05.04.2007)
keskkonnaminister Villu Reiljan
põllutöö- ja toitlusminister Jaan Raamot
majandusminister August Jürima (Jürman(n))
haridusminister Alfred Julius Mõttus
majandus- ja kommunikatsiooniminister (majandusminister ning teede- ja sideminister) Liina Tõnisson
üleminekuvalitsuse haridusminister Rein Loik (11.04.1990-30.01.1992)
portfellita minister Ivar Paljak (05.06.1985-20.06.1990)
minister 12.10.1993-27.06.1994, kultuuri- ja haridusminister 27.06.1994-8.11.1994 Peeter Olesk (12.10.1993-08.11.1994)
rahaminister, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja alates 17.12.1924 Leo Sepp
välisminister, teedeministri kt. 26.01.1921-16.12.1921, kaubandus-, tööstus- ja tööministri kt. 23.11.1921-16.12.1921 Anton (Ants, Hans) Piip (25.01.1921-20.10.1922)
haridusminister Johannes Kartau
välisminister August Rei (18.09.1944-09.01.1945)
kaitseminister August Kerem
minister Paul-Eerik Rummo
üleminekuvalitsuse välisminister Lennart Meri (30.01.1992-24.03.1992)
sõjaminister Avdy Andresson (03.04.1973-20.06.1990)
kaitseminister Jaak Aaviksoo
rahandusminister Andres Lipstok
siseminister, riigivanema asetäitja alates 21.12.1925 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
kaubandus- ja tööstusminister Nikolai Köstner (18.11.1919-17.04.1920)
välisminister Toomas Hendrik Ilves (17.03.1997-14.10.1998)
rahaminister, siseministri asetäitja Juhan (Johann, Johannes) Kukk
majandusminister Leo Sepp
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
kaubandus-tööstusminister Karl-Ferdinand Kornel
kultuuriminister Signe Kivi
üleminekuvalitsuse tervishoiuminister Andres Ellamaa (10.04.1990-30.01.1992)
välisminister August Koern
majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar
rahandusminister Heiki Kranich (12.01.1994-21.06.1994)
välisminister Friedrich Karl Akel
kohtuminister Jaak Reichmann (21.11.1922-17.01.1923)
rahaminister Tõnis Vares
kultuuriminister Jaak Allik
välisminister Karl (Kaarel) Robert Pusta (06.06.1924-16.12.1924)
kaubandus- ja tööstusminister Oskar Johannes Wirkhaus (Virkhaus) (30.07.1920-09.11.1920)
täievoliline minister välismaal Jaan Tõnisson
minister Tiit Kubri
portfellita minister Arvo Horm (10.09.1956-01.01.1962)
välisminister Friedrich Karl Akel (02.06.1936-09.05.1938)
põllumajandusminister Ester Tuiksoo (05.04.2004-13.04.2005)
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Andres Tamm (06.05.1992-22.10.1992)
sotsiaalminister, haridusministri kohusetäitja alates 23.02.1992 Ivar Paljak
kaitseminister Sven Mikser
minister Ants Leemets
välisminister Toomas Hendrik Ilves
portfellita minister Karl Ast (Rumor)
kaubandus-, tööstus- ja teedeminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
toitlusminister Jaan Raamot (27.11.1918-27.01.1919)
keskkonnaminister Mati Raidma (17.11.2014-09.04.2015)
rahandusminister Mart Opmann
teedeminister ja haridusministri kohusetäitja Enno Penno (01.01.1962-01.03.1964)
kohtu- ja siseminister Johan Reinhold (Raid) (20.11.1931-19.02.1932)
energeetikaminister Arvo Niitenberg
üleminekuvalitsuse ehitusminister Gennadi Golubkov (11.04.1990-30.01.1992)
justiitsminister Kristen Michal (06.04.2011-10.12.2012)
majandusminister Liina Tõnisson
põllutööminister Artur Tupits
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
