Partners

The “Estonia 2035” development strategy sets out strategic goals for the state and people of Estonia for the next fifteen years, and determines the changes necessary for achieving them. The strategy was agreed upon through joint discussions, analyses, workshops and opinion gathering between non-governmental partners, experts, researchers, politicians, entrepreneurs, officials and many other stakeholders. Almost 17,000 people from all over Estonia have contributed to the completion of “Estonia 2035” as a part of co-creation in 2018–2020. Out of these, 13,903 participated via internet or public libraries in the opinion gathering determining the values on the basis of which strategic goals have been formulated.

Partnerid

Osalevad partnerid esindavad katusorganisatsioone või nad on valdkondlikud eksperdid, samuti oleme kaasanud oma seniseid koostööpartnereid.

Katusorganisatsioonidena oleme piiritlenud partnerid, kellel on ekspertiisi ja eestkoste huvi paljude erinevate valdkondade vajaduste ja arenguperspektiivide kohta – st kogu riigi vaates. Valdkondlike partnerite ja ekspertidena oleme piiritlenud partnerid, kellel on eelkõige konkreetse valdkonna vaade ja kogemus. Koostööpartneritena oleme piiritlenud organisatsioonid, kellega teeme koostööd ja kes vahetult panustavad strateegia loomisesse ka oma ressurssidega.

Eesti Ametiühingute Keskliit

Eesti Arstide Liit

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

Eesti Kultuuri Koda

Eesti Leader Liit

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Perearstide Selts

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Tööandjate Keskliit

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon

Rektorite Nõukogu

SA Kutsekoda

Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Volinik

Tervise Arengu Instituut

Vabaühenduste Liit

Vanemaealiste poliitika komisjon

Last updated: 03.01.2021