You are here

Former Governments

Former Governments
 • Government Number: 32
 • Period: 08.05.1971 - 20.06.1990
 • Duration: 6984
 • Name: Heinrich Mark
 • Head of Government: peaministri asetäitja ja sõjaminister (kuni 03.04.1973, hiljem portfellita minister)

17.06.1940 okupeeris Nõukogude Liit Eesti Vabariigi. Eesti Vabariigi põhiseaduse (Riigi Teataja 03.09.1937 nr 71 art 590) kohaselt (§ 46), kui Vabariigi Presidendi ametikoht oli vaba või kui Vabariigi President seaduses määratud juhtudel oli takistatud ametikohustuste täitmisel, täitis Vabariigi Presidendi ülesandeid peaminister, pannes peaministri ülesanded selleks ajaks peaministri asetäitjale.

Kui peaminister ega tema asetäitja ei saanud täita peaministri ülesandeid, siis täitis neid Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige (§ 52). 1945. a, pärast Jüri Uluotsa surma, oli 18.09.1944 Jüri Uluotsa ametisse nimetatud Vabariigi Valitsuse (peaministri asetäitja Otto Tief) vanim liige välisminister August Rei, kes astus ametisse pärast Jüri Uluotsa surma. Sama moodi astus Eesti Vabariigi peaminister presidendi ülesannetes ametisse kuni 1992. aastani.

 • Government Number: 25
 • Period: 21.10.1933 - 24.04.1938
 • Duration: 1647
 • Name: Konstantin Päts
 • Head of Government: riigivanem kuni 24.01.1934, peaminister riigivanema ülesannetes 24.01.1934-03.09.1937, riigihoidja
 • Government Number: 8
 • Period: 26.10.1920 - 25.01.1921
 • Duration: 92
 • Name: Ants Piip
 • Head of Government: peaminister ja sõjaminister 26.10.20-20.12.20, riigivanem alates 20.12.20, sõjaminister, välisministri kt. alates 14.01.21

^ Back to top ^