rahaminister Anton Teetsov
sotsiaalminister Siiri Oviir
üleminekuvalitsuse majandusminister Jaak Leimann (11.04.1990-30.01.1992)
teedeminister Juhan (Johan) Käis (08.05.1971-12.11.1984)
regionaalminister Vallo Reimaa (05.04.2007-22.01.2008)
kaitseminister Indrek Kannik (12.01.1994-23.05.1994)
sõjaminister Ado Anderkopp (02.08.1923-19.02.1924)
kaubandus-tööstusministri ajutine kohusetäitja kaubanduse alal Max Hurt (05.10.1920-26.10.1920)
portfellita minister Artur Terras (20.04.1952-12.01.1953)
põllutööminister Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
kaitseminister Sven Mikser
üleminekuvalitsuse ehitusminister Jaan Kabin (18.06.1992-22.10.1992)
siseminister Aksel Mark
rahandusminister Jürgen Ligi (04.06.2009-06.04.2011)
minister Eiki Nestor
haridusminister Hugo-Bernhard Rahamägi
põllutööminister, toitlusministri kohusetäitja alates 26.01.1921, teedeministri kohusetäitja 23.11.1921-16.12.1921 Bernhard Aleksander Rostfeld (Roostfelt)
töö- ja hoolekandeminister Anton Palvadre
haridusminister Rein Loik (02.12.1996-17.03.1997)
üleminekuvalitsuse sotsiaalhooldusminister Laur Karu (12.03.1992-22.10.1992)
haridusminister Johan Ungerson (20.06.1990-20.11.1991)
kaitseminister Enn Tupp
teedeminister Nikolai Viitak
teedeminister Jaan (Johann) Raudsepp
välisminister Aleksander Hellat (11.11.1927-09.12.1927)
siseminister Tarmo Loodus (09.11.1999-28.01.2002)
üleminekuvalitsuse transpordiminister (hiljem trandspordi- ja sideminister) Tiit Vähi (11.04.1990-30.01.1992)
portfellita minister ja majandusministri kohusetäitja, alates 02.04.1963 välisministri kohusetäitja Arvo Horm (01.01.1962-01.03.1964)
välisminister Urmas Paet
sotsiaalminister Marju Lauristin (22.10.1992-20.09.1994)
sõjaminister Jaan Soots
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
siseminister Robert Lepikson (05.05.1997-28.01.1998)
töö- ja hoolekandeminister Adam Bachmann (Randalu)
tööstus- ja kaubandusminister Nikolai Köstner (27.11.1918-28.02.1919)
kohtuminister, peaministri asetäitja Jaan Poska
justiitsminister Paul Varul
kaubandus- ja tööstusminister Rudolf Penno (18.09.1944-25.11.1951)
majandusminister Johannes-Friedrich Zimmermann
sotsiaalminister Marko Pomerants
majandusminister Toomas Sildmäe (08.02.1993-11.01.1994)
põllutööminister Oskar Köster
töö- ja hoolekandeminister, teedeministri kohusetäitja alates 14.11.1923 Oskar Amberg
sõjaminister Aleksander Ernst Tõnisson
haridusminister Mait Klaassen
sõjaminister Oskar Amberg (26.03.1924-18.10.1924)
välisminister Jaan (Ivan) Poska (09.05.1919-23.09.1919)
välisminister Jaan (Ivan) Poska
Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling (02.07.2014-09.04.2015)
välisminister Toomas Hendrik Ilves (02.12.1996-17.03.1997)
põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja, peaministri asetäitja asetäitja Tõnis Kint
majandusminister Karl Selter (21.10.1933-09.05.1938)
põllutööminister Jaan Hünerson (20.11.1931-19.02.1932)
keskkonnaminister Villu Reiljan
üleminekuvalitsuse kaitseminister Ülo Uluots (18.06.1992-22.10.1992)
majandusminister Mihkel Mathiesen (20.06.1990-06.10.1992)
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder
sotsiaalminister Siiri Oviir
minister Ants (Hans) Oidermaa (Oidermann)
teedeminister Jaan (Johann) Raudsepp
haridusminister Tõnis Lukas
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Vello Lind (07.05.1990-13.02.1991)
kohtuminister Peeter Panksep (01.03.1964-01.08.1970)
kaitseminister Jaak Jõerüüt (13.04.2005-07.10.2005)
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
teedeminister, kaubandus- ja tööstusministri kohusetäitja alates 16.12.1921 Karl Ipsberg (16.12.1921-21.11.1922)
kohtuminister Lui Olesk (09.10.1919-18.11.1919)
minister 6.11.1995-1.01.1996, kultuuriminister 1.01.1996-17.03.1997 Jaak Allik
raha- ja riigivaranduste minister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
haridusminister Paul Kogerman
põllutööminister Artur Tupits
kohtuminister Tõnis Kalbus
põllumajandusminister Jaanus Marrandi
üleminekuvalitsuse justiitsminister Jüri Raidla (17.04.1990-30.01.1992)
portfellita minister Renate Kaasik
sotsiaalminister Maret Maripuu (05.04.2007-23.02.2009)
kultuuri- ja haridusminister Paul-Eerik Rummo (22.10.1992-21.06.1994)
minister Juhan Kaarlimäe
majandusminister Peeter Kurvits
töö- ja hoolekandeminister ning haridusminister Leopold Johannes Johanson
minister Jaan Õunapuu (10.04.2003-13.04.2004)
üleminekuvalitsuse minister Arvo Niitenberg (15.06.1992-22.10.1992)
portfellita minister kuni 24.08.1977, seejärel majandusminister 24.08.1977-12.06.1983 Verner Hans Puurand (03.04.1973-12.06.1983)
keskkonnaminister Jaanus Tamkivi
siseminister Kaido Kama
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
haridusminister Heinrich Bauer
põllutööminister Theodor Pool
minister Andra Veidemann
töö- ja hoolekandeminister Aleksander Tulp (14.11.1918-27.11.1918)
põllutööminister Artur Tupits
kaitseminister August Kerem
põllutööminister Oskar Köster
majandusminister Henrik Hololei (15.10.2001-28.01.2002)
üleminekuvalitsuse sotsiaalminister (hiljem tööminister) Arvo Kuddo (17.04.1990-30.01.1992)
teedeminister Juhan (Johan) Käis
põllumajandusminister Ester Tuiksoo
rahandusminister Madis Üürike (22.10.1992-07.01.1994)
teedeminister August Kerem
sõjaminister Jaan Soots
siseminister Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
majandusminister Jaak Leimann
välisminister kuni 14.05.1924, rahaminister alates 14.05.1924, kaubandus-tööstusministri kohusetäitja 27.03.1924-09.04.1924 Otto Strandman
põllutööminister August Kerem
haridusminister Harald Alfred Laksberg (12.03.1919-09.05.1919)
teedeminister Eduard Säkk
teede- ja sideminister Raivo Vare (02.12.1996-17.03.1997)
portfellita minister Eduard Leetmaa (31.01.1959-01.01.1962)
välisminister, riigivanema asetäitja alates 23.10.1933, peaministri asetäitja 01.03.1934-27.08.1934 Julius Seljamaa (21.10.1933-02.06.1936)
haridus- ja sotsiaalminister Jaan Hünerson (09.07.1929-12.09.1931)
põllumajandusminister Tiit Tammsaar (10.04.2003-02.04.2004)
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Aleksander Sikkal (30.01.1992-22.04.1992)
välisminister Olev Olesk
välisminister Urmas Paet
kultuuriminister Urve Tiidus
teede- ja sideminister Kalev Kallo
minister Toivo Asmer
teedeminister Karl Johannes Virma
põllutööminister Theodor Pool
siseminister Aleksander Hellat (29.07.1919-18.11.1919)
rahaminister Juhan (Johann, Johannes) Kukk
siseminister Katri Raik (26.11.2018-...)
minister 15.08.1996-1.12.1996, siseminister 1.12.1996-17.03.1997 Riivo Sinijärv (15.08.1996-17.03.1997)
haridusminister Aleksander Jaakson (11.05.1936-09.05.1938)
kohtu- ja siseminister kuni 20.11.1931, põllutööminister alates 20.11.1931 Jaan Hünerson (12.02.1931-20.11.1931)
haridus- ja teadusminister Toivo Maimets
reformiminister Liia Hänni
üleminekuvalitsuse riigiminister Raivo Vare (17.04.1990-30.01.1992)
kaitseminister Mart Laar (06.04.2011-11.05.2012)
haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski
põllumajandusminister Ilmar Mändmets
siseminister August Jürima (Jürman(n))
kaitseminister, riigivanema asetäitja alates 17.08.1932 August Kerem
siseminister Jaan Hünerson
välisminister Kristiina Ojuland
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Aleksander Sikkal (01.01.1992-30.01.1992)
peaministri asetäitja Enno Penno (01.03.1990-20.06.1990)
minister 8.12.1992-6.10.1993, kaitseminister 23.08.1993-7.01.1994, välisminister 7.01.1994-8.11.1994 Jüri Luik (08.12.1992-08.11.1994)
haridusminister Jaan Lattik
kaubandus-tööstusminister Bernhard Rostfeld (Roostfelt)
kaubandus-tööstusministri ajutine kohusetäitja tööstuse alal Aleksander Kink (05.10.1920-26.10.1920)
haridusminister Peeter Siegfried Põld
portfellita minister, majandusministri ülesannete täitja, peaministri ülesannete täitja alates 22.04.1952 Johannes Sikkar (20.04.1952-12.01.1953)
haridus- ja sotsiaalminister Hugo Villi Kukke
välisminister Jaan Lattik
keskkonnaminister Heiki Kranich
üleminekuvalitsuse ehitusminister 30.01.1992-15.06.1992, üleminekuvalitsuse majandusminister 15.06.1992-21.10.1992 Olari Taal
sotsiaalminister Heino Valvur
rahandusminister Ivari Padar (05.04.2007-21.05.2009)
teede- ja sideminister Andi Meister
kohtuminister, välisministri kohusetäitja 06.10.1925-23.10.1925 Rudolf Gabrel
rahaminister, riigivanema asetäitja alates 23.11.1921 Georg Vestel (Westel)
välisminister Ado (Aadu) Birk
kultuuri- ja haridusminister 6.11.1995-1.01.1996, haridusminister 1.01.1996-30.11.1996 Jaak Aaviksoo (06.11.1995-30.11.1996)
välisminister Rein Lang (22.02.2005-13.04.2005)
üleminekuvalitsuse tervishoiuminister Andres Kork
keskkonnaminister Vootele Hansen
kaubandus-tööstusminister Ernst-Constantin Weberman (12.01.1926-23.07.1926)
välisminister, kohtuministri kohusetäitja alates 19.01.1923 Aleksander Hellat (28.11.1922-02.08.1923)
haridusminister Konstantin Treffner
siseminister Riivo Sinijärv (17.03.1997-29.04.1997)
sõjaminister Andres Larka
põllutööminister Kaarel Liidak (18.09.1944-16.01.1945)
haridus- ja sotsiaalminister, riigivanema asetäitja alates 18.05.1933 Konstantin Konik
põllutööminister, riigivanema asetäitja alates 27.07.1929 August Kerem (09.07.1929-23.01.1931)
majandusminister Ain Saarmann (22.10.1992-05.02.1993)
rahaminister Leo Sepp
välisminister Friedrich Karl Akel
kaubandus- ja tööstusminister Viktor Pihlak
justiitsminister Paul Varul
põllutööminister, teedeministri kohusetäitja alates 03.12.1924 August Kerem
haridusminister Friedrich (Priit,Priidu) Sauer (Saue)
kaubandus-tööstusministri kohusetäitja Märt Raud (09.06.1919-18.11.1919)
saksa rahvusminister Hermann Georg Willibald Koch (28.11.1918-09.05.1919)
välisminister Siim Kallas (06.11.1995-22.11.1996)
portfellita minister Peeter Panksep (10.09.1956-01.01.1962)
põllutööminister Nikolai Talts (21.10.1933-09.11.1937)
põllutööminister August Jürima (Jürman(n)) (12.02.1931-20.11.1931)
kultuuriminister Urmas Paet
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Tõnis Kaasik
põllutööminister Helmut Talts (20.06.1990-02.07.1992)
rahandusminister Jürgen Ligi
välisminister Riivo Sinijärv
haridusminister Aleksander Jaakson
haridusminister Jaan Lattik
justiitsminister Märt Rask
üleminekuvalitsuse rahandusminister Rein Miller (07.05.1990-30.01.1992)
majandusminister Arvo Horm
keskkonnaminister Rein Randver (11.10.2006-05.04.2007)
töö- ja hoolekandeminister Christjan Kaarna
kohtuminister Jüri Jaakson (09.05.1919-23.09.1919)
majandusminister Jaak Leimann (02.12.1996-17.03.1997)
töö ja hoolekandmise minister Villem Maasik
kohtuminister Albert Assor
välisminister, riigivanema asetäitja alates 02.11.1932 August Rei
sõjaminister Nikolai Reek
rahandusminister Harri Õunapuu
üleminekuvalitsuse keskkonnaminister Tõnis Kaasik (13.02.1991-30.01.1992)
portfellita minister Ants Pallop (25.04.1973-20.06.1990)
välisminister Urmas Paet
justiitsminister Urmas Arumäe (06.06.1994-08.11.1994)
välisminister Otto Strandman
teedeminister Johannes Pikkov (18.09.1944-03.09.1947)
põllutööminister Johannes-Friedrich Zimmermann
sise- ja kohtuminister, riigivanema asetäitja alates 19.12.1928 Tõnis Kalbus
üleminekuvalitsuse minister Klara Hallik (16.04.1992-22.10.1992)
majandusminister kuni 24.08.1977, edasi portfellita minister Arvo Horm
sotsiaalminister Toomas Vilosius
välisminister Ants (Anton, Hans) Piip
kohtuminister Jaak Reichmann
toitlusminister Jaan Kriisa
minister Peep Aru (07.04.1997-25.03.1999)
siseminister Richard Veerma (Vreeman)
majandusminister Oskar Suursööt
rahaminister Leo Sepp
majandusminister Mihkel Pärnoja (25.03.1999-05.10.2001)
üleminekuvalitsuse välisminister Lennart Meri (11.04.1990-30.01.1992)
rahandusminister Aivar Sõerd
siseminister Heiki Arike (15.12.1993-08.11.1994)
raha- ja kaubandus-tööstusminister, välisministri kohusetäitja kuni 01.12.1922, riigivanema asetäitja alates 01.12.1922 Georg Vestel (Westel)
töö- ja hoolekandeminister Adam Bachmann (Randalu)
põllumajandusminister Andres Varik
teedeminister Karl Kark (26.03.1924-01.12.1924)
toitlustusminister Jaan Kriisa
haridusminister Karl Luts (27.11.1918-12.03.1919)
toitlusminister Eduard Georg Aule (06.02.1919-09.05.1919)
teede- ja sideminister Kalev Kukk (06.11.1995-30.11.1996)
teedeminister Nikolai Viitak (26.08.1937-09.05.1938)
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp (12.04.1930-12.02.1931)
rahandusminister Taavi Veskimägi (06.10.2003-13.04.2005)
üleminekuvalitsuse põllumajandusminister Aavo Mölder (19.02.1992-22.10.1992)
portfellita minister Arvo Horm
sotsiaalminister Taavi Rõivas (11.12.2012-26.03.2014)
minister Katrin Saks
toitlusminister Peet Johanson
siseminister Aleksander Oinas (09.05.1919-18.07.1919)
siseminister August Peet
siseminister Märt Rask (06.11.1995-01.12.1996)
haridusminister ja sotsiaalministri kohusetäitja (ei astunud ametisse) Gustav Suits (12.01.1953-23.05.1956)
hariduse- ja sotsiaalminister kuni 01.04.1936, haridusminister 01.04.1936-10.05.1936 Nikolai Kann (21.10.1933-11.05.1936)
kaitseminister August Kerem
justiitsminister Ken-Marti Vaher
keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus
justiitsminister Andres Anvelt
rahandusminister Mart Opmann
sotsiaalminister Oskar Kask
majandusminister Johannes-Friedrich Zimmermann
töö- ja hoolekandeminister Karl-Johannes Soonberg (Soonpää)
minister Toivo Asmer
üleminekuvalitsuse kaubandusminister Ants Laos (11.04.1990-31.12.1991)
haridusminister Johan Ungerson (05.06.1985-20.06.1990)
haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Rand)
kaitseminister Hain Rebas (22.10.1992-05.08.1993)
kohtuminister Johan (Juhan) Sepp
põllutööminister August Kerem
justiitsminister Paul Varul
kohtuminister, ministrite nõukogu abiesimees Jüri Vilms (24.02.1918-13.04.1918)
minister, peaministri asetäitja ja välisministri ülesannetes (24.06.1949 määramine tühistatud) Hans Rebane (15.01.1945-24.06.1949)
kohtu- ja siseminister Ado Anderkopp
teedeminister Oskar Köster
kultuuriminister Margus Allikmaa (03.09.2002-10.04.2003)
üleminekuvalitsuse riigiminister Uno Veering
välisminister August Koern (08.05.1971-03.06.1982)
siseminister Marko Pomerants (04.06.2009-06.04.2011)
reformiminister Liia Hänni
sõjaminister Jaan Soots
siseminister, töö- ja hoolekandeministri kohusetäitja 26.01.1921-27.04.1921, hoolekandeministri kohusetäitja 27.04.1921-16.12.1921 Karl (Kaarel) Eenpalu (Einbund)
teedeminister Eduard Säkk
rahaminister Hugo Pärtelpoeg (18.09.1944-29.04.1951)
kohtu- ja siseminister Ernst Heinrich Ein (04.10.1933-21.10.1933)
välisminister, põllutööministri kohusetäitja alates 26.01.1931 Jaan Lattik
välisminister Kristiina Ojuland (10.04.2003-10.02.2005)
üleminekuvalitsuse tööminister Arvo Kuddo
haridusminister Edgar Valter Saks (08.05.1971-11.04.1984)
haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas
majandusminister Toivo Jürgenson
põllutööminister Heinrich Laretei
teedeminister Karl Ipsberg
kohtuminister Jüri Jaakson
sotsiaalminister Tiiu Aro
tööstus-kaubandusminister Nikolai Köstner (14.11.1918-27.11.1918)
tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (14.09.2015-23.11.2016)
tervise- ja tööminister Riina Sikkut (02.05.2018-...)
tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (23.11.2016-02.05.2018)
kaitseminister Jüri Luik (12.06.2017-...)
sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna
haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Rand)
välisminister Jürgen Ligi (12.09.2016-23.11.2016)
haridus- ja teadusminister Maris Lauri (13.09.2016-23.11.2016)
sotsiaalminister Hanno Pevkur (23.02.2009-06.04.2011)
välisminister Sven Mikser
keskkonnaminister Siim Valmar Kiisler (12.06.2017-...)
keskkonnaminister Marko Pomerants
maaeluminister Urmas Kruuse
maaeluminister Tarmo Tamm (12.12.2016-...)
rahandusminister Sven Sester
rahandusminister Toomas Tõniste (12.06.2017-...)
sotsiaalkaitseminister Kaia Iva
kaitseminister Hannes Hanso (14.09.2015-23.11.2016)
kultuuriminister Indrek Saar
sotsiaalminister Hanno Pevkur (06.04.2011-10.12.2012)
justiitsminister Hanno Pevkur (10.12.2012-26.03.2014)
kultuuriminister Laine Jänes
justiitsminister Urmas Reinsalu
kultuuriminister Indrek Saar
justiitsminister Urmas Reinsalu
majandus- ja taristuminister Kadri Simson
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist (22.08.2018-...)
ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo (23.11.2016-22.08.2018)
siseminister Andres Anvelt (23.11.2016-26.11.2018)
riigihalduse minister Janek Mäggi (02.05.2018-...)
riigihalduse minister Jaak Aab (12.06.2017-02.05.2018)
Minister Anne Sulling (26.03.2014-02.07.2014)
kaitseminister Margus Tsahkna (23.11.2016-12.06.2017)
rahandusminister Sven Sester (23.11.2016-12.06.2017)
majandus- ja taristuminister Kristen Michal
keskkonnaminister Marko Pomerants (23.11.2016-12.06.2017)
riigihalduse minister Mihhail Korb (23.11.2016-12.06.2017)
maaeluminister Martin Repinski (23.11.2016-09.12.2016)
välisminister Urmas Paet (26.03.2014-17.11.2014)
ettevõtlusminister Liisa Oviir (14.09.2015-23.11.2016)
rahandusminister Jürgen Ligi (26.03.2014-03.11.2014)
siseminister Hanno Pevkur
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo (26.03.2014-02.07.2014)
sotsiaalminister Helmen Kütt (26.03.2014-02.07.2014)
Minister Urmas Kruuse (26.03.2014-02.07.2014)
keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus (26.03.2014-17.11.2014)
riigihalduse minister Arto Aas
Põllumajandusminister Andres Anvelt (26.03.2014-07.04.2014)
Regionaalminister Hanno Pevkur (26.03.2014-02.07.2014)
välisminister Marina Kaljurand (16.07.2015-12.09.2016)
haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi (09.04.2015-12.09.2016)
kaitseminister Sven Mikser (09.04.2015-14.09.2015)
välisminister Keit Pentus-Rosimannus (09.04.2015-15.07.2015)
tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev (09.04.2015-14.09.2015)
ettevõtlusminister Urve Palo (09.04.2015-14.09.2015)